BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

VİZYONUMUZ

Misyonumuz doğrultusunda yüksek öğretimin diğer kuruluşlarına örnek olacak bir eğitim/öğretim hizmeti sunmak ve mükemmeli yakalamaktır. Nitelikli eğitim ve araştırmalarla ülkenin bilimsel ve teknolojik alandaki uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve bireysel özelliklerin kalitesini yükseltmenin yanı sıra evrensel bilince ulaşmış yurttaşların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.