BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmenin yanı sıra evrensel kalite düzeyini yakalamış, felsefesini özümsemiş, kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak görebilen, öğrenmenin sürekliliğine inanmış bireylerin yetişmesini ve çalışmasını sağlamak; müşteri odaklı etkin, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan risk tabanlı proses yaklaşımına dayanan bir kalite yönetim sistemini gerçekleştirmektir.

 

Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü