BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

KALİTE HEDEFLERİ

Başkent Üniversitesinin en önemli amaçlarından biri ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine bilimsel katkıda bulunacak yapıcı, yaratıcı, uluslararası ilişkilerde liderlik özellikleri taşıyan, milli kültürünü en iyi şekilde temsil eden mezunlar yetiştirmektir. Bu amaçla hedefler her yıl Başkent Üniversitesi Stratejik Planı doğrultusunda belirlenir ve hedeflere ulaşım, kurum içinde gerçekleştirilen denetim ve birimlerde saptanan göstergelerin izlenmesi, bilimsel yöntemler kullanılarak ölçülmesi, risk tabanlı olarak değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmelerin yapılması ile gerçekleşir.