BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Yönetim

FAKÜLTE YÖNETİMİ

 

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI

Dekan Vekili

Prof. Dr. Gül KIZILTAN

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Sultan KAV

Dekan Yardımcısı

 

 

YÖNETİM KURULU / DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI

Dekan Vekili

Prof. Dr. Sultan KAV

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. F. Işıl BULUT

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Mendane SAKA

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ALNIAÇIK

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi