BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Yönetim

FAKÜLTE YÖNETİMİ

 

Prof. Dr. Berna Simten MALHAN        

        Dekan

 

YÖNETİM KURULU / DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Berna Simten MALHAN

Dekan 

Prof. Dr. F. Işıl BULUT

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Sultan KAV 

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Aydan AYTAR

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Fikriye YILMAZ

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ALNIAÇIK

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi