Doç. Dr. EBRU AKGÜN ÇITAK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2139
E-Posta : citak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Ege Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Yüksek Lisans (2001), İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (1999), İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P. ;Best Oral Presentation Award. III. Mediteranian Multidisplinary Oncolgy Forum", Greece", 26/10/2013.

Projeler


 • Akgünçıtak E, Durukan İ, Avcı S. ;HEMŞİRELERİN PROBLEM VE ZOR HASTA OLARAK TANIMLADIKLARI HASTALARLA İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. ", ", Başkent Üniversitesi", 14/06/2008.

Kitaplar


 • Akgün Çıtak E. ;Yaşlanmaya Bağlı Psikolojik Değişimler. In:Naile Bilgili, Yeter Kitiş editors. Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. ankara: Vize yayıncılık; 2017. p.87-97.

 • Akgün Çıtak E. ;Hemşire-Hasta/ Birey İlişkileri. In:Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı editors. Yaşamın Sırrı İletişim. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi; 2017. p.127-142.

 • Akgün Çıtak E. ;Psikiyatrik Rehabilitasyon. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: nobel kitapevi; 2017. p.137-145.

 • Akgün Çıtak E. ;Yaşlılık ve İletişim. In:Naile Bilgili, Yeter Kitiş editors. Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. ankara: Vize yayıncılık; 2017. p.512-521.

 • Akgün Çıtak E. ;Psikiyatri Hemşireliği Girişimleri. In:Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. : Nobel tıp Kitapevi; 2017

 • Akgün Çıtak E. ;Nörobilişsel Bozukluklar. In:Doç.Dr. Nermin Gürhan editors. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevi; 2016. p.634-.

 • Akgün Çıtak E. ;İyileşme Modelleri. In:Nermin Gürhan editors. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi; 2016

 • Üstün B, Akgün E. ;Meme Kanseri ve Baş Etme. In:Harmancıoğlu Ö. İ., Karayurt Ö editors. Meme Kanseri Hasta ve Hasta Yakınları İçin Bir Rehber. İzmir: Uşşak Yayınevi; 2007

 • Üstün B, Akgün E, Partlak N. ;Yazar editors. Hemşirelikte İletişim. İzmir: Okullar yayınevi; 2005

Makaleler


 • Akgün Çıtak E. ;KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Türkiye Klinikleri Şiddet Özel Sayısı, 2017; 3(2):136-140.

 • Akgün Çıtak E. ;CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA DELİRYUM VE HEMŞİRELİK BAKIMI. Türkiye Klinikleri Cerrahi Girişim Uygulanan Yaşlılarda Bakım Yönetimi Özel Sayısı, 2017; 3(2):119-123.

 • Akgün Çıtak E. ;KANSER TANISI ALMIŞ ERGENLERDE YAŞANAN PSİKOSOSYAL PROBLEMLER VE YÖNETİMİ. Türkiye Klinikleri Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayısı, 2017; 3(1):58-62.

 • Yıldırım Sarı H, Akgün Çıtak E, Uysal N, Yılmaz E. ;Attitudes of nursing students towards people with disabilities. Learning Disability Practice, 2016; 19(1):27-30. ( CINAHL )

 • Kilicarslan Toruner E, Ayaz S, Altay N, Akgun Citak E. ;Efficacy of a School-Based Healthy Life Program in Turkey. Childrens Health Care, 2015; 44(1):69-86. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Altay N, Kılıçarslan Törüner E, Akgün Çıtak E. ;Determination of Smoking and Drinking and Preventive Measures in Adolescents. JOURNAL OF ADDICTIONS NURSING, 2014; 25(2):94-102. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Kılıçarslan Toruner E, Bora Güneş N. ;Exploring Communication Difficulties in Pediatric Hematology: Oncology Nurses. Asian Pac J Cancer Prev, 2013; 14(9):5477-5482. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Citak EA, Akman A, Erdemir F. ;Nursing students' perceptions towards cancer and caring for cancer patients in Turkey.. Nurse Education in Practice, 2013; 13(1):4-10. ( Medline/Pubmed )

 • Fernandez P, Montserrat M, Company A, Kav S, Karahan A, Akgün :Itak E. ;Smileon:supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace-oncology. Supportive Care in Cancer, 2013; 21(Suppl1):270-270. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karayurt Ö, Uğur Ö, Tuna A, Günüşen N, Akgün Çıtak E. ;The effect of personal counsellıng on anxıety, depressıon, qualıty of lıfe and satısfactıon ın patıents wıth breast cancer. Meme Sağlığı Dergisi, 2012; 9(3):135-143.

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions of Difficult Patients.. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Uysal G. ;Kavram Analizi: Eleştirel Düşünme. J Edu Res Nursing, 2012; 9(3):135-143.

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Kılıçarslan Toruner E. ;Exploring Communication Difficulties and Empowerment Perceptions of Paediatric Haematology-Oncology Nurses. Eur J Oncol Nurs, 2012; 16(Suppl1):37-38. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kılçarslan Toruner E, Akgün Çıtak E. ;Information-seeking behaviours and decision-making process of parents of children with cancer. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2013; 17(2):176-183. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Uysal G. ;Bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2011; 27(3):9-20.

 • Akgün Çıtak E, Çam O. ;Hemşirelere Verilen Eğitimin Çatışma Çözme Becerisine, Yöntemine ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yükseksekokulu Elektronik Dergisi, 2011; 4(4):165-171.

 • Erdemir F, Akgün Çıtak E, Ulusoy H, Geçgil E. ;Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2011; 2:27-35.

 • Edermir F, Kav S, Akgün Çıtak E, Hanoğlu Z, Karahan A. ;A Turkish version of Kogan's attitude toward older people(KAOP)scale:Reliability. Archievs of Gerntology, 2011; 52(3):162-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Avcı S, Basmacı Ö, Durukan İ. ;Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Zor Hasta Olarak Tanımladıkları Hastalarla İletişim Davranışlarının İncelenmesi. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011; 10(1):35-44.

 • Akgün Çıtak E, Budak E, Kaya Ö, Öz Ş. ;Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2010; :68-71.

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Akman A, Erdemir F. ;Turkish nursing students perceptions towards cancer and caring experiences for cancer patients. European Journal of Oncology Nursing, 2010; 14(Suppl1):30-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökdem Ş, Hanoğlu Z, Akgün Çıtak E. ;Sexuality: Is it an important problem in gynecological cancer patients. Journal of BUON, 2008; 13(Suppl1):73-73. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çam O, Akgün E. ;Hemşirelikte Çatışma ve Çatışma Yönetimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi., 2007; 23(1):115-124.

 • Çam O, Akgün E. ;Sağlık Kurumlarında Çatışma. Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 23(1):125-134.

 • Karayurt Ö, Üstün B, Uğur Ö, Tuna Malak A, Günüşen N, Akgün Çıtak E. ;Meme Kanseri Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi. Meme Sağlığı DErgisi, 2007; 3(Suppl1):-.

 • Çam O, Akgün E. ;Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Yönetimi. Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Yönetimi, 2007; 23(2):18-22.

 • Üstün B, Bahar Z, Partlak N, Akgün E, Öztürk M, Malay U. ;Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. ZKÜ: Zonguldak Sağlık Yüksekokulu. Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2005; 1(1):26-33.

 • Üstün B, Akgün E, Partlak N. ;Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi. ZKÜ: Zonguldak Sağlık Yüksekokulu. Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2005; 1(2):34-41.

 • Baykal Ü, Altuntaş S, Sökmen S, Akgün E. ;Örgütsel İklim Ölçeğinin Uyarlanması ve Yönetici Hemşirelerin Hastanelerdeki Örgütsel İklimle İlgili Değerlendirilmesi. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005; 13(55):91-112.

 • Çam O, Akgün E, Gümüş A, Bilge A, Ünal Keskin G. ;Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastenesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):212-220.

 • Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz S, Akgün E. ;Determining Student Satisfaction in a Nursing College. Nurse Education Today, 2005; 4(25):255-262. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz Ş, Akgün E. ;Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi, 2002; 12(49):23-32.

Bildiriler


 • Kav S, Karaslan Eşer A, Akgün Çıtak E, Çevik B. ;RESILIENCE AND POST-TRAUMATIC GROWTH AMONG CANCER PATIENTS IN TURKEY. MASCC 2017 Annual Meeting: Washington - ABD; 22/07/2017 - 24/07/2017

 • Kav S, Karaslan Eşer A, Akgün Çıtak E, Çevik B. ;Kanserli hastaların psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve travma sonrası büyüme yaşama durumları. 22. Ulusal Kanser kongresi: Antalya; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karaslan Eşer A. ;Compassion Fatigue in Oncology Nursing. EONS10: Dublin- Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2017

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Özhan Elbaş N, Karaslan Eşer A. ;Attitudes of Vocational School of Health Students towards Persons with Cancer. EONS10: Dublin- Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2017

 • Akgün Çıtak E. ;Yaşlıyla İletişim. KKTC GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ KURSU: Kuzey Kıbrıs/lefkoşa; 27/10/2015 - 28/10/2015

 • Ökdem Ş, Akgün Çıtak E, Avcı Işık S, Özhan Elbaş N. ;Analaysis of University Students Humor Styles and General Mental health. 16. World Psychiatric Congress: Madrid- İspanya; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S. ;Determining Difficulties, Needs and Coping Ways of Newly Graduated Nurses. 16. World Psychiatric Congress: Madrid- İspanya; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. ;Bir Karaciğer Nakli Vakasının Ida Jean Orlando?nun Hemşirelik Süreci Teorisi?ne Göre Hemşirelik Bakım Sürecinin İncelenmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 21/04/2014

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P. ;Smileon- Oncolgy Nursing:Experiences from six European Countries. III. Mediteranian multidisiplinary oncolgy forum congress: Greece; 24/10/2013 - 26/10/2013

 • Akgün Çıtak E, Kılıçarslan Toruner E, Bora Güneş N. ;Exploring Communication Difficulties and Empowerment Perceptions of. 8th EONS Spring Convention: Cenevre- İsviçre; 24/04/2012 - 27/04/2012

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions. 8th EONS Spring Convention: Cenevre- İsviçre; 24/04/2012 - 27/04/2012

 • Kılıçaraslan Törüner E, Akgün Çıtak E. ;In-depth Analysis of Information Seeking Behaviors and Decision Making Process of Parents of Children with Cancer. European Multidisciplinary Cancer Congress 2011: Stocholm; 23/09/2011 - 27/09/2011

 • Akgün Çıtak E. ;Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Hemşirelik Öğrencilerinin "zor hasta" olarak tanımladıkları hastaların ve yaşadıkalrı ileitşim güçlüklerinin incelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Akgün Çıtak E. ;Psikiyatri Hemşireliğinde Nanda, NIC ve Noc Kullanımı. IV. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Samsun; 24/06/2010 - 26/06/2010

 • Erdemir F, Akgün Çıtak E, Ulusoy H, Geçkil E. ;Sexual harresment of nurses by patients in hospitals in Turkey. International Conference on Workplace Violence in the Health Sector: Amsterdam; 22/10/2008 - 24/10/2008

 • Çam O, Akgün E, Gümüş A, Bilge A, Ünal G. ;Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastenesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası - 10. UIusal Hemşirelik Kongresi: İzmir; 07/09/2005 - 10/09/2005

 • Partlak N, Üstün B, Akgün E. ;Olumsuz Bilgi Verme. 4. Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Kongresi: İstanbul; 12/10/2004 - 13/10/2004

 • Kocaman G, Üstün B, Dicle A, Akgün E. ;Probleme Dayalı Öğrenim Ve Klasik Eğitim Programı Uygulanan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, II. Aktif Eğitim Kurultayı: İzmir; 04/06/2004 - 05/06/2004

 • Üstün B, Akgün E, Partlak N. ;Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası- 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Antalya; 07/09/2003 - 11/09/2003

 • Akgün E, Aştı N. ;Feeling Loneliness in Elderly People Living in Nursinghomes and Effects of Feeling Loneliness on Their Quality of Life. Multidicipliner Nursing Congress: Olomous- Çek Cumhuriyeti; 03/09/2002 - 04/09/2002

 • Baykal Ü, Korkmaz Ş, Akgün E, Sökmen S. ;Improvement of Scale Of Organizational Commitment and a Analysis of Organizational Commitment of Nurses in Managerial Positions.. Ist. International Nursing Management: Denizli; 22/10/2001 - 24/10/2001

 • Baykal Ü, Akgün E, Sökmen S, Yıldırım D. ;Yüksekokulda Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Doyumunun ve Beklemtilerinin Analizi.. 1. Uluslararsı ve 5. Ulusal hemşirelik Eğitimi Kongresi: Nevşehir; 19/10/2001 - 21/10/2001