Araş.Gör. BERRAK BALANUYE

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 2466666 - 1543
E-Posta : bbalanuye[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2014), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
  • Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
  • Önlisans (2010), Anadolu Üniversitesi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği

Çalışma Alanları


  • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

  • HEMŞİRELİK

Makaleler


  • Özhan Elbaş N, Balanuye B, Budak E. ;Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142.

  • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Awareness of Skin Cancer,Prevention and Early Detection among turkish University Students. Asia-Pasific Journal of Oncology Nursing, 2016; 1(3):93-97. ( DOAJ )

Bildiriler


  • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;The Nursing Care Process of a Patient with ECMO Device according to Gordon?s Functional Health Patterns. 8th Cardiovascular Nursing & Nurse Practitioners Meeting: Las Vegas, USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

  • Balanuye B, Karahan A. ;Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Yükünün Hasta Güvenliğine Etkisi. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

  • Balanuye B, Karadağ M. ;Ventilatör ile İlgili Pnömoninin Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016