Dr. Öğr. Üyesi PERİM FATMA TÜRKER

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1603
E-Posta : pfturker[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (1998), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Türker PF. ;Diyet ve Nörolojik Hastalıklar. In:Indrani Kalkan,Mehmet Akman editors. Klinik Uygulamalarda Beslenme (Nutrition Clinical Practice). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri; 2017. p.327-335.

 • Karabudak E, Türker PF. ;Efsun Karabudak, Perim F.TÜRKER editors. TDD Eğitimleri Besin İlaç Etkileşimleri. Ankara: Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık; 2017

 • Türker PF. ;Diyet ve Böbrek Hastalıkları. In:Indrani Kalkan,Mehmet Akman editors. Klinik Uygulamalarda Beslenme(Nutrition Clinical Practice). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri; 2017. p.277-288.

 • Türker PF. ;Böbrek Hastalığı. In:Doç.Dr.Gülhan Samur editors. Pediatrik Beslenmenin Esasları. Ankara: Nobel Tıp Kitabevi; 2016. p.197-201.

 • Tayfur M, Besler T, Kızıltan G, Akal Yıldız E, Öztürk B, Türker PF, Soylu M, Ilgaz Ş. ;Tüketiminin Azaltılması Gereken Besinler ve Besin Ögeleri. In:Prof.Dr.Gülden Pekcan,Prof.Dr.Nevin Şanlıer,Prof.Dr.Murat Baş editors. T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi. Ankara: T.C Sağlık Bakanlığı; 2016. p.68-72.

 • Sağlam D, Türker PF. ;Yaşlı Hastalarda Besin İlaç Etkileşimleri. In:Prof.Dr.Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2016. p.271-288.

 • Türker PF. ;Renal Yetmezliği Olan Hastaların Beslenme Durumlarının İzlenmesi. In:Prof.Dr.Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2015. p.331-344.

 • Susuzlu Özdemir M, Türker PF. ;Son Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Beslenme Durumunun Saptanması. In:Prof.Dr.Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetteik. 2015: Güneş Tıp Kitabevi; 2015. p.345-354.

 • Türker PF. ;Solid Organ Transplantasyonunda Tıbbi Beslenme Tedavisi. In:Prof.Dr.Muhittin Tayfur,Doç.Dr.Nurcan Yabancı Ayhan editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-1.. ANKARA: Hatiboğlu Yayınevi; 2015. p.197-209.

 • Türker P. ;Beslenme Destek Sistemleri. In:Perim Türker editors. Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2014. p.233-267.

 • Türker PF. ;Akut Böbrek Hasarı. In:Prof.Dr.Tanju Besler,Prof.Dr.Neriman İnanç editors. Diyetisyen El Kitabı Enteral ve Parenteral Nutrisyon. İSTANBUL: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014. p.157-168.

 • Kızıltan G, Türker P. ;Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi. In:Prof.Dr.Emel Tüfekçi Alphan editors. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2013. p.639-697.

 • Türker P. ;Kardiyovasküler Hastalıklarda Beslenme. In:Prof.Dr.Murat Baş, Doç.Dr.Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler,Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı.. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.383-401.

 • Türker P. ;Obezite Tedavisinde Ailenin Rolü. In:Doç.Dr.Murat Baş,Doç.Dr.Gül Kızıltan editors. Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi. Başkent Üniversitesi: Başkent Üniversitesi; 2011. p.303-317.

Makaleler


 • Türker PF. ;Nefrolitiazis ve Beslenme. Türkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics, 2017; 10(2):106-109.

 • Bektaş B, Türker PF. ;Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalarda Beslenme Durumu ile Kardiyovasküler Risk Etmenleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2017; 45(2):50-60.

 • Hoca M, Türker PF. ;Kıbrıs GaziMağusa'da Yaşayan Yaşlı Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları,Beslenme Durumları ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2017; 45(1):44-52.

 • Güngör H, Türker PF. ;Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Tıbbi Beslenme. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):296-305.

 • Karadayı A, Türker PF. ;Dumping Sendromunda Nutrisyon. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):227-233.

 • Türker PF, Günaldı SD. ;Crohn Hastalığı ve Tıbbi Beslenme. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):267-273.

 • Türker PF. ;Glisemik İndeks,Glisemik Yük ve Obezite. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Sayı, 2016; 1:35-39. ( türkiye atıf dizini )

 • Kocamış R, Türker PF, Köseler E, Kızıltan G, Akçil Ok M. ;Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):15-32.

 • Kocamış R, Türker PF. ;Böbrek Transplantasyonunda Tıbbi Beslenme Tedavisi. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 2016; 1(4):12-30.

 • Türker PF, Metin S, Saka M, Demir M. ;1-5 Yaş Grubu Çocuk Sahibi Olan Annelerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2016; 3(6):17-29. ( EBSCOhost )

 • Yılmaz B, Türker PF. ;Sporcularda İmmunonütrisyon Desteği. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015; 3(1):60-66.

 • Arıtıcı G, Türker PF. ;Karaciğer Transplantasyonunda Nutrisyon Desteği. İç Hastalıkları Dergisi, 2015; 22(1):21-28.

 • Sezer E, Türker PF. ;Greyfurt Suyu ve İlaç Etkileşimleri. İç Hastalıkları Dergisi, 2014; 21(3):-.

 • Türker PF. ;Hemodiyaliz Hastasında İntradiyalitik Parenteral Beslenme:Bir Olgu Sunumu.. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2015; 43(1):87-92.

 • Türker PF. ;Çocuklarda Parenteral Nütrisyonda Kullanılan Ürünler ve Özellikleri. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Sayı, 2015; 1(2):37-41. ( türkiye atıf dizini )

 • Türker P , Demir M. ;Organ Transplantasyonunda Nutrisyon Desteği. Actual Medicine, 2014; 22(7):46-50.

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Baş M. ;Is neck circumference measurement an indicator for abdominal obesity?A pilot study on Turkish Adults. African Health Sciences, 2014; 14(3):570-575. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker PF, Gümüş B. ;Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Nutrisyon Desteği. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(3):258-265.

 • Türker P, Kızıltan G, Saka M. ;The Assessment of Objective Score of Nutrition on Diaysis (OSND) in Turkish Hemodialysis Patients.. Annals of Nutrition*Metabolism, 2013; 63(Suppl1):1160-1160. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Türker P. ;Appetite Assessment in Hemodialysis Patients. Annals of Nutrition*Metabolism, 2013; 63(Suppl1):288-289. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker P, Baş M, Saka M, Metin S. ;Body image dissatisfaction and risk factors among female adolescents:A sample from Turkey. HealthMED, 2012; 6(10):3307-3316. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baş M, Türker P, Köseler E, Saka M. ;Adolescents as a consumer: the food safety knowledge and practices. HealthMED, 2012; 6(9):2973-2983. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Türker PF, Baş M, Metin S, Köseler E, Yılmaz B. ;An Examination of Food Craving and Eating Behaviour with regard to Eating Disorders Among Adolescent. HealthMED, 2012; 6(4):1331-1340. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Türker PF, Ercan A. ;Dietary and other factors as risks of hyperemesis gravidarum.. HealthMED, 2012; 6(3):910-915. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker PF, Saka M, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Baş M. ;Body mass index in Turkish female adolescents: The role of emotional eating, restrained eating, external eating and depression. HealthMED, 2012; 6(4):1367-1374. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Arıtıcı G, Türker P, Kızıltan G. ;The frequency of obesity and metabolic syndrome in women with hypothyroidism.. Obesity Reviews, 2011; 12(Suppl1):203-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker P, Kızıltan G, Gençaslan D, Güller Arslan D, Demircan E. ;Comparison of obesity and metabolic frequency in hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis patients.. Obesity Reviews, 2011; 12(Suppl1):195-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker Özyiğit P. ;Kronik Böbrek Hastalıkları ve Çocuklarda Tıbbi Beslenme Tedavi İlkeleri. Klinik Aktüel Tıp Dergisi-Nefroloji Forumu, 2007; 1(1):50-56.

 • Türker Özyiğit P. ;Kronik Böbrek Hastalıkları ve Çocuklarda Tıbbi Beslenme Tedavi İlkeleri. Klinik Çocuk Forumu Dergisi, 2006; 6(6):65-69.

 • Sezer S, Özdemir FN, Arat Z, Özyiğit PF, Turan M, Haberal M. ;The Association of Interdialytic Weight Gain with Nutritional Parameters and Mortality Risk in Hemodialysis Patients,. Renal Failure, 2002; 24(1):37-48. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erten Y, Kayataş M, Sezer S, Özdemir F, Özyiğit PF, Turan M, Haberal A, Güz G, Bilgin N. ;Zinc Deficiency: Prevalence and Cause in Hemodialysis Patients and Effect on Cellular Immune Response. Transplantation Proceedings, 1998; 30:850-851. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Türker PF. ;Onkoloji Hastalarında Beslenme Desteği. 6.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu/Onkoloji Diyetisyenliği Kursu: İstanbul; 24/05/2017 - 27/05/2017

 • Türker PF. ;Diyabet ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Tedavisi. 53.Ulusal Diyabet Kongresi Diyabet Diyetisyenliği: Kıbrıs; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Türker PF. ;Olgular Eşliğinde Tartışalım/KBY-Erişkin. 10.KEPAN KONGRESİ: Antalya; 29/03/2017 - 02/04/2017

 • Türker PF, Kiziltan G, San A. ;Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Beslenme,Halka Yönelik Anket Değerlendirmesi. Renaliz Anadolu Böbrek Vakfı: ANKARA; 05/03/2017

 • Türker PF, Kocamış R, Köseler E, Kızıltan G. ;Determination of Nutritional Knowledge of Turkish Hemodialysis Patients. XVIII International Congress on Nutrition and Metabolsim in Renal Disease 2016: Japonya; 19/04/2016 - 23/04/2016

 • Türker PF. ;Onkoloji Hastalarında Yağsız Vücut Kütlesinin Korunması. 5.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: İstanbul; 10/03/2016 - 13/03/2016

 • Türker PF, Avan Z. ;The Evaluation of Anthropometric Measurements and Body Images of Young Adults Attended to Private Sport Center In Turkey. 15th International Nutrition and Diagnostic Conference: Praq; 05/11/2015 - 08/11/2015

 • Saka M, Metin S, Köseler E, Türker PF. ;Determination of Anthropometric Measurements of Turkish Women by Age Groups. 15th International Nutrition and Diagnostic Conference: Praq; 05/11/2015 - 08/11/2015

 • Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E, Türker P, Akbal A, Öktem Güngör E. ;Diyet Polikliniğine Başvuran Bireylerin Besin İlaç Etkileşimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi.. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Metin S, Köseler E, Saka M, Türker PF. ;Yetişkin Bireylerin Bel/Boy Oranları ile Diğer Antropometrik Ölçümleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Demir M, Türker PF, Metin S. ;Okul Öncesi Dönem Çocukların Besin Destek Kullanımı Hakkında Annelerin Görüşlerinin Belirlenmesi. Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi: Sapanca; 20/05/2015 - 23/05/2015

 • Duygu Aksoy A, Sönmez S, Türkmaya S, Coşkun Y, Köseler E, Yılmaz S, Türker PF. ;Yetişkin Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Antropometrik Ölçümlerinin ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyetetik Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Türker PF. ;Enteral Parenteral Beslenme Konusunda Ne Biliyoruz?. B.Ü Beslenme ve Diyetetik Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Evgin E, Baştağ B, Atalay S, Esim N, Karacaören A, Metin S, Türker PF. ;Obez olan ve Olmayan Adölesanların Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Beslenme ve Diyetetik Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Kocamış R, Türker PF. ;Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki. B.Ü Beslenme ve Diyetetik Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Türker P. ;Periton Diyaliz Hastalarında Tıbbi Beslenme Tedavisi. Haliç Üniversitesi I.Ulusal İstanbul Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İSTANBUL; 16/04/2015 - 18/04/2015

 • Türker PF. ;Böbrek Hastalarına Yönelik Tarifeler. Sağlık Bilimlerinde Beslenme ve Gıda Zirvesi: Ankara; 15/10/2014 - 17/10/2014

 • Türker P. ;Nutrisyon Tedavisi Olgu Tartışması. İleri Nutrisyon Kursu: ANTALYA; 11/04/2014 - 13/04/2014

 • Türker PF. ;Renal Hastalıklarında Nutrisyon Tedavisi ve Vaka Sunumu. İleri Nutrisyon Kursu/ Türkiye Diyetisyenler Derneği: Antalya; 11/04/2014 - 13/04/2014

 • Ercan A, Metin S, Türker P, Özkan C. ;Ankara,İstanbul ve İzmir'de Bulunan Kamu Hastaneleri Mama Mutfaklarının Değerlendirilmesi. IX.Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Türker PF, Metin S, Saka M, Demir M, Gürlek N, Kart R, Dağ K, Gezgin H. ;1-5 Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyinin Saptanması. IX.Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Köseler E, Türker P, Metin S. ;19-64 Yaş Arası Bireylerin Popüler Diyetlere İlişkin Düşünce ve Tutumlarının Belirlenmesi. IX.Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Türker PF. ;Böbrek Hastalıklarında Nutrisyon Tedavisi. Temel Nutrisyon Bahar Kursu? Türkiye Diyetisyenler Derneği: ANTALYA; 03/05/2013 - 05/05/2013

 • Türker PF. ;Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisinde Genel Öneriler. 3.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: ANKARA; 28/03/2013 - 30/03/2013

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Gençler Yeterli Sıvı Tüketiyorlar mı ? Bir Pilot Çalışma.. Türkiye 11.Gıda Kongresi: Antakya; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Saka M, Köseler E, Kızıltan G, Türker P, Ercan A. ;Yetişkin Bireylerde Obezite ve Posa Tüketimi Arasındaki İlişki.. Türkiye 11.Gıda Kongresi: Antakya; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Köseler E, Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G. ;Geç adölesan ve genç yetişkinlerde sükroz ve fruktoz tüketiminin obezite üzerine etkisi. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Köseler E, Saka M, Kalaycı S, Karslı G, Karataş E, Özmen F, Türker P, Kızıltan G. ;Kalp ve damar hastalarında hipertrigliseridemik bel çevresi sıklığı. Karaciğer Hastalıklarında Beslenme Durumunun Belirlenmesi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Aydeniz M, Örmeci C, Akbulut S. ;Genç yetişkinlerde obezite, gastrointestinal sistem hastalıkları için bir risk faktör müdür?bir pilot çalışma. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Türker P, Kızıltan G, Saka M. ;Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda biyokimyasal parametreler ile beden kütle indeksi arasındaki ilişki. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Türker PF. ;Diyaliz Hastalarında Klinik Nutrisyon ve vaka sunumu. Böbrek Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavileri?Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi Kursu,: İstanbul; 25/03/2012

 • Türker PF. ;Böbrek Hastalarında Nutrisyon Desteği. Klinik Nutrisyon Mercek Altında?Türkiye Diyetisyenler Derneği Kursu: Çeşme/İzmir; 24/02/2012 - 25/02/2012

 • Türker PF. ;Onkoloji Hastalarında Beslenme Desteği. II.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: Ankara; 16/02/2012 - 19/02/2012

 • Ercan A, Türker P, Kızıltan G. ;45-55 Yaş Arasındaki Menapozlu Kadınlarda Antropometrik Ölçümler ile Yaşam Kalite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması. 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite,Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Türker P, Ercan A, Kızıltan G. ;Medeni Durumun Yetişkinlerdeki Abdominal Obezite ve Beden Kütle İndeksi Üzerine Etkisi.. 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite,Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Türker P, Mercanlıgil S, Haberal M. ;The effect of Diet Therapy on Biochemical Measurements and Nutritional Status in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Hemodialysis Patients. XV. International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease,: Lausanne; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Tekçe F, Kızıltan G, Saka M, Türker P, Eminsoy İ. ;Nutritional barriers in hemodialysis patients. XV. International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease,: Lausanne; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Türker P. ;Böbrek Hastalıklarında Beslenme Desteği Vaka Sunumu. Klinik Beslenme Desteği ve Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu: KAYSERİ; 19/03/2010 - 20/03/2010

 • Türker Özyiğit P. ;Diyabetik Nefropati ve Diyalizde Tıbbi Beslenme Tedavisi. 45.Ulusal Diyabet Kongresi.11.Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu: ANTALYA; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Kızıltan G, Türker P, Yılmaz S. ;Hastanede yatarak tedavi gören hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi.. 6. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Kongresi: Ankara; 01/04/2009 - 05/04/2009

 • Türker P, Mercanlıgil S, Haberal M. ;Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Uygulanan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastakarın Beslenme Tedavilerinin Biyokimyasal Bulgular ve Beslenme Durumları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. VI.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Kızıltan G, Türker P. ;Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda vücut ağırlığı ile beslenme durumlarının yaşam kalite düzeyleri üzerine etkisi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi: İZMİR; 05/04/2007 - 07/04/2007

 • Kızıltan G, Özyiğit Türker P, Kurt D, Yağdıran Y. ;Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Beslenme Durumu Göstergeleri İle Fiziksel ve Mental Sağlık Durum İlişkisi.. Türkiye'de Böbrek Hastalıkları Beslenme-Metabolizma II.Kongresi: Ankara; 25/11/2004 - 27/11/2004

 • Türker Özyiğit P. ;SDBY?de, Diyet ve Beslenmede Yapılan Son Çalışmalar?. Türkiye?de Böbrek Hastalıkları Beslenme*Metabolizma II.Kongresi?, Anadolu Böbrek Vakfı: ANKARA; 25/11/2004 - 27/11/2004

 • Özyiğit P. ;Diyaliz Hastalarında Diyet Örnekleri. XXI.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi- Türkiye Nefroloji Derneği I.Beslenme Kursu: ANTALYA; 11/09/2004

 • Türker Özyiğit P, Özdemir FN, Haberal M. ;65 yaş ve üzeri Osteoporozu Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. XXI.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: Antalya; 10/09/2004 - 14/09/2004

 • Özyiğit P. ;Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme. ?Türkiye?de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme? Konulu Sempozyum, Anadolu Böbrek Vakfı: İstanbul; 24/10/2003

 • Özyiğit Türker P, Rakıcıoğlu N. ;65 yaş ve üzeri Osteoporozu Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Özyiğit P, Akgün S, Özdemir N, Kaya S, Haberal A, Haberal M. ;Malnutrition Control Among Haemodialysis Patients Through Continuous Quality Improvement?. The 128th Annual Meeting of APHA: Boston, USA; 12/11/2000 - 16/11/2000

 • Sezer S, Şengül Ş, Özyiğit P, Yakupoğlu Ü, Turan M, Arat Z, Özdemir N, Haberal M. ;Malnutrisyon: Ateroskleroz için Bir Risk Faktörü. 17.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: İstanbul; 05/06/2000 - 09/06/2000

 • Özyiğit P, Akgün S, Şengül Ş, Sezer S, İnanoğlu I, Güller D, Kaya S. ;Kaliteli Yaşamın Sağlanmasında Hemodiyaliz Hastalarında Malnutrisyon Görülme Sıklığını Azaltmak Önemli Bir Faktör Müdür?. X.ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: İstanbul; 05/06/2000 - 09/06/2000

 • Özyiğit P, Rakıcıoğlu N, Özdemir N, Akgün S. ;Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Düzeyde Protein Alımlarının Malnutrisyona Etkisi. III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/2000 - 15/04/2000

 • Akgün S, Özyiğit P, Özdemir N. ;Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon Değerlendirmesinde En İyi İndikatör. III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/2000 - 15/04/2000

 • Özyiğit P, Akgün S, Kaya S, Haberal M. ;Hemodiyaliz Hastalarında Diyet ve Hemşirelik Eğitiminde Sosyodemografik Özellikler Önemli bir Faktör Müdür?. III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/2000 - 15/04/2000

 • Özyiğit P, İnanoğlu I, Güller D, Arat Z, Kaya S, Özdemir N. ;Hemodiyaliz Hastalarında Diyet ve Hemşirelik Eğitiminin Algılanmasında Sosyodemografik Özelliklerin Etkisi.. XVI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: İZMİR; 14/11/1999 - 16/11/1999

 • Özyiğit P, Özdemir N, Gülşen B, Ayaz H, Haberal A, Çolak T, Haberal M. ;Hemodiyalize Giren Hastalarda Farklı Protein Alımlarının Malnutrisyona Etkisi. XVI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: İZMİR; 14/11/1999 - 16/11/1999

 • İnanoğlu I, Akgün S, Arat Z, Güller D, Özyiğit P, Ayaz H, Kaya S. ;Hemodiyaliz Hastalarının Verilen Hizmetlerden Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi. XVI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: İZMİR; 14/11/1999 - 16/11/1999

 • İnanoğlu I, Arslan S, Özyiğit P, Güller D, Arat Z, Özdemir N, Haberal M. ;Hemodiyaliz Programındaki Hastaların Tedaviye Uyumlarında Sosyokültürel Seviye Önemli Midir?. XVI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: İZMİR; 14/11/1999 - 16/11/1999

 • İnanoğlu I, Akgün S, Aytaç Ö, Ayaz H, Güller D, Özyiğit P, Özdemir N. ;Hemodiyaliz Hastalarının Sosyal Yaşantılarının İncelenmesi. XVI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: İZMİR; 14/11/1999 - 16/11/1999

 • Özyiğit PF. ;`Kaliteli Yaşamın Sağlanmasında Hemodiyaliz Hastalarında Malnutrisyon Görülme Sıklığını Azaltmak Önemli Bir Faktör Müdür??. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları? Konulu Sempozyum.: Ankara; 22/10/1999 - 23/10/1999

 • Erten Y, Kayataş M, Sezer S, Özdemir FN, Özyiğit PF, Turan M, Haberal A, Güz G, Kaya S, Haberal M. ;`Prevalence and the Causes of Zinc Deficiency in Hemodialysis Patients and Its Effect on Cellular Immune Response?. , IVth Congress of the Turkish Transplantation Society: Ankara; 05/11/1998 - 07/11/1998

 • Akalın E, Özyiğit PF, Kayataş M, Özdemir FN, Güz G, Erten Y. ;Hemodiyaliz Hastalarında En İyi Malnutrisyon Kriteri Nedir?. XIV.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,: Antalya; 10/11/1997 - 14/11/1997

 • Akalın E, Özdemir FN, Kayataş M, Erten Y, Hizel N, Özyiğit PF. ;Hemodiyaliz Hastalarında Çinko Eksikliğinin Prevalansı,Nedenleri ve Hücresel İmmun Yanıta Etkileri?. XIV.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,: Antalya; 10/11/1997 - 14/11/1997

 • Akalın E, Özyiğit PF, Kayataş M, Özdemir FN, Güz G, Erten Y, Kaya S, Haberal M. ;`What is the Best Indicator for Malnutrition in Hemodialysis Patients??,. XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association: Geneva, Switzerland; 21/09/1997 - 24/09/1997

 • Akalın E, Özdemir FN, Kayataş M, Erten Y, Hizel N, Özyiğit PF, Kaya S, Haberal M. ;Prevalence and the Causes of Zinc Deficiency in Hemodialysis Patients and Its Effect on Cellular Immune Response?,. XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association: Geneva, Switzerland; 21/09/1997 - 24/09/1997