Dr. Öğr. Üyesi SİNEM BAYRAM

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1609
E-Posta : metins[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Metin S. ;Gebelerde Ağırlık Yönetimi Bireysel Standart Beslenme Danışmanlığı. In:Neslişah Rakıcıoğlu, Gülhan Samur, Sevil Başoğlu editors. Diyetisyenler için Hasta İzlem Rehberi-Ağırlık Yönetimi El Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı yayın No:1081, CNR Sistem Bilişim Teknolojileri; 2017. p.177-249.

 • Metin S. ;Kronik Böbrek Yetmezliği. In:Hülya Gökmen Özel, Gülhan Samur editors. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme. Ankara: TDD Yayını-Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017. p.232-237.

 • Metin S. ;Gebelik ve Emzirme Döneminde Fizyolojik ve Metabolik Değişiklikler ile Besin/Besin Ögesi İlaç Etkileşimleri. In:EFSUN KARABUDAK, PERİM TÜRKER editors. TDD EĞİTİMLERİ BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. ANKARA: Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017. p.210-217.

 • Metin S. ;Diyet ve Erken Dönem Gelişim: Çocuk Beslenmesi. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevleri; 2017. p.396-407.

 • Metin S. ;Epilepsi ve Ketojenik Diyetler. In:Prof. Dr. Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular - 4. Ankara: Hatiboğlu; 2016. p.81-94.

 • Aksoydan E, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Özdemir M, Sezer E, Müftüoğlu S. ;Prof. Dr. Emine Aksoydan, Prof. Dr. Özay Arıkan Akan editors. Bebeklerde Güvenli ve Doğru Beslenme-Besin Hijyeni-. : ; 2016

 • Saka M, Köseler E, Metin S. ;Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi. In:Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan editors. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti.; 2013. p.541-638.

 • Metin S. ;Kardiyovasküler Hastalıklar ve İnflamasyon. In:Prof. Dr. Murat BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mendane SAKA editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedeavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.215-233.

 • Köseler E, Metin S. ;Alkol ve Kardiyovasküler Sağlık. In:Prof. Dr. Murat BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mendane SAKA editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedeavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.297-310.

 • Baş M, Metin S. ;Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Beslen. Ankara: AMES Yayıncılık; 2011

Makaleler


 • Metin S, Dere H. ;Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Güncel Beslenme Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 2017; 26(1):22-31. ( SCOPUS )

 • Metin S. ;Gestasyonel Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(1):1-14.

 • Metin S. ;Maternal Obezite ve Fetüse Etkileri. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 2016; 2(1):84-88.

 • Metin S. ;Çölyak Hastalığında Nutrisyon. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):259-262.

 • Metin S. ;Obezite bir malnütrisyondur. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği Bülteni, 2016; (1):-.

 • Türker P, Metin S, Saka M, Demir M. ;1-5 Yaş Arası Çocuk Sahibi Olan Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2016; 1(6):1-13. ( EBSCOhost )

 • Saka M, Metin S. ;Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme Endikasyonları Nelerdir?. Türkiye Klinikleri Çocuklarda Nütrisyon Tedavisinde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Özel Sayısı, 2015; 1(2):9-12. ( türkiye atıf dizini )

 • Metin S, Kızıltan G. ;Çocuklarda Kronik Böbrek Yetmezliği, Beslenme ile İlgili Risk Faktörleri ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi, 2013; 8(2):-. ( Index Copernicus )

 • Türker P, Baş M, Saka M, Metin S. ;Body image dissatisfaction and risk factors among female adolescents: A sample from Turkey. HealthMED, 2012; 6(10):3307-3316. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Saka M, Köseler E, Metin S, Bilen Ş, Aslanyavrusu M, Ak F, Kızıltan G. ;Nutritional status and anthropometric measurements of patients with multiple sclerosis. Saudi Medical Journal, 2012; 33(2):160-166. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker PF, Saka M, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Baş M. ;Body mass index in Turkish female adolescents: The role of emotional eating, restrained eating, external eating and depression. HealthMED, 2012; 6(4):1367-1374. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Türker F, Baş M, Metin S, Yılmaz B, Köseler E. ;An Examination of Food Craving and Eating Behaviour with regard to Eating Disorders Among Adolescent. HealthMED, 2012; 6(4):1331-1340. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Metin S. ;KOAH ve Beslenme. Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, 2012; 3(1):7-13.

 • Baş M, Metin S, Bilici S. ;Body Mass Index Among Turkısh Female Adolescents: the role of emotional eating, restrained eating, external eating and depression. Obesity Reviews, 2011; 1(12):191-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Metin S, Uçar N, Akpınar S, Kızıltan G, Saka M, Şipit T. ;The effects of nutritional support with omega-3 rich diets on respiratory functions, exercise capacity and quality of life in stable COPD. European Respiratory Journal, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Ercan A, Metin S. ;Physical activity, body mass index and nutritional behavior of children with autism. Obesity Reviews, 2011; 12(1):86-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Metin S, Kızıltan G, Akın O. ;Effect of Adherence to Carbohydrate Counting on Metabolic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. 17th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prague; 09/10/2017 - 12/10/2017

 • Müftüoğlu S, Köse B, Yeşil E, Köseler E, Bayram S. ;Relationship Between Meal Frequency and Obesity in Adults. 17th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prague; 09/10/2017 - 12/10/2017

 • Metin S. ;Metabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisinin Genel İlkeleri. 6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu& 1. Yaşam için Beslenme ve Spor Kongresi: İstanbul; 24/05/2017 - 27/05/2017

 • Metin S. ;Kronik Böbrek Yetmezliği Olgu Sunumu. TDD ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINDA BESLENME SEMPOZYUMU: ANKARA; 07/04/2017 - 09/04/2017

 • Metin S. ;Olgular Eşliğinde Tartışalım-Kronik Böbrek Yetmezliği-Çocuk. KEPAN: ANTALYA; 29/03/2017 - 02/04/2017

 • Metin S. ;Karbonhidrat Sayımı Çocuk Vaka Sunumu. 5. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: İstanbul; 10/03/2016 - 13/03/2016

 • Metin S, Özdemir M, Sezer E. ;0-24 Aylik Bebeklerin Beslenme Durumlarinin Dunya Saglik Orgutu Buyume Egrilerine Gore Degerlendirilmesi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi: Ankara; 03/03/2016 - 05/03/2016

 • Saka M, Metin S, Köseler E, Türker P. ;Determination of Anthropometric Measurements of Turkish Women by Age Groups. 15TH INTERNATIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE: Prag; 05/10/2015 - 08/10/2015

 • Saka M, Kızıltan G, Metin S. ;Obesity and Nutritional Status Among Children With Autism. 15TH INTERNATIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE: Prag; 05/10/2015 - 08/10/2015

 • Dönmezer G, Saka M, Metin S, Köseler E. ;Migrenli Hastaların Beslenme Durumları İle Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Özdemir D, Saka M, Köseler E, Metin S. ;Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Metin S, Köseler E, Saka M, Türker PF. ;Yetişkin Bireylerin Bel/Boy Oranları ile Diğer Antropometrik Ölçümleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Demir M, Türker PF, Metin S. ;Okul Öncesi Dönem Çocukların Besin Destek Kullanımı Hakkında Annelerin Görüşlerinin Belirlenmesi. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015: Bilecik; 20/05/2015 - 23/05/2015

 • Metin S. ;Düşük Karbonhidratlı Diyet ve Epilepsi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Özdemir D, Metin S, Saka M. ;7-14 Yaşları Arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Evgin E, Baştağ B, Atalay S, Esim N, Karacaören A, Metin S, Türker PF. ;Obez olan ve Olmayan Adölesanların Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Dere H, Metin S. ;0-2 Yaş Arası Bebeklerde Beslenme ve Demir Eksikliği Anemisi İlişkisinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Saka M, Köseler E, Metin S, Başkan AH. ;Evaluation of the Nutrition Knowledge Level of Physical Education and Sport Department Students. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Konya; 07/11/2014 - 09/11/2014

 • Ercan A, Metin S, Türker P, Özkan C. ;Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bulunan Kamu Hastaneleri Mama Mutfaklarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Türker PF, Metin S, Saka M, Demir M, Gürlek N, Kart R, Dağ K, Gezgin MH. ;1-5 Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan Annelerinin Beslenme Bilgi Düzeyinin Saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Metin S, Ercan A, Köseler E. ;18-65 Yaş Arası Bireylerin Diyetisyenlik Mesleği Algılarının Belirlenmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Köseler E, Metin S, Saka M, Kansız Ç. ;Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Köseler E, Türker PF, Metin S. ;19-64 Yaş Arası Bireylerin Popüler Diyetlere İlişkin Düşünce ve Tutumlarının Belirlenmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Köseler E, Metin S, Saka M, Kaya Y. ;Eating Behaviour and Body Image Concerns in Adolescents. 20th International Congress of Nutrition: Granada, SPAIN; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Metin S, Kızıltan G. ;The Effect of Nutritional Therapy on Quality of Life in Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 20th International Congress of Nutrition: Granada, SPAIN; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Metin S, Kızıltan G, Saka M, Uçar N. ;Nutritional Support with Omega-3 Rich Diets Improve Inflammation, Respiratory Functions and Exercise Capacity in Stable COPD. 20th International Congress of Nutrition: Granada, SPAIN; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Metin S. ;Kanser ve Beslenme: A Vitamini-Karotenoidler-Likopen. 2. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu- Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme Onkoloji Diyetisyenliği: Ankara; 16/02/2012 - 19/02/2012

 • Metin S, Uçar N, Kızıltan G, Saka M, Şipit T. ;Stabil KOAH?da omega-3 yağ asidinden zengin diyetin, solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya/Side; 13/04/2011 - 17/04/2011

 • Saka M, Saka M, Köseler E, Metin S, Metin Ş, Aslanyavrusu M, Kızıltan G, Ak F. ;Multiple Sklerosizli Hastalarda Beslenmeye Bağlı Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. 7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Metin S, Köseler E, Aksoydan E. ;Üniversite Öğretim Elemanlarının Beslenme Alışkanlıkları ve Yaşam Kaliteleri. 7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Köseler E, Metin S, Kızıltan G. ;Transplantasyon Tedavisi Başarısız Olan Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Metin S, Baş M, Hasbay A. ;Hafif Şişman ve Şişman Bireylerde Depresif Belirtiler. 6.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008