Prof. Dr. KORKUT ERSOY

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6788
E-Posta : korkut[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~korkut/

 • Yüksek Lisans (1983), Hacettepe Üniversitesi, Sağlik İdaresi
 • Lisans (1979), Gazi Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler

Çalışma Alanları


 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Kitaplar


 • Akin A, Ersoy K. ;2050'YE DOĞRU NÜFUS BİLİM VE YÖNETİM:SAĞLIK SİSTEMİNE BAKIŞ. İSTANBUL: TÜSİAD; 2012

Makaleler


 • Çolak M, Hekimoğlu D, Ersoy K, Sözen F, Haberal M. ;Health Content Analysis of Organ Donation and Transplantation News on Turkish Television Channels and in Turkish Print Media. Transplantation Proceedings, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eminsoy G, Malhan S, Ersoy K, Erdal R. ;Relıabılıty And Valıdıty Of The Smoker Complaınt Scale. VALUE IN HEALTH, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Okuryazarlığının ve Hasta Hekim İletişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2009; 1:22-30.

 • Malhan S, Oksuz E, Eminsoy G, Sözen F, Unsal A, Ersoy K. ;Kronik Hepatit B ve Komplikasyonlarının Geri Ödeme Kurumu Perspektifinden Türkiye?ye Maliyeti. Turkish Journal of Gastroentrology, 2009; 20(1):207-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çolak M, Algıer L, Sozen F, Ersoy K, Haberal M. ;Perspectives of Religious Leaders on Organ Donation and Transplantation in Turkey. Organ Tissues and Celss, 2009; :-.

 • Kisa A, Yilmaz F, Younis M, Kavuncubaşi S, Ersoy K, Rivers P. ;Delayed used of healthcare services among the urban poor in Turkey. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2009; 2(3):232-240. ( Indexed in Publishing in Academic Journals in Education )

 • Çolak M, Ersoy K, Haberal M, Gürdamar S, Gerçek Ö. ;A Household Study To Determıne Attıtudes And Belıefs Related To Organ Transplantatıon And Donatıon: A Pılot Study In Yapracık Vıllage, Ankara, Turkey. Transplantation Proceedings, 2008; 40(1):29-33. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çolak M, Ersoy K, Çam EE. ;Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi Sağlık Kuruluşları. Sağlıcakla, 2008; 2:-.

Bildiriler


 • Numanoğlu Tekin R, Erbek AB, Yılmaz F, Ersoy K, Saygılı M. ;Ankara'da Faaliyet Gösteren Bir Eğitim ve Araştırma, Hastanesi'nde Temizlik Hizmetlerinde Çalışan Personelin Hastane Enfeksiyonu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yılmaz F, Yalçın Ö, Ersoy K. ;Ankara'da Faaliyet Gösteren Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Çalışan Hekimlerin Hastane Kriz Yönetim Süreçlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Saygılı M, Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Budak F, Yılmaz A, Ersoy K. ;Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Numanoğlu Tekin R, İlter K, Yılmaz F, Malhan S, Ersoy K. ;Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir Değerlendirme. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Ersoy K, Çolak M, Sözen F. ;Quality of Life and Attitudes to Aging in Turkish Older Adults at a University Hospital. 42nd Annual Scientific and Educational Meeting: Kanada; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Ersoy K, Çolak M, Sözen F. ;Aging in TURKEY: Current Status, Projections, Challenges and Opportunities. 42nd Annual Scientific and Educational Meeting: Kanada; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Ersoy K, Yavuz Çolak M, Sözen F. ;Quality of Life and Attitudes to Aging in Turkish Older Adults at a University Hospital. 42nd Annual Scientific and Educational Meeting: Kanada; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Özbakır Z, Sözen F, Eminsoy G, Yavuz Çolak M, Kut A, Demirel M, Ersoy K. ;Bir üniversite hastanesi acil servisinde yeşil alan uygulamasina dahil edilen hastalarIn istatistiksel analizi. 12.ulusal aile hekimliği kongresi: Kuşadası; 15/05/2013 - 19/05/2013

 • Yilmaz F, Numanoğlu Tekin R, İlter K, Ersoy K. ;Identifying Factors Related to Hospital Length of Stay with Multinominal Logistic Regression. World Conference on Financial Crisis and Impact: ANKARA; 28/09/2011 - 02/10/2011

 • Çolak M, Yilmaz F, Ersoy K. ;Analysis of health services utilization and catastrophic health expenditures of poor households by latent class models. Transforming Health and Economics 8?th World Congress on Health Economics: CANADA; 10/07/2011 - 13/07/2011

 • Çolak M, Ersoy K. ;Assessıng the ınterrater agreement ın tele-radıology applıcatıon wıth latent class analysıs. XXV?th International Biometric Conference: Brazil; 05/12/2010 - 10/12/2010

 • Çolak M, Ersoy K, İzgün İ. ;Sağlık bilinçlendirilmesinde basının rolü: toplumun kitle iletişim araçlarındaki sağlık haberleri ve sağlık programları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. VIII. Sağlık Kurumları Yönetimi Kongresi: Marmaris; 13/05/2010 - 16/05/2010

 • Çolak M, Ersoy K, Bayrak A. ;etişkin bireylerde sağlık bilgisi arama davranışları ve sağlık bilgisi ihtiyaçları. VIII. Sağlık Kurumları Yönetimi Kongresi: Marmaris; 13/05/2010 - 16/05/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Hastanelerde Halkla İlişkiler Aracı Olarak internetin Kullanılması: Ankara İli Örneği. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması Konusunda Hasta ve Hekim Görüşlerinin Karşılaştırılması. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Yürütülen Kampanyalar ve Çalışmalarla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Kurumlarında Zirvedeki Liderlik Değerleri. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Özel Sağlik Sigortasi Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlik Sektöründe Tam Gün Yaklaşimi: Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ve Hasta-Hekim İlişkisi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Çolak M, Sözen F, Ersoy K, Haberal M. ;Organ Donation and Transplantation in Point of View of Lawyers By profession Organ Donation Congress. Organ Donation Congress: Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Çolak M, Sözen F, Ersoy K, Algier L, Haberal M. ;Comparisons of health Sciences University Students and Religious Sciences University Students perspectives on Organ Donation and Transplantation in Turkey. Organ Donation Congress: Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Çolak M, Sözen F, Ersoy K, Algier L, Haberal M. ;Comparative Analysis of the Religious leaders and their religious Communitie?s Perspectives on Organ Donation and Transplantation in Turkey. Organ Donation Congress: Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Çolak M, Gürdamar S, Ersoy K, Sözen F, Haberal M. ;Determinning the Attitudes and Beliefs Related to Organ Donation and Transplantation of People from Different Religions Living in Turkey. Organ Donation Congress: Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Leadership in Healthcare: Determining Values at the Top. Second International Conference On Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Çolak M, Yilmaz F, Ersoy K. ;Health Literacy level and Patient Physcian relationship. 12?th World health Congress: İSTANBUL; 27/04/2009 - 01/05/2009

 • Moray G, Malhan S, Yabanoğlu H, Aka M, Eroğlu Ç, Ersoy K. ;Profilaktik Antibiyotik Kullanımının Maliyet Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi: ANTALYA; 28/05/2008 - 01/06/2008

 • Çolak M, Kaymakoğlu B, Koç M, Ersoy K. ;Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması İle İlgili Hasta Görüşlerinin Belirlenmesi. IV.Tıp Bilişimi Kongresi: Antalya; 15/11/2007 - 18/11/2007