Dr. Öğr. Üyesi RUKİYE NUMANOĞLU TEKİN

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2136
E-Posta : numanoglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Hacettepe Üniversitesi, Sağlik Yönetimi
 • Yüksek Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Ödüller


 • Öksüz E, Malhan S, Numanoğlu R, Sönmez B. ;EN İYİ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ. TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ VAKFI", ANTALYA", 03/05/2015.

Makaleler


 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R. ;Effects of Early Life Factors on Health and Quality of Life of Older Adults.. Psycogeriatrics, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Malhan S, Numanoğlu Tekin R, Öksüz E. ;Irrational Use of Antibiotics in Turkey.. Value in Health, 2016; 19(7):405-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ceyhan M, Bayhan C, Özsürekçi Y, Malhan S, Numanoğlu Tekin R, Mcintosh D. ;Determination of the Vaccine-Preventable Diseases Burden in Turkey in Terms of Various Vaccination Policies.. Value in Health, 2016; 19(7):411-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Numanoğlu Tekin R, Yilmaz F, İlter HK, Malhan S. ;Determination Of Factors Affecting Length Of Stay With Multinomial lOGİSTİC rEGRESSİON İN tURKEY. SOSYAL GÜVENCE DERGİSİ, 2016; (10):-.

 • Öksüz E, Malhan S, Sönmez B, Numanoğlu Tekin R. ;Cost of Illness among Oatients with Diabetic Foot Ulcer in Turkey. World Journal of Diebetes, 2016; 97(18):462-469. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Öksüz E, Malhan S. ;Evaluatıon Of Patıents' Qualıty Of Lıfe Of Preoperatıon And Early Postoperatıon After Total Hıp And Knee. Value in Health, 2015; 7(Suppl18):675-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Malhan S. ;A Valıdıty And Relıabılıty Study Of The Poverty Related Qualıty Of Lıfe Questıonnaıre In A Turkısh Patıent. Value in Health, 2015; 7(Suppl18):708-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yilmaz F, Çelik C, Numanoğlu Tekin R. ;INVESTIGATING THE EFFECTS OF POVERTY ON HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN POOR PEOPLE AGED 65 AND OVER IN ETIMESGUT DISTRICT, ANKARA. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, 2014; 17(4):397-403. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F. ;Work-Related Musculoskeletal Disorders ans Workforce Loss.. Clinical and Experimental Rheumatology, 2011; 29(1):204-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öksüz E, Malhan S, Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Baytar S. ;Turkish Cultural and Validation of Glasgow Health Status Inventory.. Value in Health, 2010; 13(7):387-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Malhan S, Öksüz E, Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Baytar S. ;Turkish Cultural Adaptation and Validation of the alcohol Dependence Scale. Value in Health, 2010; 13(7):459-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Pak MD, Çolak MY, Numanoğlu Tekin R. ;Üniversite Öğrencilerinin Erken Evliliklere Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: İstanbul; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Numanoğlu Tekin R, Yavuz Çolak M, Büyükyaprak MC. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin İlkyardım ve Acil Durum Hakkında Bilgilerinin Değerlendirilmesi.. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Numanoğlu Tekin R, Yavuz Çolak M, Tekbıyıkoğlu K. ;Aile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Açılmasının Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi.. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Numanoğlu Tekin R, Ölmez EH, Tekin Y. ;Turistik Gezi Amacıyla Ankara?ya Gelen Turistlerin Sağlık Turizmi Konusunda Türkiye?ye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi.. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Numanoğlu Tekin R, Erol O, Dönmez E, Işıksoy Toyganözü B. ;Total Diz ve Kalça Artroplastisi olan Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitesi Değerlendirmeleri.. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Öksüz E, Malhan S, Sönmez B, Numanoğlu Tekin R. ;Cost of pediatric allergic rhinitis and its complications in Turkey. 20th Wonca 2015 Europea Conference: istanbul; 22/10/2015 - 25/10/2015

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Gezici G. ;Ankara?da Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Belirlenmesi.. 9. sağlık ve hastane idaresi kongresi: istanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Yılmaz F, Numanoğlu R. ;65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri: Ankara İli Örneği.. 9. sağlık ve hastane idaresi kongresi: istanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Mutlu E. ;Bazı Gelişmiş Ülkelerde Yaşlı Sağlığı Politikalarının İncelenmesi Ve Karşılaştırılması: Türkiye İçin Politik Öneriler.. 9. sağlık ve hastane idaresi kongresi: istanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Öksüz E, Malhan S, Numanoğlu R, Sönmez B. ;ÜKLKEMİZDE GERİ ÖDEME KURUMU PERSPEKTİFİNDEN DİYABETİK AYAK ÜLSERİ YILLIK HASTA MALİYETİ. 9. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU: ANTALYA; 01/05/2015 - 05/05/2015

 • Saygili M, Numanoğlu Tekin R, Yilmaz F, Budak F, Yilmaz A, Ersoy K. ;Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Malhan S, Çöklü G, Numanoğlu Tekin R, Yilmaz F, Budak F. ;Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetlerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Erigüç G, Kurul BT, Numanoğlu Tekin R. ;Yöneticilerin Bakış Açısı ile Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinlikler. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Çirakli Ü, Numanoğlu Tekin R, Erdoğdu S, Malhan S. ;Kullanıcıların Bakış Açısı ile İlaç Takip Sistemi. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yilmaz F, Aykan C, Numanoğlu Tekin R. ;Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı Üzerine Etkisi: Ankara?da İki Farklı Bölgede Sağlık Eşitsizliği Araştırması. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yilmaz F, Erdoğan H, Numanoğlu Tekin R. ;Fiyat Şeffaflığı Üzerine Ankara'da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Ampirik Bir Çalışma. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Numanoğlu Tekin R, Erbek AB, Yilmaz F, Ersoy K, Saygili M. ;Ankara?da Faaliyet Gösteren Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde Temizlik Hizmetlerinde Çalışan Personelin Hastane Enfeksiyonu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yilmaz F, Cihanoğlu G, Numanoğlu Tekin R. ;Ankara?da Bir Vakıf Üniversitesi?nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi?nde Eğitim Gören Öğrencilerin Sağlık Bilgisi Aramada Sosyal Medya Kullanımlarının Değerlendirilmesi. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Numanoğlu Tekin R, İlter K, Yilmaz F, Malhan S. ;Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir Değerlendirme. VIII. HASTANE VE SAĞLIK İDARESİ KONGRESİ: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Ceyhan M, Bayhan C, Özsürekçi Y, Malhan S. ;PROSPECT A WORLD WITHOUT VACCINES. ICAACONLİNE2014: USA; 01/09/2014

 • Numanoğlu Tekin R. ;Quality and Accreditation in Healthcare Services: Current Situation in Turkey. 5TH HEALTH AND ENVIRONMENT CONFERENCE: DUBAİ; 02/03/2014 - 04/03/2014

 • İlter K, Numanoğlu Tekin R. ;Modeling Hospital Length of Stay Using Computer Simulation Systems. INFORMS Healthcare 2011: Canada/Montreal; 17/06/2011 - 24/06/2011

 • Numnaoglu Tekin R, İlter H. ;Identifying Factors Related to Hospital Length of Stay with Multinominal Logistic Regression. INFORMS Healthcare 2011: Canada/Montreal; 17/06/2011 - 24/06/2011

 • Numanoğlu Tekin R, Öksüz E, Malhan S. ;SF-10 çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi: İzmir; 25/03/2010 - 27/03/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Kurumlarında Zirvedeki Liderlik Değerleri. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Özel Sağlik Sigortasi Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ve Hasta-Hekim İlişkisi. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Hastanelerde Halkla İlişkiler Aracı Olarak internetin Kullanılması: Ankara İli Örneği. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Yürütülen Kampanyalar ve Çalışmalarla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/04/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması Konusunda Hasta ve Hekim Görüşlerinin Karşılaştırılması. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/04/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Sektöründe Tam Gün Yaklaşımı: Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010