Araş.Gör. ELİF BUDAK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 2466666 - 1543
E-Posta : ebudak[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • HEMŞİRELİK

Makaleler


 • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Awareness of Skin Cancer, Prevention and Early Detection among Turkish University Students. Asia Pasific Journal of Oncology Nursing, 2016; 1(3):93-97. ( DOAJ )

Bildiriler


 • Budak E, Ünlü H. ;Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. 8TH CARDİOVASCULAR NURSİNG AND NURSE PRACTİTİONERS MEEETİNG: LAS VEGAS; 08/08/2016 - 10/08/2016

 • Budak E, Ünlü H. ;Kalp Ameliyatı Öncesi Verilen Bireyselleştirilmiş Eğitimin Ameliyat Sonrası Anksiyete ve Ağrıya Etkisi. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Budak E, Karadağ M. ;İnkontinans Alakalı Dermatitlerin Önlenmesi, Tedavisi ve Bakımında Hemşirelik Yaklaşımları. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Are unversiy students aware of skin cancer, prevention and early detection? A survey from Turkey.. EONS 9 Congress European Oncology Nursing Society: İstanbul; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. ;Bir Karaciğer Nakli Vakasının Ida Jean Orlando'nun Hemşirelik Süreci Teorisi'ne göre Hemşirelik Bakım Sürecinin İncelenmesi. 14. cerrahi hemşireliği kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. ;Bir karaciğer nakli vakasının Ida Jean Orlando'nun hemşirelik süreci teorisine göre hemşirelik bakım sürecinin incelenmesi. 14. cerrahi hemşireliği kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014