Araş.Gör. ELİF BUDAK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1543
E-Posta : ebudak[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • HEMŞİRELİK

Makaleler


 • Budak Ertürk E, Ünlü H. ;Effects of Pre-operative Individualized Education on Anxiety and Pain. International journal of health science, 2017; :-. ( ESCI )

 • Özhan Elbaş N, Balanuye B, Budak Ertürk E. ;Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142.

 • Budak E, Ünlü H. ;Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. Journal of Clinical and Experimental Cardiology, 2016; (7):-. ( Index Copernicus )

 • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Awareness of Skin Cancer, Prevention and Early Detection among Turkish University Students. Asia Pasific Journal of Oncology Nursing, 2016; 1(3):93-97. ( DOAJ )

 • Akgün Çıtak E, Budak E, Kaya Ö, Öz Ş, Şahin S, Taran N, Türker E. ;Başkent Üniversitesi?nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2010; 17(2):68-73.

Bildiriler


 • Budak E, Ünlü H. ;Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. 8TH CARDİOVASCULAR NURSİNG AND NURSE PRACTİTİONERS MEEETİNG: LAS VEGAS; 08/08/2016 - 10/08/2016

 • Budak E, Karadağ M. ;İnkontinans Alakalı Dermatitlerin Önlenmesi, Tedavisi ve Bakımında Hemşirelik Yaklaşımları. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Budak E, Ünlü H. ;Kalp ameliyatı öncesi verilen bireyselleştirilmiş eğitimin ameliyat sonrası anksiyete ve ağrıya etkisi. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Budak E, Ünlü H. ;Kalp Ameliyatı Öncesi Verilen Bireyselleştirilmiş Eğitimin Ameliyat Sonrası Anksiyete ve Ağrıya Etkisi. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Are unversiy students aware of skin cancer, prevention and early detection? A survey from Turkey.. EONS 9 Congress European Oncology Nursing Society: İstanbul; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. ;Bir Karaciğer Nakli Vakasının Ida Jean Orlando'nun Hemşirelik Süreci Teorisi'ne göre Hemşirelik Bakım Sürecinin İncelenmesi. 14. cerrahi hemşireliği kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. ;Bir karaciğer nakli vakasının Ida Jean Orlando'nun hemşirelik süreci teorisine göre hemşirelik bakım sürecinin incelenmesi. 14. cerrahi hemşireliği kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014