Öğr.Gör. MANOLYA ACAR ÖZKÖSLÜ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1597
E-Posta : manolya[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~manolya/

 • Yüksek Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Tonga E, Acar M. ;Yüzeyel Sıcaklık Ajanlarının Fizyolojik etkileri. In:Prof.Dr.Hülya Harutoğlu editors. Isı,Işık ve Hidroterapi. Ankara: Hipokrat Kitapevi; 2016. p.97-110.

Makaleler


 • Sönmezer E, Acar Özköslü M. ;OSTEOARTİRİTLİ OLGULARDA KISA SÜRELİ BİSİKLET EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YORGUNLUK, UYKU KALİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 2(1):60-72.

 • Acar Özköslü M, Tonga E, Daşkapan A, Karataş M, Tekindal M. ;Differences in Physical Activity and Physical Fitness Level in Patientswith Fibromyalgia Syndrome and Healthy Individuals. Clinical and Expremential Health Sciences, 2017; :-.

 • Durutürk N, Acar M, Karataş M. ;Effects of Chair-Based Exercises for Older People on Physical Fitness, Physical Activity, Sleep Problems and Quality of Life: A Randomized Controlled Trial. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016; 1(1):47-54.

 • Durutürk N, Acar M. ;ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA TÜKETİMİNİN EGZERSİZ KAPASİTESİ VE SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ. Başkent Üniversitesi Sağlık bilimleri Dergisi (Büsbid), 2016; 1(2):34-45.

 • Acar M, Tonga E, Daşkapan A, Karataş M, Tekindal M. ;Comparison of Physical Activity Levels in Rheumatic Diseases. Aktuelle Rheumatologie, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Tonga E, Gabel P, Acar M, Tekindal A. ;Cross-cultural Adaptation, Reliability and Validity of the Turkish Version of the Lower Limb Functional Index. Disability and Rehabilitation, 2015; 34(26):2439-2444. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Durutürk N, Acar Özköslü M. ;Effects of Tele-rehabilitation on Dyspnea and Exercise Capacity in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Who is Smoking. European Respiratory Congress 2017: Milan; 09/09/2017 - 13/09/2017

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E, Şahin Sönmezer İE, Çerezci S, Acar M. ;Patellofemoral ağrı sendromunda gruplama ve tedavi seçenekleri. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Acar Özköslü M, Şahin Sönmezer İE, Köse B, Polat G, Yiğit S, Eren H, Çiçek T, Balcı E. ;İnmeli hastalarda proprioseptif nöromusküler fasilitasyon teknikleri (PNF) ve klasik egzersizlerin. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Acar Özköslü M, Şahin Sönmezer İE, Balcı E, Çiçek T, Polat G, Yiğit S, Eren H, Köse B. ;İnmeli hastalarda spastisitenin üst ekstremite motor performans, mobilite ve günlük yaşam. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Durutürk N, Acar M, Doğan M, Gülen M, Gülbaz K, Görgülü M, Ertekin Z. ;Effects of Telemedicine Intervention on Exercise Capacity and Quality of Life in Patients with Tip II Diabetes Mellitus. The World Congress on Clinical Trials in Diabetes 2016: Almanya; 30/11/2016 - 01/12/2016

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Şahin Sönmezer İE, Acar M, Akıncı İ, Cananaoğlu S, Çolak S, Cudal S. ;Diz osteoartritli Hastalarda Denge ve Fonksiyonel Mobilitenin Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonellik Üzerine etkisi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla Dalaman; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Şahin Sönmezer İE, Acar M, Sönmezer E. ;Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla Dalaman; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Acar M, Şahin Sönmezer İE, Durutürk N. ;Üniversite Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla Dalaman; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul M. ;The Effects of Dyspnea on Physical Fitness Level, Daily Living Activities and Anxiety-Depression in Patients with Asthma.. European Respiratory Society Annual Congress: Amsterdam-Hollanda; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Durutürk N, Acar M. ;Effects of respiratory and callisthenic exercise training on exercise capacity and quality of life in geriatrics.. European Respiratory Society Annual Congress: Amsterdam-Hollanda; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul M. ;Effects of inspiratory muscle training on respiratory muscle strength, exercise capacity, physical fitness and daily living activities in patients with asthma.. European Respiratory Society Annual Congress: Amsterdam-Hollanda; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Durutürk N, Özünlü Pekyavaş N, Acar M. ;Thermal imaging of inspiratory muscle training in patients with asthma- A pilot study.. European Respiratory Society Annual Congress: Amsterdam-Hollanda; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Acar M, Tonga E, Daşkapan A. ;Sağlıklı erişkinlerde fiziksel aktivite, egzersiz kapasitesi ve denge düzeyi sonuçlarının ilişkisi. 5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Bolu; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul MI. ;Astımlı bireylerde egzersiz kapasitesi, nefes darlığı ile yaşam kalitesi ve anksiyete-depresyon düzeyi arasındaki ilişki. 5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Bolu; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • Durutürk N, Acar M, Doğrul M. ;astımlı hastalarda inspiratuar kas eğitiminin, solunum kas kuvveti, nefes darlığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türk Torak Dernegi 18. Yıllık Kongresi: ANTALYA; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Acar M, Durutürk N, Dilek D. ;Geriatrik bireylerde nefes darlığı, yorgunluk, egzersiz kapasite ile göğüs ekspansiyonu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Türk Torak Dernegi 18. Yıllık Kongresi: ANTALYA; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Arikan H, Ulubay G, Acar M. ;Effects of self efficacy on exercise capasity, fatigue, anxiety-depression and daily living activities of patients with COPD.. Türk Torak Dernegi 18. Yıllık Kongresi: ANTALYA; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Tonga E, Acar M, Daşkapan A. ;Physical Inacivity In Adults With Rheumatic Diseases. The 15th Annual European Congress of Rheumatology: paris; 11/06/2014 - 14/06/2014

 • Anaforoğlu B, Acar M, Gürsu M, Duygulu PD, Baş S, Keskinkiliç H, Bayram T, Görgülü M, İnel E, Yüksel B, Demirtaş E, Tekin A. ;Çıplak ayak veya ayakkabı yürüyüş parametrelerini değiştirir mi?. protez ortez kongresi 2014: ANKARA; 24/04/2014 - 26/04/2014

 • Anaforoğlu B, Acar M, Doğan M, Saygili F, Türker E, Ursavaş G, Cananoğlu S, Gülen M, Aydin Ö, Balmuk G, Güven C, Özcan Ö. ; CİNSİYET FARKININ YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. protez ortez kongresi 2014: ANKARA; 24/04/2014 - 26/04/2014

 • Anaforoğlu B, Acar M, Mavioğlu N, Akinci İ, Kiliç E, Köksalan T, Kalkan B, Tukuş , Gülbaz G, Yildirim T, Aydin D, Demirhan İ, Kiliç I, Selvi N. ;FARKLI AYAKKABI KULLANIMININ YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. protez ortez kongresi 2014: ANKARA; 24/04/2014 - 26/04/2014

 • Durutürk N, Acar M, Kavuncubaşı Y, Nziplioğlu A, Kiraz B, Köksal C, Koşak E. ;Yaşlı Bakımevinde Yaşayan Geriatrik Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi,Yaşam Kalitesi Ve Denge Arasındaki İlişki.. 15.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Durutürk N, Tüzün EH, Acar M. ;Fibromyalji Sendromlu Kadınlarda Ağrının, Egzersiz Kapasitesi Ve Yorgunluğa Etkisi.. 15.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • ;Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Üst Ekstremite Kas Kuvveti Ve Oyun Sandalyesini Kullanma Becerisi Arasındaki Ilişki. 15.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Tonga E, Acar M, Ayyıldız S, Atabaş N, Arık A, Başoluk B, Balcı B. ;ankilozan spodilitli hastalarda Fiziksel Uygunluk Parametreleri, Yaşam Kalitesi Ve Hastalık Aktivitesi Sonuçları Arasındaki İlişki.. 15.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • ;Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularının Fonksiyonel Sınıfları, Kavrama Kuvveti Ve Isabetli Pas Testi Arasındaki Ilişki.. 15.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Acar M, Tonga E, Ayyıldız S, Balcı B. ;Ankilozan Spondilitli Hastaların Egzersiz Kapasitesi, Nefes Darlığı, Göğüs Ekspansiyonu, Yaşam Kalitesi Ve Hastalık Aktivitesi Sonuçlarının Ilişkisi. Türk Toraks Derneği 17.Yıllık Kongresi: antalya; 02/04/2014 - 06/04/2014

 • Sönmezer E, Anaforoğlu B, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularında kavrama kuvvetinin ve üst ekstremite enduranslarının değerlendirilmesi. 7.Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi.: ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Sönmezer E, Anaforoğlu B, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarının Omuz Ağrısının Ve Mobilite Düzeyinin Değerlendirilmesi. 7.Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi.: ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının IWBF puanları ile gövde kas kuvveti ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişki. 7.Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi.: ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının ıwbf sınıflandırma sistemi puanlarının izokinetik kas kuvveti ve pozisyon duyuları üzerine etkisi- pilot çalışma. 7.Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi.: ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Acar M, Tonga E, Daşkapan A, Durutürk N. ;Romatoid artirtli hastalarda 6 dakika yürüme testi yanıtlarının belirlenmesi.. Türk Toraks Derneği Pulmoner Rehabilitasyon Ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyum: ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Durutürk N, Acar M, Sonbahar H, Türkoğlu A, Sezer A. ;Sigara tüketiminin üniversite öğrencilerinin egzersiz kapasitesi, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite düzeyleri üzerine etkisi.. Türk Toraks Derneği Pulmoner Rehabilitasyon Ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyum: ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Acar M, Tonga E, Daşkapan A. ;PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND PHYSICAL FITNESS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. the annual 14th european congress of rheumatology: ispanya madrid; 12/06/2013 - 15/06/2013

 • Durutürk N, Acar M, Aydın E, Tonga E. ;pilates eğitiminin yaşam kalitesi, fiziksel uygunluk düzeyi ve anksiyete-depresyon üzerine etkisi. 4. ulusal fizyoterapi ve rehabilitasyon kongresi: denizli; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Acar M, Özkul Ç, Güneş GY, Yürük Ö, Kundarıcılar Z. ;diz osteoartritli olgularda ev egzersiz programının etkinliği. 1. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ile 3. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi: izmir; 21/11/2012 - 23/11/2012

 • Kunduracılar Z, Yürük Ö, Durutürk N, Acar M, Güneş GY, Özkul Ç. ;diz osteoartritli olgularda egzersiz takibinin etkinliği. 1. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ile 3. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi: izmir; 21/11/2012 - 23/11/2012

 • Sönmezer E, Bulguroğlu HI, Aras C, Güzel E, Acar M. ;osteoartritli olgularda konservatif tedaviye ek olarak uygulanan kısa süreli aerobik egzerszilerin ağrı,yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkinliği. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Nevşehir, Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012