Öğr.Gör. ASLICAN ÇAĞLAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1519
E-Posta : azeybek[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Çağlar A, Aytar A. ;Terapötik Pilates: Temel Prensipler. In:Gül Baltacı, aydan Aytar editors. Pilates-Eğitmenler için El Kitabı.. Ankara: Hipokrat; 2017. p.203-210.

 • Baltacı G, Aytar A, Çağlar A. ;Ekler. In:Gül Baltacı, Aydan Aytar editors. Pilates-Eğitmenler için El Kitabı. Ankara: Hipokrat; 2017. p.295-309.

 • Aytar A, Çağlar A. ;Artroplasti ve Rehabilitasyonu. In:Gül Baltacı editors. Omuz Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan; 2015. p.514-534.

Makaleler


 • Atılgan E, Aytar A, Çağlar A, Aytar Tığlı A. ;The effects of Clinical Pilates exercises on patients with shoulder pain: A randomised clinical trial. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 2017; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Çağlar A, Kolbaşi E, Tamer D, Gürbüz M, Aytar A. ;DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE KISA SÜRELİ PEDOMETRE KULLANIMININ EGZERSİZ KAPASİTESİ VE AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; :-.

 • Çömük Balcı N, Yürük ZÖ, Zeybek A, Gülşen M. ;Acute effect of scapular proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) techniques and classic exercises in adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. Journal of Physical Therapy Science, 2016; 28(4):1219-1227. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aytar A, Zeybek A, Özünlü Pekyavaş N, Aytar Tığlı A, Ergun N. ;Scapular resting position, shoulder pain and function in disabled athletes. Prosthetics and Orthotics International, 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Kalkan B, Kılıç E, Çağlar A, Aytar A. ;Farklı fizyoterapi uygulamalarının bireylerin stres düzeyi üzerine Etkis. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Çömük Balcı N, Gülşen M, Çağlar A, Yürük ZÖ. ;Omuz adhesiv Kapsülitli hastalarda skapular PNF ve klasik egzersizlerin akut etkisi.. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Çağlar A, Katmerlikaya A, Güven C, İnan S. ;Quadriseps kas kuvvetinin iki farklı yöntemle değerlendirilmesi. 3. ortopedi travtamatoliji ortak sempozyumu: Antalya; 26/10/2016 - 30/10/2016

 • Çağlar A, Katmerlikaya A, Güven C, İnan S, Aytar A. ;Müzisyenlerde core bölge enduransı ile üst ekstremite fonksiyonelliği arasındaki ilişki.. 3. ortopedi travtamatoliji ortak sempozyumu: ; 26/10/2016 - 30/10/2016

 • Kolbaşı E, Tamer D, Gürbüz M, Çağlar A, Aytar A. ; Diz osteoartritli bireylerde pedometre kullanımının fiziksel uygunluğa etkisi.. VIII. Ulusal spor Fizyoterapistleri Kongresi: İstanbul; 06/11/2015 - 08/11/2015

 • Öztaş A, Müftüoğlu G, Kıllı K, Çağlar A, Aytar A. ;Subakromiyal impingement sendromu olan bireylerde skapular diskinez ile üst ekstremite fonksiyonellğ arasındaki ilişki. VIII. Ulusal spor Fizyoterapistleri Kongresi: İstanbul; 06/11/2015 - 08/11/2015

 • Aytar A, Açbay E, Çetin Ö, Çağlar A. ;FARKLI MASAJ UYGULAMALARININ PROPRİYOSEPSİYON VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ERKEN DÖNEM ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Bolu; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • İskenderoğlu C, Feralan C, Dönmez F, Zeybek A, Aytar A. ;Dansçılarda Core Stabilite, Denge ve Kuvvet Arasında İlişki Var Mıdır?. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Akın K, Uysal E, Ergin K, Zeybek A, Aytar A, Aytar Tığlı A, Ergun N. ;Engelli masa tenisi oyuncularında omuz ağrısı, skapular diskinezi ve fonksiyonellik ilişkisi. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Zeybek A, Özünlü Pekyavaş N, Aytar A, Ergun N. ;Comparison of scapular dyskinesia, shoulder pain and function in wheelchair basketball and amputee soccer players.. 19. International Symposium of Adapted Physical Activity: İstanbul; 19/07/2013 - 23/07/2013

 • Çömük Balcı N, Gülşen M, Zeybek A. ;Acute Effect of Pelvic Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Techniques in Chronic Low Back Pain. 18th Annual Congress of the European College of Sport Science: Barselona, İspanya; 26/06/2013 - 29/06/2013

 • Çömük Balcı N, Zeybek A, Gülşen M. ;Acute effects of scapular proprioceptive neuromuscular facilitation techniques in frozen shoulder.. 18th Annual Congress of the European College of Sport Science: Barselona, İspanya; 26/06/2013 - 29/06/2013

 • Sönmezer E, Zeybek A. ;Annelerin gebeliğe uyumlari ile toplam eğitim yili arasindaki ilişki. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Denizli, Ankara; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Sönmezer E, Tetik Y, Oral ES, Fırıncıoğulları GE, Sözen M, Kansız A, Zeybek A. ;Fibromiyalji sendromlu kadınlarda cinsel işlev bozukluğu , fonksiyonel dizabilite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Nevşehir, Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Durutürk N, Tonga E, Zeybek A, Yürük Ö. ;Fizyoterapist ve fizyoterapi öğrencilerinin bakış açısıyla fizyoterapi bilimi.. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Nevşehir, Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Tonga E, Durutürk N, Zeybek A, Aytar A. ;Sağlık meslekleriyle ilgili lisans öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimine bakış açıları. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Nevşehir, Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012