Dr. Öğr. Üyesi SEDA ATTEPE ÖZDEN

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1598
E-Posta : sattepe[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~sattepe/

 • Doktora (2015), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Kitaplar


 • Attepe Özden S. ;Psikiyatri Kliniğinde Sosyal Hizmet Uygulamaları. In:Tıbbi Sosyal Hizmet. : ; 2017

 • Attepe Özden S, Özcan E. ;Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2017

 • Karataş K, Attepe Özden S, Ege A, Fırat E, Erim F, Arslan H. ;Ankara Sokaklarında Çalıştırılan Çocuklar: Sorunlar ve İhtiyaçlar. : ; 2016

 • Tekindal M, Attepe Özden S. ;Tuija Suikkanen-Malin & Minna Veistilä editors. Foster Care, Childhood and Parenting in Contemporary Europe. : Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences; 2016

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. ;Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet. Ankara: ; 2016

 • Polat G, Ka'Opua LS, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. ;Hospital Social Workers: Bandage it or Write it. In:Bruce D. Friedman and Joav Merrick editors. Public Health, Social Work and Health Inequalities. New York: Nova Science Publishers; 2015. p.113-130.

 • Attepe Özden S. ;Yetkin Danışman. In:Özlem Karakuş, Yalçın Özdemir editors. Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri. Ankara: Nika Yayınevi; 2015. p.315-325.

 • Attepe Özden S. ;Abdullah Karatay editors. Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri Uygulama İçin Bir Giriş. Ankara: Nika Yayınevi; 2015

 • Attepe S. ;Yoksulluk ve Ruh Sağlığı. In:Gonca Polat, Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları; 2014. p.187-198.

 • Attepe S. ;Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü. In:Vedat Işıkhan editors. Prof. Dr. Gönül Erkan'a Armağan Sosyal Hizmet ve Mülakat. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.240-246.

 • Bulut I, Attepe S. ;Türkiye'de Engelli Bireylere Yönelik Politika ve Hizmetler ve Sosyal Dışlanma. In:Vedat Işıkhan editors. Doç. Dr. Şener Koçyıldırım'a Armağan Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.24-32.

Makaleler


 • Tekindal M, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Türkiye'de Sosyal Hizmet Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Sistematik Taraması: 1987-2017. Journal of Current Researches on Health Sector, 2018; 8(1):41-50. ( Index Copernicus )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S, Tekindal MA, Polat G. ;Assessing Health Science Students' Attitudes towards Persons with Disabilities in Turkey. Biomedical Research, 2017; 28(12):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Attepe Özden S, Pak MD, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal Hizmette İyilik Hali Kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2017; 2(2):87-104.

 • Tekindal M, Attepe Özden S. ;Özel Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(2):-.

 • Özcan E, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal hizmet uzmanlarının güvencesiz çalışma biçimine ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Soygür H, Yüksel MM, Eraslan P, Attepe Özden S. ;Mavi At Kafe'nin 6 Yılda Öğrettikleri: Şizofreni Hastalarının Gözünden İyileşmeye Katkıda Bulunan Etmenler-Nitel Bir Analiz. Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Polat G, Ka'Opua LS, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. ;Bandage it or write it. Experiences with health inequalities of hospital social. INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH JOURNAL, 2016; 8(2):-.

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Probleme Dayalı Öğrenmenin Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2015; 26(2):159-168.

 • Attepe Özden S. ;Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal Hizmetin Rolü. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2015; 26(1):191-204.

 • Attepe S, Tekindal M. ;The Equality of Opportunities Perceptions of Social Work Students in Turkey: A Qualitative Study. American International Journal of Social Science, 2014; 3(4):165-174.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S, Polat G, Çelik G. ;Are We Doing Fine?? The Views on Poverty Reduction Strategies Among Front-Line Workers in the Field of Social Assistance in Turkey. Journal of Social Service Research, 2011; 37(5):469-480. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Attepe S. ;ANNE BABA KAYBININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. AİLE VE TOPLUM, 2010; 6(23):23-28.

Bildiriler


 • Attepe Özden S. ;MÜLTECİLERLE ÇALIŞMADA KÜLTÜREL YETKİNLİK: SOSYAL HİZMET UYGULAMASI İÇİN BİR ÇERÇEVE. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 (SHK18): Mülteciler ve Sosyal Hizmet: ; 11/05/2018 - 12/05/2018

 • Attepe Özden S. ;ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi: Gaziantep; 04/05/2018 - 06/05/2018

 • Attepe Özden S. ;SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE YÖNELİK RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE KÜLTÜRE DUYARLI YAKLAŞIM. I. SIĞINMACILARDA VE MÜLTECİLERDE PSİKOLOJİK SAĞLIK SEMPOZYUMU: Ankara; 03/03/2018

 • Attepe Özden S. ;Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Ve Aileleri İle Sosyal Hizmet Uygulamaları. Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi/ Çocuk Koruma Kongresi: ; 02/03/2018 - 04/03/2018

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. ;The New Challenge for Social Work Education, The Perspective of Social Work Students to Syrian in Turkey. EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe: Challenging: ; 27/06/2017 - 29/06/2017

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;SOCIAL WORK STUDENTS? OPINIONS ABOUT SOCIAL WORK EDUCATION: A FOCUS GROUP. EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe: Challenging: ; 27/06/2017 - 29/06/2017

 • Tekindal M, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK) 2016: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği: ; 29/05/2017 - 31/05/2017

 • Attepe Özden S. ;The Caregiving Experiences of Turkish Families Who Provide Care to Individuals with Schizophrenia on the Basis of Psychiatric Social Work. WPA International Congress Psychiatry Integrative Care for the Community: Cape Town, Güney Afrika; 18/11/2016 - 22/11/2016

 • Tekindal M, Attepe Özden S. ;Sosyal Hizmet Araştırmasında Karma Yöntemin Önemi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek: ; 26/11/2015 - 28/11/2015

 • Soygür H, Yüksel M, Tekin Eraslan P, Attepe Özden S. ;Mavi At Kafe'nin 6 Yılda Öğrettikleri: Şizofreni Hastalarının Gözünden İyileşmeye Katkıda Bulunan Etmenler- Nitel Bir Analiz. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Antalya; 25/11/2015 - 29/11/2015

 • Tekindal M, Attepe Özden S, Tekindal MA. ;ZAMAN SERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK KESTİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜVENLİK BİRİMİNE GELEN VEYA GETİRİLEN ÇOCUKLAR TÜRKİYE ÖRNEĞİ. SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2014 TÜRKİYE'DE ADALET SİSTEMİ VE ADLİ SOSYAL HİZMET: ANKARA; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Adalet Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım: Onarıcı Adalet Uygulamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. ;AS A FORM OF VIOLENCE AGANIST WOMAN AN HONOUR KILLINGS. 3rd International Academic Conference The Style & Quality of Life of Modern Man: Polonya; 28/05/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. ;AS A SCHOOL SAFETY ISSUE PEER BULLYING. International Academic Conference Socio-technic aspects of safety at primary, middle, and secondary school: Polonya; 27/05/2014 - 28/05/2014

 • Attepe S, Tunç M. ;ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI YASASININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 Türkiye?de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı: Kocaeli; 28/11/2013 - 30/11/2013

 • Attepe S, Polat G. ;Bir Başkasını Anlama: Sosyal Hizmet Uygulama Eğitiminde Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 Türkiye?de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı: Kocaeli; 28/11/2013 - 30/11/2013

 • Attepe S. ;SOCIAL EXCLUSION AND SCHIZOPHRENIA: DISCUSSING SCHIZOPHRENIA IN TERMS OF DISCRIMINATION. 2013 CIF 30TH CONFERENCE ENCOUNTERS IN A GLOBAL WORLD: ANKARA; 03/06/2013 - 08/06/2013

 • Attepe S. ;Tıbbileştirmeyi Kadın Sorunları Bağlamında Düşünmek. Aile ve Kadın Sempozyumu: Kırıkkale; 16/05/2013

 • Polat G, Kaopua L, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S, Özcan E, Çelik G. ;TACKLING HEALTH INEQUALITIES IN TURKEY: A QUALITATIVE PERSPECTIVE ON THE ROLES OF SOCIAL WORKERS. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe: Towards Inclusive Policies and Practice: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • İçağasıoğlu Çoban A, Polat G, Özcan E, Attepe S. ;SOCIAL CAPITAL AMONG LGBT INDIVIDUALS: EXPLORING THE RESOURCES. 3RD ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE: İSTANBUL; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Attepe S, Tunç M. ;Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Mağduru Kadın Algısı: Bir Niteliksel Araştırma. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu: Ankara; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Attepe S. ;Sosyal Hizmet Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50. Yılında Türkiye?de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler: Ankara; 15/12/2011 - 16/12/2011

 • Attepe S. ;BİR DAMGALAMA BİÇİMİ OLARAK "YUVALI ÇOCUK" OLMAK. 21. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ: ANTALYA; 25/04/2011 - 28/04/2011

 • Çelik G, Attepe S. ;ÇOCUKLARIN MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMASINDA OKUL SOSYAL HİZMETİNİN ÖNEMİ. 3. RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: ANKARA; 20/04/2011 - 22/04/2011