Doç. Dr. SEDA ATTEPE ÖZDEN

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1641
E-Posta : sattepe[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~sattepe/

 • Doktora (2015), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Kitaplar


 • Attepe Özden S. Gençlik Dönemi Gelişim Özellikleri ve Gençlikle İlgili Kuramlar. In:Merve Deniz Pak, Emre Özcan editors. Gençliğin Dönüşümü Politika ve Mücadele. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020. p.119-134.

 • Attepe Özden S. Seda Attepe Özden editors. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak. : ; 2020

 • Attepe Özden S. Görev Odaklı Sosyal Hizmet Uygulaması. In:Seda Attepe Özden, Merve Deniz editors. Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019

 • Attepe Özden S, Pak MD. Seda Attepe Özden, Merve Deniz Pak editors. Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019

 • Tekindal M, Attepe Özden S. MODELLING OF TIME SERIES AND EVALUATION OF FORECASTS: JUVENILES RECEIVED INTO SECURITY UNIT, CASE OF TURKEY. In:New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences. : Gece Kitaplığı; 2019. p.237-269.

 • Attepe Özden S. Krize Müdahale. In:Seda Attepe Özden, Merve Deniz Pak editors. Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019

 • Attepe Özden S. Sosyal Hizmette Görüşme Raporlarının Hazırlanması. In:Bülent Karakuş, Umut Yanardağ editors. Sosyal Hizmette Kayıt ve Raporlama. Ankara: Nika Yayınevi; 2019. p.97-111.

 • Attepe Özden S. Engellilik ve Ruhsal Sıkıntının Sosyal Modelleri. In:Seda Attepe Özden, Merve Deniz Pak editors. Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019

 • Attepe Özden S. Sosyal Hizmette Görüşme Raporlarının Hazırlanması. In:Bülent Karakuş, Umut Yanardağ editors. Sosyal Hizmette Kayıt ve Raporlama. Ankara: Nika Yayınevi; 2019. p.97-111.

 • Attepe Özden S, Tekindal M, İçağasıoğlu Çoban A. Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmet Müdahalesi Olarak Psikoeğitim ve Grup Çalışması. In:Özgür İnce, Merve Deniz Pak editors. Tüm Yönleriyle Nadir Hastalıklar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.197-209.

 • Attepe Özden S. Yaşlılara Yönelik Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları. In:Umut Yanardağ, Melek Zubaroğlu Yanardağ editors. Yaşlılık ve Sosyal Hizmet. Ankara: Nika Yayınevi; 2019. p.229-242.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018

 • Attepe Özden S. Şizofreni Tanısı Almış Bireylere ve Ailelerine Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018. p.197-207.

 • Kav S, Kızıltan G, Aksoydan E, Aytar A, Akgün Çıtak E, Attepe Özden S, Acar S, Altıntaş A, Baskıcı Ç, Kulaksız N. Yaşlı Bakımında İnformal Bakımvericiler İçin Eğitim Modülleri El Kitabı. : ; 2018

 • Kav S, Kızıltan G, Aksoydan E, Aytar A, Akgün Çıtak E, Attepe Özden S, Acar S, Altıntaş A, Baskıcı Ç, Kulaksız N. Training Modules Handbook For Informal Caregivers in Elderly Care. : ; 2018

 • Pak MD, Attepe Özden S. Fenil Ketonürili Çocuğu Olan Annelerin Bakım Verme Deneyimlerinin İncelenmesi. In:Faruk Yamaner, Ender Eyupoğlu editors. İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018. p.197-213.

 • Attepe Özden S. Sosyal Hizmet Eğitimine İlişkin Yaklaşımlar. In:Ö. Altındağ; A. Aykara editors. Sosyal Hizmet Eğitimi. Ankara: Gece Kitaplığı; 2018. p.11-57.

 • Attepe Özden S, Özcan E. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2017

 • Attepe Özden S. Psikiyatri Kliniğinde Sosyal Hizmet Uygulamaları. In:S. Attepe Özden, E. Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2017. p.125-135.

 • Tekindal M, Attepe Özden S. Child Protection System in Turkey. In:Tuija Suikkanen-Malin & Minna Veistilä editors. Foster Care, Childhood and Parenting in Contemporary Europe. : Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences; 2016. p.44-59.

 • Karataş K, Attepe Özden S, Ege A, Fırat E, Erim F, Arslan H. Ankara Sokaklarında Çalıştırılan Çocuklar: Sorunlar ve İhtiyaçlar. : ; 2016

 • Attepe Özden S. Yetkin Danışman. In:Özlem Karakuş, Yalçın Özdemir editors. Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri. Ankara: Nika Yayınevi; 2016. p.315-325.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet. Ankara: ; 2016

 • Attepe Özden S. Ek- Görüşme Örneği ve Eleştirisi. In:Özlem Karakuş, Yalçın Özdemir editors. Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri. Ankara: Nika; 2016

 • Polat G, Ka'Opua LS, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. Hospital Social Workers: Bandage it or Write it. In:Bruce D. Friedman and Joav Merrick editors. Public Health, Social Work and Health Inequalities. New York: Nova Science Publishers; 2015. p.113-130.

 • Attepe Özden S. Abdullah Karatay editors. Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri Uygulama İçin Bir Giriş. Ankara: Nika Yayınevi; 2015

 • Attepe S. Yoksulluk ve Ruh Sağlığı. In:Gonca Polat, Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları; 2014. p.187-198.

 • Attepe S. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü. In:Vedat Işıkhan editors. Prof. Dr. Gönül Erkan'a Armağan Sosyal Hizmet ve Mülakat. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.240-246.

 • Bulut I, Attepe S. Türkiye'de Engelli Bireylere Yönelik Politika ve Hizmetler ve Sosyal Dışlanma. In:Vedat Işıkhan editors. Doç. Dr. Şener Koçyıldırım'a Armağan Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.24-32.

Makaleler


 • Akgün Çıtak E, Attepe Özden S, Vaskelyte A, Van Bruchem-Visser R, Pompili S, Kav S, Acar S, Aksoydan E, Altintas A, Aytar A, Baskici C, Blazeviciene A, Scarpa AR, Kiziltan G, Mattace-Raso FU. Challenges and needs of informal caregivers in elderly care: Qualitative research in four European countries, the TRACE project. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2020; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Attepe Özden S, Tekindal M. Social Work Students? Opinions about Social Work Education: A Focus. Kastamonu Education Journal, 2019; 27(6):2413-2424.

 • Aksoydan E, Aytar A, Blazeviciene A, Van Bruchem-Visser RL, Vaskelyte A, Mattace-Raso F, Acar S, Altintas A, Akgun-Citak E, Attepe Ozden S, Baskici C, Kav S, Kızıltan G. Is training for informal caregivers and their older persons helpful? A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2019; 83:66-74. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Pak MD, Attepe Özden S. Romatolojik Sosyal Hizmet Uygulamaları. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018; 3(2):61-78.

 • Tekindal M, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. Türkiye'de Sosyal Hizmet Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Sistematik Taraması: 1987-2017. Journal of Current Researches on Health Sector, 2018; 8(1):41-50. ( Index Copernicus )

 • Pak MD, Attepe Özden S. Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Hakkı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2018; 2(1):1-24.

 • Pak MD, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ?EZBERLETMEYİN, ÖĞRETİN!?: ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE ETKİLİ EĞİTMENİN ÖZELLİKLERİ. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2018; 29(2):226-244.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S, Pak MD. SOSYAL HİZMET VE SOSYAL GELİŞİM İÇİN GLOBAL AJANDA: FELSEFESİ, GELİŞİMİ, KAPSAMI. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2018; 29(2):292-306.

 • Attepe Özden S, Tuncay T. The experiences of Turkish families caring for individuals with Schizophrenia: A qualitative inquiry. International Journal of Social Psychiatry, 2018; 64(5):497-505. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. Community based mental health services, in the eye of community mental health professionals. Journal of Psychiatric Nursing, 2018; 9(3):186-194. ( EBSCO )

 • Attepe Özden S, Pak MD, İçağasıoğlu Çoban A. Sosyal Hizmette İyilik Hali Kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2017; 2(2):87-104. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Tekindal M, Attepe Özden S. Özel Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(2):-.

 • Soygür H, Yüksel MM, Eraslan P, Attepe Özden S. Mavi At Kafe'nin 6 Yılda Öğrettikleri: Şizofreni Hastalarının Gözünden İyileşmeye Katkıda Bulunan Etmenler-Nitel Bir Analiz. Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):75-80. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özcan E, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. Sosyal hizmet uzmanlarının güvencesiz çalışma biçimine ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 2017; :-. ( EBSCO )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S, Tekindal MA, Polat G. Assessing Health Science Students' Attitudes towards Persons with Disabilities in Turkey. Biomedical Research, 2017; 28(12):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. Probleme Dayalı Öğrenmenin Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2015; 26(2):159-168.

 • Attepe Özden S. Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal Hizmetin Rolü. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2015; 26(1):191-204.

 • Attepe S, Tekindal M. The Equality of Opportunities Perceptions of Social Work Students in Turkey: A Qualitative Study. American International Journal of Social Science, 2014; 3(4):165-174.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S, Polat G, Çelik G. Are We Doing Fine? The Views on Poverty Reduction Strategies Among Front-Line Workers in the Field of Social Assistance in Turkey. Journal of Social Service Research, 2011; 37(5):469-480. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Attepe S. ANNE BABA KAYBININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. AİLE VE TOPLUM, 2010; 6(23):23-28.

Bildiriler


 • Attepe Özden S, Bekiroğlu S. Türkiye?de Ciddi Ruhsal Hastalığa Sahip Bireyler ve Ailelerine Yönelik Psikoeğitim Çalışmaları: Sistematik İnceleme. 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi: Kocaeli; 22/11/2019 - 24/11/2019

 • Tekindal M, Attepe Özden S. Sosyal Hizmet Eğitiminde Aktif Öğrenme. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak: Ankara; 25/10/2019 - 27/10/2019

 • Tekindal M, Attepe Özden S. Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Engellilik ve Etik Konusunda Görüş ve Önerileri: Bir Odak Grup Çalışması. TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma: Ankara; 18/06/2019 - 20/06/2019

 • Attepe Özden S, Tekindal M. Ruh Sağlığı Sorunlarına Sahip Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımında İyileşme Yaklaşımına Dayalı İstihdam Modelleri. TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma: Ankara; 18/06/2019 - 20/06/2019

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S, Pak MD. Experiences of social work students working with refugees in turkey: from theory. Conference Madrid 2019: Meanings of quality of social work education in a changing Europe: Madrid; 04/06/2019 - 07/06/2019

 • Pak MD, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. Assessments of Turkish Family with Structure of the Observed Learning Outcome:. Effective Teaching Practices in Social Work: Social Work StudentS Perspectives in: ; 04/06/2019 - 07/06/2019

 • Pak MD, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. Effective Teaching Practices in Social Work: Social Work StudentS Perspectives in Turkey. Conference Madrid 2019: Meanings of quality of social work education in a changing Europe: Madrid; 04/06/2019 - 07/06/2019

 • Pak MD, Attepe Özden S. Ne Yaptığımı Biliyorum: Sığınmacı ve Mültecilerle Çalışmada Düşünümsellik. II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu: Ankara; 11/05/2019 - 12/05/2019

 • Tekindal M, Attepe Özden S. SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖZÜNDEN MÜLTECİ KADINLAR VE GÜÇLENME ODAKLI. II. Uluslararası Kadın Kongresi: İzmir; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Attepe Özden S, Tekindal M. The Role of Professionals in Prevention of Abuse in Syrian Refugee Children: A Model for Turkey. The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT: Ankara; 16/07/2018 - 20/07/2018

 • Attepe Özden S. MÜLTECİLERLE ÇALIŞMADA KÜLTÜREL YETKİNLİK: SOSYAL HİZMET UYGULAMASI İÇİN BİR ÇERÇEVE. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 (SHK18): Mülteciler ve Sosyal Hizmet: ; 11/05/2018 - 12/05/2018

 • Attepe Özden S. ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi: Gaziantep; 04/05/2018 - 06/05/2018

 • Attepe Özden S. SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE YÖNELİK RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE KÜLTÜRE DUYARLI YAKLAŞIM. I. SIĞINMACILARDA VE MÜLTECİLERDE PSİKOLOJİK SAĞLIK SEMPOZYUMU: Ankara; 03/03/2018

 • Attepe Özden S. Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Ve Aileleri İle Sosyal Hizmet Uygulamaları. Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi/ Çocuk Koruma Kongresi: ; 02/03/2018 - 04/03/2018

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. The New Challenge for Social Work Education, The Perspective of Social Work Students to Syrian in Turkey. EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe: Challenging: ; 27/06/2017 - 29/06/2017

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. SOCIAL WORK STUDENTS' OPINIONS ABOUT SOCIAL WORK EDUCATION: A FOCUS GROUP. EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe: Challenging: ; 27/06/2017 - 29/06/2017

 • Tekindal M, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK) 2016: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği: ; 29/05/2017 - 31/05/2017

 • Attepe Özden S. The Caregiving Experiences of Turkish Families Who Provide Care to Individuals with Schizophrenia on the Basis of Psychiatric Social Work. WPA International Congress Psychiatry Integrative Care for the Community: Cape Town, Güney Afrika; 18/11/2016 - 22/11/2016

 • Tekindal M, Attepe Özden S. Sosyal Hizmet Araştırmasında Karma Yöntemin Önemi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek: ; 26/11/2015 - 28/11/2015

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. Adalet Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım: Onarıcı Adalet Uygulamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Tekindal M, Attepe Özden S, Tekindal MA. ZAMAN SERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK KESTİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜVENLİK BİRİMİNE GELEN VEYA GETİRİLEN ÇOCUKLAR TÜRKİYE ÖRNEĞİ. SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2014 TÜRKİYE'DE ADALET SİSTEMİ VE ADLİ SOSYAL HİZMET: ANKARA; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. AS A FORM OF VIOLENCE AGANIST WOMAN AN HONOUR KILLINGS. 3rd International Academic Conference The Style & Quality of Life of Modern Man: Polonya; 28/05/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. AS A SCHOOL SAFETY ISSUE PEER BULLYING. International Academic Conference Socio-technic aspects of safety at primary, middle, and secondary school: Polonya; 27/05/2014 - 28/05/2014

 • Attepe S, Tunç M. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI YASASININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 Türkiye?de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı: Kocaeli; 28/11/2013 - 30/11/2013

 • Attepe S, Polat G. Bir Başkasını Anlama: Sosyal Hizmet Uygulama Eğitiminde Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 Türkiye?de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı: Kocaeli; 28/11/2013 - 30/11/2013

 • Attepe S. SOCIAL EXCLUSION AND SCHIZOPHRENIA: DISCUSSING SCHIZOPHRENIA IN TERMS OF DISCRIMINATION. 2013 CIF 30TH CONFERENCE ENCOUNTERS IN A GLOBAL WORLD: ANKARA; 03/06/2013 - 08/06/2013

 • Attepe S. Tıbbileştirmeyi Kadın Sorunları Bağlamında Düşünmek. Aile ve Kadın Sempozyumu: Kırıkkale; 16/05/2013

 • İçağasıoğlu Çoban A, Polat G, Özcan E, Attepe S. SOCIAL CAPITAL AMONG LGBT INDIVIDUALS: EXPLORING THE RESOURCES. 3RD ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE: İSTANBUL; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Polat G, Kaopua L, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S, Özcan E, Çelik G. TACKLING HEALTH INEQUALITIES IN TURKEY: A QUALITATIVE PERSPECTIVE ON THE ROLES OF SOCIAL WORKERS. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe: Towards Inclusive Policies and Practice: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Attepe S, Tunç M. Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Mağduru Kadın Algısı: Bir Niteliksel Araştırma. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu: Ankara; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Attepe S. Sosyal Hizmet Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50. Yılında Türkiye?de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler: Ankara; 15/12/2011 - 16/12/2011

 • Attepe S. BİR DAMGALAMA BİÇİMİ OLARAK "YUVALI ÇOCUK" OLMAK. 21. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ: ANTALYA; 25/04/2011 - 28/04/2011

 • Çelik G, Attepe S. ÇOCUKLARIN MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMASINDA OKUL SOSYAL HİZMETİNİN ÖNEMİ. 3. RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: ANKARA; 20/04/2011 - 22/04/2011