Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÇÖMÜK BALCI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1597
E-Posta : nilay[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~nilay/

 • Doktora (2014), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Yüksek Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2006), Başkent Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Çömük Balcı N. ;Current Rehabilitation Methods for Cerebral Palsy. In:Mintaze Kerem Gunel editors. Cerebral Palsy. : Intech; 2016. p.51-78.

 • Özal C, Çömük Balcı N. ;Klinik Özellikler. In:Mintaze Kerem Gunel, Banu Anlar editors. Serebral Palsi, Multidisipliner Yaklaşım. Ankara: Pelikan; 2015. p.89-104.

 • Kerem Günel M, Çömük Balcı N. ;Riskli bebeklerde Nöromotor Değerlendirme Yöntemleri. In:Prof. Dr. İpek Akman editors. Riskli Bebek İzlemi. İstanbul: Boyut; 2014. p.88-109.

Makaleler


 • Doğru Hüzmeli E, Melek İ, Comuk Balci N, Çeşitli Korkmaz N, Güntel M, Dağ E. ;Evaluating effects of different musical types on. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2018; 25(1):100-104. ( Index Copernicus )

 • Karabıçak GÖ, Çömük Balcı N, Gülşen M, Öztürk B, Çetin N. ;The effect of postural control and balance on femoral anteversion in children with spastic cerebral palsy.. The Journal of Physical Therapy Science, 2016; 28(6):1696-1700. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Comuk Balci N, Dogru E, Aytar A, Gokmen O. ;COMPARISON OF UPPER EXTREMITY FUNCTION, PAIN, AND TACTILE SENSE BETWEEN THE UNEFFECTED SIDE OF HEMIPARETIC PATIENTS ANDHEALTHY SUBJECTS. Journal of physical therapy science, 2016; 28(7):1998-2001. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dogru E, Kızılcı H, Comuk Balci N, Cesitli Korkmaz N, Canbay O, Katayıfcı N. ;The Effect of Walking Sticks on Balance in Geriatric Subjects. The Journal of Physical Therapy Science, 2016; :-. ( scopus )

 • Comuk Balci N, Yuruk ZO, Zeybek A, Gulsen M, Tekindal MA. ;Acute effect of scapular proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) techniques and classic exercises in adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. The Journal of Phyisical Therapy Science, 2016; 24(4):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Comuk Balci N, Bayoglu B, Tekindal MA, Kerem Gunel M, Anlar B. ;Screening preschool children for fine motor skills: environmental influence. The Journal of Physical Therapy Science, 2016; 28(3):1026-1031. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doğru E, Kızılcı H, Çömük Balcı N, Çeşitli Korkmaz N, Tekindal MA. ;Açık alan spor aletlerini kullanan bireylerin egzersiz bilinç ve alışkanlıklarının incelenmesi.. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2015; 2(3):102-109.

 • Çömük Balcı N, Erden Z, Kerem Günel M. ;Comparing early physiotherapy results between term and preterm at-risk infants.. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2015; 2(1):28-34.

 • Parlak Demir Y, Comuk Balci N, Unluer NO, Ulug N, Dogru E, Kilinc M, Aksu Yildirim S, Yilmaz O. ;Three different points of view in stroke rehabilitation: patient, caregiver, and physiotherapist. Topics in Stroke Rehabilitation.. Topics in Stroke Rehabilitation, 2015; 22(5):377-385. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aracı Uyan A, Özünlü-Pekyavaş N, Çömük Balcı N, Baltacı G. ;Adölesan Bayan Voleybol Oyuncularında Skapular Bantlamanın Kas Yorgunluğuna Etkisi.. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 6(2):68-73. ( IM : Index Meducus )

 • Çömük Balcı N, Tonga E, Gülşen M. ;Parkinson hastalarında tetrax interaktif denge sistemi ile eğitimin denge ve düşme riskine etkisi: 4 olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 2013; 50:283-287. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çömük N, Erden Z. ;The Effect of Muscular Strength and Endurance on Technical Skill in Professional Figure Skaters. Isokinetics and Exercise Science, 2012; 20(2):85-90. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çömük N, Erden Z. ;Artistik buz pateninde üçlü sıçrayış performansının çeviklik ve reaksiyon zamanı ile ilişkisi.. Fizyoterapi Rehabilitasyon., 2010; 21(2):75-80. ( IM : Index Meducus )

Bildiriler


 • Çömük Balcı N, Karadeniz E. ;Riskli Bebeklerde Erken Dönem Rehabilitasyon Uygulamasının Sonuçları. 1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi: ; 01/03/2018 - 02/03/2018

 • Yıldız HC, Çömük Balcı N. ;Riskli Bebeklerin Sosyodemografik ve Maternal Özellikleri. 1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi: ; 01/03/2018 - 02/03/2018

 • Çömük Balcı N, Gülşen M, Çağlar A, Yürük ZÖ. ;Adeziv kapsülitli hastalarda skapular propriyoseptif nöromuskuler fasilitasyon teknikleri ile klasik. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Çömük Balcı N, Atay G. ;Cri Du Chat sendromlu bir olguda 4 haftalık ev programı temelli erken dönem fizyoterapinin nöromotor gelişim üzerine etkisi.. 3. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu: İstanbul; 10/03/2016 - 12/03/2016

 • Comuk Balci N, Erden Z, Kerem Gunel M. ;Evaluation of the effectiveness of physiotherapist and family-based goal-directed neuromotor treatment approach in neurological at-risk infants.. 1st International Developmental Pediatrics Congress: ; 02/12/2015 - 05/12/2015

 • Comuk Balci N, Erden Z, Kerem Gunel M. ;Comparing early intervention results between term and preterm at-risk infants. 27th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability: Kopenhag/Danimarka; 27/05/2015 - 30/05/2015

 • Yürük ZÖ, Çömük Balcı N, Sönmezer İE, Akkaya N, Doğla D, Horoz İ. ;İnme geçiren hastalarda fizyoterapi, el mobilizasyonu ve derin masajın etkisi: Pilot çalışma. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: ; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • Çömük Balcı N, Kerem Günel M. ;Çocuk Fizyoterapistliği ve Uygulama Alanları (Child Physiotherapists and Their Working Areas).. 23) Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015: Bilecik; 20/05/2015 - 23/05/2015

 • Çömük Balcı N, Erden Z, Kerem Günel M. ;Evaluation of the effectiveness of physiotherapist and family-based goal-directed neuromotor treatment approach in neurological at-risk infants.. 26th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability: Viyana/Avusturya; 03/07/2014 - 05/07/2014

 • Çömük Balcı N, Erden Z, Kerem Günel M. ;Nörolojik Riskli bebeklerde Hedefe Yönelik Nöromotor Tedavinin Etkinliği. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 10/04/2014 - 12/04/2014

 • Gökmen Ö, Depreli Ö, Çömük Balcı N, Aytar A. ;Hemiparetik Hastaların Etkilenmemiş Üst Ekstremitelerinin Fonksiyonellik, Ağrı ve Dokunma Duyusu Açısından Sağlıklı Bireyler ile Karşılaştırılması. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 10/04/2014 - 12/04/2014

 • Çömük N, Sorgun G, Türkoğulları M. ;Spastik Serebral Palsili çocuklarda yutma problemi enduransı etkiler mi?. 4. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi: İstanbul; 06/12/2013 - 07/12/2013

 • Comuk N, Sorgun G, Turkogullari M. ;The Effect of Spasticity on Endurance in Spastic Cerebral Palsy. 25th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability: Newcastle upon Tyne/İngiltere; 10/10/2013 - 12/10/2013

 • Comuk Balcı N, Gulsen M, Zeybek A. ;Acute Effect of Pelvic Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Techniques in Chronic Low Back Pain. 18th Annual Congress of European Collage of Sports Science: Barcelona/İspanya; 26/06/2013 - 29/06/2013

 • Comuk Balcı N, Zeybek A, Gulsen M. ;Acute Effect of Scapular Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Techniques in Frozen Shoulder. 18th Annual Congress of European Collage of Sports Science: Barcelona/İspanya; 26/06/2013 - 29/06/2013

 • Parlak Demir Y, Uluğ N, Çömük Balcı N, Doğru E, Ünlüer NÖ, Kılınç M, Ayvat E, Tunca Ö, Aksu Yıldırım S. ;Fizyoterapistlerin İnme Rehabilitasyonuna Bakışı. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Denizli; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Çömük Balcı N, Tonga E. ;Activity Performance Problems of Children with Cerebral Palsy. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability: Istanbul; 16/05/2012 - 19/05/2012

 • Çömük Balci N, Şipal MS, Kerem Günel M. ;Goal attainment treatment approach in a child with cerebral palsy. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability: Istanbul; 16/05/2012 - 19/05/2012

 • Çömük N, Uluğ N, Parlak Demir Y, Doğru E, Ünlüer Ö, Kılınç M, Tunca Yılmaz Ö, Aksu Yıldırım S. ;İnme rehabilitasyonunda fizyoterapistte olması gereken özelliklere hasta, fizyoterapist ve bakımverenin bakışı. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: İstanbul; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Uluğ N, Parlak Demir Y, Çömük N, Ünlüer Ö, Doğru E, Kılınç M. ;İnme rehabilitasyonunda inme sonrası hastanın karşılaştığı problemlere hasta fizyoterapist ve bakım verenin bakışı. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: İstanbul; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Ünlüer Ö, Çömük N, Uluğ N, Parlak Demir Y, Doğru E, Kılınç M, Aksu Yıldırım S, Tunca Yılmaz Ö. ;"İnme rehabilitasyonunuda iyileşme ne demek?", hasta, fizyoterapist ve bakımverenin görüşü. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: İstanbul; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Parlak Demir Y, Doğru E, Ünlüer Ö, Çömük Balcı N, Uluğ N, Kılınç M, Tunca Yılmaz Ö, Aksu Yıldırım S. ;İnme Sonrası uygulanan fizyoterapi programının özelliklerine 3'lü bakış:Hasta, fizyoterapist ve bakım veren. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: İstanbul; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Doğru E, Ünlüer Ö, Çömük N, Uluğ N, Parlak Demir Y, Kılınç M, Tunca Yılmaz Ö, Aksu Yıldırım S. ;İnme rehabilitasyonunda fizyoterapinin başarısını olumsuz etkileyen faktörlere hasta, fizyoterapist ve bakım verenin bakışı.. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: İstanbul; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Çömük N, Doğru E, Erden Z. ;Serebral palsili çocukların annelerinin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. 2. pediatrik rehabilitasyon kongresi: İstanbul; 07/10/2011 - 09/10/2011

 • Çömük N, Tonga E. ;Özürlü çocukların aktivite performans problemleri ile annelerinin yaşam kalitesi arasındaki ilişki. 2. pediatrik rehabilitasyon kongresi: İstanbul; 07/10/2011 - 09/10/2011

 • Çömük N, Gülşen M. ;Lumbal disk hernisi olan hastalarda fizyoterapinin ağrı, yaşam kalitesi, fonksiyonel ve psikolojik durum üzerine etkisi. 2. pediatrik rehabilitasyon kongresi: İstanbul; 07/10/2011 - 09/10/2011

 • Çömük N, Gülşen M. ;Parkinson hastalarında Tetrax İnteraktif Denge Sistemi ile denge eğitiminin denge ve düşme riski üzerine olan etkisi. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 16/05/2011

 • Çömük N, Kerem Günel M. ;Serebral palsili bir çocukta hedefe yönelik nörogelişimsel tedavi yaklaşımının uygulanması. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 16/05/2011

 • Daşkapan A, Sönmezer E, Aytar A, Çömük N, Acar B. ;Myofasiyal ağrı sendromlu olgularda kısa süreli aerobik egzersizlerin ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine olan etkinliği. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 16/05/2011

 • Çömük N, Elbasan B, Tekeli H, Erdan D, Kerem Günel M. ;Serebral palsili çocuklarda denge ile fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Antakya; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Elbasan B, Çömük N, Yazıcı M, Turan H, Savcun C. ;Serebral palsili çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile ince motor fonksiyon seviyesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Antakya; 07/10/2010 - 09/10/2010