Prof. Dr. HATİCE NALAN ÖZHAN ELBAŞ

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6714
E-Posta : nelbas[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1985), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Yüksek Lisans (1979), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (1977), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

Kitaplar


 • Ayhan H, Bayraktar N, Bulut H, Şenol Çelik S, Güler Demir S, İyigün E, Karadağ M, Karahan A, Taştan S, Tunçbilek Z, Ünlü H. ;NALAN ÖZHAN ELBAŞ editors. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AKIL NOTLARI. ANKARA: GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ; 2016

 • Şirin A, Akyol A, Karadakovan A, Özhan Elbaş N. ;CERRAHİ TERİMLERİ. In:AYLA BAYIK TEMEL,CENGİZ YAKINCI editors. HEMŞİRELİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. ANKARA: TÜRK DİL KURUMU; 2015

Makaleler


 • Yazici G, Özhan Elbaş N. ;Hemşirelerin Hasta ve Hemşire Güvenliği Açısından Acil Servislerin Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri. Health Care Acad J, 2017; 4(2):69-80. ( türkiye atıf dizini )

 • Akman Yılmaz A, İzgü, N, Kav S, Özhan Elbaş N. ;Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Hemşirelerin Sağlıkla İlgili Bilgiye Ulaşmada İnternet Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 4(6):-. ( türkiye atıf dizini )

 • Akşit Akıncı N, Özhan Elbaş N, Akıncı S. ;Stres Üriner İnkontinans Tanısı Alan Kadınlara Verilen Eğitimin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 2017; 9(2):122-132.

 • Özhan Elbaş N, Balanuye B, Budak E. ;Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142.

 • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;The nursing care process of a patient with ECMO Device according to Gordon's functional health patterns. Journal of of Clinical & Experimental Cardiology, 2016; 7(7):49-. ( Index Copernicus )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S, Karahan A, Özhan Elbaş N. ;The Status Of Use On Surgical Safety Check List And Opinions Of Nurses. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-61.

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E. ;Awareness of Skin Cancer, Prevention,and Early Detection among Turkish University Students rkish. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2016; 3(1):93-97. ( DOAJ )

 • Ünlü H, Taşkin S, Özhan Elbaş N. ;Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğrenme biçemleri. International journal of social sciences and education research, 2015; 1(4):1436-1450. ( Türk eğitim indeksi )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı IS, Karahan A, Ünlü H, Özhan EN. ;THE STATUS OF USE ON SURGICAL SAFETY CHECK LIST AND OPINIONS OF NURSES. Hemşirelikte araştırma geliştirme dergisi, 2015; 18(1):53-61. ( CINAHL )

 • Güler Demir S, Erden S, Bulut H, Özhan Elbaş N. ;The Problems Experienced by Parents Providing Postoperative Home Care Following Their Child's Surgery for Developmental Dysplasia of the Hip. Orthopaedic Nursing, 2015; 34(5):280-286. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avci Işik S, Tepe A. ;The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace Health Safety, 2015; 63:399-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kılıç HS, Özhan Elbaş N. ;Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşire VeDoktorların Hasta Güvenliği Hakkındaki Bilgileri Ve Tıbbi Hataların Bildirilmesi Hakkındaki. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17:-. ( ? )

 • Saray Kiliç H, Özhan Elbaş N. ;Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşire VeDoktorların Hasta Güvenliği Hakkındaki Bilgileri Ve Tıbbi Hataların Bildirilmesi Hakkındaki görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17(2):97-104.

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak B, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Are university students aware of skin cancer, prevention and early detection? A survey from Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2014; 18(Suppl1):31-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akman A, Akgül N, Kav S, Özhan Elbaş N. ;Use of internet to access health-related information: Perspectives from patients with cancer and other chronic diseases, their relatives and nurses. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, 2013; 49(2):391-392. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akkuzu G, Taşkin L, Özhan Elbaş N, Ayhan A, Carboğa M. ;Rısk Factors For Gynecologıc Cancers On Healthy Women Age 30-65. Internatıonal Journal Of Gynecologıcal Cancer, 2013; 23(8):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akkuzu G, Taşkın L, Özhan Elbaş N, Ayhan A, Carboğa M. ;Rısk Factors For Gynecologıc Cancers On Healthy Women. Internatıonal Journal Of Gynecologıcal Cancer, 2013; 23(8):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar G, Öksüz E, Beder A, Özhan Elbaş N. ;Testis kanseri taramalarında Champion'un sağlık inanç modeli ölçeğinin Türkçe uyarlamasının. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2011; 2(2):89-96.

 • Özhan Elbaş N, Bulut H, Güler Demir S, Yüceer S. ;Nursing students opinions regarding the clinical practice guide. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(2):2162-2165. ( SCOPUS )

 • Özhan Elbaş N, Bulut H, Güler Demir S, Yüceer S. ;Nursing students' opinions regarding the clinical practice guide. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(2):2162-2165. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Duman-Büyükkayacı N, Özhan-Elbaş N. ;Determination of Woman's Health Problems and Influencing Factors in 65 Years of Age and Older People?,. Turkish Journal of Geriatrics, 2009; 12(2):62-71. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. ;The Level of Professionalizm Among Nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship, 2007; 39(3):371-374. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. ;Hemşirelikte profesyonelliğe ilişkin davranışsal envanter. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2004; 7(4):14-22.

 • Şenol Çelik S, Özhan Elbaş N. ;The standart of Suction for Patients Undergoing Endotracheal Intubation. Intensive and Critical Care Nursing, 2000; 16(3):191-198. ( Index Medicus/MEDLINE )

Bildiriler


 • Karahan A, Doğan N, Özhan Elbaş N. ;Kısa filmler ilkyardım eğitimine katkı sağlar mı?. 4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Özhan Elbaş N. ;Job Satisfaction And Mental Health: A Review. World Psychiatry Association International Congress: Cape Town; 18/11/2016 - 24/11/2016

 • Güler Demir S, Bulut H, Kurukahvecioğlu O, Karabulut E, Dal Yilmaz Ü, Özhan Elbaş N, Tekin EH. ;Quality of life and problems after breast cancer surgery:A prospective study. International Istanbul Breast Conference BREASTANBUL 2016: İSTANBUL; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. ;Characteristics of the pressure ulcer and affecting factors of healing in cancer patients. EONS10: Dublin-Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Özhan Elbaş N, Karaaslan Eşer A. ;Attitudes of Vocational School of Health Students towards Persons with Cancer. EONS10: Dublin-Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;THE NURSING CARE PROCESS OF A PATIENT WIRH ECMO DEVICE ACCORDING TO GORDON'S FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS gOR. 8.Cardiovascular nursing & nurse practitioners meeting:Las Vegas USA: Las Vegas USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Yalili A, Çevik B. ;basınç ülserli bireylerin yara iyileşmesi süreci ve iyileşmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 9.Ulusal Türk cerrahi ve ameliyathane hemşireliği kongresi: Antalya; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Ünlü H, Taşkin S, Özhan Elbaş N. ;The learning styles of the studentsat nursing department in faculty of health sciences. International conference on social sciences and educational research: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Özcan G, Sarugan M, Özhan Elbaş N. ;Eğitim Ambulansının Paramedik Eğitiminde Yeri Ve Önemi. 2. Uluslararası Paramedik Kongresi Ve Ambulans Rallisi: BODRUM; 06/11/2014 - 09/11/2014

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak B, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Do university students aware of skin cancer, prevention and early detection: A survey from Turkey. EONS 9 Congress The European Oncology Nursing Society: İSTANBUL; 18/09/2014

 • Ökdem Ş, Akgün Çitak E, Avci Işik S, Özhan Elbaş N. ;Neurologıcal Analysıs Of Unıversıty Students? Humor Styles And General Mental Health. XVI World Congress of Psychiatry: MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Akgün Çitak A, Karahan A, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Determining Difficulties, Needs and Coping Ways of Newly Graduated Nurses. XVI World Congress of Psychiatry: MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Ökdem Ş, Akgün Çitak E, Avci Işik S, Özhan Elbaş N. ;Neurologıcal Analysıs Of Unıversıty Students? Humor Styles And General Mental Health. XVI World Congress of Psychiatry: MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Ünlü H, Karahan A, Özhan Elbaş N, Pinar Ö, Biyiklioğlu Y. ;Health Profile and Life Satisfacion at Orthopedic Patients. 3.FFN Global Congress: MADRID; 04/09/2014 - 06/09/2014

 • Akkuzu G, Taskin L, Ozhan Elbas N, Onalan G, Kuscu E. ;Informatıon, Opınıons & Perceptıons Of Health Personnel On Postpartum & Postabortıon Iuds. World Conference On Health Sciences: ANTALYA; 24/04/2014 - 29/04/2014

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elnaş N. ;Gordon?un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli?ne göre ECMO Cihazına Bağlı Bir Hastanın Hemşirelik Süreci. 19. UlusalCerrahi kongresi: antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014

 • Güler Demir S, Yüceer S, Çarboğa B, Bulut H, Özhan Elbaş N. ;Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Evde Bakımda Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: ANTALYA; 29/10/2013 - 03/11/2013

 • Akkuzu G, Taşkin L, Özhan Elbaş N, Ayhan A, Carboğa M. ;Rısk Factors For Gynecologıc Cancers On Healthy Women Age 30-65. 18th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology (EGGO): Liverpool, UK; 19/10/2013 - 22/10/2013

 • Akman A, Akgül N, Kav S, Özhan Elbaş N. ;Use of Internet to Access Health-related Information: Perspectives from Patients with Cancer and Other Chronic Diseases, Their Relatives and Nurses. ECCO The European Cancer Congress 2013: HOLLANDA; 27/09/2013 - 10/10/2013

 • Akkuzu G, Güvenç G, Turkay U, Kırkpınar C, Özhan Elbaş N, Doğan N. ;Universite Personelinin Serviks Kanseri ve Pap Smear Testi Yaptirmaya Yonelik Tutum ve Inanclari. 20. Ulusal Kanser Kongresi: ANTALYA; 19/04/2013 - 24/04/2013