Araş.Gör. İLKNUR EZGİ ŞAHİN SÖNMEZER

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 2466666 - 1519
E-Posta : esonmezer[at]baskent.edu.tr
  • Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Bildiriler


  • Şahin Sönmezer İE, Acar M, Sönmezer E. ;Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve algılanan stres düzeyinin belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Şahin Sönmezer İE, Güçlü Gündüz A, Nazlıel B, Batur Çağlayan Z. ;İnmeli hastalarda denge ile ilişkili sistemlerin özürlülük düzeyi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Acar M, Şahin Sönmezer İE, Durutürk N. ;Üniversite Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Çerezci S, Şahin Sönmezer İE, Baş SS, Demirhan İ, Candemir T, Demirtaş EE. ;Diz osteoartriti olan bireylerde ağrı, kas kuvveti ve normal eklem hareketinin denge ve fonksiyonel mobiliteyeetkisi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Şahin Sönmezer İE, Acar M, Akıncı İ, Cananoğlu S, Çolak S, Cudal S. ;Diz Osteoartritli Hastalarda Denge ve Fonksiyonel Mobilitenin Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Acar M, Şahin Sönmezer İE, Durutürk N. ;Üniversite Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Yürük ZÖ, Şahin Sönmezer İE, Ertürk Ç, Kuçat T, Vurgun HH. ;İnme geçiren hastalarda fizyoterapi, ayak mobilizasyonu ve derin masajın etkisi. 4.Nörolojik Fİzyoterapi Sempozyumu: Denizli; 31/03/2016 - 02/04/2016