Araş.Gör. İLKNUR EZGİ ŞAHİN SÖNMEZER

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1519
E-Posta : esonmezer[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2017), Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Yürük ZÖ, Şahin Sönmezer İE. ;Mobilitenin Gelişimi. In:Arzu Güçlü Gündüz, Sevil Bilgin, Çiğdem Öksüz, Özge Ertekin, Gözde İyigün editors. Motor Kontrol, Araştırmanın Klinik Uygulamaya Aktarılması. Ankara: Hipokrat Kitabevi; 2018. p.341-359.

Bildiriler


 • Acar Özköslü M, Şahin Sönmezer İE, Balcı G, Çiçek T, Polat G, Yiğit S, Eren H, Köse B. ;İnmeli hastalarda spastisitenin üst ekstremite motor performans, mobilite ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi. 6.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Acar Özköslü M, Şahin Sönmezer İE, Köse B, Polat G, Yiğit S, Eren H, Çiçek T, Balcı EG. ;İnmeli hastalarda proprioseptif nöromusküler fasilitasyon teknikleri (PNF) ve klasik egzersizlerin anlık etkisi: pilot çalışma. 6.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E, Şahin Sönmezer İE, Çerezci S, Acar Özköslü M. ;Patellofemoral ağrı sendromunda gruplama ve tedavi seçenekleri. 6.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Acar M, Şahin Sönmezer İE, Durutürk N. ;Üniversite Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Çerezci S, Şahin Sönmezer İE, Baş SS, Demirhan İ, Candemir T, Demirtaş EE. ;Diz osteoartriti olan bireylerde ağrı, kas kuvveti ve normal eklem hareketinin denge ve fonksiyonel mobiliteyeetkisi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Şahin Sönmezer İE, Acar M, Sönmezer E. ;Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve algılanan stres düzeyinin belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Acar M, Şahin Sönmezer İE, Durutürk N. ;Üniversite Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Şahin Sönmezer İE, Güçlü Gündüz A, Nazlıel B, Batur Çağlayan Z. ;İnmeli hastalarda denge ile ilişkili sistemlerin özürlülük düzeyi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Şahin Sönmezer İE, Acar M, Akıncı İ, Cananoğlu S, Çolak S, Cudal S. ;Diz Osteoartritli Hastalarda Denge ve Fonksiyonel Mobilitenin Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Yürük ZÖ, Şahin Sönmezer İE, Ertürk Ç, Kuçat T, Vurgun HH. ;İnme geçiren hastalarda fizyoterapi, ayak mobilizasyonu ve derin masajın etkisi. 4.Nörolojik Fİzyoterapi Sempozyumu: Denizli; 31/03/2016 - 02/04/2016