Prof. Dr. HAYRİYE ÜNLÜ

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2138
E-Posta : hunlu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Yüksek Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (1992), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

Ödüller


 • Ünlü H, Doğan N. ;4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri İkinciliği. Acil Hemşireliği Derneği", Ankara", 13/05/2017.

 • Ünlü H, Ertürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. ;27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı) 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi. TOTBİD ve Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği", Belek/Antalya", 29/10/2017.

 • Karahan A, Ertürk EB, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Elbaş NÖ. ;Ameliyathane Personelinin Işıl Konforunu Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası 10. ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi", Antalya", 05/11/2017.

 • Abbasoğlu2 A, Uğurlu Z, Işık SA, Karahan A, Ünlü H, Elbaş NÖ. ;Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. 8. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Kongresi", Kuşadası/Aydın", 24/11/2013.

Kitaplar


 • Ünlü H. ;Firdevs Erdemir, Sultan KAv, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). İstanbul: Nobel; 2017

 • Ünlü H. ;Kas İskelt Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı. In:Prof. Dr. Nalan Özhan ELbaş editors. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2016. p.117-146.

 • Ünlü H. ;Göz Hastalıklarında İlaç Tedavsi. In:Hayriye Ünlü/Emine İyigün, Sevinç Taştan editors. Abrams'ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler İçin Akılcı ilaç Uygulamaları. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi; 2014. p.1074-1095.

 • Ünlü H. ;Toraks Travmaları. In:Editör Erdem Y, Erkal S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı,. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2008. p.117-123.

 • Ünlü H. ;Mültiple Travmalar. In:Erdem Y.,Erkal S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara?2008. ISBN: 975?590?204?3.: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.; 2008

 • Ünlü H. ;Ortopedik ve nörovasküler travmalar. In:Erdem Y., İlhan, S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2008

 • Ünlü H. ;Abdominal travmalar. In:Yurdagül Erdem, Sibel Erkal editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2008

 • Ünlü H. ;Göz Acilleri ve Bakım. In:Erdem Y, Erkal S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.; 2008

 • Bedük T, Ünlü H. ;Ürogenital Tümörlerde Hemşirelik Bakımı. In:Anafarta K. Bedük Y. Arıkan N. editors. Temel Üroloji. Ankara: Günel Tıp Kitapevi; 2007. p.816-841.

 • Ünlü H. ;İdrar Yolu Enfeksiyonu. In:Albayrak N. Erkal S.Ançel G. Albayrak A. editors. Hemşirelik Bakım Planları. Ankara: Alter; 2007. p.497-501.

Makaleler


 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A, Elbaş NÖ. ;Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcıca, 2017; 5(235):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık SA, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Elbaş NÖ, Tuncay İC. ;Total kalça ve diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcıca Supplement, 2017; 5(237):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Ertürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. ;Ortopedik Travma Geçiren HAstaların Travma Sonrası Büyüme Durumları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcıca Supplement, 2017; 5:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H. ;hızlı iyileşme protokü ile total kalça veya diz artroplastisi yapılan yaşlı hastalrda hemşirelik bakımı. Türkiye klinikleri cerrahi hastalıkları hemşireliği, 2017; 3(2):-.

 • Budak E, Ünlü H. ;effects of preoperative ındıvıdualized education on anxiety and pain severity in patients following open heart surgery. ınternational journal of health sciences, 2017; :-. ( Emerging Sources Citation index (ESCI), DOAJ,EBSCO,Index Scholar, Scopemed,Google Scholar,Web of Science,Türkiye Atıf Dizini )

 • Ünlü H, Bedük T, Duyan V. ;The Attitudes of the Undergraduate Nursing Students toward Lesbians and Gay Men. Journal of Clinical Nursing, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Taşkın S, Elbaş NÖ. ;Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenme Biçemleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(4):1436-1450. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S, Tepe A. ;The effects of workload and working conditions operating room nurses and technicians. WORKPLACE HEALTH & SAFETY, 2015; 63:399-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Işık SA, Karahan A, Ünlü H, Elbaş NÖ. ;The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses,. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2015; 18(1):53-61. ( CINAHL )

 • Ünlü H. ;Sinir Sistemi Tarvmalarında Bakım. Türkiye Klinikleri Cerrahi HAstalıkları Hemşireleği Özel Sayı, 2015; 1(2):64-83.

 • Ertoy G, Akyüz E, Ünlü H. ;Amputasyon yapılan bir hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bakım gereksinimlerinin belirlenmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ceylan K, Yılmaz E, Uğurlu Z, Ünlü H. ;Mültiple fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı olan hastada hemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar Ö, Ünlü H, Güney H, Kınıklı Gİ. ;Artroskopi/Artroplasti yapılan hastalarda simülasyona dayalı disiplinler arası hasta eğitiminin etkinliği: Pilot çalışma. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H. ;Ameliyathanede Yüzey temizliği. Çağdaş Ameliyathane, 2015; :-.

 • Ünlü H. ;Ameliyathanede Cihaz ve Ekipman Temizliği. Çağdaş Ameliyathane, 2015; :-.

 • Ünlü H, Karahan A, Pınar Ö, Bıyıkoğlu Y, Elbaş N. ;Ortopedi Kliniğinde Yatan Hastaların Sağlık Profillerinin ve Yaşam Doyumlarının Saptanması.. ?AOTT Acta Orthopaedıca et Traumatolologıca Turcıca Supplementum I, 2013; 47:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demir S, Çelik S, Ünlü H, Demiralp M, Bıyıkoğlu Y, Pınar Ö. ;Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde çalışan hemşirelerin karşılaştıkları sorunlar. AOTT Acta Orthopaedıca et Traumatolologıca Turcıca Supplementum I, 2011; 45:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bedük T, Ünlü H, Duyan V. ;AIDS knowledge and risky sexual behaviors among registered female sex workers. Türk J. Med. Sci., 2011; 41(3):521-531. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yamzahan T. ;Nursing students? immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey:a multi-centre cross-sectional study. International Nursing Review, 2011; 58:181-185. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ünlü H, Bedük T, Duyan V. ;Evaluation of Nature and Impact of violence exposure among registered female sex workers. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2011; 31(5):1167-1178. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Karadağ A, Taşkın L, Terzioğlu F. ;Onkoloji alanında çalışan hemşirelerin yerine getirdikleri rol ve işlevler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2010; 2(1):13-27. ( CINAHL )

 • Bayraktar N, Çelik SS, Ünlü H, Bulut H. ; "Şoförlere Verilen İlk Yardım Eğitiminin Değerlendirilmesi". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2009; :47-58.

 • Ünlü H, Şardan Y, Ülker S. ;Comparison of sampling methods for urine cultures. Journal of Nursing Schorlarship, 2007; 39(4):325-329. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Bıyıkoğlu Y, Boybek F, Banu Ç, Özdemir J, Demir S. ;Ortopedi kliniklerinde yatan hastaların almış oldukları hemşirelik hizmetine ilişkin görüşleri ve beklentileri. AOTT Acta Orthopaedıca et Traumatolologıca Turcıca Supplementum I, 2007; 45(Suppl):3-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Emiroğlu O, Ünlü H, Terzioğlu F, Bulut H. ;Hemşirelerin araştırmalara katılma durumları, araştırmaya ilişkin görüşleri ve bilgi gereksinimleri.. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2005; 7(1):-.

 • Akdeniz S, Ünlü H. ;Yoğun bakım hemşireliği. Yoğun Bakım Dergisi, 2004; 4(3):179-185.

 • Karadağ A, Ünlü H, Yavuzaslan F, Gündoğdu F, Kav S, Terzioğlu F. ;Profile of nurses working in oncology departments in Turkey. Turkısh Journal of Cancer, 2004; 34(1):24-34. ( IM : Index Meducus )

 • Ünlü H, Şenol S. ;Kalp Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı II. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001; 8(1):68-76.

 • Şenol S, Ünlü H. ;Kalp Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı I. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000; 7(1):50-56.

 • Erdil F, Özhan N, Bayraktar N, Şenol S, Ünlü H. ;Hasta Ailelerinin Ameliyat Öncesi Dönemde Bilgi Gereksinimleri, Ameliyatı Beklerken Yaşadıkları Duyguları ve Ameliyathane Bekleme Salonuna İlişkin Görüşleri?. Hemşirelik Forumu, 2000; 3(6):-.

 • Bayraktar N, Ünlü H, Bulut H. ;İki Farklı Yöntemle Verilen Eğitimin, Hastaların Ameliyat Sonrası Egzersiz Yapabilme Durumlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Klinik Bilimler& Doktor, 1999; 5(5):-.

 • Ünlü H. ;İdrar kültürü için örnek almada standart geliştirme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1999; 1:57-68.

Bildiriler


 • Karahan A, Ertürk EB, Uğurlu Z, Ünlü H, Ovalı N, Tepr A, Elbaş NÖ. ;Ameliyathane Personelinin Işıl konforunu Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası 10. Uluslararası Türk ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Karahan A, Ertürk EB, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Elbaş NÖ. ;Ameliyathane personelinin ışıl konforunu etkileyen faktörler. 2. uluslararası Türk ameliyathane ve cerrahi hemşireliği: ; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Ünlü H, Ertürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. ;Ortopedik Travma Geçiren Hastaların Travma sonrası Büyüme Durumları. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı). 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği: ; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Ünlü H. ;Total diz artroplastisi ameliyat sonrası hemşirelik bakımı. 1.Kocaeli Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu&Workhop: ; 17/05/2017

 • Ünlü H, Doğan N. ;Akut Myokard indfarktusü geçiren hastaların acil servise başvurmada gecikme nedenleri ve süreleri. 4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Akyüz E, Yasan HG, Uğurlu Z, Ünlü H. ;Distal Özefagus Rezeksiyonu, Özefagogastrostomi yapılan hastanın Virjinya Henderson'un kuramına göre hemşirelik bakımı vaka sunumu. 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi: ; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Ünlü H. ;Hızlı İyileşme Protokolü ve Ortopedi Hemşireliği. 26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ: SUENO BELEK KONGRE MERKEZİ ANTALYA; 25/10/2016 - 30/10/2016

 • Budak E, Ünlü H. ;Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. 8th Cardiovascular nursing&Nurse Practiıioners Meeting: ; 08/08/2016 - 10/08/2016

 • Ünlü H, Doğan N. ;Self Esteem and Social View Anxiety in Cosmetic Surgery Patient. 2nd Annual International Conference on Nursing: Atina; 01/06/2016 - 06/06/2016

 • Ünlü H. ;Hemşireliğin RR'deki yeri. Rapid Recovery Workshop: Ankara; 12/04/2016

 • Ünlü H, Taşkın S, Elbaş NÖ. ;The learning Styles of the students at nursing department in faculty of healtj sciences. International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Ünlü H. ;Ortopedi Hemşireliğinde Bakım Standartları. 7. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: ; 27/10/2015 - 01/11/2015

 • Ünlü H. ;Omurga Cerrahisinde Hasta Güvenliği. I. Ulusal Omurga Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu: Çeşme Sheraton Otel; 03/04/2015 - 04/04/2015

 • Ünlü H, Karahan A, Elbaş NÖ, Pınar Ö, Bıyıkoğlu Y. ;health profile and life satisfaction at orthopeadic patients. 3rd FFN Global Congress 2014 Fragility Fracture Network: Madrid/Spain; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Balkan A, Ünlü H, Akman A, Serugan M, Özcan C, Çağlar A. ;Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Mesleki ve İletişim Becerileri Laboratuvarı Projesi. VII. Ulusal Tıp eğitimi kongresi / Uluslararası Katılımlı: ; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Elbaş NÖ, Işık SA, Tepe A. ;Ameliyathane hemşirelerinin/ teknikerlerinin algıladıkları iş yükü ve çalışma koşullarından kaynaklanan risk faktörleriden etkilenme durumları. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: ; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H, Karahan A, Balanuye B, Abbasoğlu A, Uğurlu1 Z, Elbaş NÖ. ;Ameliytahanede çalışan hemşirelerin teknolojik ekipman kullanımına ilişkin görüşleri ve yaşadıkları güçlükler. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: ; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Işık S, Karahan A, Ünlü H, Elbaş N. ;Güvenli cerrahi kontrol listesinin etkin kullanılma durumu ve hemşirelerin güvenli cerrahi kontrol listesine yönelik görüşleri,. Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongresi: Aydın; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H. ;Sağlık sisteminde değişim. 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: Belek/Antalya; 29/10/2013 - 02/11/2013

 • Ünlü H, Bedük T, Kehya M. ;Enteral yoldan beslenen ve ilaç alan hastalarda ilaç uygulamalarına ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. 18. Ulusal Cerrahi kongresi,13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 23/05/2013 - 27/05/2013

 • Ünlü H. ;Alçı uygulanan hastalarda hemşirelik bakımı. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: ; 01/11/2011 - 04/11/2011

 • Ünlü H. ;Öğrenci gözü ile hemşirelik eğitimi ve araştırma. II. Ulusal hemşirelikte araştırma sempozyumu: ; 08/04/2004 - 10/04/2004

 • Gündogdu F, Karadağ A, Kav S, Taşkın L, Terzioğlu F, Ünlü H, Yavuzaslan F. ;Demographic characteristics, working conditions,roles of nurses and their difficulties working in oncology wards in Turkey?. 18.th UICC International Cancer Congress: ; 30/06/2002 - 05/07/2002

 • Erdil F, Özhan N, Bayraktar N, Şenol S, Ünlü H. ;Hasta yakınlarının ameliyat öncesi dönemde bilgi gereksinimleri. Ulusal cerrahi kongresi 94: ; 13/06/1994 - 14/06/1994