Öğr.Gör. SELEN KELECEK

Spor Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1601
E-Posta : skelecek[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Egzersiz Ve Sportif Performans
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri

Çalışma Alanları


 • SPOR BİLİMLERİ

Ödüller


 • Altıntaş A, Kelecek S, Aşçı FH. ;Sporda psiko-sosyal alanda en iyi poster bildiri. Spor Bilimleri Derneği", Denizli", 14/12/2012.

 • Kelecek S, Ayverdi B, Altıntaş A. ;Sporda Psiko-Sosyal Alanlarda En İyi Sözel Bildiri. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu", Manisa", 25/11/2017.

Makaleler


 • Kelecek S, Aşçı FH. ;Does Passion to Sport Have an Influence on the Dispositional Flow in Elite Athletes?. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2018; 4(3):117-127. ( ERIC )

 • Kelecek S, Göktürk E. ;Kadın Futbolcularda Sporcu Bağlılığının Sporcu Tükenmişliğini Belirlemedeki Rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(2):162-173.

 • Altıntaş A, Kelecek S. ;The Role Of Athletic Identity in Prediction of Athletes? Mental Toughness. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2017; :-. ( ERIC )

 • Çağlar E, Aşçı FH, Kelecek S. ;ELİT SPORCU BENLİK ALGISI ENVANTERİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Spormetre, 2017; 15(4):165-172.

 • Kelecek S, Kara FM, Kazak Çetinkalp FZ, Aşçı FH. ;"Sporcu Tükenmişlik Ölçeği"nin Türkçe Uyarlaması. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 2016; 27(4):149-161.

 • Aşçı FH, Kelecek S, Altıntaş A. ;The Role of Personality Characteristics of Athletes in Coach-Athlete Relationships. PERCEPTUAL & MOTOR SKILLS, 2015; 121(2):399-411. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kelecek S, Altıntaş A, Kara FM, Aşçı FH. ;Fitness Liderlerinin İş ve Yaşam Doyumunun Belirlenmesinde Tutkunluğun Rolü: Ankara İli Örneği. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 26(1):9-17.

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 8(1):21-27.

 • Kara FM, Kelecek S, Aşçı H. ;Sporcu Eşlerinin Yaşam Doyumu ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 25(2):56-66.

 • Kelecek S, Kara FM, Aşçı H. ;Hakemlerin tutkunluk düzeyleri, iş doyumu ve yaşam doyumunun belirleyicisi midir?. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 6(2):74-80. ( EBSCO )

 • Altıntaş A, Aşçı H, Kin-İşler A, Güven-Karahan B, Kelecek S, Özkan A, Yılmaz A, Kara FM. ;The role of physical activity, body mass index and maturity status in body-related perceptions and self-esteem of adolescents. Annals of Human Biology, 2013; :1-8. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kelecek S, Aşçı H. ;"tutkunluk ölçeği"nin üniversite sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2013; 5(2):80-85. ( EBSCO )

 • Altıntaş A, Kelecek S, Aşçı H. ;elit sporcularda durumsal güdülenme ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişki. pamukkale journal of sport sciences, 2013; 4:14-21. ( EBSCO )

 • Kelecek S, Aşçı H, Altıntaş A. ;Elit Erkek ve Kadın Voleybolcuların Algıladıkları Güdüsel İklimin, Güdüsel Yönelimlerini ve Optimal Performans Duygu Durumlarını Belirlemedeki Rolü.. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010; XV(4):35-47.

Bildiriler


 • Durdubaş D, Kelecek S, Koruç Z. ;Coaches? Perceptions and Attitudes of Sport Psychology Services in Turkey. IV. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS: İstanbul; 13/04/2018 - 15/04/2018

 • Kelecek S, Ünalan O. ;The Role of Football Players? Motivation and Engagement Toward Sports in Determining Athlete Burnout. IV. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS: İstanbul; 13/04/2018 - 15/04/2018

 • Kelecek S, Ayverdi B, Altıntaş A. ;Kas Yoksunluğunun Belirlemesinde Tutkunluk Ve Egzersiz Bağımlılığının Rolü. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Manisa; 23/11/2017 - 26/11/2017

 • Kelecek S, Altintaş A. ;The role of passion in prediction of exercise participants? participation motives and exercise dependence.. 14th International Sport Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Kara FM, Kelecek S, Aşçı FH. ;Turkish Form of Athlete Engagement Scale; Validity And Reliability Study. III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS: İstanbul; 23/10/2015 - 25/10/2015

 • Kelecek S, Altıntaş A. ;The Role of Athletic Identity in Prediction of Athletes? Mental Toughness. III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS: İstanbul; 23/10/2015 - 25/10/2015

 • Altıntaş A, Kara FM, Kelecek S, Aşçı FH. ;An Investigation of Individual and Team Sports Referees? Resilience. 13th International Sport Sciences Congress Abstract Book: konya; 07/09/2014 - 09/09/2014

 • Kelecek S, Altıntaş A, Kara FM, Aşçı FH. ;The Role of Passion in Prediction of Job Satisfaction and Life Satisfaction in Fitness Leaders. 13th International Sport Sciences Congress Abstract Book: konya; 07/09/2014 - 09/09/2014

 • Kelecek S, Aşçı F, Altıntaş A, Aşçı H. ;An Investigation of Gender Role Orientation of Exercisers with regard to Type of Exercise. International Gender and Sport Symposium: ankara; 04/09/2014 - 05/09/2014

 • Kin-İşler A, Aşçı H, Yılmaz A, Özkan A, Altıntaş A, Güven-Karahan B, Kelecek S, Kara FM. ;Age And Gender Related Changes In Physical Activity And Physical Characteristics of Turkish Adolescents. 19th Annual Congress of the European College of Sport Science: amsterdam; 02/07/2014 - 05/07/2014

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı F, Aşçı FH. ;The Role of Passion Determining Psychological Needs and Participation Motives in Exercise Participants. 55thICHPER.SD Anniversary World Congress & Expositiony: istanbul; 19/12/2013 - 21/12/2013

 • Kara FM, Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı H. ;An Investigation of Exercise Motives According to Gender Role Orientations. 55thICHPER.SD Anniversary World Congress & Expositiony: istanbul; 19/12/2013 - 21/12/2013

 • Aşçı H, Kelecek S, Altıntaş A. ;is personality characteristics of elite athletes predictor of athletes relationship with their coach. ISSP 13th world congress of sport psychology: pekin, çin; 21/07/2013 - 26/07/2013

 • Kelecek S, Aşçı H. ;does passion in sport have an influence on the flow experiences in elite athletes?. ISSP 13th world congress of sport psychology: pekin, çin; 21/07/2013 - 26/07/2013

 • Altıntaş A, Aşçı H, Kin İşler A, Güven Karahan B, Kelecek S, Özkan A, Yılmaz A, Kara FM. ;the role of physical activity and body mass index in psychological well-being od adolescent. 12th international sport scienes congress: denizli; 12/11/2012 - 14/12/2012

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı H. ;is the perceived leadership styles predictor of perceived motivational climate and perceived success in male athletes?. 12th international sport scienes congress: denizli; 12/11/2012 - 14/12/2012

 • Yılmaz A, Kin İşler A, Güven Karahan B, Özkan A, Altıntaş A, Kara FM, Kelecek S, Aşçı H. ;determination of physical activity level in high school students by using two differents methods: a pilot study. 12th international sport scienes congress: denizli; 12/11/2012 - 14/12/2012

 • Altıntaş A, Kelecek S, Aşçı H. ;relationship between situational motivation and flow experience in elite athletes. 12th international sport scienes congress: denizli; 12/11/2012 - 14/12/2012

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı H. ;investigation of the relationship between perceived leadership styles and self perception in youth athletes. 12th international sport scienes congress: denizli; 12/11/2012 - 14/12/2012

 • Çağlar E, Aşçı FH, Kelecek S. ;Elite athlete self-description questionnaire: the validity and reliability in Turkish athletes. 12th international sport scienes congress: denizli; 12/11/2012 - 14/12/2012

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı H. ;sporcuların karar verme stillerinin belirlenmesi. 2. uluslar arası beden eğitimi ve sporda sosyal alanlar kongresi: ankara; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Motivational Orientations of Elite Volleyball Players: Gender and Qualification Differences. 11th International Sport Science Congress: antalya; 10/11/2010 - 12/11/2010

 • Kelecek S, Aşçı FH, Altıntaş A. ;Is The Perceived Motivational Climate Predictor of Flow State in Elite Volleyball Players?. 15th Annual Congress of The European College of Sport Science: antalya; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • Kelecek S, Kin Işler A. ;Voleybolcularla Sedanter Üniversite Öğrencilerinin Mensturasyon Özelliklerinin İncelenmesi. 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/10/2008 - 25/10/2008

 • Karabudak E, Kin-Işler A, Kelecek S. ;Elit Voleybolcu Bayanların Ergojenik Yardımcıları Kullanım Durumu. 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/10/2008 - 25/10/2008