Prof. Dr. EMİNE AKSOYDAN

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1843
E-Posta : aksoydan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1993), Hacettepe Üniversitesi, Epidemiyoloji
 • Yüksek Lisans (1986), Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağliği
 • Lisans (1983), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • HALK SAĞLIĞI

Ödüller


 • Aksoydan E. ;IV. Türkiye Uluslar arası Gerontoloji Ödülleri ?Bilim Teşvik Ödülü. Gerontoloji Derneği", Nazilli-Aydın", 25/04/2012.

 • Coşkun N, İçingir A, Ülker M, Aksoydan E. ;Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Bilim Ödülü. Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı", Ankara", 06/06/2006.

 • Çakır N, Aksoydan E. ;Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Özendirme Ödülü. Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı", Ankara", 06/06/2006.

 • Kartal B, Yılmaz K, Aksoydan E. ;Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Bilim Ödülü. Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı", Ankara", 06/06/2008.

 • Aksoydan E. ;Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Bilim Ödülü (özendirme). Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı", Kıbrıs", 06/06/2010.

 • Pehlivan M, Aksoydan E. ;Ayşe Baysal Vakfı Bilim ve Teşvik Ödülü. BESVAK", Ankara", 06/06/2012.

 • Özdamar D, Aksoydan E, Özdemir M, Köse B, Yeşil E. ;Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Çalıştayı En iyi poster ödülü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü", Ankara", 05/11/2016.

Patentler


 • Aksoydan E, Karabudak E, Ergül M. ;Gül yapraklı kahve, BİTTO, 13/09/2017

Projeler


 • Kızıltan G, Karabudak E, Aksoydan E, Baş M, Tayfur M. ;Beslenme ve kanser. ", Ankara, Eskişehir", T.C Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi", .

 • Stehle P, Volkert D, Lesser S, Elmadfa I, Dufourny G, Aksoydan E. ;Comparative Analysis of existing data on nutrition and lifestyle of the aging population in Europea, especially in the ?new? Baltic, Central and Eastern regions of the Community. Annals of Nutrition Metabolism ", Toplam 15 ülke", European Commission", 30/07/2006.

 • ;Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik? projesi pilot çalışması alan koordinatörü. ", ", WHO- Dünya Bankası-Başkent Üniversitesi", 18/06/2004.

 • ;GAP Bölgesi Turizm İşletmelerine Yönelik Eğitim Projesi. ", Mardin", T.C. Turizm Bakanlığı, Bşkent Üniversitesi, Mardin Valiliği", 11/02/2002.

Kitaplar


 • Aksoydan E, Bilici S. ;Kalkan İ., Akman M. editors. Klinik uygulamalarda beslenme. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevleri; 2017

 • Aksoydan E. ;Yaşlılık döneminde beslenme. In:İndriani Kalkani, Mehmet Akman editors. Klinik uygulamalarda beslenme. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevleri; 2017. p.416-427.

 • Ersoy G, Aksoydan E, Güven G, Kaya A, Yağmur C, Akal Yıldız E, Çakır B, Ercan A, Özeren A, Çelikay N. ;Yetişkinlerde Beslenme Danışmanlığı: Öneriler. In:Nazan Yardım, Sebahattin Kocadağ, Özlem Adıgüzel editors. Birinci Basamak Sağlık Kurumları için obezite ve diyabet klinik rehberi. Ankara: Alban; 2017. p.39-55.

 • Aksoydan E. ;Demanslı hastalarda beslenme. In:Muhittin Tayfur, Nurcan Ayhan Yabancı editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-2.. Ankara: Hatipoğlu; 2015. p.153-166.

 • Aksoydan E. ;Yaşlılıkta beslenmenin değerlendirilmesi. In:Muhittin Tayfur editors. Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatipoğlu; 2014. p.307-323.

 • Aksoydan E. ;Kardiyovasküler hastalıklar epidemiyolojisi: Türkiye'de ve Dünya'da durum. In:Murat Baş, Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı. : Matsa; 2013. p.9-30.

 • Aksoydan E. ;Obezitenin gelişiminde çevrenin ve ailesel faktörlerin önemi. In:Perihan Aslan, Ayhan Dağ editors. Her Yönüyle Obezite; Önleme ve Tedavi Yöntemleri. 2012: Türkiye Diyetisyenler Derneği; 2012. p.71-79.

 • ;Emine Aksoydan editors. Gıda katkı Maddeleri ve İnsan Sağlığına Etkileri. İstanbul: Mikado; 2012

 • Aksoydan E. ;Çocuk ve Ergen Obezitesinin Epidemiyolojisi. In:Murat Baş, Gül Kızıltan editors. Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık yönetimi. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2011. p.1-17.

 • Aksoydan E. ;Yaşlılık ve Beslenme. In:Turan Buzgan editors. Beslenme Bilgi Serisi. Ankara: Klasmat Matbaacılık; 2008. p.9-39.

 • Aksoydan E. ;Emine Aksoydan editors. Old Age Period and Nutrition. Ankara: Onur Matbaaacılık; 2006

 • Aksoydan E. ; Emine Aksoydan editors. Yaşlılık ve Beslenme. Ankara: T.C Sağlık Bakanlığı; 2005

 • Aksoydan E. ;Emine Aksoydan editors. Çalışma Yaşamı ve Sağlık. Ankara: Detay; 2003

 • Aksoydan E. ;Ekler. In:J.P. Vaughan, R.H. Morrow editors. Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı. Ankara: Can ofset; 1990. p.175-197.

Makaleler


 • Aksoydan E. ;Obezite Paradoksu. Turkiye Klinikleri J Nutr Diet, 2016; 2(1):12-16.

 • Aksoydan E. ;Yaşlılık, Beslenme ve İmmün Sistem Etkileşimleri. Turkiye Klinikleri J Nutr Diet, 2016; 2(2):92-96.

 • Özdemir M, Aksoydan E, Çakır R, Coşkun Y, Kocamış R. ;Diyabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Metabolik Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(2):1-17.

 • Baysal I, Aksoydan E. ;Ağız Hastalıklarında Beslenme. Güncel gastroenteroloji, 2016; 20(3):195-200.

 • Çakır Biçer N, Aksoydan E, Aktuğlu Zeybek A, Barut K, Kasapçopur Ö. ;Jüvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda B12 Vitamini, Homosistein ve Oksidatif Stres İlişkisi. Bakırköy Tıp Dergisi, 2016; 12:1-12. ( Index Copernicus )

 • Çakır Biçer N, Aksoydan E, Aktuğlu Ç, Barut K, Kasapçopur Ö. ;Jüvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda B12 Vitamini, Homosistein ve Oksidatif Stres İlişkisi. Bakırköy Tıp Dergisi, 2016; 12(1):-.

 • Çakır N, Aksoydan E, Aktuğlu Ç, Barut K. ;Vitamin B12 deficiency and homocysteine increase in juvenile idiopathic arthritis. Journal of Inherited Metabolic Disease, 2015; 38(Suppl1):94-94. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türközü D, Aksoydan E. ;Uyku Süresi ve Kalitesinin Beslenme ve Vücut Bileşimine Etkisi. Sted, 2015; 24(1):-.

 • Aksoydan E, Mızıkacı F. ;Evaluation of Nutrition and Dietetic Programmes in Turkey as Perceived by Stakeholders. Nutrition & Dietetics, 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kıvanç P. ;We like to eat Turkish kebap, yogurt, home-made soup. Ann Nutr Met, 2013; 63(Suppl):1743-1743. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E, Akbal A. ;Nutrition and health quality in elderly living in Ankara, Turkey. Ann Nutr Metab, 2013; 63(Suppl):600-600. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pehlivan M, Aksoydan E. ;Yetişkin Kadınlarda Vücut Ağırlığının Mental Sağlığa Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2012; 40(1):12-22.

 • Aksoydan E, Çakır N. ;Adolesanların Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kitle İndekslerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Medical Journal, 2011; 53(4):264-270.

 • Türközü D, Aslanalp Ç, Kara K, Aksoydan E, Muluk Z. ;Yazılı basında beslenmenin yeri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2011; 39(2):29-37.

 • Aksoydan E. ;Hypertension prevalance in obese elderly: An example from Turkey. , 2011; 12(Suppl1):104-104. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E, Arıtıcı G, Köseler E. ;Ankara'daki hastanelerde çalışan diyetisyenlerin çalışma koşulları ve meslekle ilgili sorunları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2010; 38(1):29-34.

 • Elmacıoğlu F, Tayfur M, Bener Ö, Akman M, Aksoydan E. ;Microbiological quality of home cooked meat meals and vegetable salads. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2010; 26(2):416-419. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E, Kartal B, Yılmaz K. ;Medya kadınları beslenme konusunda nasıl etkiliyor. Sürekli Tıp Eğitimi dergisi (STED), 2010; 19(1):1-6.

 • Aksoydan E. ;Türkiye ve diğer Doğu Avrupa Ülke Yaşlılarının Sağlık ve Beslenme Durumları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2010; 30(2):674-683. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E, Çetiner B. ;Frequency of Metabolic Syndrome of Obese Children and Adolescents in Turkey. Obesity Reviews, 2010; 11(Suppl1):418-419. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E. ;Are Developing Countries Ready for Aging Population? An Examination on the Socio-demographic, Economic and Health Status of Elderly in Turkey. Turkish Journal of Geriatrics, 2009; 12(2):102-109. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E, Camcı N. ;Prevalance of orthorexia nervosa among Turkish performance artists. Eating and Weight Disorders, 2009; 14(1):33-37. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çoşkun N, İçingir A, Ülker M, Aksoydan E. ;Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenlik Mesleğine İlişkin görüşleri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2008; 36(1):67-77.

 • Lesser S, Pauly L, Volkert D, Stehle P, Elmadfa İ, Hass K. ;Nutritional Situation of the Elderly in Eastern/Baltic and Central/Western Eurepa. Annals of Nutrition Metabolism, 2008; 52(Suppl):62-71. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E. ;Hygiene factors influencing customers' dining-out units: finding from a study of university academic staff. Journal of Food Safety, 2007; 27(3):300-316. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Lesser S, Pauly L , Volkert D, Hlubik P, Duleva V, Stehle P. ;Nutritional problems of the elderly in east and Central Europe. Annals of Nutrıtıon and Metabolısm, 2007; 51(Suppl6):506-506. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E. ; Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yaşlıların Sosyo-demografik Özellikleri ve Sağlık Durumları. Sağlık ve Toplum, 2006; 16(2):42-47.

 • Aksoydan E. ;Ankara'da Kendi Evinde ve Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık ve Beslenme Durumlarının Saptanması. Turkish Journal of Geriatrics, 2006; 9(3):150-157.

 • Aksoydan E, Baş M, Ciğerim N, Karaağaoğlu N, Karabudak E, Kızıltan G. ;Nutritional status of Turkish elderly living in the Black Sea Urban Region. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 2005; 9(3):142-142. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E. ;Halk Sağlığı ve Turist Sağlığı Uygulamaları Kapsamında Turistik Bir Yörede Belediye Denetimlerinin Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2003; 30(2):39-48.

 • Aksoydan E, Sökmen A. ;HACCP Kavramı, Planlaması ve Uygulaması ;Ankara?daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Servis Departmanlarına Yönelik Bir Uygulama. Turizm Akademik, 2002; (1):1-12.

 • Akşit B, Aksoydan E, Mızıkacı F. ;Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2000; 6(21):9-19.

 • Güçiz Doğan B, Tezcan S, Aksoydan E. ;Ankara'nın 2 Bölgesinde Gebeliği Önlemeye İlişkin Halk İlaçları ve Uygulamaları. Toplum ve Hekim, 1993; (56):7-10.

Bildiriler


 • Ekenci D, Aksoydan E, Yılmaz B. ;Amatör ve profesyonel basketbol oyuncularında beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. 14. İnternational Sports Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Folendorf A, Ergul M, Aksoydan E, Johnson C, Aslantaş A, Quliyev Z, Ergül E, Quliyev D. ;Healing and Balancing Life Through the Therapeutic Use of Turkish Rose Oil and Water. Eurochrie 2016: ; 26/10/2016 - 28/10/2016

 • Ergül M, Aksoydan E, Johnson C. ;Ageing Consumers and the Perception of Healthy Eating: The Role of the Foodservice Industry in Seniors? Well-Being. Eurochrie 2016: ; 26/10/2016 - 28/10/2016

 • Ergül M, Aksoydan E, Johnson C. ;Factors Effecting ?Eating Out? Experiences of the Elderly: A Comparative Approach from USA and Turkey. Eurochrie 2015: Manchester, England; 15/10/2015 - 17/10/2015

 • Çakır N, Aksoydan E, Zeybek Ç, Barut K. ;Vitamin B12 deficiency and homocysteine increase in juvenile idiopathic arthritis. Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism: Fransa; 01/09/2015 - 04/09/2015

 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerinde Öğrenim Gören öğrencilerin popüler diyetlere ulaşma. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Ulu B, Dinçer S, Tatoğlu T, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ortodontik Tedavi Gören Adolesan Ve Yetişkinlerin Besin Alımı Değişimine Bağlı Beden Kütle İndeksi Değerlendirmesi. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Kasımoğlu B, Aktaş E, Saraç S, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ankara İli, Tevfik Fikret Lisesi Ve Ted Ankara Koleji Lisesi?nde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Beden Algısı Ve Akıllı Telefonlardaki Beslenme Uygulamalarını Tercih Etme Nedenleri. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Çakın CN, Yılmaz CS, Sususzlu M, Aksoydan E, Yılmaz B, Sezer E. ;Bartın İli Merkez Bölgesindeki Spor Salonlarına Devam Eden Bireylerde Beslenme Alışkanlıkları, Ergojenik Destek Kullanımı Ve Beden-Benlik İlişkisi. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Öçal Ö, Aksoydan E. ;Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniğine Başvuran Yetişkin Bireylerde Besin Tüketiminin Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği ile İlişkisi. 4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: İstanbul; 12/02/2015 - 15/02/2015

 • Ergin G, Aksoydan E. ;Sağlık Personeli olan ve olmayan bireylerde Orthoreksiya Nervoza görülme sıklığı araştırması. 4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: İstanbul; 12/02/2015 - 15/02/2015

 • Aksoydan E, Ergul M. ;Turkish Cuisine: A Healthy Choice for the Elderly. 1st Annual International Tourism and Ageing Conference: Portugal; 26/10/2014 - 29/10/2014

 • Aksoydan E, Susuzlu M. ;Alzheimer Hastaları Bakım Vericilerin Hastaların Beslenmesi Konusundaki Deneyimleri. 6. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu: Antalya; 15/10/2014 - 17/10/2014

 • Batmaz H, Demir M, Kurunç Ş, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Ankara'da iki özel ilköğretim okulu ve bir devlet ilköğretim okulunda okuyan 4. Sınf öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Susuzlu M, Sevmez S, Aksoydan E. ;Profesyonel mankenlerde beden imgesi ve yeme bozuklukları görülme durumu. 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Ergul M, Aksoydan E. ;An Exploratory Study Examining the Effect of Healthy Eating in Third Age Tourists: Cases from Turkey and USA. EuroCHRIE Conference: Germany; 16/10/2013 - 19/10/2013

 • Aksoydan E, Kıvanç P. ;We like to eat Turkish kebap, yogurt, home-made soup. 20. Congress of Nutrition: Granada-Spain; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Aksoydan E, Akbal A. ;Nutrition and health quality in elderly living in Ankara, Turkey. 20. Congress of Nutrition: Granada-Spain; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Aksoydan E, Aksoy S, Berksoy D, Şanlı G. ; Prevalence of overweight and obesity in health workers in Turkey. 20. Congress of Nutrition: Granada-Spain; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Aksoydan E, Camcı N. ;Prevalence of orthorexia nervosa in artists of state opera and Ballet and symphony orchestra in Turkey. 20. Congress of Nutrition: Granada-Spain; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Aksoydan E, Aydos TR, Özkardeşler H, Yücel E, Şahin F, Bulut Ş, Büyüklü AF. ; Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu çalışmaları. I. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi: İstanbul; 03/05/2013 - 04/05/2013

 • Ergul M, Aksoydan E. ;Use of Communication Based Technologies in Nutrition Education and Well-Being: A Case from Turkey. GWTTRA Conference: Berkley, USA; 10/04/2013 - 12/04/2013

 • Aksoydan E. ;Alzheimer ve Beslenme. V. Türkiye Uluslararası Uzun Yaşam Sempozyumu: Nazilli/Aydın; 05/11/2012

 • Aksoydan E. ;Yaşlılıkta Beslenme ve Sağlık Etkileşimi. V. Uluslararası Psiko-sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu: Antalya; 01/11/2012

 • Aksoydan E, Aktaş C, Suna G. ;Ankara'da yaşayan yetişkin kadınların gıda satın alırken dikkat ettikleri özellikler ve etiket okuma konusundaki davranışlarının değerlendirilmesi. 11. Gıda Kongresi: ; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Türközü D, Aksoydan E. ;Uyku süresi ve kalitesinin beslenme alışkanlıkları ile vücut kompozisyonu üzerine etkisi. 8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Alp G, Aksoydan E. ;Çevresel faktörlerin adolesanların BKİ?leri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Aksoydan E. ;Erlerin askerlik öncesi ikamet ettikleri bölgelere göre beslenme alışkanlıkları ile kan biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Kaya Y, Aksoydan E. ;Kamu kurumu çalışanlarının mobbinge maruz kalma durumları ve yeme bozukluğu ile ilişkisinin saptanması. 8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Akgül PG, Aksoydan E, Ede G. ;İlköğretim öğretmenlerinin beslenme bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler. 8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Aksoydan E. ;Kanser ve Beslenme Araştırmalarında Metodoloji. II. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: Ankara; 16/02/2012 - 19/02/2012

 • Karaduman T, Gümüş B, Yıldız B, Karabudak E, Aksoydan E. ;Bayan Ritmik Jimnastikçilerin Enerji ve Besin Ögesi Tüketim Durumları. 1. Uluslararasi Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Aksoydan E, Ede G, Akgül PG. ;Ankara'da Milli Egitim Bakanlığına Bağlı Olarak Çalışan Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Saptanması. 1. Uluslararasi Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Aksoydan E. ;Hypertension prevalence in obese elderly: an example from Turkey. 18 th European Congres of Obesity (ECO 2011): İstanbul; 25/05/2011 - 28/05/2011

 • ;Sağlıkta Küresel Risk: Obezite Pandemisi. 1. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu: İstanbul; 21/01/2011 - 22/01/2011

 • Aksoydan E, Çetiner B. ;Frequency of Metabolic Syndrome of Obese Children and Adolescence. 11. International Congress on Obesity: Stockholm; 11/07/2010 - 15/07/2010

 • Aksoydan E, Karaçay S, Açıkgöz T. ;Öğrencilerin Gözüyle Türkiye'de Yaşlı Bakım Eğitimi. IV. Uluslararası Sosyal ve UYgulamalı Gerontoloji Sempozyumu: Antalya; 28/04/2010 - 30/04/2010

 • Sezer E, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Hastanede Yatan Bebeklerde Malnutrisyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Aksoydan E, Akşit C. ;Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Kara K, Türközü D, Arslanalp Ç, Muluk Z, Aksoydan E. ;Gazetelerdeki Beslenme Haberleri Ne Kadar İlgi Görüyor. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Tayfur M, Elmacıoğlu F, Bener Ö, Akman M, Aksoydan E. ;Ev Yemekleri ve Salata Örneklerinin Mikrobiyolojik Kalitesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Fırıncıahmetoğlu ES, Yüksek M, Aksoydan E. ;yetişkin Bireylerin Bitkisel Ürün Desteklerini Kullanım Sıklıkları. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Aksoydan E, Köseler E, Metin S. ;Üniversite Öğretim Elemanlarının Beslenme Alışkanlıkları ve Yaşam kaliteleri. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Erdem S, Aksoydan E, Muluk Z. ;Sınavlara Hazırlanan Öğrencilerin Vitamimineral Destekleri Kullanım Sıklığı. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Aksoydan E, Sağlam S. ;Sanatçılar ve Gasroözefagiyal Reflü: Bir Meslek Hastalığı mıdır?. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Aksoydan E. ;Yaşlılıkta Beslenme. Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi: Ankara; 20/11/2009 - 22/11/2009

 • Ayhan B, Öztürk B, Erdem S, Muluk Z, Aksoydan E. ;Ankara İlinde Yaşayan Yetişkin Kadınların Osteoporoz hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Sıklıklarının Saptanması. Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu: ; 19/06/2009 - 20/06/2009

 • Aslanalp Ç, Türközü D, Kara K, Aksoydan E, Muluk Z. ;Yazılı Basında Beslenmenin Yeri. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri II.: Ankara; 19/06/2009 - 20/06/2009

 • Aksoydan E, Köksal S. ;Geleneksel Türk Mutfağı ve Kronik Hastalıklar Riski. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu: Van; 26/05/2009 - 29/05/2009

 • Aksoydan E. ;Comparative analysis of existing data on nutrition and lifestyle of the aging population in Europe: Nutrition and Lifestyle in European Elderly. III. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu: Antalya; 16/04/2008 - 18/04/2008

 • Acar N, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin vitamin-mineral destekleri kullanma sıklığının ve nedenlerinin saptanması. VI. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Arıtıcı G, Köseler E, Aksoydan E. ;Ankara'daki hastanelerde çalışan diyetisyenlerin çalışma koşullarının ve meslekle ilgili sorunlarının belirlenmesi. VI. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Coşar B, Baran D, Aksoydan E. ;Üniversite öğrencilerinin sınav dönemlerindeki beslenme alışkanlıklarının saptanması. VI. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Yılmaz K, Kartal B, Aksoydan E. ;Yetişkin kadınların beslenme konusunda medyadan etkilenme durumları. VI. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Aksoydan E, Demircioğlu F, Eker E. ;İlköğretim Öğrencilerinde Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgi Düzeyine Etkisi. XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Denizli; 23/10/2007 - 26/10/2007

 • Çakır N, Aksoydan E. ;Adolesanlarda Obezite Risk Faktörleri Olarak Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri. XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Denizli; 23/10/2007 - 26/10/2007

 • Aksoydan E. ;Ankara'da Yaşayan 60 yaş üstü Bireylerin Sağlık Durumu Algılamaları. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (uluslar arası katılımlı): İzmir; 05/04/2007 - 07/04/2007

 • Aksoydan E. ;The Determination of the Thoughts and Behaviors on Nutrition of 60 and Over Aged Living In Ankara. II. Turkey International Social and Applied Gerontology Symposium: ; 26/04/2006 - 29/04/2006

 • Baş M, Karabudak E, Karaağaoğlu N, Ciğerim N, Kızıltan G, Aksoydan E. ;Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Adolesanların Diyet Alımları ve Yeme Davranışları Arasındaki İlişkiler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Coşkun N, İçingir A, Ülker M, Aksoydan E. ;Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri. V. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Aksoydan E, Paycı B. ;Obez Bireylerde Kronik Hastalıklar Prevalansı. V. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Aksoydan E, Camcı N. ;Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Polikliniğinde Yatan Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı. V. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Çağıran G, Aksoydan E. ;Beslenme Eğitiminin Gebe Kadınların Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları Üzerine Etkisinin Saptanması. V. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Aksoydan E. ;Avrupa'daki Yaşlı Nüfusun Yaşam Biçimi ve Beslenme Durumları ile İlgili Verilerin Karşılaştırılmalı Analizi. V. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Tayfur M, Aksoydan E, İyigün S, Karaağaoğlu N. ;Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Besin Ögesi Alımlarının Kurumdan ve Kurum Dışından Sağlanma Durumu. V. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Aksoydan E. ;Yaşlılıkta Beslenme. T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Eğitim Ekiplerinin Eğitimi: Ankara; 28/02/2006

 • Aksoydan E. ;Toplumun Beslenme Konusunda Bilinçlendirilmesi- Yaşlılık Döneminde Beslenme. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeli Eğitimi: Yalova; 05/12/2005 - 06/12/2005

 • Kızıltan G, Aksoydan E, Tayfur M, Karabudak E, Baş M, Karaağaoğlu N, Ciğerim N. ;Karadeniz Bölgesinde Yalnız Yaşayan yaşlıların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi: İstanbul; 09/11/2005 - 12/11/2005

 • Tayfur M, Kızıltan G, Aksoydan E, Ciğerim N, Karaağaoğlu N, Karabudak E. ;Dietary Intake and Nutritional Habits in Turkish Elderly. 18. World Congress of Gerontology: Rio de Janerio-Brazil; 26/06/2005 - 30/06/2005

 • Aksoydan E. ;Being an elderly in Turkey: it is advantage socially but unfavorable politically. 18th Congress of the International Association of Gerontology: Rio de Janerio-Brazil; 26/05/2005 - 30/05/2005

 • Aksoydan E, Tayfur M, Kızıltan G, Karabudak E, Baş M, Ciğerim N. ;Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Kadın Yaşlıların Sosyo Demografik Özellikleri Ve Sağlık Düzeyleri. 1. Türkiye Uluslar Arası Gerontoloji Sempozyumu: Antalya; 10/05/2005 - 12/05/2005

 • Aksoydan E, Baş M, Ciğerim N, Karaağaoğlu N, Karabudak E, Kızıltan G, Tayfur M. ;Nutritional Status of Turkish Elderly Living in the Black Sea Urban. Third Annual IANA International Conference.: Missouri-ABD; 06/05/2005 - 08/05/2005

 • Aksoydan E. ;Sporcu çocukların beslenme ve sağlık durumlarının geliştirilmesi. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeli Eğitimi: Ankara; 01/02/2005 - 03/05/2005

 • Aksoydan E. ;Ofis Çalışanlarının Sağlık Riskleri. III. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Eskişehir; 17/04/2003 - 18/04/2003

 • Aksoydan E, Ciğerim N, Kızıltan G, Akçil Temel M. ;Beslenme alışkanlıklarının kan lipid düzeyine etkisi. 4. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Ciğerim N, Aksoydan E, Kızıltan G. ;Akdeniz ve Asya tipi beslenme alışkanlıkları ile koroner kalp hastalığı riskleri arasındaki etkileşim. 4. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Ciğerim N, Aksoydan E, Kızıltan G, Karaçay T, Hakverdioğlu G, Oruç E. ;The Type of Fat in the Diet and Blood Lipids. IX Asian Congres of Nutrition: ; 23/02/2003 - 27/02/2003

 • Aksoydan E. ;Turizm Eğitimi Programlarında Turizm Sağlığı Derslerinin Gerekliliği ve MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesinin Bu Kapsamda Değerlendirilmesi. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferansı: Ankara; 11/12/2002 - 13/12/2002

 • Aksoydan E. ;Turistik Bir Yörede Belediye Denetimlerinin Değerlendirilmesi. Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu: Alanya-Antalya; 03/05/2002 - 04/05/2002

 • Altuğ D, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlilerinin Ders Değerlendirme Raporları ile İlgili Bir Çalışma. Başkent Üniversitesi Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Prensiplerinin Uygulanması Sempozyumu: Ankara; 18/12/1998 - 19/12/1998

 • Tezcan S, Doğan B, Bumin Ç, Aksoydan E, Saraçbaşı O. ;Ankara'nın İki Bölgesinde Gebeliği Önlemeye İlişkin Halk İlaçları ve Uygulamaları. Halk Sağlığı Günleri-1: Sivas; 20/06/1998 - 22/06/1998

 • Tezcan S, Aksoydan E. ;Çubuk Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda Anemi Prevalansı. Halk Sağlığı Günleri-1: Sivas; 20/06/1998 - 22/06/1998

 • Tezcan S, Aksoydan E, Bumin Ç, Güçiz B, Saraçbaşı O. ;Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı Bölgelerinde 15-49 yaş Kadınlarda Oral Kontraseptif Kullanma Durumu. Halk Sağlığı Günleri-1: Sivas; 20/06/1998 - 22/06/1998

 • Aksoydan E. ;Foça'da Sivrisinek Problemi. Türkiye?de Zararlı Savaşımı ve İnsektisit Kullanımı Sempozyumu: Ankara; 03/04/1997 - 04/04/1997

 • Aksoydan E, Doğan B, Bertan M, Benli D. ;Sincan I ve Sincan II Bölgelerindeki Ölümlerin Değerlendirilmesi. II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: İstanbul; 22/05/1990 - 25/05/1990

 • Tezcan S, Enünlü T, Güçiz B, Aksoydan E, Bumin Ç, Saraçbaşı O. ;Ankara'nın İki Bölgesinde 15-49 Yaş Gurubu Evli Kadınların Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Boyutu ve Bunu Etkileyen Çeşitli Etmenler. II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: İstanbul; 22/05/1990 - 25/05/1990