Araş.Gör. SENAY ÇEREZCİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 2466666 - 1519
E-Posta : scerezci[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2016), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
  • Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


  • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Bildiriler


  • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Çerezci S, Sönmezer E, Baş SS, Demirhan İ, Candemir T, Demirtaş EE. ;Diz Osteoartriti Olan Bireylerde Ağrı, Kas Kuvveti ve Normal Eklem Hareketinin Denge ve Fonksiyonel Mobiliteye Etkisi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Dalaman/Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

  • Çerezci S, Erbahçeci F, Külünkoğlu B, Aksekeli MA. ;Farklı Suspansiyon Sistemlerinin Etkilerinin Transtibial Amputasyonu Olan Bireylerde Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Protez - Ortez Kongresi: Hacettepe, Ankara; 22/10/2015 - 24/10/2015

  • Anaforoğlu B, Çerezci S, Erbahçeci F. ;Amputelerde Vücut İmaj Algısı, Psikolojik Durum ve Sağlık Profili Arasındaki İlişki. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.; 20/05/2015 - 24/05/2015

  • Anaforoğlu B, Çerezci S. ;Halluks valgus deformitesi ayak fonksiyonunu, yaşam kalitesini ve ayak basıncını nasıl etkiler?. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara - Hacettepe Üniversitesi; 08/04/2014 - 10/04/2014

  • Anaforoğlu B, Çerezci S. ;Ayak ağrısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara - Hacettepe Üniversitesi; 08/04/2014 - 10/04/2014