Öğr.Gör.Dr. MERVE ÖZDEMİR

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 2466666 - 1542
E-Posta : msusuzlu[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Ödüller


 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu En İyi Bildiri Ödülü. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu Organizasyon Komitesi", Ankara", 10/05/2015.

Kitaplar


 • Susuzlu Özdemir M, Türker P. ;Son Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Beslenme Durumunun Saptanması. In:Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2015. p.345-355.

 • Susuzlu M. ;Kadın Sağlığı ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş, Yrd. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler hastalıklarda etiyolojik faktörler, önleme ve tedavide beslenme yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.369-381.

 • Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fiziksel Aktivite ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş, Yrd. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.355-367.

Makaleler


 • Özdemir M. ;Türkiye'de ve Dünyada Obezite Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 2016; 2(1):1-5.

Bildiriler


 • Metin S, Özdemir M, Sezer E. ;0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Durumlarının Dünya Sağlık Örgütü Büyüme Eğrilerine Göre Değerlendirilmesi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi: ; 03/03/2016 - 05/03/2016

 • Çakır RE, Sezer E, Yılmaz B, Özdemir M, Çağıl N. ;Yaşlı bireylerin diyetlerinin glisemik indeksi ve glisemik yükü ile katarakt hastalığı ve bilişsel fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Yüksel P, Sezer E, Özdemir M, Yılmaz B, Erman H. ;Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukların beslenme alışkanlıkları ve günlük omega-3 alımlarının saptanması. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E, Türker P, Akbal A, Güngör Öktem E. ;Diyet polikliniğine başvuran bireylerin besin ilaç etkileşimi hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Tuncer A, Yılmaz B, Susuzlu M, Sezer E. ;18-30 yaş arası yurtta kalan kız öğrencilerin beslenme durumlarının konstipasyona etkisinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Çakın CN, Yılmaz CS, Susuzlu M, Aksoydan E, Yılmaz B, Sezer E. ;Bartın ili merkez bölgesindeki spor salonlarına devam eden bireylerde beslenme alışkanlıkları, ergojenik destek kullanımı ve beden-benlik ilişkisi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Ulu B, Dinçer S, Tatoğlu T, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ortodontik tedavi gören adolesan ve yetişkinlerin besin alımı değişimine bağlı beden kütle indeksi değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Kasımoğlu B, Aktaş E, Saraç S, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ankara ili, Tevfik Fikret Lisesi ve TED Ankara Koleji Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinin beden algısı ve akıllı telefonlardaki beslenme uygulamalarını tercih etme nedenleri. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Şahin AN, Sezer E, Yılmaz B, Susuzlu M. ;Ankara il merkezinde özel bir yurtta kalan 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin mensturasyon öncesi ve sırasındaki beslenme durumlarının saptanması. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Hayzaran M, Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fitness salonuna devam eden bireylerin ergojenik destek ürünleri tüketim sıklığı ve bilgi düzeyleri. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Baskent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fİzyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin popüler diyetlere ulaşm. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Aksoydan E, Susuzlu M. ;Alzheimer Hastaları Bakım Vericilerinin Hastaların Beslenmesi Konusundaki Deneyimleri. 6th Internetional Social and Applied Gerontology Symposium: ANTALYA, TURKEY; 15/10/2014 - 17/10/2014

 • Yılmaz B, Sezer E, Türk ÖP, Semerci C, Özduran G, Özkan A, Yıldırım E, Petek N, Susuzlu M. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Gıda Etiketi Okuma Tutum ve Davranışları. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Batmaz H, Demir M, Kurunç Ş, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Determination and Comparison of Level of Nutrition Knowledge of Primary School Students in Ankara. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Susuzlu M, Sevmez S, Aksoydan E. ;Profesyonel Mankenlerde Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları Görülme Durumu. IX.ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Damar MR, Dereli E, Çerşil S, Gül NB, Türkay B, Yılmaz B, Susuzlu M, Saka M. ;Yetişkin Bireylerin Obezite, Obezite ile İlgili Hastalık ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Hastanede yatan bebeklerde malnutrisyon sıklığı ve etkileyen faktörler. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyeteik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010