Öğr.Gör.Dr. MERVE ÖZDEMİR

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1542
E-Posta : msusuzlu[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Ödüller


 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu En İyi Bildiri Ödülü. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu Organizasyon Komitesi", Ankara", 10/05/2015.

 • Özdamar D, Aksoydan E, Özdemir M, Köse B, Yeşil E. ;Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu En İyi Bildiri Ödülü. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu Organizasyon Komitesi", Ankara", 05/11/2016.

Kitaplar


 • Özdemir M. ;Hepatobiliyer Hastalıklar ve Diyet. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.289-295.

 • Özdemir M. ;Yaygın Görülen Gastointestinal Hastalıklar ve Diyet. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.296-310.

 • Aksoydan E, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Özdemir M, Sezer E, Müftüoğlu S. ;Prof. Dr. Emine Aksoydan, Prof. Dr. Özay Arıkan Akan editors. Bebeklerde Güvenli ve Doğru Beslenme-Besin Hijyeni. : ; 2016

 • Özdemir M. ;Yağ asitleri ve Diyabet. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-4. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2016. p.159-168.

 • Susuzlu Özdemir M, Türker P. ;Son Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Beslenme Durumunun Saptanması. In:Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2015. p.345-355.

 • Susuzlu M. ;Kadın Sağlığı ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş, Yrd. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler hastalıklarda etiyolojik faktörler, önleme ve tedavide beslenme yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.369-381.

 • Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fiziksel Aktivite ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş, Yrd. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.355-367.

Makaleler


 • Özdemir M, Aksoydan E, Çakir RE, Coşkun Y, Kocamiş R. ;Diyabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Metabolik Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD), 2016; 1(2):1-17.

 • Özdemir M. ;Türkiye'de ve Dünyada Obezite Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 2016; 2(1):1-5.

 • Özdemir M, Sarıtaş AE. ;Kısa Barsak Sendromu ve Nutrisyon. Güncel Gastoenteroloji, 2016; 20(3):289-295.

 • Özdemir M, Perktaş G. ;İrritabl Barsak Sendromunda Diyet. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):274-279.

Bildiriler


 • Erdem İ, Yeşil E, Köse B, Özdemir M. ;Çocuklarda yeme bağımlılığı ve besin endüstriris arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Berrin Esra K, Emine A, Merve Ö, Esen Y, Beril K. ;Astım hastası olan lise öğrencilerinde semptomları tetikleyen beslenme davranışları. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Tatat D, Turhan B, Aksoydan E, Özdemir M. ;Annelerin ortorektik eğilimlerinin anasınıfı çocuklarının beslenme durumu ve bilgi düzeyine etkisi. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Zeynep F, Hande G, Ekinsu K, Emine A, Merve Ö, Esen Y. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin meyve tüketimi konusunda bilgi ve davranışlarının belirlenmesi. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Merve EÇ, Gülşah Ö, Emine A, Merve Ö. ;Migrenli yetişkin kadınların beslenme durumları ile antropometrik ölçümlerinin migren ataklarına etkisi. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Derya Ö, Emine A, Merve Ö, Beril K, Esen Y. ;Yetişkinlerde cinsiyet faktörünün besin tüketim alışkanlıkları üzerine etkisinin değerlendirmesi. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Akkuş ZN, Aksoydan E, Özdemir M, Köse B, Yeşil E. ;Tip 2 Diabetes mellituslu hastalarda vitamin D düzeyi ile HbA1c, lipid parametreleri, mikro ve makrovasküler komplikasyonlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Özdemir M. ;Sarkopenik Obezite: Kas Kaybı ve Şişmanlık. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Ulu B, Özdemir M, Yilmaz B, Sezer E. ;Sporcu ve Sporcu Olmayan Adölesanlarda Yeme Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: ; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Metin S, Özdemir M, Sezer E. ;0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Durumlarının Dünya Sağlık Örgütü Büyüme Eğrilerine Göre Değerlendirilmesi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi: ; 03/03/2016 - 05/03/2016

 • Yüksel P, Sezer E, Özdemir M, Yılmaz B, Erman H. ;Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukların beslenme alışkanlıkları ve günlük omega-3 alımlarının saptanması. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Çakır RE, Sezer E, Yılmaz B, Özdemir M, Çağıl N. ;Yaşlı bireylerin diyetlerinin glisemik indeksi ve glisemik yükü ile katarakt hastalığı ve bilişsel fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E, Türker P, Akbal A, Güngör Öktem E. ;Diyet polikliniğine başvuran bireylerin besin ilaç etkileşimi hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Ulu B, Dinçer S, Tatoğlu T, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ortodontik tedavi gören adolesan ve yetişkinlerin besin alımı değişimine bağlı beden kütle indeksi değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Kasımoğlu B, Aktaş E, Saraç S, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ankara ili, Tevfik Fikret Lisesi ve TED Ankara Koleji Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinin beden algısı ve akıllı telefonlardaki beslenme uygulamalarını tercih etme nedenleri. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Şahin AN, Sezer E, Yılmaz B, Susuzlu M. ;Ankara il merkezinde özel bir yurtta kalan 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin mensturasyon öncesi ve sırasındaki beslenme durumlarının saptanması. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Tuncer A, Yılmaz B, Susuzlu M, Sezer E. ;18-30 yaş arası yurtta kalan kız öğrencilerin beslenme durumlarının konstipasyona etkisinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Hayzaran M, Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fitness salonuna devam eden bireylerin ergojenik destek ürünleri tüketim sıklığı ve bilgi düzeyleri. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Baskent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fİzyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin popüler diyetlere ulaşm. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Çakın CN, Yılmaz CS, Susuzlu M, Aksoydan E, Yılmaz B, Sezer E. ;Bartın ili merkez bölgesindeki spor salonlarına devam eden bireylerde beslenme alışkanlıkları, ergojenik destek kullanımı ve beden-benlik ilişkisi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Aksoydan E, Susuzlu M. ;Alzheimer Hastaları Bakım Vericilerinin Hastaların Beslenmesi Konusundaki Deneyimleri. 6th Internetional Social and Applied Gerontology Symposium: ANTALYA, TURKEY; 15/10/2014 - 17/10/2014

 • Batmaz H, Demir M, Kurunç Ş, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Determination and Comparison of Level of Nutrition Knowledge of Primary School Students in Ankara. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Damar MR, Dereli E, Çerşil S, Gül NB, Türkay B, Yılmaz B, Susuzlu M, Saka M. ;Yetişkin Bireylerin Obezite, Obezite ile İlgili Hastalık ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Susuzlu M, Sevmez S, Aksoydan E. ;Profesyonel Mankenlerde Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları Görülme Durumu. IX.ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Yılmaz B, Sezer E, Türk ÖP, Semerci C, Özduran G, Özkan A, Yıldırım E, Petek N, Susuzlu M. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Gıda Etiketi Okuma Tutum ve Davranışları. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Hastanede yatan bebeklerde malnutrisyon sıklığı ve etkileyen faktörler. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyeteik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010