Öğr.Gör. MERVE ÖZDEMİR

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1605
E-Posta : msusuzlu[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Özdemir M. ;Hepatobiliyer Hastalıklar ve Diyet. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.289-295.

 • Özdemir M. ;Yaygın Görülen Gastointestinal Hastalıklar ve Diyet. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.296-310.

 • Aksoydan E, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Özdemir M, Sezer E, Müftüoğlu S. ;Prof. Dr. Emine Aksoydan, Prof. Dr. Özay Arıkan Akan editors. Bebeklerde Güvenli ve Doğru Beslenme-Besin Hijyeni. : ; 2016

 • Özdemir M. ;Yağ asitleri ve Diyabet. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-4. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2016. p.159-168.

 • Susuzlu Özdemir M, Türker P. ;Son Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Beslenme Durumunun Saptanması. In:Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2015. p.345-355.

 • Susuzlu M. ;Kadın Sağlığı ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş, Yrd. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler hastalıklarda etiyolojik faktörler, önleme ve tedavide beslenme yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.369-381.

 • Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fiziksel Aktivite ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş, Yrd. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.355-367.

Makaleler


 • Yeşil E, Özdemir M, Arıtıcı G, Aksoydan E. ;Bel/Boy Oranı ve DiğerAntropometrik Ölçümlerin Kronik Hastalık Riski ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Dergisi, 2018; :-.

 • Özdemir M, Perktaş G. ;İrritabl Barsak Sendromunda Diyet. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):274-279.

 • Özdemir M. ;Türkiye'de ve Dünyada Obezite Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 2016; 2(1):1-5.

 • Özdemir M, Aksoydan E, Çakir RE, Coşkun Y, Kocamiş R. ;Diyabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Metabolik Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD), 2016; 1(2):1-17.

 • Özdemir M, Sarıtaş AE. ;Kısa Barsak Sendromu ve Nutrisyon. Güncel Gastoenteroloji, 2016; 20(3):289-295.

Bildiriler


 • Yeşil E, Özdemir M, Yılmaz B, Aksoydan E. ;ESTIMATION OF CALORIE CONTENT OF SOME FOODS AND DRINKS IN DIFFERENT AGE GROUPS. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: ; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karakaya RE, Yeşil E, Köse B, Özdemir M, Çağıl N. ;EVALUATING DIETARY GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD IN PEOPLE AGED OVER 65 YEARS. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Ulu B, Özdemir M, Yilmaz B, Sezer E. ;Sporcu ve Sporcu Olmayan Adölesanlarda Yeme Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: ; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Metin S, Özdemir M, Sezer E. ;0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Durumlarının Dünya Sağlık Örgütü Büyüme Eğrilerine Göre Değerlendirilmesi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi: ; 03/03/2016 - 05/03/2016

 • Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E, Türker P, Akbal A, Güngör Öktem E. ;Diyet polikliniğine başvuran bireylerin besin ilaç etkileşimi hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Çakır RE, Sezer E, Yılmaz B, Özdemir M, Çağıl N. ;Yaşlı bireylerin diyetlerinin glisemik indeksi ve glisemik yükü ile katarakt hastalığı ve bilişsel fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Yüksel P, Sezer E, Özdemir M, Yılmaz B, Erman H. ;Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukların beslenme alışkanlıkları ve günlük omega-3 alımlarının saptanması. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Aksoydan E, Susuzlu M. ;Alzheimer Hastaları Bakım Vericilerinin Hastaların Beslenmesi Konusundaki Deneyimleri. 6th Internetional Social and Applied Gerontology Symposium: ANTALYA, TURKEY; 15/10/2014 - 17/10/2014

 • Susuzlu M, Sevmez S, Aksoydan E. ;Profesyonel Mankenlerde Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları Görülme Durumu. IX.ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Yılmaz B, Sezer E, Türk ÖP, Semerci C, Özduran G, Özkan A, Yıldırım E, Petek N, Susuzlu M. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Gıda Etiketi Okuma Tutum ve Davranışları. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Damar MR, Dereli E, Çerşil S, Gül NB, Türkay B, Yılmaz B, Susuzlu M, Saka M. ;Yetişkin Bireylerin Obezite, Obezite ile İlgili Hastalık ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Batmaz H, Demir M, Kurunç Ş, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Determination and Comparison of Level of Nutrition Knowledge of Primary School Students in Ankara. IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Hastanede yatan bebeklerde malnutrisyon sıklığı ve etkileyen faktörler. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyeteik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010