Öğr.Gör. ESEN YEŞİL

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1548
E-Posta : esezer[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~esezer/

 • Doktora (2016), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (2012), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Yeşil E. ;Diyet, Uyku-Uyanıklık Döngüsü ve Ruhsal Durum. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.449-456.

 • Yeşil E. ;Vejetaryanizm, Veganizm ve Makrobiyotik Diyetler. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.537-545.

 • Yeşil E. ;Furanokumarinler, Naringininler ile İlaç Etkileşimleri. In:Efsun Karabudak, Perim TÜrker editors. Besin İlaç Etkileşimleri. Ankara: Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd Şti; 2017. p.182-191.

 • Yeşil E. ;Açıkta Satılan Besinler ve Sağlığa Etkileri. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2016. p.189-197.

 • Aksoydan E, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Özdemir M, Sezer E, Müftüoğlu S. ;Özay Arıkan Akan, Emine Aksoydan editors. Bebeklerde Güvenli ve Doğru Beslenme-Besin Hijyeni. : ; 2016

 • Sezer E. ;Kardiyovasküler Hastalıklar ve Uyku Bozuklukları. In:Prof. Dr. Murat Baş Yard. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedeavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.119-130.

 • Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fiziksel Aktivite ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş Yard.Doç.Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedeavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.355-367.

Makaleler


 • Yeşil E, Özdemir M, Arıtıcı G, Aksoydan E. ;Bel/Boy Oranı ve Diğer Antropometrik Ölçümlerin Kronik Hastalık Riski ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, ; :-.

 • Yeşil E. ;Yaşlılarda Folat ve B12 Vitamini. Güncel Gastroenteroloji, 2017; 21(4):364-367.

 • Yeşil E, Öztürk G. ;Gastroözofageal Reflü ve Diyet. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):204-207.

 • Yeşil E, Özyurt Ö. ;Diyare ve Beslenme. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):240-244.

 • Yeşil E, Kızıltan G, Akçil Ok M, Anıl C. ;Prolaktinomalı Bireylerde Zayıflama Diyetlerinin Bazi Biyokimyasal Parametrelere ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi. Başkent Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD), 2016; 1(2):-.

 • Yeşil E. ;Düşük Karbonhidratlı Diyetler ve Obezite. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi Obezite Özel Sayısı, 2016; 1:40-44.

 • Sezer E, Türker PF. ;Greyfurt Suyu ve İlaç Etkileşimleri. İç Hastalıkları Dergisi, 2014; 21(3):111-116.

 • Sezer E, Saka M. ;İrritabl Bağırsak Sendromunun Tedavisinde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı. Güncel Gastroenteroloji, 2014; 18(2):174-179.

 • Sezer E, Kızıltan G. ;Renal Dislipidemi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(2):163-171.

Bildiriler


 • Yeşil E, Özdemir M, Köse B, Aksoydan E. ;Estimation Of Calorie Content Of Some Foods And Drinks In Different Age Groups . International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Müftüoğlu S, Köse B, Yeşil E, Köseler E, Bayram S. ;Relationship Between Meal Frequency and Obesity in Adults. 17th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prag/ Çek Cumhuriyeti; 09/10/2017 - 12/10/2017

 • Yeşil E, Kızıltan G, Anıl C. ;Effect Of Weight Loss Diets On Some Biochemıcal Parameters And Anthropometric Measurements In Prolactinomas Patients. 17th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prag/ Çek Cumhuriyeti; 09/10/2017 - 12/10/2017

 • Erdem İ, Yeşil E, Köse B, Özdemir M. ;Çocuklarda Yeme BağImlılığı Ve Besin Endüstrisi Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Ulu B, Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E. ;Sporcu ve Sporcu Olmayan Adölesanlarda Yeme Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Metin S, Özdemir M, Sezer E. ;0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Durumlarının Dünya Sağlık Örgütü Büyüme Eğrilerine Göre Değerlendirilmesi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ?İlk 1000 Gün? Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi: Ankara; 03/03/2016 - 05/03/2016

 • Çakır RE, Sezer E, Yılmaz B, Susuzlu M, Çağıl N. ;Yaşlı Bireylerin Diyetlerinin Glisemik İndeksi ve Glisemik Yükü ile Katarakt Hastalığı ve bilişsel Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenmeve Diyetetik Günleri V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Yüksel P, Sezer E, Susuzlu M, Yılmaz B, Erman H. ;Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Omega-3 Alımlarının Saptanması. Hacettepe Beslenmeve Diyetetik Günleri V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E, Türker P, Akbal A, Güngör Öktem E. ;Diyet Polikliniğine Başvuran Bireylerin Besin İlaç Etkileşimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenmeve Diyetetik Günleri V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Yılmaz B, Sezer E, Türk ÖP, Semerci C, Özduran G, Özkan A, Yıldırım E, Petek N, Susuzlu M. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Gıda Etiketi Okuma Tutum ve Davranışları. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Damar MR, Dereli E, Çerşil S, Gül NB, Türkay B, Yılmaz B, Susuzlu M, Saka M. ;Yetişkin Bireylerin Obezite Ve Obezite İle İlgili Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Aksoy M. ;Bazı Diyetsel Basit Şeker Tüketiminin Kişilerin Biyokimyasal Parametrelerine Etkisi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Baş M, Sezer E, Yılmaz S. ;The Associations Between Meal Frequency and Body Composition in Adults. 20th International Congress of Nutrition. 2013: Granada - İspanya; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Sezer E, Baş M, Avşar H. ;The Relation Between Socioeconomic Situation, Economic Environment and Obesity in Turkish Adults. IUNS 20th International Congress of Nutrition: İspanya; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Sezer E, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Hastanede Yatan Bebeklerde Malnutrisyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010