Öğr.Gör.Dr. ESEN YEŞİL

Beslenme ve Diyetetik Programı



Tel : 0312 246 6666 / 1548
E-Posta : esezer[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~esezer/

 • Doktora (2016), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (2012), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Ödüller


 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu En İyi Bildiri Ödülü. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu Organizasyon Komitesi", Ankara", 10/05/2015.

 • Özdamar D, Aksoydan E, Özdemir M, Köse B, Yeşil E. ;Başkent Üniversitesi II. Beslenme Ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu. Başkent Üniversitesi II. Beslenme Ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu Organizasyon Komitesi", Ankara", 05/11/2016.

Kitaplar


 • Yeşil E. ;Diyet, Uyku-Uyanıklık Döngüsü ve Ruhsal Durum. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.449-456.

 • Yeşil E. ;Vejetaryanizm, Veganizm ve Makrobiyotik Diyetler. In:İndrani Kalkan, Mehmet Akman editors. Nutrition in Clinical Practice (Klinik Uygulamalarda Beslenme). İstanbul: İstanbul Yayınevi; 2017. p.537-545.

 • Yeşil E. ;Furanokumarinler, Naringininler ile İlaç Etkileşimleri. In:Efsun Karabudak, Perim TÜrker editors. Besin İlaç Etkileşimleri. Ankara: Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd Şti; 2017. p.182-191.

 • Yeşil E. ;Açıkta Satılan Besinler ve Sağlığa Etkileri. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2016. p.189-197.

 • Aksoydan E, Köseler E, Metin S, Yılmaz B, Özdemir M, Sezer E, Müftüoğlu S. ;Özay Arıkan Akan, Emine Aksoydan editors. Bebeklerde Güvenli ve Doğru Beslenme-Besin Hijyeni. : ; 2016

 • Sezer E. ;Kardiyovasküler Hastalıklar ve Uyku Bozuklukları. In:Prof. Dr. Murat Baş Yard. Doç. Dr. Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedeavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.119-130.

 • Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fiziksel Aktivite ve Kardiyovasküler Hastalıklar. In:Prof. Dr. Murat Baş Yard.Doç.Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Etiyolojik Faktörler, Önleme ve Tedeavide Beslenme Yaklaşımı. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.355-367.

Makaleler


 • Yeşil E, Özyurt Ö. ;Diyare ve Beslenme. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):240-244.

 • Yeşil E. ;Düşük Karbonhidratlı Diyetler ve Obezite. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi Obezite Özel Sayısı, 2016; 1:40-44.

 • Yeşil E, Öztürk G. ;Gastroözofageal Reflü ve Diyet. Güncel Gastroenteroloji, 2016; 20(3):204-207.

 • Yeşil E, Kızıltan G, Akçil Ok M, Anıl C. ;Prolaktinomalı Bireylerde Zayıflama Diyetlerinin Bazi Biyokimyasal Parametrelere ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi. Başkent Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD), 2016; 1(2):-.

 • Sezer E, Türker PF. ;Greyfurt Suyu ve İlaç Etkileşimleri. İç Hastalıkları Dergisi, 2014; 21(3):111-116.

 • Sezer E, Saka M. ;İrritabl Bağırsak Sendromunun Tedavisinde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı. Güncel Gastroenteroloji, 2014; 18(2):174-179.

 • Sezer E, Kızıltan G. ;Renal Dislipidemi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(2):163-171.

Bildiriler


 • Erdem İ, Yeşil E, Köse B, Özdemir M. ;Çocuklarda Yeme BağImlılığı Ve Besin Endüstrisi Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Akkuş ZN, Aksoydan E, Özdemir M, Köse B, Yeşil E. ;Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Vitamin D Düzeyi İle Hba1c, Lipid Parametreleri, Mikro Ve Makrovasüler Komplikasyonlar Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi II Beslenme Ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Filiz Z, Güngör H, Kanbur E, Aksoydan E, Özdemir M, Yeşil E. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Meyve Tüketimi Konusunda Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Yeşil E. ;Vejetaryenlik: Avantaj ve Dezavantajları. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Özdamar D, Aksoydan E, Özdemir M, Köse B, Yeşil E. ;Yetişkinlerin Cinsiyet Faktörünün Besin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi II Beslenme Ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Karaman BE, Aksoydan E, Özdemir M, Yeşil E, Köse B. ;Astım Hastası Olan Lise Öğrencilerinde Semptomları Tetikleyen Beslenme Davranışları. Başkent Üniversitesi II Beslenme Ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Ulu B, Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E. ;Sporcu ve Sporcu Olmayan Adölesanlarda Yeme Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Metin S, Özdemir M, Sezer E. ;0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Durumlarının Dünya Sağlık Örgütü Büyüme Eğrilerine Göre Değerlendirilmesi. 4. Fetal Hayattan Çocukluğa ?İlk 1000 Gün? Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi: Ankara; 03/03/2016 - 05/03/2016

 • Yüksel P, Sezer E, Özdemir M, Yılmaz B, Erman H. ;Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Omega-3 Alımlarının Saptanması. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Çakır RE, Sezer E, Yılmaz B, Özdemir M, Çağıl N. ;Yaşlı Bireylerin Diyetlerinin Glisemik İndeksi ve Glisemik Yükü İle Katarakt Hastalığı ve Bilişsel Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Özdemir M, Yılmaz B, Sezer E, Türker P, Akbal A, Güngör Öktem E. ;Diyet Polikliniğine Başvuran Bireylerin Besin İlaç Etkileşimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Çakın CN, Yılmaz CS, Susuzlu M, Aksoydan E, Yılmaz B, Sezer E. ;Bartın İli Merkez Bölgesindeki Spor Salonlarına Devam Eden Bireylerde Beslenme Alışkanlıkları, Ergojenik Destek Kullanımı ve Beden-Benlik İlişkisi. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Kasımoğlu B, Aktaş E, Saraç S, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ankara İli Tevfik Fikret Lisesi Ve TED Ankara Koleji Lisesi'nde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Beden Algısı ve Akıllı Telefonlardaki Beslenme Uygulamalarının Tercih Etme Nedenleri. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Şahin AN, Sezer E, Yılmaz B, Susuzlu M. ;Ankara İl Merkezinde Özel Bir Yurtta Kalan 18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin Mensturasyon Öncesi ve Sırasındaki Beslenme Durumlarının Saptanması. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Hayzaran M, Yılmaz B, Sezer E, Susuzlu M. ;Fitness Salonuna Devam Eden Bireylerin Ergojenik Destek Ürünleri Tüketim Sıklığı ve Bilgi Düzeyleri. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Karadayı A, Susuzlu M, Sezer E, Yılmaz B, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Popüler Diyetlere Ulaşma. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Tuncer A, Yılmaz B, Susuzlu M, Sezer E. ;18-30 Yaş Arası Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Konstipasona Etkisinin Değerlendirilmesi. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Ulu B, Dinçer S, Tatoğlu T, Susuzlu M, Yılmaz B, Sezer E, Aksoydan E. ;Ortodontik Tedavi Gören Adolesan ve Yetişkinlerin Besin Alımı Değişimine Bağlı Beden Kütle İndeksi Değerlendirmesi. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Sezer E, Damar MR, Dereli E, Çerşil S, Gül NB, Türkay B, Yılmaz B, Susuzlu M, Saka M. ;Yetişkin Bireylerin Obezite Ve Obezite İle İlgili Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Yılmaz B, Sezer E, Türk ÖP, Semerci C, Özduran G, Özkan A, Yıldırım E, Petek N, Susuzlu M. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Gıda Etiketi Okuma Tutum ve Davranışları. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Sezer E, Aksoy M. ;Bazı Diyetsel Basit Şeker Tüketiminin Kişilerin Biyokimyasal Parametrelerine Etkisi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Baş M, Sezer E, Yılmaz S. ;The Associations Between Meal Frequency and Body Composition in Adults. 20th International Congress of Nutrition. 2013: Granada - İspanya; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Sezer E, Baş M, Avşar H. ;The Relation Between Socioeconomic Situation, Economic Environment and Obesity in Turkish Adults. IUNS 20th International Congress of Nutrition: İspanya; 15/09/2013 - 20/09/2013

 • Sezer E, Susuzlu M, Aksoydan E. ;Hastanede Yatan Bebeklerde Malnutrisyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010