Öğr.Gör. EMRE ÖZCAN

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1565
E-Posta : eozcan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eozcan/

 • Yüksek Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
 • Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

 • SOSYOLOJİ

Kitaplar


 • Aktan MC, Özcan E, Pak MD. ;Problematic of distance education in applied disciplines in Turkey. In:Şenel Gerçek editors. Current Debates in Education. London & İstanbul: IJOPEC Publication; 2018. p.33-44.

 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;Multiple discrimination for LGBTI refugees in Turkey: human rights violations and struggle against. In:Derya Demirdizen Çevik & Gülçin Taşkıran editors. Current Debates in Labour Economics Demography & Gender Studies. Londra & İstanbul: IJOPEC Publication; 2017. p.123-147.

 • Özcan E. ;Emeğin Kurucu Öznelliği: Otonomist Marksist Bir Okuma. İstanbul: Otonom Yayıncılık; 2017

 • Özcan E. ;Hastalığın ve sağlığın sınırları: özneleşme pratiği olarak sağlıklı yaşam dispositifi ve tıbbileştirme. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2017. p.51-69.

 • Attepe Özden S, Özcan E. ;Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2017

 • Güngör D, Özcan E. ;Sağlığın toplumsal belirleyicileri tartışması ve sağlıkta eşitsizlikle yüzleşmek. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2017. p.69-84.

 • Özcan E. ;Borcun biyopolitik yönetimselliğine dair eleştiri. In:Ayşegül Kars Kaynar editors. kampfplatz. Ankara: Phoenix Yayınevi; 2017. p.81-111.

 • Özcan E. ;Günümüz Sosyolojisi Yazıları I. Ankara: SABEV; 2013

Makaleler


 • Pak MD, Aktan MC, Özcan E. ;Sosyal sürdürülebilirlik bağlamında Türkiye'de sığınmacı ve mülteci sorunsalı. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018; 11(56):427-440. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Pak MD, Özcan E, İçağasıoğlu Çoban A. ;Acil servis çalışanlarının ikincil travmatik stres düzeyi ve psikolojik dayanıklılığı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017; 10(52):628-644. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Uzun Z, Özcan E. ;Sosyoloji lisans öğrencilerinin Suriyeli sığınmacı ve mülteciler hakkındaki metaforik algıları. Journal of Human Science, 2017; 3(14):2925-2948. ( EBSCO )

 • Özcan E. ;Borçlu öznelliğin üretimi üzerine düşünmek: kapitalist makinede borcun aksiyomatiği nasıl çalışır. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2017; 1(20):77-103.

 • Özcan E, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal hizmet uzmanlarının güvencesiz çalışma biçimine ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Science, 2017; 1(14):377-395. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Özcan E. ;Deleuze ve Guattari'de bir içsellik biçimi olarak temsilin ve düşüncenin devlet modelinin eleştirisi. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 29/11/2017 - 01/12/2017

 • Güngör D, Özcan E. ;Türkiye'deki Suriyeli kadın sığınmacı ve mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimindeki temel güçlükler ve engeller. 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Trabzon; 13/10/2017 - 15/10/2017

 • Can Z, Özcan E. ;Financialisation and debt regime as social subjection and machinic enslavement. Seventh Annual Conference in Political Economy: Lisbon; 07/09/2016 - 09/09/2016

 • Özcan E. ;Türkiye'de yönetme pratiği olarak insan hakları ihlalleri ve kamu düzeni/malı söylemi. Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Özcan E. ;Sosyal sermaye olarak LGBT aktivizmi. Ayırmcılık Karşıtı Sempozyum II: Ankara; 09/12/2013 - 14/12/2013

 • Özcan E. ;Disipliner toplumdan denetim toplumuna geçişte gözetim olgusu. 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Muğla; 02/10/2013 - 05/10/2013

 • Çoban A, Polat G, Özcan E, Attepe S. ;Social capital among LGBT individuals: exploring the resources. 3rd Ensact Joınt Eurpoen Conferances: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Özcan E. ;Bilimsel yöntem anlayışının LGBT hareketi ile sınavı. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum: Ankara; 10/12/2012 - 16/12/2012