Araş.Gör. EMRE ÖZCAN

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 2466666 - 1565
E-Posta : eozcan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eozcan/

 • Yüksek Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
 • Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

 • SOSYOLOJİ

Kitaplar


 • Attepe Özden S, Özcan E. ;Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2017

 • Özcan E. ;Hastalığın ve sağlığın sınırları: Özneleşme pratiği olarak sağlıklı yaşam dispositifi ve tıbbileştirme. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2017. p.51-69.

 • Güngör D, Özcan E. ;Sağlığın toplumsal belirleyicileri tartışması ve sağlıkta eşitsizlikle yüzleşmek. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2017. p.69-84.

 • Özcan E. ;Emeğin Kurucu Öznelliği: Otonomist Marksist Bir Okuma. İstanbul: Otonom Yayıncılık; 2017

 • Özcan E, Şeker A. ;Yokslluğun Küreselleştiği Dünyada Sokak Çocukları ve Edebiyatında Bir İnceleme: Yaşar Kemal'in Allah'ın Askerleri'nde Sokak Çocukları Olgusu. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban ve Gonca Polat editors. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet. Ankara: Sosyal Çalışma Yayınevi; 2014. p.273-293.

 • Özcan E. ;Günümüz Sosyolojisi Yazıları 1. Ankara: SABEV; 2013

Makaleler


 • Özcan E. ;Borçlu öznelliğin üretimi üzerine düşünmek: kapitalist makinede borcun aksiyomatiği nasıl çalışır. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2017; 1(20):77-103.

 • Özcan E, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal hizmet uzmanlarının güvencesiz çalışma biçimine ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Science, 2017; 1(14):377-395. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

Bildiriler


 • Can Z, Özcan E. ;Financialisation and Debt Regime as Social Subjection and Machinic Enslavement. Seventh Annual Conference in Political Economy: ; 07/09/2016 - 09/09/2016

 • Özcan E, Şeker A. ;Sosyal Hizmet Düşüncesinde Eşitlik ve Onur Kavramlarının Diyalektik Birlikteliği. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Manisa; 26/11/2015 - 28/11/2015

 • Özcan E. ;Türkiye'de Yönetme Pratiği Olarak İnsan Hakları İhlalleri ve Kamu Düzeni/Malı Söylemi. Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Başkent Üniversitesi, Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Özcan E. ;Sosyal Sermaye Olarak LGBT Aktivizmi. Ayırmcılık Karşıtı Sempozyum II: Ankara; 09/12/2013 - 14/12/2013

 • Özcan E. ;Disipliner Toplumdan Denetim Toplumuna Geçişte Gözetim Olgusu. 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Muğla; 02/10/2013 - 05/10/2013

 • Polat G, Kaopua L, Çoban A, Attepe S, Özcan E, Çelik G. ;Tackling Health Inenqualities In Turkey: A Qualitative Perspective On The Roles Of Social Workers. 3rd Ensact Joınt Eurpoen Conferances: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Çoban A, Polat G, Özcan E, Attepe S. ;Social Capital Among LGBT Individuals: Exploring the Resources. 3rd Ensact Joınt Eurpoen Conferances: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Özcan E. ;Bilimsel Yöntem Anlayışının LGBT Hareketi ile Sınavı. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum: Ankara; 10/12/2012 - 16/12/2012