Öğr.Gör. ÇİĞDEM BASKICI

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 2466666 - 2137
E-Posta : cbaskici[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2012), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2004), Ankara Üniversitesi, İktisat

Makaleler


 • Baskıcı Ç. ;Kurumsal Yönetim Uygulamalarında İç Kontrol Sisteminin Önemi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015; 11(25):163-180.

Bildiriler


 • Baskıcı Ç. ;Transfer of Heterogeneous Knowledge along the Dual-Network of MNCs. 11th International Conference on Business Management and Legal Studies (ICBMLS): Nanyang Technological University, Singapore; 13/06/2017 - 14/06/2017

 • Atan S, Baskıcı Ç, Ercil Y. ;Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Karataş B, Baskıcı Ç, Türkoğlu D. ;Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Klinikler Arası Karşılaştırılması: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Yetişen İ, Baskıcı Ç. ;Hastanelerin Yerleşim Yerine Göre Sağlık Profesyonellerinin Kültürel Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Gürdal K, Baskıcı Ç. ;İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetim Anlayışındaki Yeri: İMKB Şirketlerinde Bir Uygulama. 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı: İstanbul; 04/10/2015 - 05/10/2015

 • Baskici C. ;Autonomy in Subsidiaries: A German Experience in Turkey. SIBR 2015 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research: Japan; 02/07/2015 - 03/07/2015

 • Baskici C, Ercil Y. ;Obsession And Organizations: Can An Entrepreneur's Obsession Shape The Culture. International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations: Oxford, United Kingdom; 04/08/2014 - 05/08/2014

 • Baskıcı M, Baskıcı Ç. ;Lozan Barış Antlaşmasına Ekli `Sağlık Sorunlarına İlişkin Bildiri?: Anlamı ve Arka Planı. 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi; 13/11/2013 - 15/11/2013