Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM BASKICI

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2137
E-Posta : cbaskici[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2012), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2004), Ankara Üniversitesi, İktisat

Makaleler


 • Baskıcı Ç, Ercil Y. ;Transformation of Entrepreneur's Passion to Organizational Culture. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), 2018; :-. ( EconLit )

 • Baskici C, Atan S, Ercil Y. ;Authors at the Boundary: Interaction of Local and General Scientific Literature. Malaysian Journal of Library & Information Science (MJLIS), 2017; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Baskici C. ;Transfer of heterogeneous knowledge along the dual-network of MNCs. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 2017; 3(2):965-981. ( Index Copernicus )

 • Baskıcı Ç. ;Kurumsal yönetim uygulamalarında iç kontrol sisteminin önemi: Borsa İstanbul Şirketleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015; 11(25):163-180. ( Index Copernicus )

Bildiriler


 • Baskıcı Ç, Ercil Y. ;ICT Sektörünün Stratejik Yapı Analizi: Finans Kapitalizminin Sorgulanması. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Baskıcı Ç, Şahinkaya A, Ercil Y. ;The Connection of Strategic Discourses to the Real World: What We Seek? & What We Write?. European Conference on Science, Art & Culture: Antalya; 19/04/2018 - 22/04/2018

 • Baskıcı Ç. ;Transfer of heterogeneous knowledge along the dual-network of MNCs. 11th International Conference on Business Management and Legal Studies (ICBMLS): Nanyang Technological University, Singapore; 13/06/2017 - 14/06/2017

 • Atan S, Baskıcı Ç, Ercil Y. ;Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Yetişen İ, Baskıcı Ç. ;Hastanelerin Yerleşim Yerine Göre Sağlık Profesyonellerinin Kültürel Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Karataş B, Baskıcı Ç, Türkoğlu D. ;Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Klinikler Arası Karşılaştırılması: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Baskici C. ;Autonomy in Subsidiaries: A German Experience in Turkey. SIBR 2015 OSAKA Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research: Japan; 02/07/2015 - 03/07/2015

 • Baskici C, Ercil Y. ;Obsession and Organization: Can an Entrepreneur's Obsession Shape the Culture?. International Conference Knowledge, Culture and Change in Organizations: Oxford University, United Kingdom; 04/08/2014 - 05/08/2014

 • Baskıcı M, Baskıcı Ç. ;Lozan Barış Antlaşmasına Ekli `Sağlık Sorunlarına İlişkin Bildiri?: Anlamı ve Arka Planı. 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi; 13/11/2013 - 15/11/2013

 • Gürdal K, Baskıcı Ç. ;İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetim Anlayışındaki Yeri: İMKB Şirketlerinde Bir Uygulama. 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı: İstanbul; 04/10/2012 - 05/10/2012