Doç. Dr. AYDAN ERCAN

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1842
E-Posta : aercan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (1989), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (1986), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Ercan A. ;Yağlar. In:Doç.Dr. Aliye Özenoğlu editors. Beslenmenin Esasları ve Sağlığın Korunmasında Beslenme. Ankara: Hatipoğlu; 2016. p.123-134.

 • Ercan A. ;Menü Analizi ve Güncel Yaklaşımlar: Menü Mühendisliği. In:Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. İzmir: Güneş Tıp Kitapevleri; 2015. p.445-454.

 • Ercan A. ;Sağlıklı Yeme Takıntısından Sağlıksız Beslenme Davranışına: Ortoreksiya Nervoza. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 2. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 2015. p.251-268.

 • Ercan A, Öktem Güngör E. ;Besin Miktarı Alımında Yanılsama: Porsiyon Algısı. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 1. Ankara: Hatipoğlu Yayın Sanayii; 2015. p.221-247.

 • Ercan A. ;Gıda katkı Maddesi Alımının Belirlenmesi. In:Muhittin Tayfur editors. A?dan Z?ye Gıda Katkı Maddeleri. Ankara: Detay Yayıncılık; 2014. p.181-204.

 • Ercan A. ;Toplu Beslenme Sistemleri (TBS). In:Muhittin Tayfur editors. Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2014. p.325-380.

 • Ercan A. ;Tiroid Hastalıklarının Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına Etkisi. In:Aydan Ercan / Murat Baş ve Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Beslenme. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.101-117.

 • Ercan A. ;Yeme Bozuklukları. In:Prof.Dr.Emel Tüfekçi Alphan editors. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatiboğlu yayınevi; 2013. p.305-340.

Makaleler


 • Tapan B, Gayef A, Ercan A, Kayan Tapan T. ;Perceptions of Dieticians Regarding Job Satisfaction and Related Factors. British Journal of Medical and Health Research, 2017; 4(2):50-61.

 • Ercan A. ;Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Uygulamaları. Türkiye Klinikleri- Nutr. Diet. Sp, 2016; 2(3):70-76.

 • Altun S, Ercan A. ;Obezite Önyargısı. Türkiye Klinikleri, 2016; 2(Suppl1):17-22.

 • Özenoğlu A, Ünal G, Ercan A, Kumcağız H, Alakuş K. ;Are Nutrition and Dietetics Students More Prone to Eating Disorders Related Attitudes and Comorbid Depression and Anxiety than Non-Dietetics Students?. Food and Nutrition Sciences, 2015; 6:1258-1266. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yılmaz B, Üner AK, Ercan A. ;Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ile İlgili Tutumları. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2015; 14(2):64-71.

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Obezite Önyargı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Uluslar Arası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2015; 2(3):29-43.

 • Akçil Ok M, Ercan A, Kaya FS. ;A content analysis of food advertising on Turkish. Health Promotion International, 2015; :1-8. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercan A, Kızıltan G. ; Kitchen safety in hospitals: Practices and Knowledge of Foodhandlers in Istanbul, Turkey. Workplace Health & Safety, 2014; 29(10):415-420. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Baş M. ;Is neck circumference measurement an indicator for abdominal obesity? A pilot study on Turkish Adults. African Health Sciences , 14(3), 570-575., 2014; 14(3):570-575. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aydan E, Selen Y, Necmettin A. ;Bir Grup Ilkögretim Sınıf Ögretmeninin Beslenme Bilgi Düzeyi. Uluslar Arası Hakemli Beslenme Arastırmaları Dergisi, 2014; 2(1):1-12.

 • Tayfur M, Çakır S, Orhun T, Ercan A, Yabancı N. ;Microbial quality of retail mayonnaise-base salads. Afr. J. Microbiol. Res, 2013; 7(20):2269-2273.

 • Ercan A, Altun S, Özkahya D, Güler S. ;Prevalance Of Orthorexıa Nervosa Among Adolescents And Young Adults.. Annals of Nutrition*Metabolism, 2013; 63(Suppl1):563-563. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Köseler E, Ercan A, Kızıltan G, Gurda S, Güzel E. ;Evaluatıon Of Appetıte And Nutrıtıonal Status Of Pregnant Adolescents.. Annals of Nutrition*Metabolism, 2013; 63(Suppl1):564-564. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan A, Arslan S. ;Günümüzdeki Moda Diyetlerin Enerji ve Besin Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(1):50-57.

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Obesity-related abnormal eating behaviors in Type 2 diabetic patients. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2013; 29(6):1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Dietary and other factors as risks of hyperemesis gravidarum. HealthMED, 6(3), 910-915.. HealthMED, 2012; 6(3):910-915. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan A. ;Eating Disorders. 18th European Congreess on Obesity, 2011; (Suppl):27-33. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Ercan A, Metin S. ;Physical activity, body mass index and nutritional behavior of children with autism. ECO, (Obesity Reviews, 2011; 12(1):86-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan A, Arslan P. ;Beslenme eğitimi süresinin gebe kadınların beslenme ve sağlık durumları ile bilgi ve alışkanlıklarına etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1990; 19(2):173-188.

 • Ercan FK, Ercan A. ;Total parenteral beslenme. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1989; 18(2):217-235.

Bildiriler


 • Ercan A, Akçil Ok M, Memişoğlu D. ;The Effect of Creative Drama Lesson on Empathic Tendency and Empathic Skills on Postgraduate Students. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi: ; 23/11/2017 - 26/11/2017

 • Ökrem Güngör E, Ercan A. ;Porsiyon Seçiminde Göz Yanılsaması. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/08/2015 - 27/08/2015

 • Kıran M, Ercan A. ;İlköğretim Öğrencilerinin Okul Öğle Yemeği ile Enerji ve Bazı Besin Öğeleri Alımlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/08/2015 - 27/08/2015

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık Eğitimi Alan Bireylerde Obezite Önyargı Ölçeğinin Geliştirilmesi. VI Ulusal Obezite Kongresi: İstanbul; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Ercan A, Köseler E, Ertürk E. ;Öğretmenlerin Diyet Ürün Kullanım Durumu ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Metin S, Ercan A, Köseler E. ;18-65 Yaş Arası Bireylerin Diyetisyenlik Mesleği Algılarının Belirlenmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Ercan A, Metin S, Türker P, Özken C. ;Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bulunan Kamu Hastaneleri Mama Mutfaklarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Ercan A, Erem S, Şakar Ş. ;Gıda Etiketlerinin Beslenme ve Ticari Bilgiler Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye 11.Gıda Kongresi 2012: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Gençler Yeterli Sıvı Tüketiyorlar mı ? Bir Pilot Çalışma. Türkiye 11.Gıda Kongresi.: Hatay; 10/10/2012 - 10/12/2012

 • Saka M, Köseler E, Kızıltan G, Türker P, Ercan A. ;Yetişkin Bireylerde Obezite ve Posa Tüketimi Arasındaki İlişki. Türkiye 11.Gıda Kongresi 2012: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Ercan A, Ekizoğlu Ş, Kızıltan G. ;Ankara ve İstanbul?daki Sokak Satıcılarının Hijyen Bilgi ve Uygulamalarının Karşılaştırılması. Türkiye 11.Gıda Kongresi 2012: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Aydeniz M, Örmeci C. ;Genç yetişkinlerde obezite, gastrointestinal sistem hastalıkları için bir risk faktörümüdür?. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Köseler E, Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G. ;Geç adolesan ve genç yetişkinlerde sükroz ve fruktoz tüketiminin obezite üzerine etkisi.. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Türker P, Ercan A, Kızıltan G. ;Medeni durumun yetişkinlerdeki abdominal obezite ve beden kütle indeks üzerine etkisi. 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Ercan A, Türker P, Kızıltan G. ;45-55 yaş arasındaki menopozlu kadınlarda antropometrik ölçümler ile yaşam kalite düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması. 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 25/11/2011

 • Ercan A. ;İstanbul?da TS-EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulayan Hastanelerde Çalışan Beslenme Servis Personelinin Besin Hijyen Bilgi Düzeyleri. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III: Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 22/05/2011 - 25/05/2011

 • Ercan A, Alphan E, Şakar Ş. ;İstanbul Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Yaz Staj Performanslarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III: Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 22/05/2011 - 25/05/2011

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Nutritional status of the hemodialysis patients with malnutrition-inflammation complex syndrome. XV. International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Nutrition: Lozan; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Cinsiyete göre genç yetişkinlerin yeme tutumlarındaki farklılıklar. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,: İstanbul; 12/04/2000 - 15/04/2000

 • Ercan A. ;Toplam Kalite Yönetimi. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon Semineri: Ankara; 05/10/1998 - 09/10/1998