Doç. Dr. AYDAN ERCAN

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1842
E-Posta : aercan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (1989), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (1986), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Ercan A. ;Yağlar. In:Doç.Dr. Aliye Özenoğlu editors. Beslenmenin Esasları ve Sağlığın Korunmasında Beslenme. Ankara: Hatipoğlu; 2016. p.123-134.

 • Ercan A. ;Menü Analizi ve Güncel Yaklaşımlar: Menü Mühendisliği. In:Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. İzmir: Güneş Tıp Kitapevleri; 2015. p.445-454.

 • Ercan A. ;Sağlıklı Yeme Takıntısından Sağlıksız Beslenme Davranışına: Ortoreksiya Nervoza. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 2. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 2015. p.251-268.

 • Ercan A, Öktem Güngör E. ;Besin Miktarı Alımında Yanılsama: Porsiyon Algısı. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 1. Ankara: Hatipoğlu Yayın Sanayii; 2015. p.221-247.

 • Ercan A. ;Gıda katkı Maddesi Alımının Belirlenmesi. In:Muhittin Tayfur editors. A?dan Z?ye Gıda Katkı Maddeleri. Ankara: Detay Yayıncılık; 2014. p.181-204.

 • Ercan A. ;Toplu Beslenme Sistemleri (TBS). In:Muhittin Tayfur editors. Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2014. p.325-380.

 • Ercan A. ;Tiroid Hastalıklarının Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına Etkisi. In:Aydan Ercan / Murat Baş ve Mendane Saka editors. Kardiyovasküler Hastalıklarda Beslenme. Ankara: Matsa Basımevi; 2013. p.101-117.

 • Ercan A. ;Yeme Bozuklukları. In:Prof.Dr.Emel Tüfekçi Alphan editors. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatiboğlu yayınevi; 2013. p.305-340.

Makaleler


 • Tapan B, Gayef A, Ercan A, Kayan Tapan T. ;Perceptions of Dieticians Regarding Job Satisfaction and Related Factors. British Journal of Medical and Health Research, 2017; 4(2):50-61.

 • Ercan A. ;Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Uygulamaları. Türkiye Klinikleri- Nutr. Diet. Sp, 2016; 2(3):70-76.

 • Altun S, Ercan A. ;Obezite Önyargısı. Türkiye Klinikleri, 2016; 2(Suppl1):17-22.

 • Özenoğlu A, Ünal G, Ercan A, Kumcağız H, Alakuş K. ;Are Nutrition and Dietetics Students More Prone to Eating Disorders Related Attitudes and Comorbid Depression and Anxiety than Non-Dietetics Students?. Food and Nutrition Sciences, 2015; 6:1258-1266. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yılmaz B, Üner AK, Ercan A. ;Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ile İlgili Tutumları. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2015; 14(2):64-71.

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Obezite Önyargı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Uluslar Arası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2015; 2(3):29-43.

 • Akçil Ok M, Ercan A, Kaya FS. ;A content analysis of food advertising on Turkish. Health Promotion International, 2015; :1-8. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercan A, Kızıltan G. ; Kitchen safety in hospitals: Practices and Knowledge of Foodhandlers in Istanbul, Turkey. Workplace Health & Safety, 2014; 29(10):415-420. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Baş M. ;Is neck circumference measurement an indicator for abdominal obesity? A pilot study on Turkish Adults. African Health Sciences , 14(3), 570-575., 2014; 14(3):570-575. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aydan E, Selen Y, Necmettin A. ;Bir Grup Ilkögretim Sınıf Ögretmeninin Beslenme Bilgi Düzeyi. Uluslar Arası Hakemli Beslenme Arastırmaları Dergisi, 2014; 2(1):1-12.

 • Tayfur M, Çakır S, Orhun T, Ercan A, Yabancı N. ;Microbial quality of retail mayonnaise-base salads. Afr. J. Microbiol. Res, 2013; 7(20):2269-2273.

 • Ercan A, Altun S, Özkahya D, Güler S. ;Prevalance Of Orthorexıa Nervosa Among Adolescents And Young Adults.. Annals of Nutrition*Metabolism, 2013; 63(Suppl1):563-563. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Köseler E, Ercan A, Kızıltan G, Gurda S, Güzel E. ;Evaluatıon Of Appetıte And Nutrıtıonal Status Of Pregnant Adolescents.. Annals of Nutrition*Metabolism, 2013; 63(Suppl1):564-564. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan A, Arslan S. ;Günümüzdeki Moda Diyetlerin Enerji ve Besin Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(1):50-57.

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Obesity-related abnormal eating behaviors in Type 2 diabetic patients. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2013; 29(6):1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Dietary and other factors as risks of hyperemesis gravidarum. HealthMED, 6(3), 910-915.. HealthMED, 2012; 6(3):910-915. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan A. ;Eating Disorders. 18th European Congreess on Obesity, 2011; (Suppl):27-33. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Ercan A, Metin S. ;Physical activity, body mass index and nutritional behavior of children with autism. ECO, (Obesity Reviews, 2011; 12(1):86-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan A, Arslan P. ;Beslenme eğitimi süresinin gebe kadınların beslenme ve sağlık durumları ile bilgi ve alışkanlıklarına etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1990; 19(2):173-188.

 • Ercan FK, Ercan A. ;Total parenteral beslenme. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1989; 18(2):217-235.

Bildiriler


 • Ercan A, Akçil Ok M, Memişoğlu D. ;The Effect of Creative Drama Lesson on Empathic Tendency and Empathic Skills on Postgraduate Students. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi: ; 23/11/2017 - 26/11/2017

 • Kıran M, Ercan A. ;İlköğretim Öğrencilerinin Okul Öğle Yemeği ile Enerji ve Bazı Besin Öğeleri Alımlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/08/2015 - 27/08/2015

 • Ökrem Güngör E, Ercan A. ;Porsiyon Seçiminde Göz Yanılsaması. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 25/08/2015 - 27/08/2015

 • Aktaş E, Akkaya N, Alemdar M, Arslan İ, Atay M, Balki S, Balkiş İ, Barlin D, Can B, Çakin C, Demirbaş M, Dinçer R, Doğandemir E, Erdoğan M, Göküstün K, Günaldi S, Kanat M, Karadayi A, Kasap F, Kasimoğlu B, Kavakdan S, Kol K, Kuseyri G, Küçüközer İ, Oğuz C, Ezgiöksüzoğlu İ, Özdemiroğlu T, Özoğul S, Saraç S, Sariakçali G, Taşpolatoğlu Ö, Tatoğlu T, Tekin B, Ulu B, Yildirim M, Yilmaz C, Zihni B, Zorlu G, Ercan A. ;Besin Piramidinin Türkiye Besin Yoncasına Uyarlanması. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık Eğitimi Alan Bireylerde Obezite Önyargı Ölçeğinin Geliştirilmesi. VI Ulusal Obezite Kongresi: İstanbul; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Metin S, Ercan A, Köseler E. ;18-65 Yaş Arası Bireylerin Diyetisyenlik Mesleği Algılarının Belirlenmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Ercan A, Köseler E, Ertürk E. ;Öğretmenlerin Diyet Ürün Kullanım Durumu ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Ercan A, Metin S, Türker P, Özken C. ;Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bulunan Kamu Hastaneleri Mama Mutfaklarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Gençler Yeterli Sıvı Tüketiyorlar mı ? Bir Pilot Çalışma. Türkiye 11.Gıda Kongresi.: Hatay; 10/10/2012 - 10/12/2012

 • Ercan A, Erem S, Şakar Ş. ;Gıda Etiketlerinin Beslenme ve Ticari Bilgiler Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye 11.Gıda Kongresi 2012: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Ercan A, Ekizoğlu Ş, Kızıltan G. ;Ankara ve İstanbul?daki Sokak Satıcılarının Hijyen Bilgi ve Uygulamalarının Karşılaştırılması. Türkiye 11.Gıda Kongresi 2012: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Saka M, Köseler E, Kızıltan G, Türker P, Ercan A. ;Yetişkin Bireylerde Obezite ve Posa Tüketimi Arasındaki İlişki. Türkiye 11.Gıda Kongresi 2012: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Köseler E, Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G. ;Geç adolesan ve genç yetişkinlerde sükroz ve fruktoz tüketiminin obezite üzerine etkisi.. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Aydeniz M, Örmeci C. ;Genç yetişkinlerde obezite, gastrointestinal sistem hastalıkları için bir risk faktörümüdür?. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Türker P, Ercan A, Kızıltan G. ;Medeni durumun yetişkinlerdeki abdominal obezite ve beden kütle indeks üzerine etkisi. 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Ercan A, Türker P, Kızıltan G. ;45-55 yaş arasındaki menopozlu kadınlarda antropometrik ölçümler ile yaşam kalite düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması. 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 25/11/2011

 • Ercan A. ;İstanbul?da TS-EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulayan Hastanelerde Çalışan Beslenme Servis Personelinin Besin Hijyen Bilgi Düzeyleri. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III: Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 22/05/2011 - 25/05/2011

 • Ercan A, Alphan E, Şakar Ş. ;İstanbul Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Yaz Staj Performanslarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III: Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 22/05/2011 - 25/05/2011

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Nutritional status of the hemodialysis patients with malnutrition-inflammation complex syndrome. XV. International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Nutrition: Lozan; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Cinsiyete göre genç yetişkinlerin yeme tutumlarındaki farklılıklar. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,: İstanbul; 12/04/2000 - 15/04/2000

 • Ercan A. ;Toplam Kalite Yönetimi. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon Semineri: Ankara; 05/10/1998 - 09/10/1998