Prof. Dr. ÜNSAL SIĞRI

Spor Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6677
E-Posta : usigri[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), St. John Fisher College, Yönetim Ve Organizasyon
 • Doktora (2003), Marmara Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (1995), Atatürk Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (1991), Kara Harp Okulu Komutanliği, Yönetim Ve Organizasyon

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ödüller


 • Sığrı Ü. ;Eğitim ve Öğretim Başarı Ödülü. KKK", KKK", 21/06/2000.

 • Sığrı Ü. ;Eğitim ve Öğretim Başarı Ödülü. KKK", KKK", 18/11/2004.

 • Sığrı Ü. ;Türk Silahlı Kuvvetleri Eser Yazma Başarı Ödülü. KKK", KKK", 15/04/2002.

 • Sığrı Ü. ;KHO Yurt İçi Yayın Ödülü. KHO", KHO", 24/11/2002.

 • Sığrı Ü. ;KHO Yurt İçi Yayın Ödülü. KHO", KHO", 20/11/2003.

 • Sığrı Ü. ;Bilimsel Hizmet Ödülü. KHO", KHO", 08/03/2002.

 • Sığrı Ü. ;Bilimsel Hizmet Ödülü. MSB", MSB", 01/01/2002.

 • Sığrı Ü. ;Bilimsel Hizmet Ödülü. J.O.K", J.O.K", 23/07/2003.

 • Sığrı Ü. ;Başkent. Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", 10/10/2016.

Projeler


 • ;Başkent Üniversitesi Stratejik Plan (2016-2020) Hazırlanması Projesi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

 • ;Türkiye'de Arabuluculuk Eğitimleri Müfredatının Geliştirilmesi Projesi. ", AB Konseyi Proje Ofisi, Ankara", Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı", .

 • ;Türkiye de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi. ", ", ", 01/01/2017.

 • ;Türkiye'de Arabuluculuk Eğitimleri Müfredatının Geliştirilmesi Projesi. ", AB Konseyi Proje Ofisi, Ankara", Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı", .

 • ;, KOBİ?lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi. ", ", Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü", 08/08/2016.

 • ;Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi. ", ", T.C. Adalet bakanlığı", .

 • ;AB EUFOR Gücü, Chairman of Civillian Personnel Evaluation and Selection Board. ", Saraybosna", ", .

 • ;AB Katılım Süreci Bünyesinde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının İstatistiksel Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi. ", ", AB Projeleri", .

 • ;KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Akademik Programlarının Geliştirilmesi Projesi. ", ", ", .

 • ;Liderlik Enstitüsü Kurulması Çalışmaları Projesi. ", ", Genel Kurmay Başkanlığı", .

 • ;Kültürel Farklılıklar Bağlamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uluslar Arası Barış Gücü Operasyonlarındaki Etkinliğinin Analizi Projesi. ", ", Genel Kurmay Başkanlığı", .

 • ;Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Sertifika Programlarının Akademik Koordinatörlüğü. ", ", ", .

 • ;NATO Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Çok Taraflı Karşılıklı Çalışabilirlik Programı (NATO Multilateral Interoperability Programme-MIP) Projesi. ", ", NATO", .

 • ;KK Muharebe Sahası Yönetim Sistemi Projesi. ", Ankara", ", 01/01/2008.

 • ;KK Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Projeleri. ", Ankara", ", 01/01/2008.

 • ;NATO ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri Askeri Personeli İçin Oluşturulan Uzaktan Eğitim Derslerinin NATO SACLANT Karargâhıyla Müşterek Oluşturulması ve Türkiye'den Takibi Projesi. ", Ankara", KHO", 01/01/2004.

 • ;Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde KKK Mensubu Astsubaylara Ön Lisans Programı Açılması Projesi. ", Ankara", KKK", 01/01/2004.

 • Sığrı Ü. ;KHOna NATO Kanalıyla Askerlik Sosyolojisi ve Kültür Konularında Uzman Müşavir Getirtilmesi, Seminerler Verilmesi ve Müşterek Akademik Çalışma Zeminlerinin Oluşturulması Projesi. ", Ankara", KHO", 01/01/2004.

 • ;KKNam ve Hesabına ABD'deki Üniversitelerde Yüksek Lisans Öğrenimi Gören Personelin Akademik Danışmanlığının Yapılması Projesi. ", Ankara", KHO", 01/01/2004.

 • ;KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Akademik Programlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi Projesi. ", Ankara", KHO", 01/01/2003.

 • ;NATO'da Uluslararası Yönetsel Süreçlerinin Geliştirilmesi Projesi, NATO Bireysel Eğitim ve Eğitimde Gelişmeler Çalışma Grubu (NATO IT&ED Subgroup). ", ", NATO", 01/01/2003.

 • ;NATO Bireysel Eğitim Çalışma Grubu (NATO Individual Training Working Group) Kültürler Arası Farklılıkların Eğitimi Projesi. ", ", NATO", 01/01/2004.

 • Sığrı Ü. ;Barış İçin Ortaklık Ülkeleri (BİO) (Partnership for Peace) Savunma Akademileri Konsorsiyumu Türkiye (TSK) Delegeliği. ", ", ", 01/01/2004.

 • ;KHO Öğrencilerinin Psikolojik Tip Öğrenme Tarzlarının Sistem Dinamikleri İle Modellenmesi Projesi. ", Ankara", KHO", 01/01/2001.

 • ;KHO Yönetim ve Liderlik Laboratuarının Takım Halinde Öğrenme Laboratuarına Dönüştürülmesi Projesi. ", Ankara", KHO", 01/01/2000.

Kitaplar


 • Sığrı Ü. ;Negotiation Ethics: A Cultural Perspective from Turkey. In:Agata Stachowicz-Stanusch editors. Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy: The Middle Eastern Perspective. : ;

 • Ercil Y, Sığrı Ü. ;Family support systems in the Turkish military 278. In:Moelker, R., Andres, M editors. Military Families and War in the21st Century: Comparative Perspectives. : ;

 • Kökdemir D, Sığrı Ü. ;Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitici Kitabı, Modül 1: Çatışma Teorisi. In: Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitici Kitabı. : ;

 • Sığrı Ü. ;Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitici Kitabı, Modül 1: Çatışma Teorisi. In:Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, Modül 1. : ;

 • Sığrı Ü. ;Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması. In:Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitici Kitabı. : ; 2017

 • Sığrı Ü. ;Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması. In:Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı. Ankara: ; 2017

 • Genç S, Sığrı Ü. ;?Soft Skill Need for Managers on Solving Control and Audit Problems. In:Stachowicz-Stanusch, A., Amann, W., Mangia G. editors. Corporate Social Irresponsibility. NC: IAP-Information Age Publishing, Charlotte,; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U. ;Recruits? Satisfaction with Basic Military Training. In:Hedlund, E., Tresch, T.S. editors. Motivation to be Soldier: A Comparison of Eight Nations. : Swedish National Defence College Press, 2017.; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U, Varoğlu D. ;Information Sharing in Multinational Peacekeeping Operations Information Sharing in Military Operations. In:I. Goldenberg, J. Soeters, W.H. Dean editors. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications Series. : Springer; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U. ;Managerial Capacity in Peacekeeping Operations: The Case of EUFOR. In: Abu Bakarr Bah editors. International Security and Peacebuilding. : Indiana University Press; 2017

 • Sığrı Ü. ;Müzakere. : Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk daire Başkanlığı Arabuluculuk Eğitimi Kitapları Serisi; 2016

 • Sığrı Ü, Ercan Ü. ;Ethics and Agency Teory in Management. In:Kemi Ogunyemi editors. Teaching Ethics Across the Management Curriculum: A Handbook for International Faculty. USA: Business Expert Press; 2016. p.55-77.

 • Sığrı Ü. ;Örgüt Geliştirmeve Değişim Yönetimi. In:Sait Gürbüz, Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. İstanbul: Beta Yayınevi 2016; 2016

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;Müzakere. In:Ali Halıcı, Musa Toprak editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. : Türkiye Barolar Birliği; 2016

 • Varoğlu K, Ercil Y, Sığrı Ü. ;Family support systems in the Turkish military. In:Moelker, R., Andres, M editors. Military Families and War in the21st Century: Comparative Perspectives. : ; 2015. p.278-286.

 • Sığrı Ü. ;Ali Kızılırmak editors. Negotiation. : ; 2015

 • Sığrı Ü, Ercil Y, Başar U. ;Ünsal Sığrı editors. Geçmişten Günümüze Türk Yönetim Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2015

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;Müzakere. In:Ünsal Sığrı editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 2014. p.40-50.

 • Hedlund E, Tresch TS. ;Basic Military Training in Turkey. In:Erik Hedlund, Tibor Szcircsev Tresch editors. Satisfaction in Military Training. Stockholm: Försvarshögskolan; 2014. p.100-120.

 • Sığrı Ü. ;Spor Performans Yönetimi. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.118-142.

 • Sığrı Ü. ;Crisis Management in the Public Sector: A Blended Use of New Public Management and System Dynamics. In:Ali Serhan Koyuncugil, Nermin Özgülbaş editors. Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views. USA: IGI Global; 2013. p.59-68.

 • Sığrı Ü. ;Relations with the international Organizators. In:Giuseppe Caforio editors. Soldiers without frontiers: The view from the groud. Rome: Bonanno Editore; 2013. p.81-91.

 • Sığrı Ü. ;Ünsal Sığrı,Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013

 • Sığrı Ü. ;Turkish Contribution to Asymetric Warfare. In:Giuseppe Caforio editors. Soldiers without frontiers; The view from the ground. Rome: Bonanno Editore; 2013

 • Sığrı Ü. ;Çatışmalar ve Örgütsel Çatışma Yönetimi. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013. p.481-531.

 • Tabak A, Sığrı Ü, Gürbüz S. ;Örgütsel Davranış. In:Arif Tabak, Ünsal Sığrı, Bülent Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013. p.373-431.

 • Gürbüz S, Sığrı Ü. ;Örgütsel Davranışa Giriş. In:Sait Gürbüz, Ünsal Sığrı editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013. p.1-45.

 • Sığrı Ü, Varoğlu AK. ;Ünsal Sığrı, A. Kadir Varoğlu editors. Müzakere ve Arabuluculuk. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2013

 • Sığrı Ü. ;Lisansüstü Öğrenimde E-Öğrenme Uygulaması Kapsamında "Bütünsel E-Öğrenme Yaklaşımı Önerisi". In:Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray editors. Türkiye'de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar IV. Eskişehir: T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2013. p.181-192.

 • Varoğlu D, Sığrı Ü. ;Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013. p.673-705.

 • Sığrı Ü, Sözen C. ;Gruplar ve Grup Dinamikleri. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013. p.301-338.

 • Sığrı Ü. ;Fossil Leadership. In:Şefika Şule ERÇETİN editors. Discussions About Leadership:In Different Fields. : Universe Press; 2012. p.60-75.

 • Sığrı Ü. ;Örgüt Araştırmaları Alanının Doğuşu ve Gelişimi. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.123-142.

 • Sığrı Ü. ;Metaforlarla Liderlik. In:Ünsal Sığrı editors. Liderlikte Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Detay; 2012. p.93-110.

 • Çılga İ, Basım N, Duyan V, Özdil B, Sığrı Ü. ;İbrahim CILGA, Nejat BASIM, Veli DUYAN, Bülent ÖZDİL , Ünsal SIĞRI editors. Etkili Yönetim İçin İletişim. Ankara: KHO Basımevi; 2011

 • Uysal MP, Sığrı Ü. ;E-Mentörlükten E-Öğrenmeye. In:Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray editors. Türkiye'de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar II. İstanbul: Elif Yayınevi; 2011

 • Tabak A, Sığrı Ü, Polat M, Şeşen H, Çelik B. ;Üçüncü Bölüm: Yönetim Bilimi Açısından Sistem Teorisi. In:Bedii ÇELİK, Mehmet ERKENEKLİ, Harun ŞEŞEN, Mustafa POLAT editors. Sistem Dinamikleri. Ankara: Detay Yayıncılık; 2011

 • Sığrı Ü. ;Ünsal Sığrı editors. Yönetimde Grup Dinamikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2011

 • Sığrı Ü. ;Yönetsel ve Askeri Karar Verme. In:Haldun YALÇINKAYA editors. Savaş: Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2010

 • Sığrı Ü, Seyidoğlu A. ;Savunma Yönetiminde Değişen Paradigmalar. In:Taner ALTINOK, Haluk KORKMAZYÜREK, Ünsal SIĞRI, Köksal HAZIR editors. Stratejik Savunma Yönetimi. Ankara: Bizim Büro Yayıncılık; 2010

 • Sığrı Ü, Yakut H, Uysal MP. ;Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar. In:Taner ALTINOK, Haluk KORKMAZYÜREK, Ünsal SIĞRI, Köksal HAZIR editors. Savunma Yönetimi. Ankara: Bizim Büro Yayıncılık; 2010

 • Varoğlu D, Sığrı Ü. ;Philosophical Foundations of Strategic Thinking and Organizational Intelligence. In:Şefika Şule ERÇETİN editors. Organizational Intelligence in Question. U.K: Booksurge Ltd.; 2009. p.163-183.

 • Ercil Y, Sığrı Ü. ;Yavuz Ercil, Ünsal Sığrı editors. Stratejik Düşünmenin Sırları ve Sistem Yaklaşımı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım; 2008

 • Sığrı Ü, Varoğlu K. ;Ünsal Sığrı, Kadir Varoğlu editors. İş, Yönetim ve Diplomasi Dünyasında Müzakere. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2008

 • Tabak A, Sığrı Ü, Polat M, Şeşen H, Çelik B. ;Üçüncü Bölüm: Yönetim Bilimi Açısından Sistem Teorisi. In:Bedii ÇELİK, Akif TABAK, Ünsal SIĞRI editors. Sistem Dinamikleri. Ankara: KHO Basımevi; 2008. p.91-170.

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;Ünsal Sığrı, Yavuz Ercil editors. Türklerde Yönetim Gelenekleri ve Türk Yönetim Tarihi. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık; 2007

 • Varoğlu AK, Sığrı Ü, Işın E. ;The Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the National Turkish Culture. In:Giuseppe Caforio, Gerhard Kümmel editors. Military Missions and their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th. USA: Emerald Group Publishing Limited; 2006. p.557-563.

 • Ercil Y, Sığrı Ü, Özdil B, Çelik A, Tığlı M. ;Yavuz ERCİL, Ünsal SIĞRI, Bülent ÖZDİL, Adnan ÇELİK, Mehmet TIĞLI editors. Sistem Bilimine Giriş. Ankara: KHO Basımevi; 2000

Makaleler


 • Costigan R, Gürbüz S, Sığrı Ü. ;Schein?s Career Anchors: Testing Factorial Validity, Invariance Across Countries and Relationship with Core Self-Evaluations. Journal of Career Development, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sığrı Ü. ;The Role of Leadership in Implementing Meaningfulnes in Organizations. Academy of Management (AOM) Annual Meeting, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Başar U, Sığrı Ü. ;İş Yerinde Karanlık Liderlik. İş ve insan Dergisi, 2016; :-.

 • Sığrı Ü, Başar U. ;Peacekeepıng Operatıons Management. An Analysıs Of Challenges, Changes In Command Actıon And Traınıng Needs. Journal of defence resources management, 2015; 6(2):13-20. ( EBSCO )

 • Sığrı Ü, Caforio G, Başar U. ;Do Peacekeepers' Soft Skills Matter?: The Case of Eufor Althea Operation. The Journal of Defense Resources Management, 2015; :-. ( EBSCO )

 • Sığrı Ü, Başar U. ;Effects of Teachers' Organizational Justice Perceptions on Intention to Quit: Mediation Role of Organizational Identification. Educational Sciences: Theory & Practice, 2015; 1(15):1-15. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercan Ü, Sığrı Ü. ;Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi: Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 2015; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sığrı Ü, Başar U. ;Assessing the Quality of Training Service: The Case of EUFOR Althea Operation. Journal of International Peeacekeeping-Brill, 2015; :-. ( SCOPUS )

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım N. ;Ethics Lead the Way! Organizational Identification Despite Perceptions of Organizational Politics. METUSD- METU Studies in Development, 2015; :-. ( ASOS )

 • Dağlı B, Sığrı Ü. ;The Leaders Role in Conflict Management as Mediator. Research Journal of Business and Management, 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sığrı Ü, Caforio G, Başar U. ;Do Peacekeepers' Soft Skills Matter?: The Case of EUFOR Operation Althea. Journal of Defense Resources Management, 2014; 5(2):47-57. ( EBSCO )

 • Sığrı Ü, Başar U. ;An Analysis of Turkish National and Military Culture in the Context of Korean War. Journal of World of Turks, 2014; 6(3):5-18. ( ASOS )

 • Dağlı B, Sığrı Ü. ;Çatışma Yönetiminde Liderin Arabuluculuk Rolü. Research Journal of Businessand Management, 2014; :87-102. ( EBSCO )

 • Sığrı Ü, Basar U. ;An Analysis of Assessment of Peace Keeping Operations. The Korean Journal of Defence Analysis, 2014; 26(3):389-406. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Oğuzhan T, Sığrı Ü. ;Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014; (1):357-381. ( ASOS )

 • Sığrı Ü, Başar U. ;Building Relations in Cross Cultural Contexts: The Role of Cultural Awareness. The International Journal of Humanities and Social Studies, 2014; 2(6):376-381. ( DRJI )

 • Ercan Ü, Sığrı Ü. ;Understanding the Dynamics of Social Change by Using Organizational Terminology: The Case of Turkey. Turkish Studies, 2013; 8(12):495-508. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Sığrı Ü, Dinçer AP. ;İşletmelerdeki İstihdam Biçimleri ve Liderlik Tarzlarının Çatışma Yönetimi Tarzlarıyla Uyumlandırılmasına Yönelik Öneriler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2013; 9(18):195-214. ( EBSCO )

 • Sığrı Ü, Topçu MK. ;Barış Gücü Operasyonlarında Kullanılan Kültürlerarası Bütünleştirme Yöntemlerinin Kültürel Boyutlar Bağlamında İncelenmesi: UNIFIL Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2012; 67(1):205-235. ( ASOS )

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;A Comparative Analysis of Global Strategic Management Approaches in Scope of "Biggest Companies List": Turkey's Position in Global Business. Management, 2012; 2(1):10-19. ( EBSCO )

 • Tabak A, Sığrı Ü, Türköz T. ;Öz Liderlik (Kendinin Liderliği) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması. Bilig, 2013; 67(13):213-246. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Erkuş A, Sığrı Ü, Eroğlu A. ;Çalısanların Müzakerelerdeki Etik Algılama Düzeyleri ve İzlenim Yönetimi Taktikleri Üzerine Etkilerii. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011; 20(1):367-386.

 • Sığrı Ü, Gürbüz S. ;Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 2011; 10(1):30-48. ( ASOS )

 • Sığrı Ü, Tabak A, Türköz T. ;Eğitimciler Açısından İzlenim Yönetimi Stratejileri. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011; 8(1):64-78.

 • Mazlum Ç, Tabak A, Uysal MP, Sığrı Ü, Turunç Ö. ;The Relation Between Burnout and Emotional Labor of the Employees in Hospital Sector. International Journal of Business and Management Studies, 2010; 2(1):47-54. ( ASOS )

 • Sığrı Ü, Tabak A, Güngör H. ;Öz Yeterliğin Dönüştürücü Liderlik Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010; (17):51-66.

 • Gemlik HN, Ayanoğlu Şişman F, Sığrı Ü. ;The Relationship Between Burnout and Organizational Commitment Among Health Sector Staff in Turkey. Journal Of Global Strategic Management, 2010; (8):137-149. ( ASOS )

 • Sığrı Ü. ;The Paradigm Shift In Educational Management: An Evaluation of Distributed Learning As Future Approach. TOJET: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2010; 9(2):205-211. ( ERIC )

 • Sığrı Ü, Ayanoğlu Şişman F, Gemlik HN. ;Çalışanların Kişilik Özellikleri ile Müzakerecilik Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Sigortacılık ve Lojistik Sektörlerinde Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2010; 2(5):102-122. ( ASOS )

 • Gürbüz S, Erkuş A, Sığrı Ü. ;İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2010; 2(1):69-76.

 • Sığrı Ü, Tabak A, Sağır A. ;Çalışanlarda Suçluluk ve Utanç Duygusunun Cinsiyet-Yaş Durumuna Göre Mukayesesi ve Örgütlerde Utanç Yönetiminin Kullanılması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2010; 11(1):71-85.

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Ercil Y. ;Dynamics of Organizational Behaviour: The Case of the Turkish Military in the Korean War. Res Militaris, 2010; 1(1):-.

 • Sığrı Ü, Aklar K. ;Diplomatik Müzakereler: Modern Orta Doğu'nun Yaratılması Sürecinde İngiliz Müzakereciliği. SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2010; 8(15):75-108.

 • Sığrı Ü. ;The Cultural Dynamics of the Organizational Behaviour of Turkish. MLA International Bibliography, 2009; 2(1):109-122. ( MLA )

 • Sığrı Ü, Tabak A, Ercan Ü. ;Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması. Organizasyn ve Yönetim Bilimleri Dergisi SOBİAD, 2009; 1(2):1-14.

 • Sığrı Ü, Tabak A, Ercan Ü. ;Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi:Bankacılık Sektörü Örneği. Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 1(1):166-192.

 • Tabak A, Sığrı Ü, Eroğlu A, Hazır K. ;Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 18(2):387-397.

 • Gemlik N, Mert İS, Sığrı Ü. ;Örgütsel Değişimi Başarmada Hastane Yöneticilerinin Liderlik Davranışları Yönelimi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Analiz. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 5(2):61-82.

 • Gemlik N, Sığrı Ü. ;Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007; 6(11):267-282.

 • Sığrı Ü, Gemlik N, Sur H. ;Sosyal Karşılaştırma ve Öğrenilmiş Güçlülük İlişkisinin Yönetsel Etkileri: Hastane Yöneticileri ve Çalışanları Üzerine Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi, 2007; 18(57):55-66.

 • Sığrı Ü. ;Geçici ve Daimi Çalışanların Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkınlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007; 7(28):177-188.

 • Gültekin N, Sığrı Ü. ;Bir Kültür Boyutu Olarak"Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılık" ve Örgütsel Kültüre Yansımaları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007; (2):327-342.

 • Sığrı Ü. ;Kişisel ve Örgütsel Değerlerin Uyumlaştırılmasının Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırılmalı Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007; (18):4962-.

 • Sığrı Ü. ;ş görenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılık düzeylerinin analizi: Kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007; 7(2):261-278.

 • Soeters J, Berg CE, Varoğlu K, Sığrı Ü. ;Accepting Death in the Military: A Turkish-Dutch Comparison. International Journal of Intercultural Relations, 2007; 31(3):299-315. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sığrı Ü, Gemlik N, Sur H. ;Comperative Analysis of Internal-External Locus of Control Among Hospital Personel in Turkey and Its Managerial Implications on Health Sector. Humanity Social Sciences Journal, 2007; 2(1):51-62. ( DRJI )

 • Sığrı Ü. ; Kamu ve özel sektördeki kişisel ve örgütsel değerlerin uyumlaştırılması üzerine karşılaştırmalı bir çalışma.. , 2007; :-.

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Sığrı Ü. ;Accepting Death in the Military: A Turkish-Dutch Comparison. International Journal of Intercultural Relations, 2007; 31(2):299-315. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Sığrı Ü. ;Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2006; 3(11):71-102. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sığrı Ü. ;Geleceğin Askeri Liderliğine Dair Değerlendirmeler. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2006; (3):95-114.

 • Sığrı Ü. ;Türk Askerlik Kültürünün Kültürel Farklılaşma Boyutları ve Yönetim Kültürü Kapsamında Değerlendirilmes. KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 2006; 5(2):53-73.

 • Sığrı Ü, Basım N. ;Is Gorenlerin Is Doyumu Ile Orgutsel Baglilik Duzeylerinin Analizi: Kamu ve Ozel Sektorde Karsilastirmali Bir Arastirma. Selcuk Universitesi IIBF Sosyal ve Ekonomik Arastirmalar Dergisi, 2006; (12):131-154.

 • Sığrı Ü. ;Japonların Kültürel Özellikleri Bağlamında; Yönetsel, Ekonomik ve Sosyal Süreçlerinin Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, 2006; (9):29-47.

 • Sığrı Ü. ;İş Ahlâkı ve Meslek Etiğinin Kurumsallaştırılmasında, Değerlerin ve Çevrenin Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi: Değer ve Çevre Odaklı Askeri İş Ahlâkı Modeli. KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 2006; 5(1):95-116.

 • Sığrı Ü, Tığlı M. ;Hofstede'nin "Belirsizlikten Kaçınma" Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel Süreçlerde Ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006; (1):327-342.

 • Sığrı Ü. ;Karar Destek Sistemi Olarak Sistem Dinamikleri Yaklaşımı: Bir işletmede Karar Verme Örnek Olayı Uygulaması. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006; 3(2):84-102.

 • Sığrı Ü. ;Karar Vermede Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ve Sistem Temel Örnekleri Uygulamaları. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005; 2(2):28-41.

 • Sığrı Ü. ;Ulusal Güvenlik Hizmeti ve Savaşın Sevk ve İdaresi Kapsamında Askerlik Kurumunun ve Subaylık Mesleğinin Analizi: Dünyada ve Türk Toplumunda Askerliğe Bakış. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2005; 1(2):95-112.

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Siğri Ü. ;Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması. KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 2005; 4(1):160-188.

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Sığrı Ü. ;Werken Met Het Turkse Leger. Militaire Spectator, 2004; :129-144.

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Sığrı Ü. ;Türkisch-Niederlandische Begegnungen in Friedenseinsatzen. Berliner Debatte Initial, 2004; 15(5):121-131.

Bildiriler


 • Sığrı Ü. ;" Ethics Education in Business Schools against Agency Problems in the Real Life. Academy of Management Annual Meeting 2017: Atlanta-Usa; 04/08/2017 - 08/08/2017

 • Sığrı Ü. ;Ethics Education in Business Schools with a Cross-Cultural Perspective by Forming International Teaching Networks against ?Agency Problems? in the Real Business Life. Academy of Management Annual Meeting 2017: Atlanta Usa; 04/08/2017 - 08/08/2017

 • Doğan A, Sığrı Ü. ;İş Gruplarinda Karar Vermeye Cinsiyetin Etkisi. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: aNKARA; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Sığrı Ü, Halıcı A, Özder E. ;Kobilerin İç Verimlilik Sorunlari Üzerine Bir Araştirma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Varoğlu K, Sığrı Ü, Başar U. ;A Comparision of Countries on Recruits' Satisfaction with Military Basic Training. International Conference on the Transformation of Military Profession( International Sociological Association - ISA): Rio de Janerio; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Sığrı Ü, Başar U, Varoğlu K. ;The Role of Cultural Awarenes in Cross Cultural Contexts: A Case of Turkish Peacekeepers. International Conference on the Transformation of Military Profession( International Sociological Association - ISA): Rio de Janerio; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Sığrı Ü. ;Değişim Yönetimi ve Kurum Kültürü. Askeri Organizasyonlarda Değişim ve Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu: Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri; 29/06/2016

 • Başar U, Sığrı Ü. ;İşyerinde Liderliğin Karanlık Yüzü. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi İstanbul; 29/06/2016

 • Sığrı Ü. ;Gruplarda Bağlilik Ve Uyum Kavrami Üzerine Bir Çalişma. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Kuşadası; 04/05/2016

 • Sığrı Ü, Ufuk B. ;Etik Liderliğin İyileştirici Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim Kongresi: Bodrum-Muğla; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Sığrı Ü. ;Aile İşletmelerindeki Kurumsallaşma Sorununa Bakış: Nitel Bir Araştırma. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Sığrı Ü. ;Assessment of Military Leadership in a Peace Operation: The EUFOR Case and Its Capacity Building Role. International Conference on Military and Security Studies: İstanbul; 10/03/2015 - 11/03/2015

 • Varoğlu AK, Sığrı Ü. ;Assessment of Managerial Skills in a PSO: The EUFOR Case and Its Capacity Building Role. XVIII World Congress of Sociology Proceedings: Yokohama; 13/07/2014 - 19/07/2014

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Dağlı B. ;Building a Hybrid Culture in Multinational Military Operations: The Perceptions of EUFOR Peacekeepers on Collaboration and Negotiation for a better Information Sharing. XVIII World Congress of Sociology Proceedings: Yokohama; 13/07/2014 - 19/07/2014

 • Sığrı Ü. ;Stratejik Proje Yönetiminde Davranışsal Yetkinlikler: Durumsal Liderlik. 7. SAVTEK Kongresi: Ankara; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Sığrı Ü. ;Bir Örgüt Geliştirme Serüveni. 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Sığrı Ü, Dağlı B. ;Çatışma Yönetiminde Liderin Arabuluculuk Rolü. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Antalya; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Giuseppe C, Sığrı Ü. ;Relations with International Actors in Asymmetric Warfare. IUS Conference: Amerika; 25/11/2013 - 27/11/2013

 • Topçu MK, Sığrı Ü. ;Etik Olmayan Müzakere Taktiklerinin Algılanması: Kamu Sektörü Örneği. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013

 • Sığrı Ü, Kara FM. ;Spor İşletmelerinde Görev Yapan Personelin İş Aile Çatışması ve Yaşam Doyumunun Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: İzmir; 31/10/2013 - 03/11/2013

 • Kara FM, Sığrı Ü. ;Çalışmaya Tutkunluk ve Tükrenmişlik;Spor Sektörü Üzerine Bir İnceleme. 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: İzmir; 31/10/2013 - 03/11/2013

 • Sığrı Ü, Şahin F, Gürbüz S, Ang S. ;Leadership profile. The 55th International Military Testing Association (IMTA) Conference: Seoul Korea; 28/10/2013 - 31/10/2013

 • Varoğlu K, Sığrı Ü. ;The Deficiencies of Military Education in Asymmetric Warfare Operations: Capacity Building of Professionals through EUFOR Experience. 12th Biennial conference of ERGOMAS: Spain; 04/07/2013 - 07/07/2013

 • Rockstuhl T, Sığrı Ü, Şahin F, Gürbüz S, Ang S. ;International Military Officer Potential: Dominant-Language Proficiency and Cultural Intelligence. The 54th International Military Testing Association Conference: Hırvatistan; 05/11/2012 - 09/11/2012

 • Sığrı Ü, Varoğlu K. ;An Outlook on Turkey's Contribution in Peace Operations. International Sociological Association Research Committee 01 Interim Meeting: Slovenya; 09/10/2012 - 12/10/2012

 • Sığrı Ü, Varoğlu K. ;An Outlook to the Turkish Peacekeepers' Perceptions of Asymmetric Warfare. International Sociological Association Research Committee 01 Interim Meeting: Slovenia; 09/07/2012 - 12/07/2012

 • Sığrı Ü, Dağlı B, Ercil Y. ;Kişilik Tarzları İle Arabuluculuk Tarzları Arasındaki İlişki. 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Dokuz Eylül Üniversitesi; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Gürbüz S, Sığrı Ü. ;Kariyer Çapalarının, Temel Benlik Değerlendirmesi Ve Kültürel Değerler İle İlişkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması. 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Dokuz Eylül Üniversitesi; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Gürbüz S, Sığrı Ü. ;Çalışanların İş ve Bağlamsal Performanslarının Öncülleri: Aynı mı, Farklı mı?. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Selçuk Üniversitesi, Konya.; 10/05/2012 - 11/05/2012

 • Sığrı Ü, Eroğlu A, Aytaç A. ;İşletmelerdeki Örgüt Geliştirme Farkındalığının İncelenmesi. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Selçuk Üniversitesi, Konya; 10/05/2012 - 11/05/2012

 • Sığrı Ü, Oğuzhan T. ;İzlenim Yönetimi Taktiklerini Oluşturmada Lider-Üye Etkileşimi, Kendilik Kavramı ve Etiksel İklimin Etkisi. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Selçuk Üniversitesi, Konya.; 10/05/2012 - 11/05/2012

 • Sığrı Ü. ;Crisis Management in the Public Sector: A Blended Use of ?New Public Management and System Dynamics. World Conference on Financial Crisis and Impact (WCFC 2011): Ankara; 28/09/2011 - 02/12/2011

 • Sığrı Ü, Çıra A. ;Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının (ÖVD) İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Uluslar Arası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: İstanbul; 28/10/2010 - 31/10/2010

 • Sığrı Ü, Topçu MK, Gürbüz S. ;The Changing Role of Board of Directors and Employees on Merger & and Acquisition Strategies: A Study in Turkish Defense Industry. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı: Kuşadası; 08/10/2010 - 09/10/2010

 • Çelik M, Tabak A, Uysal MP, Sığrı Ü, Turunç Ö. ;Relation Between Burnout and Emotional Labor of the Employees in Hospital Sector. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı: Kuşadası; 08/10/2010 - 09/10/2010

 • Gürbüz S, Erkuş A, Sığrı Ü. ;Is Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü Temel Benlik Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi: İzmir; 24/09/2010 - 25/09/2010

 • Acar AC, Gürbüz S, Sığrı Ü. ;Akademisyenlerin Yönetim ve Organizasyon Kongresine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çukurova Üniversitesi, Adana.; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Tabak A, Sığrı Ü, Arlı Ö, Coşar S. ;Otantik Liderlik Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çukurova Üniversitesi, Adana.; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Erkuş A, Sığrı Ü, Altay M. ;Çatışma Yönetim Tarzları İş Tatmini İlişkisinde Lider-İzleyici Etkileşiminin Aracılık Etkisi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Zonguldak; 06/05/2010 - 08/05/2010

 • Sığrı Ü, Erkuş A, Eroğlu A, Türköz T, Sağır A. ;Çalışanların Müzakerede Etik Algılama Düzeylerinin İzlenim Yönetimi Taktikleri Üzerine Etkisi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Zonguldak; 06/05/2010 - 08/05/2010

 • Uysal M, Sığrı Ü, Parlakkılıç A. ;İşletmelerde Yönetici Eğitimi Süreçlerinde Mentorluğun Etkililiğinin Arttırılmasına Yönelik Bir Tasarım Modeli: Harmanlanmış Mentorluk. International Educational Technology Conference: İstanbul; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Dursun B, Sığrı Ü, Tunçay A, Coşkun E. ;Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Bir Dönüşüm Aracı Olarak "EFQM Mükemmellik Modeli": Aras Kargo Örneği. 2. Aile İşletmeleri Kongresi: İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul; 16/04/2010 - 17/04/2010

 • Sığrı Ü, Uysal MP. ;A Holistic Approach to E-Learning: A Case Study on Perceptions of Graduate Program Students. 2. Uluslararası E-Yönetim ve E-Yönetişim Konferansı: Antalya; 11/03/2010 - 12/03/2010

 • Sığrı Ü, Erkuş A, Tabak A, Türköz T. ;Lider - İzleyici Etkileşimi Kapsamında Çalışanların İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Karşılaştırılması: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Yalova; 30/10/2009 - 01/11/2009

 • Tabak A, Sığrı Ü, Eroğlu A, Hazır K. ;Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Yalova; 30/10/2009 - 01/11/2009

 • Altınok T, Satıcı İ, Sığrı Ü, Coşkun E, Arslan S. ;Teknoloji Yönetimi ve Disiplinler Arası Eğitim. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Ankara Üniversitesi, Ankara; 19/10/2009 - 21/10/2009

 • Altunok T, Sığrı Ü, Hazır K, Coşkun E, Satıcı İ. ;Lisansüstü Eğitim ve Mesleki Gelişimde Sertifika Programlarının Yeri ve Önemi. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Ankara Üniversitesi, Ankara; 19/10/2009 - 21/10/2009

 • Altınok T, Aytaç A, Coşkun E, Sığrı Ü, İsen M. ;Lisansüstü Eğitimde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Alınabilecek Tedbirler. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Ankara Üniversitesi, Ankara; 19/10/2009 - 21/10/2009

 • Sığrı Ü, Tabak A, Gürbüz S, Mert İS. ;An Elaboration of the Transformational Leadership Using Leadership Characteristics of Ataturk; An Outlook from Ataturk's Mausoleum. International Academy of Management and Business 2009 Conference: İstanbul; 12/10/2009 - 14/10/2009

 • Gürbüz S, Mert İ, Sığrı Ü, Öztürk Ü, Tabak A. ;The Effect of Strategic Human Resource Management on Organizational Outcomes: An Outlook From Turkey. International Academy of Management and Business 2009 Conference: İstanbul; 12/10/2009 - 14/10/2009

 • Sığrı Ü, Tabak A, Ercan Ü. ;Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması. YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı: İzmir; 24/09/2009 - 25/09/2009

 • Sığrı Ü, Tabak A, Hazır K, Gemlik N. ;İşletmelerde Etkin Diyalog İçin Kadın ve Erkek Çalışanlardaki Suçluluk ve Utanç Duygusunun Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Karşılaştırmalı Analizi ve Öneriler. Uluslar Arası Davraz Kongresi: Isparta; 24/09/2009 - 27/09/2009

 • Hazır K, Sığrı Ü, Gemlik N. ;Örgüt İklimini Belirleyen İç Faktörlerin Analizi: Kamu ve Özel Sektör Hastaneleri Uygulaması. YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı: İzmir; 24/09/2009 - 25/09/2009

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;A Comparative Analysis of Global Strategic Management Approaches in the Scope of "Big Fifties" List and Turkey's Position. 6th International Conference on Small And Medium Sized Enterprises: Management - Marketing - Economic Aspects: Atina; 10/08/2009 - 13/08/2009

 • Tabak A, Sığrı Ü, Türköz T. ;Kendi Kendine Liderlik Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Sığrı Ü, Çelik B, Yılmaz C, Ercil Y. ;Küresel Kriz Olgusuna İşletmeler Açısından Dinamik Bir Yaklaşım: İşletmeler İçin Küresel Kriz Tip Yapısı (Sistem Dinamikleri Modeli) Önerisi. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa; 07/05/2009 - 09/05/2009

 • Hazır K, Sığrı Ü. ;İşletmelerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Portföy Analizlerinin, Ağırlıklı Değerlendirme Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi ve Tamamlayıcı Öneriler. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa; 07/05/2009 - 09/05/2009

 • Ercil Y, Sığrı Ü. ;En Büyük Kuruluşlar Listesi Penceresinden, Küresel Stratejik Yönetim Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Gemlik N, Sığrı Ü, İşçi E, Şişman N. ;Liderlikte Etkileme Yönetimi ve Kamu-Özel Hastane Karşılaştırması. Ulusal Hastane Yönetimi Sempozyumu: Bodrum; 01/05/2008 - 04/05/2008

 • Varoğlu K, Sığrı Ü, Ercil Y. ;The Cultural Profile of Military Leadership: An Outlook to Multinational Military Peacekeeping Operations from Cultural Aspects of Six Different Armed Forces. Global Business and Technology Association Congress International Conference: USA; 27/06/2006 - 01/07/2006

 • Varoğlu K, Sığrı Ü, Işın E. ;The Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the National Turkish Culture. International Sociological Association- ISA -RC01 Interim Conference of Armed Forces and Conflict Resolution: Ankara; 07/07/2004 - 09/07/2004

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Siğri Ü. ;Turkish-Dutch Encounters in Peace Operations. İstanbul Bilgi Cultural Value Orientatins Around the World Symposium University: İstanbul; 05/05/2004

 • Sığrı Ü. ;Civilian Recognition of Military Training:Turkish Armed Forces' Experience. 58. NATO Eğitim Grubu Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Grubu Toplantısı: Utrecht/Hollanda; 13/10/2003 - 17/10/2003

 • Sığrı Ü, Yapar H. ;İşgören Devir Hızının Etkin Yönetiminde Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ve Türk Savunma Sanayi Uygulaması. SAVTEK 2002 - Savunma Teknolojileri Kongresi: ODTÜ, Ankara; 24/10/2002 - 25/10/2002

 • Siğri Ü, Nielsson L. ;Efficiency and Effectiveness of Distributed Learning. 60. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Konferansı: Prag, Çek Cumhuriyeti; 06/10/2002 - 11/10/2002

 • Sığrı Ü. ;Improving Success in Advanced Distributed Learning (ADL): A Holistic Approach to the Perceptions of ADL Program Members in Turkey. NATO ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri Uzaktan Eğitim Konferansı: Sofya, Bulgaristan; 03/07/2002 - 04/07/2002

 • Varoğlu K, Çelik A, Ercil Y, Sığrı Ü, Özdil B. ;Öğrenen Bireyden Öğrenen Organizasyona Ulaşmada Laboratuar ve Geleneksel Sınıf Ortamlarının Etkililiğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: KHO Örnek Olayı. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erciyes Üniversitesi, Nevşehir; 15/05/2000 - 17/05/2000

 • Ercil Y, Sığrı Ü, Akbay M. ;Eğitimde Değişen Paradigmalar: İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim ve KHO Takım Halinde Öğrenme Laboratuarı Örnek Uygulaması. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı: ODTÜ, Ankara; 15/05/2000 - 17/05/2000

 • Akın A, Sığrı Ü, Döverkaya C. ;Toplam Kalite Yönetimine Geçişte KHO İş Mükemmelliği Modeli. 2000'li Yıllarda Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Sempozyumu: İstanbul; 29/04/1999 - 30/04/1999