Öğr.Gör.Dr. SELEN MÜFTÜOĞLU

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 2466666 - 1605
E-Posta : selenyilmaz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Kitaplar


 • Müftüoğlu S. ;DEPRESYON VE BESLENME. In:PROF. DR. MUHİTTİN TAYFUR, DOÇ. DR. BETÜL ÇİÇEK editors. BESLENME VE DİYETETİK GÜNCEL KONULAR-3. ANKARA: HATİBOĞLU YAYINEVİ; 2016. p.127-142.

 • Saka M, Yilmaz S. ;YAĞSIZ VÜCUT KÜTLE KAYBININ ÖNEMİ VE GERİ KAZANIM SAĞLANABİLİR Mİ?. In:SEYİT MERCANLIGİL, AYHAN DAĞ editors. HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ TDD YAYINI. ANKARA: YELKEN BASIMEVİ; 2013. p.69-90.

Makaleler


 • Müftüoğlu S, Kiziltan G, Akçil Ok M. ;MAJOR DEPRESYON HASTALARI İÇİN AŞIRI BESİN İSTEĞİ (ABİS) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 2(1):13-22. ( türkiye atıf dizini )

 • Müftüoğlu S. ;AKALAZYADA BESLENME. GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, 2016; 20(3):201-2013.

 • Müftüoğlu S. ;OBEZİTE VE SIVI TÜKETİMİ. Türkiye Klinkleri Obezite Özel sayısı, 2016; 2(1):49-52. ( türkiye atıf dizini )

 • Ercan A, Yilmaz S, Altundağ N. ;BİR GRUP İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENİNİN BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2014; 01(2):1-12. ( ? )

Bildiriler


 • Müftüoğlu S, Türker P, Kanat MS, Kasap F. ;Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Antropometrik Ölçümlerinin ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ II. BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Akçil Ok M, Kiziltan G, Müftüoğlu S. ;Yapısal eşitlik modeli ile meta analizi: Aşırı besin isteği (ABİS) ölçeği üzerine uygulama. XVIII. ULUSAL VE I. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ: ANTALYA; 26/10/2016 - 29/10/2016

 • Aksoy AD, Sönmez Z, Türkmaya S, Coşkun Y, Türker FP, Köseler E, Yılmaz S. ;Yetişkin Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Antropometrik Ölçümlerinin ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Yilmaz S. ;Türkiyede'ki Beslenme ve Diyetetik Eğitimi. Başkent Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: ANKARA; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Yilmaz S. ;ANOREKSİYA NERVOZA. 4. ULUSAL SAĞLIKLI YAŞAM SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 12/02/2015 - 15/02/2015

 • Yilmaz S, Kiziltan G. ;3-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. ULUSAL OBEZİTE KONGRESİ: İSTANBUL; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Yilmaz S, Kiziltan G. ;ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SIVI TÜKETİM DURUMLARI İLE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IV.ULUSAL OBEZİTE KONGRESİ: İSTANBUL; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Yilmaz S, Altinel E, Kiziltan G. ;ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SIVI TÜKETİM DURUMLARI İLE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IX. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ: ANKARA; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Baş M, Sezer E, Yilmaz S. ;The ASSOCIATIONS BETWEEN MEAL FREQUENCY AND BODY COMPOSITION IN ADULTS. IUNS 20 INTERNATIONAL CONGRESS OF NUTRITION: İSPANYA; 15/09/2013 - 20/09/2013