Dr. Öğr. Üyesi BANU ÇEVİK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1543
E-Posta : bcevik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Erciyes Üniversitesi, İç Hastaliklari
 • Yüksek Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, İç Hastaliklari
 • Lisans (1998), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B. ;ikincilik ödülü. Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi", Antalya", 11/11/2012.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Birincilik ödülü. XVI Türk kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi IX Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği Kongresi", Antlaya", 19/05/2017.

Kitaplar


 • Çevik B. ;Firdevs Eldemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. Istanbul: Nobel Tıp; 2017

Makaleler


 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Elbaş Özhan N, Yalılı A. ;Factors Affecting Wound Healing in Individuals With Pressure Ulcers:A Retrospective Study. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Akyüz E, Kav S, Ersayin A. ;Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerileri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018; 5(1):39-48.

 • Kılıç G, Kutlutürkan S, Çevik B, Erdoğan B. ;Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 2018; 25(1):11-16.

 • Çevik B, Taşçı S. ;Akupres uygulamasının ağrı yönetimine etkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi Journal Of Health Science, 2017; 26(3):257-261.

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. ;Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi: Vaka Sunumu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi BUSBİD, 2017; 2(1):73-78.

 • Kav S, Karaaslan Eser A, Çıtak E, Çevik B, Özençakır H, Erten B, Türkay U. ; Resilince and Post Traumatic Growth Among Cancer Patients in Turkey. Supportive Care Cancer, 2017; 25(2):212-212. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Ostomili bireylerin ostomiye uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Kolon&Rektum hastalıkları dergisi, 2017; (Suppl):-.

 • Akyüz E, Çevik B, Karahan A, Güler Şahin B. ;Dokuzlu koroner arter baypas greft ameliyatı yapılan hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:Olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi derneği 14. Kongresi 2016. Suppl 1, 2016; (Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Erol B. ; Sol ventrikül destek cihazı takılan hastanın Orlando'nun etkileşim modeli'ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 14. Kongresi 2016,Suppı1, 2016; (Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yıldırım A, Çevik B. ; Diyabetik Ayak Vaka Örneğinde Hemşirelik gereksinimlerinin Orem Özbakım Kuramına Göre Değerlendirilmesi. Sted Sürekli Tıp ve Eğitim Dergisi, 2016; 25(5):205-212.

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Ersayın A, Doğan N. ;Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi., 2016; 1(1):32-46.

 • Kiter E, Yeşilkaya A, Demirkaya H, Çevik B, Gönülal B. ;Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önleme Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):165-165.

 • Kiter E, Yeşilkaya A, Demirkaya H, Çevik B, Gönüla B. ;Üriner Katater takılması Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):165-165.

 • Karaaslan Eser A, Kav S, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. ;Experiences with Dermatological Toxicities Related to Anti-Cancer Therapies. Supportive Care in Cancer. Supportive Care in Cancer, 2015; 23(1):266-266. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Karahan A, Yalılı A, Çevik B, Şengel İ. ;Patients' awareness of skin cancer risk, prevention and early detection after organ transplantation. European Journal of Oncology Nursıng, 2014; 18(1):19-20.

 • Çevik B, Kav S. ;Attitudes and Experiences of Nurses Towards Death and Caring for Dying Patients in Turkey. Cancer Nursing, 2012; 36(6):58-65. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Akyüz E, Ünlü H, Çevik B. ;Ameliyat olan yaşlı hastaların hemşirelik bakımı algıları: Nitel Çalışma. I. Ulusararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 24/04/2018 - 26/04/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z. ;Hipertansiyon yönetiminde aromaterapi uygulaması. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 24/04/2018 - 26/04/2018

 • Karahan A, Kav S, Çevik B, Karaaslan Eşer A. ;Assessment of Autonomy and Frailty Status in Elderly Patients: Preliminary Results of the Study. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Çevik B, Kav S, Akyüz E, Akgün Çıtak E, Abbasoğlu A. ;A Qualitative Study on Experiences of Nurses While Caring for Patients with Dementia. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Yıldırım Keskin A, Çevik B. ;Diabetes Mellitus'lu hastaların integratif yöntemleri kullanma durumları. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Yıldırım Keskin A. ;Kardiyopulmoner resutasyob sonrası fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:olgu sunumu göre. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Uğurlu Z, Çevik B, Kav S, Bulut Y, Çolak Çelebi E, Başcıl Tütüncü N. ;Diyabet hastalarının kendi kendine kan şekeri izlemine yönelik bilgi ve yeterlilik durumlarının değerlendirilmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Akyüz E. ;yoğun bakım hastalarında itibarın korunması. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ; Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XVI Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi IX Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Kav S, Çevik B, Kaynar P, Şahin ZK, Tekcan B, Ülker Ş. ;Kansere ilişkin Stigma ve Mitler: Literatür İncelemesi. XXII. Ulusal Kanser Kongresi: ANTALYA; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Kav S, Karaslan Eser A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Özençakır H, Erten B, Türkay U. ;Kanserli Hastaların Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ve Travma Sonrası Büyüme Yaşama Durumları. 22. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. ;Characteristics of the pressure ulser and affecting of healing in cancer patient. EONS 10 Balancing Health Care Needs in a Changing Context: Dublin, Ireland; 17/11/2016 - 18/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Uğurlu Z, Ertoy G, Kav S. ;Analysis of the nursing care of A patient with breast cancer according to Orem's Self- Care Model: A case study. Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Eren Z, Kav S. ;Analysis of the nursing care of a patient with breast cancer: A case study. İnternational Istanbul Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Başol B. ; Sol ventrikül destek cihazına takılan hastanın Orlando'nun etkileşim modeline göre hemşirelik bakımı:olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. kongresi: Bellek Antalya; 03/11/2016 - 06/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Karahan A, Şahin BG. ; Dokuzlu koroner arter baypas greft ameliyatı yapılan hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi: Bellek Antalya; 03/11/2016 - 06/11/2016

 • Çevik B, Uğurlu Z, Kav S, Erdoğan B, Karakurt Ç. ;Hemşirelerin hasta teslimine ilişkin görüşleri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2016 - 16/10/2016

 • Kiter E, Yeşilkaya A, M Demirkaya H, Çevik B, Gönülal B. ;Üriner Sistem İnfeksiyonlarını Önleme Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi: Antalya; 30/03/2016 - 03/04/2016

 • Kiter E, Yeşilkaya A, M Demirkaya H, Çevik B, Gönülal B. ;Üriner Katater takılması Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi: Antalya; 30/03/2016 - 03/04/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık Avcı S, Çevik B, Saltan Ç, Ö Elbaş N. ;Basınç ülserli bireylerin yara iyileşme süreci ve iyileşmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi.. 9. ulusal Türk Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği kongresi: Sarıgerme: Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Ersayın A, Doğan N. ;Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı: Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015

 • Yıldırım A, Çevik B. ;Kronik Böbrek yetmezliği olan hastaların semptom kontrolünde akupres uygulamasının kullanımı. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 14/10/2015 - 18/10/2015

 • Çevik B, Yıldırım A. ;Kemoterapi alan kanser hastalarında bulantı semptom kontrolünde akupres uygulamasının kullanımı. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 14/10/2015 - 18/10/2015

 • Kılıç G, Kutlutürkan S, Çevik B, Erdoğan B. ;Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerin değerlendirilmesi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 14/10/2015 - 18/10/2015

 • Eser Karaaslan A, Kav S, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. ;Patients' experiences with dermatological toxicities related to anti-cancer therapy. . 2015 MASCC/ISOO Annual Meeting: Copenhagen, Denmark; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Çevik B. ;Ağrı kontrolünde akupres kullanımı ve hemşirelik. . Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi: Kayseri; 27/05/2015 - 29/05/2015

 • Kav S, Eşer A, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. ;Kanser tedavilerine bağlı dermatolojik toksisite gelişen hastaların deneyimleri.. 21. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 22/04/2015 - 26/04/2015

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Kalaycı M, Ayhan A. ;Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Doğum Kliniklerinde yatan hastaların tedavi ve bakım süreçlerinde fiziksel mahremiyetin korunmasına yönelik görüşleri. 14.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Akyüz E, Doğan A, Uğurlu Z, Çevik B, Ayhan A. ;Malignite Tanısı Almış Kadınların Hamilelik Sürecinde Ve Sonrasında Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 14.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 21/11/2014

 • Erten B, Çevik B, Çelebi E, Uğurlu Z, Ayhan A. ;Kemoterapi Tedavisi Gören Bir Jinekolojik Hastada İlaç Komplikasyonun Yönetimi: Olgu sunumu. 14 Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Çevik B, Akyüz E, Erdoğan B. ;Levine'nin Enerjiyi Koruma Kuramına göre kardiyopulmoner resütasyon sonrasında hastanın bakımı. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Çevik B, Yıldırım A. ;Diyabetik ayak vaka örneğinde hemşirelik gereksinimlerinin Orem Özbakım Kuramına göre değerlendirilmesi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Ayan BB, Şen Ş, Çevik B. ;Otolog kök hücre nakli yapılan Multıple Myelom tanılı hastada hemşirelik bakımının psikososyal boyutu ile değerlendirilmesi; olgu sunumu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Çevik B, Kav S, Uğurlu Z, Akyüz E. ;Hemşirelerin fiziksel değerlendirme beceri ve uygulamaya ilişkin görüşleri. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Çevik B, Yıldırım A. ;Hemşirelik Bakımında Transkültürel Hemşirelik ve Önemi. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi: Antalya; 03/06/2013 - 05/06/2013

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. ;Bir gebenin I.J.Orlando' nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi. 13.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi: Antalya; 07/11/2012 - 11/11/2012

 • Çevik B, Kav S. ;Hemşirelerin Ölüm ve Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Deneyimleri. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 05/10/2011 - 09/11/2011

 • Çevik B, Kav S. ;Attitudes and experiences of nurses towards death and caring for dying patients in Turkey. 7th EONS Spring Convention: The Hague: The Netherlands; 15/04/2010 - 16/04/2010

 • Çevik B. ;Başkent Üniversitesi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ve Erişkin Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. 4.İnternational Nursing Management Conference: Antalya; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Algıer L, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Ceylan A, Karahan A, Benli SS, Kesik E, Çevik B, Karadavut A, Tokal Ö, Karasu E, Bayrak E, Türkay Ü. ;Pressure Ulser Prevention Program as part of patient safety. 2. International Patient Safety Congress: Antalya; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Ceylan A, Dökmeci Taşdelen Y, Eren N, Tokal Ö, Pelgur H, Çevik B, Akkuzu G, Karahan A, Kesik E, Küçükfalay F, Abbasoğlu A. ; Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda bası ülseri gelişme durumlarının incelenmesi. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Karahan A, Ceylan A, Ersayın A, Kesik E, Kural N, Kaya N, Çevik B, Tansuer T, Baykan M, Yolcu N. ;Kardiyopulmoner Resutasyon (KPR) hemşiresi olarak çalışan hemşirelerin KPR sürecine yönelik sorunları. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Yapar G, Dikmen Ö, Dökmeci Y, Çevik B, Kurt Azap Ö, Arslan H. ;Başkent Üniversitesi Hastanesinde İnvaziv Alet Kullanımı İle İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Yoğun Bakım infeksiyon Hastalıkları Kongresi: Trabzon; 17/06/2004 - 20/06/2004

 • Dikmen Ö, Küçük B, Dökmeci Y, Yapar G, Kurt Azap Ö, Uçku V, Arslan H. ;Dahiliye yoğun bakım ve Beyin Cerrahi yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane infeksiyonları. 2. Ulusal Yoğun Bakım infeksiyon Hastalıkları Kongresi: Trabzon; 17/06/2004 - 20/06/2004