Prof. Dr. MERİÇ YAVUZ ÇOLAK

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6788
E-Posta : meric[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~meric/

 • Doktora (2003), Hacettepe Üniversitesi, Byoistatistik
 • Yüksek Lisans (1994), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik
 • Lisans (1991), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • BİYOİSTATİSTİK

Ödüller


 • Pak MD, Yavuz Çolak M, Şahin FI. ;6. ulusal Tıbbi etik proje yarışması: Genetik ve Etik 3.lük ödülü. Gazi üniversitesi Tıp fakültesi Tıp tarihi ve Etik Ana Blim Dalıı", Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara", 01/05/2015.

 • Pak MD, Yavuz Çolak M. ;5. ulusal Tıbbi Etik proje Yarışması: Organ Nakli ve Etik. Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı", Gazi Ünv Tıp Fakültesi Ankara", 01/05/2014.

Projeler


 • ;Sezaryen doğumlarda mevcut durum ve azaltılması çalışmaları. ", Ankara", TC. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü", 01/01/2014.

 • ;Role of the nurse in patient education and follow-up of people receiving oral chemotherapy treatment, International Survey in 15 country, Biyoistatistik Danışmanı. Proje Raporu ", 15 Ülke", ", 31/12/2007.

 • Akgün S, Çoruh M, Chalapati R, Ergör G, Andresen E, Etheredge G, Erdal R, Çolak M, Aydın Ö. ;National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project,Hastalık Yükü Araştırması Danışmanı. Proje Raporu ", Trkiye", Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası, Düğnya Sağlık Örgütü, Başkent Üniversitesi", 31/12/2005.

 • Akgün S, Çolak M, Ergör G, Etheredge G, Karakan E. ;National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project, Sözel Otopsi Araştırma Danışmanı. Proje Raporu ", Türkiye", Sağlık Bakanlığı,Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, Başkent Üniversitesiğ", 31/12/2005.

 • Özcan C, Gücelioğlu Ö, Ersoy K, Ayhan Ö, Erdem İ, Çoruh M, Akgün S, Erdal R, Ergör G, Akdur R, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Akçil Temel M, Özgülbaş N, Uzer S, Çolak M, Aydın Ö, Malhan S, Öksüz E. ;National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project,Hane Halkı Araştırması Danışmanı. Proje Raporu ", Türkiye", Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, Başkent Üniversitesi", 31/12/2005.

Kitaplar


 • Yavuz Çolak M, Çolak L, Gürel E. ;The Healthcare Industry and Medical Devices in the Environmental Sustainability:. In:Fırat, Seyhan, Kinuthia, John, Abu-Tair, Abid (Eds.) editors. Lecture Notes in Civil Engineering- Proceedings of 3'rd international Sustainable Buildings. : Springer; 2018

 • Pak MD, Yavuz Çolak M, Şahin F. ;farmakogenetik ve etik. In:Prof.Dr.Nesrin Çobanoğlu editors. Bana, Sana, Ona Özel Tıp: Farmakogenetik Testlerin Etik Boyutu.. Ankara: ; 2015

Makaleler


 • Yılmaz A, Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;ADHERENCE TO PHYSICAL ACTIVITY RECOMMENDATIONS AND QUALITY OF LIFE AMONG OLDER ADULTS. International Journal of Public Health and Clinical Sciences,, 2018; 5(12):-. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;Evaluation of Inappropriate Medication Use and Compliance in Elderly People. Current Drug Safety, 2018; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;Kronik Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerde İlaç İnancının ve Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; :-.

 • Yılmaz F, Çolak M. ;the effects of intergenerational relations and ageing anxiety on attitudes toward ageism. academic research international, 2017; 8(2):45-54. ( Index Copernicus )

 • Asena L, Şıngar E, Burcu A, Ercan E. ;Comparison of clinical outcome with different treatment regimens in acute adenoviral keratoconjunctivitis. Eye (Lond), 2017; 31(15):781-787. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çolak M, Tunceli D, Pak M. ;The Ethical Issues Of Pharmacogenetic Tests. value in health, 2016; 19(7):466-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Tosun B, Yavuz Çolak M. ;SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI?NIN ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİS, 2016; 1(1):63-79.

 • Gün Güngör S, Akman A, Küçüködük A, Çolak M. ;The Retinal Nerve Fiber Layer Thicknesses in the Three Different Optic Nerve Head Size Group Measured by Cirrus Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Turkish journal of ofthalmology, 2016; 46(2):58-61. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Işeri I, Çolak M. ;Ankara?da Özel Hastanelerde Çalışanların Sinizm Ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri. Akademik Bakış, 2016; 54:449-454.

 • Bulam B, Güngör S, Akman A, Yavuz Çolak M. ;Sağlıklı Türk Popülasyonunda Spektral Domain Optik Koherens Tomografideki Optik sinir başı bulguları. Glokom-Katarakt, 2014; 9(3):181-184. ( Türk Medline )

 • Güngör S, Bulam B, Akman A, Yavuz Çolak M. ;Comparison of intracameral dexamethasone and intracameral triamcinolone acetonide injection at the end of phacoemulsification surgery. Indian journal of Opthalmology, 2014; 62(8):861-864. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • M ÇY, L Ç. ;? Is Hospitals Ready for Energy Management and Green Building? Health Managers Opinions in Turkey. springer proceedings in energy, 2014; :-. ( ? )

 • Deniz S, Didem H, Meriç ÇY. ;Tıbbi uygulama hataları ile ilgili yasal sorumluluklar:hekimlerin ve hukukçuların bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma. adli bilimler dergisi, 2014; 13(3):14-21. ( Türk Medline )

 • Bulam B, Güngör S, Akman A, Çolak M. ;Sağlıklı Türk Popülasyonunda Spektral Domain Optik Koherens Tomografideki Optik sinir başı bulguları. Glokom-Katarakt, 2014; (3):181-184. ( Türk Medline )

 • Güngör S, Bulam B, Akman A, Çolak M. ;Indian journal of Opthalmology. Indian journal of Opthalmology, 2014; 62(8):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün S, Çolak M, Bakar C. ;Identifying and verifying causes of death in Turkey: National verbal autopsy survey. Public health, 2012; 2(126):150-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güngör S, Akova Y, Küçükerdönmez C, Çolak M. ;Behçet Hastalığı Tanısında Fundus Flöresein Anjiyografi Bulgularının Tahmin Edilebilirlik Değerleri. Oftalmoloji, 2012; 19(1):-.

 • Güngör S, Akova Y, Bozkurt A, Yaşar Ü, Babaoğlu M, Çetinkaya A, Çolak M. ;Aqueous humour penetration of moxifloxocin and gatifloxacin eye drops in different dosing regimens before phacoemulsification surgery. Br J Ophthalmol, 2011; 9(95):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar G, Çolak M, Oksuz E. ;Premenstrual Syndrome in Turkish college students and its effects on life quality. Sexual&Reproductive Healthcare, 2011; 1(2):20-27. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karaman G, Onay E, Ungor M, Çolak M. ;Ealuating the potential key factors in assessing the morphology of mesiobuccal canal in maxillary first and second molars. Australian Endodontic Journal, 2010; (9):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çolak M, Hekimoğlu D, Ersoy K, Sözen F, Haberal M. ;Health Content Analysis of Organ Donation and Transplantation News on Turkish Television Channels and in Turkish Print Media. Transplantation Proceedings, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Okuryazarlığının ve Hasta Hekim İletişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2009; (1):22-30.

 • Akyaka B, Arabacı E, Canlı M, Çelik S, Güçlü K, Karataş F, Yapıcı G, Algier L, Çolak M. ;Çocukluk Çağı Kanserleri Ne Kadar Biliniyor?. Sağlıcakla, 2009; (12):47-51.

 • Çolak M, Algier L, Sözen F, Ersoy K, Haberal M. ;Perspectives of Religious Leaders on Organ Donation and Transplantation in Turkey. Organ Tissues and Cells, 2009; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Karaman G, Önay E, Üngör M, Gülşahi K, Çolak M. ;Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009; 33(2):2-8.

 • Haberal M, Çolak M, Sözen F. ;legal Ethical and Religious Dimension of Organ Transplantation in Turkey. Organ Tissues and Cells, 2009; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Çolak M, Hekimoğlu D, Sözen F, Haberal M. ;health content analysis of organ donation news in Turkish press. organs, tissues and celss, 2009; 12(2):134-. ( Medline/Pubmed )

 • Pınar G, Çolak M. ;Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin Görüşleri. Sağlıcakla Dergisi, 2008; (6):67-74.

 • Algier L, Çolak M. ;Astımlı Çocuklarda ve Ailelerinde Yaşam Kalitesi. Sağlıcakla, 2008; (6):22-24.

 • Kav S, Johnson J, Rittenberg C, Fernadez-Ortega P, Suominen T, Olsen P, Patiraki E, Porock D, Dahler A, Toliusiene J, Tadic D, Pittayapan P, Roy V, Wang Q, Çolak M, Saca-Hazboun H, Makumi D, Kadmon I, Ben Ami S, Anderson E, Clark-Snow R. ;Role of the nurse in patient education and follow-up of people receiving oral chemotherapy treatment: an International Survey. Supportive Care in Cancer, 2008; 16(1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar G, Çolak M, Ayhan A. ;Quality of Life in Patients with Gynecologic Cancer. International Journal of Hematology Oncology, 2008; 3(18):141-149. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çolak M, Ersoy K, Haberal M, Gürdamar S, Gerçek O. ;A Household Study To Determıne Attıtudes And Belıefs Related To Organ Transplantatıon And Donatıon: A Pılot Study In Yapracık Vıllage. Transplantation Proceedings, 2008; 1(40):29-33. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kalaycı M, Özcan F, Onay D, Özbek M, Algier L, Ökdem Ş, Çolak M. ;Çocuk Sağlığına İlişkin Geleneksel Uygulamalar. Sağlıcakla, 2008; (9):-.

 • Çolak M, Ersoy K, Çam E. ;Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi Sağlık Kuruluşları. Sağlıcakla, 2008; (2):-.

 • Ekim A, Armağan O, Taşçıoğlu F, Omer C, Çolak M. ;Effect of Low Level Laser Therapy in Rheumatoid Arthritis Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Swiss Medical Weekly, 2007; (137):347-352. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gedik S, Gür S, Atalay B, Çolak M, Altınörs N, Akova Y. ;Humphrey Visual Field Analysis, Visual Field Defects, and Ophthalmic Findings in Patients with Macro Pituitary. Saudi Med. Journal, 2007; 9(28):477-481. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar G, Algier L, Çolak M, Abbasoğlu A. ;Hemşirelerin Serviks Kanseri ve HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 2007; 10(4):94-98. ( Medline/Pubmed )

 • Çolak M, Ersoy K, Kavuncubaşı Ş. ;Hastane ve Toplum Tabanlı Hasta Eğitim Programları Ana Hatları. Hastane, 2005; 4(25):88-91.

 • Çolak M, Ersoy K, Kavuncubaşı Ş. ;Hasta Eğitimi Modülü'nün Dizayn Edilmesi ve Kullanılması. Hastane, 2005; 5(26):-.

 • Özsancak A, Akçay Ş, Eyüboğlu F, Aydın G, Çolak M. ;Bronkoprovokasyon testi ölçümlerinin geriye dönük analizi. Akciğer Arşivi, 2005; (6):63-68.

 • Özdemir A, Kılıç K, Özdemir H, Yücel C, Andaç Ş, Çolak M. ;Contrast Enhanced Power Doppler in Breast Lessions: Effect on Differential Diagnosis After Mamommagraphy and Gray Scale Sonography. Journal of Ultrasound in Medicine, 2004; (23):183-195. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir P, Çolak M, Saraçbaşı O. ;Yaşam Boyu Risk. İstatistik Araştırma Dergisi, 2002; 2(1):177-185.

 • Özdemir A, Kılıç K, Yücel C, Özdemir H, Andaç Ş, Çolak M. ;Role of contrast-enhanced power Doppler ultrasound in the differentiation of breast lesions. European Radiology, 2002; 1(12):-.

 • Ersoy K, Çolak M. ;Sağlık Yönetiminde Karar Verme ve Bilgi Gereksinim. Yeni Türkiye Dergisi Sağlık Özel Sayısı, 2001; (2):1736-1740.

Bildiriler


 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;THE EFFECTS OF INTERGENERATIONAL RELATIONS ON AGEING ANXIETY OF YOUNG PEOPLE AND QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE AMONG GRANDPARENT-GRANDCHILD DYADS. nternational Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Yavuz Çolak M, Yılmaz F. ;THE EFFECTS AND RELATIONSHIP OF FEAR AND FATALISIM WITH BREAST CANSER SCRENNING ON WOMEN?S EARLY DETECTION BEHAVIOURS AMONG A SELECTED TARGET POPULATION OF TURKISH WOMEN. II. International Public health Conference: İstanbul; 16/03/2018 - 17/03/2018

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;HE VALIDITY AND RELIABILITY OF A TURKISH VERSION OF THE ALZHEIMER?S DISEASE KNOWLEDGE SCALE (ADKS). II. International Public health Congerence: İstanbul; 16/03/2018 - 17/03/2018

 • Yılmaz A, Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Önerilerine Uyum ve Yaşam Kalitesi. 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 18/11/2017 - 21/11/2017

 • Pak MD, Y.Çolak M, N.Tekin R. ;Üniversite Öğrencilerinin Erken Evliliklere Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: İstanbul; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Çolak M, Çolak L, Gürel E. ;the Healthcare Industry and Medical Devices in the Environmental Sustainability: Medical Device Industry is Going Green. 3rd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM: Dubai; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Asena L, Özdemir E, Burcu A, Ercan E. ;Akut adenoviral keratokojonktivitte farklı tedavi protokolleri ile elde edilen klinik sonuçların karşılaştırılması. TOD 50: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

 • Yılmaz F, Y.Çolak M. ;yaşli hasta doktor iletişimi ve sağlik sonuçlari üzerindeki etkisİ. Sağlık İletişimi Sempozyumu: Eskişehir; 03/11/2016 - 04/11/2016

 • Pak MD, Çolak M, H.Tunceli D. ;Müziğin Tedavi Edici Özelliği ve Terapi Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Görüşlerin Değerlendirilmesi. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu V: Ankara; 13/10/2016 - 14/10/2016

 • D.Pak M, Y.Çolak M, H.Tunceli D. ;Sağlıkta Şiddet Haberlerinin Ekolojik Yaklaşım ile Haber Etiği Açısından Değerlendirilmesi. 10.sağlık yönetimi kongresi: Ankara; 01/10/2016 - 02/10/2016

 • Yılmaz F, Y.Çolak M. ;Yaşlı Bireylerin Tedavisinde Doktor ve Hastanın Akılcı İlaç Kullanımı: Ankara?da Kesitsel Bir Saha Çalışması. 10. Sağlık Yönetimi Kongresi: Ankara; 01/10/2016 - 02/10/2016

 • Y.Çolak M, Çelik Z. ;Sağlık Yöneticilerinin Ve Hekimlerin Dijital Hastanelere Bakış Açıları . 10.Sağlık Yönetimi Kongresi: Ankara; 01/10/2016 - 02/10/2016

 • N.Tekin R, Y.Çolak M, C.Büyükyaprak M. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin İlkyardım ve Acil Durum Hakkında Bilgilerinin. 10.Sağlık Yönetimi Kongresi: Ankara; 01/10/2016 - 02/10/2016

 • N.Tekin R, Y.Çolak M, Tekbıyıkoğlu K. ;Aile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Açılmasının Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi. 10. Sağlık Yönetimi Kongresi: Ankara; 01/10/2016 - 02/10/2016

 • Yavuz Çolak M, Çolak L. ;The Role of a Non-Governmental Organization -Rotary- in Climate Change Mitigation and Adaptation: Awareness of Rotarians and Youth Peer Education Model. 5th International Conference on Renewable Energy and Environment Conference (IREEC-2016),: madrid,ispanya; 11/07/2016 - 13/07/2016

 • Çolak M, Çolak L. ;Green hospitals and Healthy Hospitals perspectives on Climate Change:Sustainbility and health Promotion in health Sector. 3rd International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM2015): fethiye; 19/10/2015 - 23/10/2015

 • Pak MD, Çolak M, Hekimoğlu D. ;Hasta Şikâyet Yönetim Sistemi Kapsamında Hasta Şikâyetlerinin İncelenmesi.. 9. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ: istanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Hekimoğlu Tunceli D, Hazır E, Çolak M. ;Digital Communication in Health: Content Analysis of the Usage of Social Media on Hospitals in Turkey. medicine 2 00: ; 13/11/2014 - 14/11/2014

 • Çolak M, Çolak L. ;Segmentation of Hospital Health Managers towards Attitudes, behaviors. 2nd ınternatıonal congress on energy effıcıency and energy related materıals: fethiye; 16/10/2014 - 19/10/2014

 • Pak MD, Anıldı A, Çolak M. ;Usage of e-health services in health institutions and opinions of patients. Global health 2014, Third international health challenges: İtalya; 24/08/2014 - 28/08/2014

 • Çolak M, Karaağaoğlu E. ;A critical appraisal of LCM in the medical literature. IBS 2014: İtalya; 06/07/2014 - 11/07/2014

 • Çolak L, Çolak M. ;Modelling heterogenity in response behaviour towards global warming, Energy, climate change?. IBS 2014: İtalya; 06/07/2014 - 11/07/2014

 • Deniz S, Didem HT, Meriç ÇY. ;Tıbbi uygulama hataları ile ilgili yasal sorumluluklar:hekimlerin ve hukukçuların bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma. I. Ulusal Sağlık hukuku Kongresi: marmaris; 01/05/2014 - 04/05/2014

 • S D, Hekimoğlu Tunceli D, Çolak M. ;Tıbbi uygulama hataları ile ilgili yasal sorumluluklar:hekimlerin ve hukukçuların bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma. I. Ulusal Sağlık hukuku Kongresi: marmaris; 01/05/2014 - 04/05/2014

 • S D, Hekimoğlu S, M ÇY. ;Tıbbi uygulama hataları ile ilgili yasal sorumluluklar:hekimlerin ve hukukçuların bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma. I. Ulusal Sağlık hukuku Kongresi: marmaris; 01/05/2014 - 04/05/2014

 • Ersoy K, Yavuz Çolak M. ;Aging in TURKEY: Current Status, Projections, Challenges and Opportunities. 42'nd annual scientific and educational meeting:CAG2013,aging from cells to society: halifax,canada; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Ersoy K, Yavuz Çolak M, Sözen F. ;Quality of Life and Attitudes to Aging in Turkish Older Adults at a University Hospital. 42'nd annual scientific and educational meeting:CAG2013,aging from cells to society: halifax,canada; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Sözen F, Eminsoy G, Eminsoy I, Çolak M, Kut A. ;Knowledge, attitudes and behaviour towards salt consumption of university students, faculty members and administrative staff in Turkey. 21.WONCA World Congress: Praugue; 25/05/2013 - 29/05/2013

 • Sözen F, Eminsoy G, Kut A, Çolak M, Eminsoy I. ;Knowledge attitudes and behaviour of individuals over 18 years towards daily salt intake and consumption of salty foo. 21.WONCA World Congress: Praugue; 25/05/2013 - 29/05/2013

 • Özbakır Z, Sözen F, Eminsoy G, Çolak M, Kut A, Demirel M, Ersoy K. ;Bir üniversite hastanesi acil servisinde yeşil alan uygulamasina dahil edilen hastaların istatistiksel analizi. 12.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Kuşadası Aydın; 15/05/2013 - 19/05/2013

 • Tuz C, Eminsoy G, Sözen F, Kut A, Çolak M, Akbuğa B. ;Bir üniversite hastanesi acil servisine çeşitli zaman aralıklarında yapılan önlenebilir yeniden başvuruların değerlendirilmesi. 12.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Kuşadası Aydın; 15/05/2013 - 19/05/2013

 • Çolak M, Çolak L. ;Knowledge Behavior and Attitude about Global Warming, Energy, Climate Change and Environmental Issues: Results of a Survey in Turkey. 11th International Conference on Sustainable Energy Technologies: Vancouver Canada; 02/09/2012 - 05/09/2012

 • Çolak L, Çolak M. ;Knowledge Behavior and Attitude through Global Warming, Environment and Energy in Health Sector: What the Hospital Managers Thinks About It. 11th International Conference on Sustainable Energy Technologies: Vancouver Canada; 02/09/2012 - 05/09/2012

 • Sözen F, Eminsoy G, Kut A, Çolak M. ;Başkent üniversitesi öğrencilerinin dumansız kampüs projesi ile ilgili bilgi,tutum ve davranışlarının belirlenmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Antalya; 15/05/2012 - 19/05/2012

 • Sözen F, Eminsoy G, Fidan C, Kut A, Çolak M, Erdal R. ;Adölasanlarda Genel Sağlık Durumu ve Risk Davranışlarının Belirlenmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Antalya; 15/05/2012 - 19/05/2012

 • Eminsoy G, Sözen F, Kut A, Çolak M. ;?Başkent Üniversitesi Çalışanlarının Alternatif ve Tamamlayıcı Tıbba Bakış Açıları. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Antalya; 15/05/2012 - 19/05/2012

 • Sözen F, Eminsoy G, Fidan C, Kut A, Çolak M, Erdal R. ;Üniversite gençliğinin sigara karşıtı kampanyalarla ve faaliyetlerle ilgili görüşleri. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Antalya; 15/05/2012 - 19/05/2012

 • Çelik C, Çehreli S, Arhun N, Çolak M. ;Quantitative microleakage evaluation of repaired resin based restorations with different treatments. 45th Meeting of the Continental European Division of the International Association of Dental Research (CED-IADR) and Scandinavian Division: Budapeşte Macaristan; 02/09/2011 - 03/09/2011

 • Çolak M, Yılmaz F, Ersoy K. ;Analysis of health services utilization and catastrophic health expenditures of poor households by latent class models. Transforming Health and Economics 8?th World Congress on Health Economics: Toronto Canada; 10/07/2011 - 13/07/2011

 • Çelik C, Baranoğlu B, Arhun N, Çehreli S, Çolak M. ;Effect of oxygen barrier on physical properties of resin composites. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society BaSS: Bükreş Romanya; 28/04/2011 - 01/05/2011

 • Çolak M, Ersoy K. ;Assessing the interrater agreement in tele-radiology applicatıon wıth latent class analysis. XXV?th International Biometric Conference: Santa Catarina, Florinopolis, Brazil; 05/12/2010 - 10/12/2010

 • Çolak M, Ersoy K, Bayrak A. ;Yetişkin bireylerde sağlık bilgisi arama davranışları ve sağlık bilgisi ihtiyaçları. VIII. Sağlık Kurumları Yönetimi Kongresi: Marmaris Muğla; 13/05/2010 - 16/05/2010

 • Çolak M, Ersoy K, İzgün İ. ;Sağlık bilinçlendirilmesinde basının rolü: toplumun kitle iletişim araçlarındaki sağlık haberleri ve sağlık programları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. 8. ulusal sağlık kurumları yönetimi kongresi: Marmaris; 13/05/2010 - 16/05/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Hastanelerde Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternetin Kullanılması: Ankara İli Örneği. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/04/2010 - 07/04/2010

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması Konusunda Hasta Ve Hekim Görüşlerinin Karşılaştırılması. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/04/2010 - 07/04/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Kurumlarında Zirvedeki Liderlik Değerleri. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/04/2010 - 07/04/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Yürüyülen Kampanyalar Ve Çalışmalarla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/04/2010 - 07/04/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlik Sektöründe Tam Gün Yaklaşimi: Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/04/2010 - 07/04/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Çolak M, Ersoy K. ;Özel Sağlik Sigortasi Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 04/04/2010 - 07/04/2010

 • Kaymakoğlu B, Çolak M, Öksüz E. ;Bir Aile Hekimliği Web Sağlık Servisinin 2002-2008 Arasında Kullanımı:Turkiye?de bir Uygulama. TURKMIA Medical Informatics: Antalya; 12/11/2009 - 15/11/2009

 • Çolak M, Sözen F, Ersoy K, Algier L, Haberal M. ;Comparisons of health Sciences University Students and Religious Sciences University Students perspectives on Organ Donation and Transplantation in Turkey. Organ Donation Congress, 10'Th ISODP and 16'Th ETCO: Berlin Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Çolak M, Gürdamar S, Ersoy K, Sözen F, Haberal M. ;Determinning the Attitudes and Beliefs Related to Organ Donation and Transplantation of People from Different Religions Living in Turkey. Organ Donation Congress, 10'Th ISODP and 16'Th ETCO: Berlin Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Çolak M, Sözen F, Ersoy K, Haberal M. ;Organ Donation and Transplantation in Point of View of Lawyers By profession. Organ Donation Congress, 10'Th ISODP and 16'Th ETCO: Berlin Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Çolak M, Sözen F, Ersoy K, Algier L, Haberal M. ;Comparative Analysis of the Religious leaders and their religious Communitie?s Perspectives on Organ Donation and Transplantation in Turkey. Organ Donation Congress, 10'Th ISODP and 16'Th ETCO: Berlin Germany; 04/10/2009 - 07/10/2009

 • Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Leadership in Healthcare: Determining Values at the Top. Second International Conference On Social Sciences, Organized By Social Sciences Research Society: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Yılmaz F, Çolak M. ;Determining Financial Risk Profiles of Companies Listed in The Istanbul Stock Exchange By Latent Class Models. Second International Conference On Social Sciences, Organized By Social Sciences Research Society: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Çolak M. ;Applications of Latent Variable Models in Health Sciences. 5?th Conference of the Eastern mediterranean Region of the International Biometric Society: İstanbul Türkiye; 10/05/2009 - 14/05/2009

 • Çolak M, Kılıç A. ;HIV/AIDS Knowledege Behavior and Attitudes of University Students and Youths: Evaluation of peer Education Programmes in Turkey and in Armenia. 12'th World health Congress: İstanbul Türkiye; 27/04/2009 - 01/05/2009

 • Güngör S, Akova Y, Küçükerdömez C, Çolak M. ;The predictability of fluorescein angiography findings in determining Behçet?s disease. SOIE 2008 CONGRESS: Kapadokya Türkiye; 12/06/2008 - 15/06/2008

 • Çolak M, Yılmaz F, Kavuncubaşı Ş. ;Sınıf Küme Analizi İle Hastanelerin Performanslarının Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Malatya; 27/05/2008 - 30/05/2008

 • Çolak M, Kaymakoğlu B, Koç M, Ersoy K. ;Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması İle İlgili Hasta Görüşlerinin Belirlenmesi. IV.Tıp Bilişimi Kongresi: Antalya; 15/11/2007 - 18/11/2007

 • Çolak M, Ersoy K. ;Latent Class Model for Emergency Department Utulization Pattern: Segmentation of Emergency Department Admissions. 56?th Session of the International Statistical Institute: Lisboan Portugal; 22/08/2007 - 29/08/2007

 • Çolak M, Kızılbayraktar D, Çalışkan Ö, Hekimoğlu D, Palabıyık B. ;The Analysis of Interior Architectural Design of Hospitals in Ankara from the Public Relations Point of View. International Health and Hospital Administration Congress: Cyprus; 01/06/2007 - 03/06/2007

 • Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Haberciliğinde Yazılı Basının Rolü. International Health and Hospital Administration Congress: Cyprus; 01/06/2007 - 03/06/2007

 • Genç E, Ergin T, Hancı D, Çolak M. ;BPPV tedavisinde nüksün özellikleri. 29. Türkiye KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi: Antalya; 26/05/2007 - 31/05/2007

 • Çolak M, Kaymakoğlu B, Ersoy K. ;Türkiye'de Özel hastanelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. III.Tıp Bilişimi Kongresi: Antalya; 16/11/2006 - 19/11/2006

 • Çolak M, Kısa A. ;Doktorların İlaç Reçete Etme Davranışlarının Gizli Sınıf Faktör ve Gizli Sınıf Küme Modeli ile İncelenmesi. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Zonguldak; 05/09/2006 - 09/09/2006

 • Çolak M, Ersoy K. ;Gizli Sınıf Analiz Yönteminin İşletme ve Yönetim Alanlarında Uygulanması: Pazar Segmentasyonu ve Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu: Antalya; 24/05/2006 - 27/05/2006

 • Çolak M, Ersoy K, Özgülbaş N, Torun G. ;Yönetim epidemiyolojisi ve Sağlık Kurumları Yönetiminde Planlama: Acil Servis Başvuruları üzerine Amprik Çalışma. 3: Fethiye Muğla; 13/04/2006 - 16/04/2006

 • Özgülbaş N, Aksoy B, Çolak M, Koyuncugil A, Ersoy K. ;Hastanelerde Büyüklük ve Finansal Performans İlişkisi. 3: Fethiye Muğla; 13/04/2006 - 16/04/2006

 • Çolak M, Malhan S, Öksüz E, Ersoy K. ;An assessment of stereotypes about HIV/AIDS in higher education students in Ankara,Turkey. APHA 133'th Annual Meeting: Philadelphia USA; 10/12/2005 - 14/12/2005

 • Akgün H, Çolak M, Aydın Ö. ;Chronic diseases, new epidemy in the country. APHA 133'th Annual Meeting: Philadelphia USA; 10/12/2005 - 14/12/2005

 • Öksüz E, Malhan S, Çolak M, Ersoy K. ;Tobacco use among university students in Ankara, Turkey: A questionnaire study. APHA 133'th Annual Meeting: Philadelphia USA; 10/12/2005 - 14/12/2005

 • Çolak M, Ersoy K, Çetinkaya F. ;Legal abortion opinions of selected group in Turkey. APHA 133'th Annual Meeting: Philadelphia USA; 10/12/2005 - 14/12/2005

 • Malhan S, Çolak M, Öksüz E, Ersoy K. ;Realibility and validity of Turkish SF 10: Quality of life measurement in children's. APHA 133'th Annual Meeting: Philadelphia USA; 10/12/2005 - 14/12/2005

 • Hanoğlu Z, Çolak M, Pınar G. ;Adölesanların Mensturasyon ve Menstural Hijyen ile İlgili Bilgi Uygulama ve Algılama Durumlarının Belirlenmesi?,. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA: Kızılcahamam Ankara; 28/09/2005 - 01/10/2005

 • Çolak M, Ersoy K. ;Bu Okul Hastaların: Hasta Eğitimi ve Hasta Okulu Uygulaması. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA: Kızılcahamam Ankara; 28/09/2005 - 01/10/2005

 • Çolak M, Hanoğlu Z, Ersoy K. ;Notthingham Sağlık Profili İle Akademisyenlerin iyilik Hallerinin Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA: Kızılcahamam Ankara; 28/09/2005 - 01/10/2005

 • Hanoğlu Z, Çolak M, Pınar G. ;Meme Kanseri Risk Faktörleri Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Konusunda Tutum ve Davranışların Sağlık İnanç Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi: İstanbul; 21/09/2005 - 24/09/2005

 • Çolak M, Sümbüloğlu V. ;Tanı Testlerinin Gold Standart Olmadan Gizli Sınıf Analizi İle Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Bursa; 20/09/2005 - 22/09/2005

 • Gedik S, Gür S, Atalay B, Çolak M, Altınörs N, Akova Y. ;Humphrey Visual Field Analysis in Patients with Pituitary Adenoma. European Neuro- Ophthalmology Society 7?th meeting: Moscow Russia; 26/06/2005 - 29/06/2005

 • Çolak M. ;Gizli Sınıf Analizi ve Latent GOLD Uygulamaları. 4. İstatistik Kongresi: Antalya; 08/05/2005 - 12/05/2005

 • Özgülbaş N, Çolak M, Ersoy K. ;Çalışma Sermayesi Yatırım Politikaları ve Finanslama Stratejilerinin İşletme Karlılığına Etkisi. III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Kuşadası Muğla; 17/03/2005 - 20/03/2005

 • Çolak M, Özgülbaş N, Ersoy K. ;Hizmetlerinde Yönetim Epidemiyolojisinin Finansal Yönetimdeki Rolü. III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Kuşadası Muğla; 17/03/2005 - 20/03/2005

 • Özdemir A, Kılıç K, Yücel C, Özdemir H, Andaç Ş, Çolak M. ;'Meme lezyonlarının ayırıcı tanısında kontrastlı power Doppler ultrasonografinin etkinliği. 22. Türk Radyoloji Kongresi: Antalya; 26/10/2001 - 31/10/2001

 • Özgülbaş N, Çolak M. ;Ankara İli Merkezindeki Tıbbi Cihaz Satışı Yapan Medikal Şirketlerde Uygulanan Pazarlama Stratejileri ile Finansal Performans İlişkisi. 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: İstanbul; 27/09/2001 - 28/09/2001

 • Kısa A, Çolak M, Akyalçın B, Kurbetli M. ;Vardiyalı Çalışma Sistemini Uygulayan Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Bir Hastanede Hasta Memnuniyeti Araştırması. 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: İstanbul; 27/09/2001 - 28/09/2001

 • Temel M, Çolak M, Karaağaoğlu E. ;Meta Analizinde Heterojenliğin Önemi Ve İncelenmesi. 2. İstatistik Kongresi: Antalya; 02/05/2001 - 06/05/2001

 • Çolak M, Temel M, Karaağaoğlu E. ;Tanı Testlerinin Değerlendirilmesinde Referans E Birleştirilmesi Yaklaşımı. 2. İstatistik Kongresi: Antalya; 02/05/2001 - 06/05/2001

 • Çolak M, Özdemir P, Saraçbaşı O. ;Lifetime(yaşam boyu) risk hesaplamaları. 2. İstatistik Kongresi: Antalya; 02/05/2001 - 06/05/2001

 • Kısa A, Çolak M, Özkan O, Güngör A, Demirezen S. ;Türk Özel Sağlık Sigortası Sektörünün Sorunlarının Tespitine Yönelik Bir Saha Çalışması. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Özgülbaş N, Çolak M, Kavuncubaşı Ş. ;Hastanelerde Finansal Performans Ölçümü ve Finansal Performansı Etkileyen Örgütsel Faktörler. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Çolak M, Kısa A, Bayram A, Ermiş P. ;Askeri Hastanelerde Hasta Memnuniyeti, Bir Saha Çalışması. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Çolak M, Kısa A, Alap N, Demirezen H, İnceoğlu Y. ;Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti: Eryaman 2 No?lu Sağlık Ocağı?nda bir uygulama. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Çolak M, Kısa A, Biberoğlu G, Karakan E. ;Doktorların İlaç Seçiminde Dikkat edilen Kriterler. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Çolak M, Temel M, Karaağaoğlu E. ;Klinik Çalışmalarda Seri Ölçümlerin Değerlendirmesinde Summary Measure ve Area Under Curve Yaklaşımı ve Uygulaması. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Eskişehir; 13/09/2000 - 15/09/2000

 • Çolak M, Temel M, Karaağaoğlu E. ;Akciğer Kanserinin Evrelenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Öet İşlem Karakteristiği Eğrisi: Tanı Testlerinin Meta Analizi. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Eskişehir; 13/09/2000 - 15/09/2000

 • Akgöl P, Çolak M, Saraçbaşı O. ;Actuarial, Density ve Kaplan Meier Yöntemlerinin Karşılaştırması. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Eskişehir; 13/09/2000 - 15/09/2000

 • Malhan S, Çolak M, Ersoy K. ;Başkent Üniversitesi Geriatri ve Psiko-sosyal Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Kalite Algılamaları. Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde 5. Toplam Kalite Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 22/10/1999 - 23/10/1999

 • Karaağaoğlu E, Çolak M, Aydın H. ;The Use of Decision Analysis and Decision Trees in Paternity Testing İn Forensic Medicine. 52. International Statistical Institute: Helsinki Finland; 10/08/1999 - 18/08/1999