Araş.Gör. TUĞBA NİLAY KULAKSIZ

Spor Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1596
E-Posta : ngungor[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2014), Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri
 • Lisans (2011), Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri

Projeler


 • Koca C, Koşar Ş, Güzel Y, Öztürk P, Güngör TN. ;Kadın Sporcu Üçlemesinin Fizyolojik, Psikolojik ve Sosyokültürel Boyutlarıyla İncelenmesi. ", ", Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi", 01/09/2014.

 • Güngör TN, Turnagöl H, Koşar ŞN, Bulut S, Güzel Y, Hazır T. ;Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansına Etkisi. ", ", Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi", 01/09/2014.

Makaleler


 • Kulaksiz TN, Koşar ŞN, Bulut S, Güzel Y, Willems ME, Hazir T, Tunagöl HH. ;Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes. Nutrients, 2016; 8(5):269-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güzel Y, Güngör TN, Öztürk P, Koca C, Koşar ŞN. ;Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2016; :3-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Kulaksız TN, Ünver E, Hazır T, Kin İşler A. ;Alt Ekstremite Kaslarında İzokinetik Kuvvet, Yorgunluk ve Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler: Cinsiyetler Arası Karşılaştırma. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Güngör TN, Turnagöl H, Koşar ŞN, Bulut S, Güzel Y, Hazır T. ;Effects of Mouth Rinsing with Different Concentrations of Carbohydrate Solutions on Endurance Performance. 13th Sport Sciences Congress: KONYA; 07/11/2014 - 09/11/2014

 • Öztürk P, Güzel Y, Güngör TN, Koşar ŞN, Koca C. ;Investigation of Risk Factors for the Female Athlete Triad with Psychological Dimension in Athletes and Non-athletes. 13th Sport Sciences Congress: KONYA; 07/11/2014 - 09/11/2014

 • Güzel Y, Güngör TN, Öztürk P, Koca C, Koşar ŞN. ;Physical Activity and Body Composition in Adolescent Girls. 13th Sport Sciences Congress: KONYA; 07/11/2014 - 09/11/2014

 • Güzel Y, Güngör TN, Öztürk P, Koca C, Koşar ŞN. ;Risk Factors for The Female Athlete Triad in Athletes and Non-Athletes. IAPESGW Regional Symposium: International Gender Issues and Sport: ANKARA; 04/09/2014 - 05/09/2014

 • Güngör TN, Güzel Y, Öztürk P, Koca C, Koşar ŞN. ;Investigation of Body Composition in Female Athletes. IAPESGW Regional Symposium: International Gender Issues and Sport: ANKARA; 04/09/2014 - 05/09/2014

 • Bilgin E, Ünver E, Güngör TN, Önür Y, Bulut S, Turnagöl H. ;Yüzücü ve Basketbol Oyuncusu Çocukların Kemik Mineral Yoğunluğu İle Vücut Yağ Yüzdelerinin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: DENİZLİ; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Güngör TN, Turnagöl H. ;Genç Eskrimcilerde Sıvı Alımı ve Müsabakaya Bağlı Hidrasyon Durumunun Değerlendirilmesi. 4. Antrenman Bilimi Kongresi: ANKARA; 28/06/2011 - 30/06/2011