Araş.Gör. MEHMET CAN AKTAN

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1565
E-Posta : mcanaktan[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2016), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Lisans (2013), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Ödüller


 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;BEST PAPER AWARD. CUDES Bilim Kurulu", İSTANBUL", 16/12/2017.

Kitaplar


 • Aktan MC. ;Sahneyi Hazırlamak. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. YEŞİL SOSYAL HİZMET. Ankara: Nika Yayınevi; 2018. p.11-27.

 • Aktan MC. ;TÜRKİYE'DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN YAPILANDIRILMASI: Gereksinimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Gece Kitaplığı; 2018

 • Gökçearslan Çifci E, Aktan MC, Aksu L. ;OKUL SOSYAL HİZMETİNE GİRİŞ. Ankara: Ürün Yayınları; 2017

 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;Multiple discrimination for LGBTI refugees in Turkey: human rights violations and struggle against. In:Derya Demirdizen Çevik & Gülçin Taşkıran editors. Current Debates in Labour Economics Demography & Gender Studies. Londra & İstanbul: IJOPEC Publication; 2017. p.123-147.

 • Aktan MC. ;İnsan Hakları Söylemine Katılım. In:Durdu Baran Çifci editors. İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET. ANKARA: Nika Yayınevi; 2017. p.163-181.

Makaleler


 • Pak MD, Aktan MC, Özcan E. ;Sosyal Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye'de Sığınmacı ve Mülteci Sorunsalı. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018; 11(56):427-440. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Nadir U, Aktan MC. ;Okul Sosyal Hizmeti Ve Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rollerine İlişkin Bir Tartışma: Kurgusal Bir Vaka Sunumu. SAĞLIK VE TOPLUM, 2015; 25(3):78-88.

 • Aktan MC. ;TÜRKİYE'DE OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE OKUL SOSYAL HİZMETİ. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016; 2(1):109-120. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Aktan MC. ;Çocuk Koruma Sisteminde Koruyucu-Önleyici Bir Boyut Olarak Okul Sosyal Hizmetinin Yeri: Bir Olgu Sunumu. SOSYAL HİZMET ULUSAL GENÇLİK KONGRESİ: Çocuk Koruma Kongresi: Ankara; 02/03/2018 - 04/03/2018

 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;MULTIPLE DISCRIMINATION FOR LGBTI REFUGEES IN TURKEY: HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND STRUGGLE AGAINST. CUDES 2017: Current Debates in Social Sciences: İSTANBUL; 14/12/2017 - 16/12/2017

 • Pak MD, Aktan MC. ;Kayıp ve Yasın Anlamlandırılmasında Artırılmış Gerçeklik: Black Mirror Dizisi Örneği. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: Üsküdar Üniversitesi/ İstanbul; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Aktan MC. ;Social Work and Education: An Overview of School Social Work in Turkey. Joint World Conference On Social Work, Education and Social Development 2016 (SWSD2016): Seul, GÜNEY KORE; 27/06/2016 - 30/06/2016

 • Nadir U, Aktan MC. ;SOCIAL JUSTICE, EDUCATION AND SCHOOL SOCIAL WORK IN TURKEY. XIII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES): Sofya, BULGARİSTAN; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Yanardağ U, Aktan MC. ;TÜRKİYE'DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK BİR EYLEM PLANI: OKUL SOSYAL HİZMETİ ŞART!. SHUDER I. SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİ KONGRESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL; 08/05/2015 - 10/05/2015

 • Aktan MC. ;ÇOCUK CEZA EVLERİNDE BİR İSTİSMAR UNSURU OLARAK ÇOCUK CEZAEVLERİ SORUNSALI. SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ; 20/11/2014 - 22/11/2014