Dr. Öğr. Üyesi ZİYAFET UĞURLU

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2139
E-Posta : zhanoglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Başkent Üniversitesi, Halk Sağliği
 • Yüksek Lisans (1999), Ege Üniversitesi, Halk Sağliği Hemşireliği
 • Lisans (1992), Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu

Çalışma Alanları


 • HALK SAĞLIĞI

 • HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Birincilik Ödülü. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, IX. Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği Kongresi", Antalya", 19/05/2017.

Projeler


 • Hanoğlu Z, Ülber M, Turan S, Arslan E. ;İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. ", Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü", Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü", 16/06/2008.

Kitaplar


 • Uğurlu Z. ;Halk Sağlığı Hemşireliği Girişimleri. In:Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. : ; 2017

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z, Erdemir F. ;Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (NOC). In:Leman Birol editors. Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Matbaacılık; 2004. p.201-211.

Makaleler


 • Pınar G, Hanoğlu Z, Algıer L. ;Curriculum development in sexual health/reproductive health in Turkey. The Journal of Practice Teaching in Health and Social Work, ; :-.

 • Ugurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Ökdem Ş, Kav S. ;Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. European Journal of Oncology Nursing, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Akyüz E, Kav S, Ersayın A. ;Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerileri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018; 5(1):39-48.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kolon&Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017; :-.

 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A. ;Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri. ACTA Orthopaedica Et Teraumatologica Turcia, 2017; 51(Suppl1):235-.

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Özhan Elbaş N, Tuncay İC. ;Total Kalça ve Diz Artroplastisi Yapılan Hastalarda Ameliyat Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Hasta Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. ACTA Orthopaedica Et TeraumatologicaTurcia, 2017; 15(Suppl1):237-.

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. ;Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(1):73-78.

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Erol B. ;Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre Hemşirelik Bakımı:Olgu Sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Suplement 1, 2016; (Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Ersayın A, Doğan N. ;Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):32-46.

 • Sarıkaya Ö, Gönülal B, Uğurlu Z, Yeşilkaya A, Demirkaya H. ;Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Sağlığı Yönünden Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(Suppl1):285-.

 • Gönülal B, Yeşilkaya A, Uğurlu Z, Demirkaya H, Kiter E. ;Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Özellikleri. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(Suppl1):250-.

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı-Işık S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. ;The Status of Use of Surgical Safety Check List and Opinions of Nurses. Journal of Research and Development in Nursing, 2016; 18(1):53-62. ( CINAHL )

 • Gönülal B, Yeşilkaya A, Uğurlu Z, Demirkaya MH, Kiter E. ;BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARININ ÖZELLİKLERİ. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):250-.

 • Sarıkaya Ö, Gönülal B, Uğurlu Z, Yeşilkaya A, Demirkaya MH. ;Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Sağlığı Yönünden Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):285-.

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Awareness of Skin Cancer, Prevention, and Early Detection among Turkish University Students. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2016; 3(1):93-97. ( DOAJ )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S, Tepe A. ;The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace and Health Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ceylan K, Yılmaz E, Uğurlu Z, Ünlü H. ;Multiple fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı olan hastadahemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. ACTA Orthopaedica Et Teraumatologica Turcia, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. ;Are University Students Aware of Skin Cancer, Prevention and Early Detection? A Survey From Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):31-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Erdoğan B, Kurt Azap Ö, Arslan H, Uğurlu Z. ;Santral Venöz Katater İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Hızları ve Etken Dağılımı. Hastane Enfeksiyonları Dergisi, 2014; 18(1):326-327.

 • Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Erdoğan M, Kurt Azap Ö, Arslan H, Uğurlu Z. ;Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Dört Yıllık Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızları ve Etken Dağılımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2014; 18(1):324-325.

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. ;Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(1):30-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erdemir F, Kav S, Akgün Çitak E, Hanoğlu Z, Karahan A. ;A Turkish version of Kogan's Attitude toward older people (KAOP) scale: Reliability and validity assessment. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2011; 52(3):162-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Kav S. ;TESTICULAR CANCER AWARENESS AND TESTICULAR SELF-EXAMİNACATİON AMONG UNIVERSİTY STUDENTS. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 2011; 12(3):695-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Akman A, Doğan N, Tarakçı Z, Bulut Y, Hanoğlu Z. ;Turkish validity and reliability of the summary of diabetes self-care activities measure for patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Clinical Nursing, 2010; 19(19):2933-2935. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kiliçarslan Törüner E, Uysal G, Hanoğlu Z, Algier L. ;Pediatrik Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Bir Literatür Taraması. Dokuz Eylül Üniverisitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009; 2(3):102-109.

 • Ökdem Ş, Hanoğlu Z, Akgün Çitak E. ;Sexuality: Is it an important problem in gynecological cancer patients?. Journal of BUON, 2008; 13(Suppl):73-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L. ;Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi, 2008; 18(1):32-38. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Algıer LA, Hanoglu Z, Özden G, Kara F. ;The use of complementary and alternative (non-conventional) medicine in cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 2005; 9:138-146. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Algıer L, Doğan N, Abbasoğlu A, Hanoğlu Z, Yücel E, Kart H. ;Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. Sağlık ve Toplum, 2005; 15(4):36-42.

 • Bayık Z, Uysal A, Hanoğlu Z. ;Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Öncesi/Sonrası Görüşlerinin İrdelenmesi23. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998; 4(1):13-24.

Bildiriler


 • Karahan A, Uğurlu Z. ;Bilgisayar Görüş Sendromu ve Kuru Göz. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Uğurlu Z, Çamlıoğlu D, Çoban BN, Ersoy B, Oruçoğlu M. ;ADÖLESANLARDA OBEZİTE. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z. ;Hipertansiyonun Yönetiminde Aromaterapi Uygulaması. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çitak E. ;ATTITUDES AND VIEWS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS WITH A PRIMARY ROLE IN. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health: ANKARA/TURKİYE; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Uğurlu Z, Kav S, Özdemir Eler Ç, Kaya S, Korkmaz Y. ;ASSESSMENT OF HEALTH LITERACY IN 65 YEARS AND OLDER PATIENTS RECEIVING. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health: ANKARA/TURKİYE; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Balanuye B, Budak Ertürk E, Uğurlu Z. ;Comparison Of Sleep Quality Of Elderly İn Home And Hospital. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health: ANKARA/TURKİYE; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Kocakuşak T. ;Vertebral Tümör İnvazyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Süreci:Vaka Sunumu. 5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/11/2017 - 08/11/2017

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akova N, Tepe A, Özhan Elbaş N. ;Ameliyathane Personelinin Isıl Konforunu Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Antalya; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Günay A, Uğurlu Z, Ceylan A, Ayten N. ;2012-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Atuder Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu (KAPATOKS): Kapadokya; 20/10/2017 - 22/10/2017

 • Günay A, Uğurlu Z, Akyüz E, Akbaş S, Kayıpmaz A. ;2012-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Atuder Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu (KAPATOKS): Kapadokya; 20/10/2017 - 22/10/2017

 • Uğurlu Z, Çevik B, Kav S, Bulut Y, Çolak Çelebi E, Başçıl Tütüncü N. ;Diyabet hastalarının kendi kendine kan şekeri izlemine yönelik bilgi ve yeterlilik durumlarının değerlendirilmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, IX. Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği: ; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Günay A, Akyüz E, Uğurlu Z. ;Mastektomi Uygulanan Erkek Hastanın Hemşirelik Bakımı. 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi: ; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Ünlü H, Yasan HG. ;Distal Özefagus Rezeksiyonu, Özofagogastrostomi Yapılan Hastanın Virginia Henderson'un Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı: Vaka Sunumu. 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi: ANKARA; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Akyüz E, Saltan Ç, Uğurlu Z, Aydoğan C. ;Nekrotik Yarası Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Yara Kongresi: Antalya; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Akyüz E, Saltan Ç, Uğurlu Z, Aydoğan C. ;Nekrotik Yarası Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Yara Kongresi: Antalya; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Yılmaz E. ;Peristomal Alanda Yarası Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu.. 11. Ulusal Yara Kongresi: Antalya; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Yılmaz E. ;Peristomal Alanda Yarası Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Yara Kongresi: ; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Eren Z, Kav S. ;Analysis of the Nursing Care of a Patient With Breast Cancer:A Case Study. Breast Cancer Conferance: ; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Eren Z, Kav S. ;Analysis of the nursing care of a patient with breast cancer: A case study. Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Uğurlu Z, Ertoy G, Kav S. ;Analysis of the nursing care of A patient with breast cancer according to Orem's Self- Care Model: A casestudy. Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Uğurlu Z, Ertoy G, Kav S. ;Analysis of the Nursin Care of a Patient With Breast Cancer According to Orem's Self-Care Model:A Case Study. Breast Cancer Conferance: ; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Başol B. ;Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre Hemşirelik Bakımı:Olgu Sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi: ; 03/11/2016 - 06/11/2016

 • Çevik B, Uğurlu Z, Kav S, Erdoğan B, Karakut Ç. ;Hemşirelerin Hasta Teslimine İlişkin Görüşleri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2016 - 16/10/2016

 • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;The Nursing Care Process of a patient with ECMO Device according to Gordon's Functional Health Patterns. 8th Cardiovascular Nursing&Nurse Practitioners Meeting: LasVegas, USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

 • Balanuye B, Avcı-Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;The Nursing Care Process of a patient with ECMO Device according to Gondon's Functional Health Patterns. 8th Cardiovascular Nursing & Nurse Practitioners Meeting: Las Vegas, USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

 • Atay A, Güler Demir S, Uğurlu Z, Sezgin A. ;İkinci kez kalp transplantasyonu olan bir hastada Gordon?un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Doğan N. ;Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusundaki Görüşlerinin Ve Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı: Ankara/Türkiye; 04/11/2015 - 07/11/2015

 • Ceylan K, Yılmaz E, Uğurlu Z, Ünlü H. ;Multiple fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı olan hastada hemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. 7. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: Antalya/Türkiye; 27/10/2015 - 01/11/2015

 • Aydın N, Erdemir F, Uğurlu Z, Tanrıverdi Ö. ;The analysis of the intervention controlled substance checking and its activitied performed by chief nurses in Turkey. ACENDIO 2015: Switzerland, Bern; 16/04/2015

 • Erdemir F, Hakverdioğlu Yont G, Uğurlu Z, Aydın N. ;The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses. ACENDIO 2015: Switzerland, Bern; 16/04/2015

 • Aydın N, Erdemir F, Uğurlu Z, Tanrıverdi Ö. ;The analysis of the intervention controlled substance checking and its activitied performed by chief nurses in Turkey. ACENDIO 2015: Switzerland, Bern; 16/04/2015

 • Kaplan S, Şahin S, Pınar G, Peksoy S, Durukan A, Uğurlu Z, Ayhan A. ;Jinekolojik Kanserli Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Akyüz E, Doğan A, Uğurlu Z, Çevik B, Ayhan A. ;Malignite Tanısı Almış Kadınların Hamilelik Sürecinde Ve Sonrasında Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Kalaycı M, Ayhan A. ;Jinekoloijk Onkoloji ve Kadın Doğum Kliniklerinde yatan hastaların tedavi ve bakım süreçlerinde fiziksel mahremiyetin korunmasına yönelik görüşleri. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Erten B, Çevik B, Çelebi E, Uğurlu Z, Ayhan A. ;Kemoterapi tedavisi gören bir jinekolojik hastada ilaç komplikasyonunun yönetimi: Olgu sunumu. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Çevik B, Kav S, Uğurlu Z, Akyüz E. ;Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Beceri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya/Belek; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu , Avcı Işık , Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Determining difficulties, needs and coping ways of newly graduated nurses. XVI World Congress of Psychiatry: Madrid, Spain; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Gordon'ın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre ECMO Cihazına Bağlı Bir Hastanın Hemşirelik Bakım Süreci. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 21/04/2014

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. ;Ameliyathane Hemşirelerinin/Teknikerlerinin Algıladıkları İş Yükü ve Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Risk Faktörlerinden Etkilenme Durumları. . 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A. ;Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenliği cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. . 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H, Karahan A, Balanuye B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. ;Ameliyathanede Çalışan Hemşire ve Teknikerlerin Teknolojik Ekipman Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. . 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. ;Vajinal Leiomysarkom Tanılı Bir Gebenin I. J. Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi:Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 07/11/2012 - 11/11/2012

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. ;Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses. 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Geçkil E. ;Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretim Davranışlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY CANCER CONGRESS: STOCHOLM; 23/09/2011 - 27/09/2011

 • Akkuzu G, Uğurlu Z, Saydam T, Öztürk D, Ayhan A. ;Jinekolojik Onkolojik Hastalık Tanısı Almış Kadınların Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 26/09/2010 - 29/09/2010

 • Hanoğlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Ökdem Ş, Kav S. ;Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. 7th EONS Spring Convention: Hollanda; 15/04/2010

 • Akman A, Hanoğlu Z, Erdemir F. ;Karar Destek Sistemleri ve Hemşirelikte Yeri.. Tıp Bilişimi '08: Antalya; 13/11/2008 - 16/11/2008

 • Kav S, Akman A, Doğan N, Tarakçi Z, Bulut Y, Hanoğlu Z. ;Diyabet Öz Bakım Aktiviteleri Özeti Ölçeğinin Güvenirlilik ve Geçerliliği. 10.Ulusal İç Hastalıkları KOngresi: Belek-ANTALYA; 15/10/2008 - 19/10/2008

 • Kav S, Akman A, Doğan N, Tarakçı Z, Bulut Y, Hanoğlu Z. ;Diyabet Öz-Bakım Aktiviteleri Özeti (Summary of Diabetes Self-Care Activities-SDSCA) Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliliği. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Belek/Antalya; 15/10/2008 - 19/10/2008

 • Ökdem Ş, Hanoğlu Z, Akgün Çıtak E. ;Sexuality: Is it an important problem in gynecological cancer patients?. 7th Convgress of B.U.ON.: İzmir; 16/09/2008 - 19/09/2008

 • Kav S, Hanoğlu Z, Gündoğdu F, Büyükgönenç L, Platin N. ;Role and Responsibilities of Nurses Who Works in Radiation Oncology Clinics in Turkey. 6th EONS SPRİNG CONVENTİON: Geneva/Switzerland; 27/03/2008 - 29/03/2008

 • Avcı S, Sim S, Yıldız G, Erdemir F, Hanogğlu Z, Akman A. ;Hemşirelerin Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: İstanbul; 26/06/2007 - 29/06/2007

 • Çoruh M, Ünsal M, Arslantorun H, Hanoğlu Z, Akkuzu G, Pınar G, Doğan N, Algıer L. ;Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim Sisteminin Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Programına Entegrasyonu. ?, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı): Marmaris; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Pınar G, Algıer L, Hanoğlu Z, Akkuzu G, Doğan N, Çoruh M, Ünsal M. ;Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Lisans Öğrencilerinin Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Klinik Becerilerinin Güçlendirilmesi. ?, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı): Marmaris; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Akkuzu G, Pınar G, Hanoğlu Z, Doğan N, Algıer L, Çoruh M, Ünal M. ;Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Müfredat Programının Güçlendirilmesi. ?, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı): Marmaris; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L. ;Ülkemizde Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi: Antalya; 29/03/2006 - 31/03/2006

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Akman A. ;Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi: Antalya; 17/11/2005 - 20/11/2005

 • Hanoğlu Z, Çolak M, Kav S, Algıer L. ;Meme kanseri risk faktörleri ve kendi kendine meme muayenesi konusunda tutum ve davranışların sağlık inanç modeli çerçevesinde incelenmesi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi: İstanbul; 21/09/2005 - 24/09/2005

 • Hanoğlu Z, Çolak M, Pınar G. ;Adölesanların Mensturasyon ve Menstural Hijyen İle İlgili Bilgi, Uygulama ve Algılama Durumlarının Belirlenmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri: Ankara; 03/11/2004 - 06/11/2004

 • Çolak M, Hanoğlu Z, Ersoy K. ;NOTTINGHAM Sağlık Profili ile Akademisyenlerin İyilik Hallerinin Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri: Ankara; 03/11/2004 - 06/11/2004

 • Hanoğlu Z, Abbasoğlu A, Doğan N, Algıer L. ;İç hastalıkları kliniğinde çalışan hemşirelerin taburculuk aşamasında hastalara yönelik yaptıkları hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: ; 10/09/2004 - 12/09/2004

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z, Beder A, Erdemir F. ;Utilization of Nursing Outcomes Classification (NOC) in Nursing Information Systems. 3. Nursing Management Conference: Antalya; 05/11/2003 - 07/11/2003

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z, Erdemir F. ;Utilization of Nursing Outcomes Classification (NOC) in Nursing Information Systems. II. IInternational Nursing Management Conference: Antalya; 05/11/2003 - 07/11/2003

 • Papila R, Erdemir F, Doğan N, Hanoğlu Z. ;Hemşirelerin Hemodiyaliz Terapisi Girşimini Uygulama Durumları ve Uygulayış Özellikleri. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 05/06/2003 - 07/06/2005

 • Kangal T, Küçükkaya M, Haberal A, Vatandaş A, Hanoğlu Z, Doğan N. ;İstanbul Diyaliz Merkezinde Diyalize Giren Hastaların Bakımında Hemşirelik Tanılarının, Hemşirelik Girişimlerinin ve Hemşirelik Sonuçlarının Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 05/06/2003 - 07/06/2005

 • Hanoğlu Z, Algıer L. ;Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamasında Sık Kullanılan Hemşirelik Tanıları Ve Hemşirelik Girişimleri. Dokuz Eylül Üni. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Sempozyumu: İzmir; 08/05/2003 - 09/05/2003

 • Algıer L, Hanoğlu Z, Can G, Tortumluoğlu G, Çavdar İ, Okanlı A, Platin N. ;İleri Evre Kanser Hastasına Evde Bakım Verenlerin Sorunları. XV. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 23/04/2003 - 27/04/2003

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z. ;Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması. ?, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 01/02/2003

 • Papila R, Erdemir F, Doğan N, Hanoğlu Z. ;Hemşirelerin Hemodiyaliz Terapisi Girşimini Uygulama Durumları ve Uygulayış Özellikleri. ?, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 01/02/2003

 • Kangal T, Küçükkaya M, Haberal A, Vatandaş A, Hanoğlu Z, Doğan N. ;İstanbul Diyaliz Merkezinde Diyalize Giren Hastaların Bakımında Hemşirelik Tanılarının, Hemşirelik Girişimlerinin ve Hemşirelik Sonuçlarının Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Sınıflama Sİstemi Sempozyumu: Anklara; 01/01/2003 - 01/02/2003

 • Erdemir F, Algıer L, Hanoğlu Z, Hakverdioğlu G, Pınar G. ;Yaşlılarda ve diğer yaş gruplarında sağlığı geliştirme davranışları ve yaşam kalitesi. I. Ulusal Geriatri Kongresi: Antalya; 30/10/2002 - 03/11/2002

 • Algıer L, Doğan N, Abbasoğlu A, Hanoğlu Z, Yücel E, Kart H. ;Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. ?, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 25/09/2002 - 29/09/2002

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Geçgil E. ;Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretim Davranışlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Kapadokya; 18/10/2001 - 20/10/2001

 • Hanoğlu Z, Zan A, Çamlı A, Gökçora H. ;Çocuk Cerrahisi Polikliniğine Başvuran Annelerin Vücut Isısına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. XVIII. Çocuk Cerrahisi Kongresi: Kemer/Antalya; 01/10/2000 - 04/10/2000

 • Algıer L, Hanoğlu Z, Güler G, Gökçora H. ;Cerrahi girişim geçirecek olan çocukların ebeveynlerinde anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi. XVIII. Çocuk Cerrahisi Kongresi: Kemer/Antalya; 01/10/2000 - 04/10/2000

 • Erdemir F, Doğan N, Abbasoğlu A, Hanoğlu Z, Taşdemir N, Doğan H, Berberoğlu C. ;Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden Taburcu Olan Erişkin Hastaların Taburculuk Aşamasında Fonksiyonel Durumları. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 20/09/2000 - 24/09/2000

 • Erdemir F, Abbasoğlu A, Doğan N, Albayrak A, Hanoğlu Z, Ayral N, Vatandaş H. ;Başkent Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezlerinde Yatan Yaşlı (65 Yaş ve üstü) Bireylerin Profili. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 20/09/2000 - 24/09/2000

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Akman A. ;Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongre si: Antalya; 01/01/2000 - 01/02/2000

 • Hanoğlu Z, Bayık A. ;Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 15/05/1999 - 16/05/1999

 • Hanoğlu Z, Bayık A. ;Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: İzmir; 10/01/1999 - 01/02/1999

 • Uyer G, Algıer L, Akan N, Hanoğlu Z. ;Doktor ve Hemşirelerin Etik Kararı Gerektiren Durumlara Yaklaşımları. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları: Ankara; 01/01/1999 - 14/01/1999

 • Uyer G, Algıer L, Akan N, Hanoğlu Z. ;Doktor ve Hemşirelerin Etik Kararı Gerektiren Durumlara Yaklaşımları. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları: Ankara; 01/01/1999 - 14/01/1999

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z, Özsoy A. ;Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 26/09/1998 - 29/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z, Özsoy S. ;Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 26/09/1998 - 29/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z. ;Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezlerine Başvuran Kadınların, Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı: İzmir; 07/09/1998 - 09/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z. ;Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezlerine Başvuran Kadınların, Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı: İzmir; 07/09/1998 - 09/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Hanoğlu Z, Uysal A. ;Kadınların Gebelik Önleyici Yöntem Seçiminde Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları. Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu: Kayseri; 03/06/1998 - 05/06/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu4 Z. ;Kadınların Gebelik Önleyici Yöntem Seçiminde Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları. Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu: Kayseri; 03/06/1998 - 05/06/1998

 • Bahar Z, Türkistanlı E, Uğurlu Z. ;The Nurses Knowledge and Manners About Hepatitis B Infection?. 8 th International Congress on Infectious Diseases: Boıston; 15/05/1998 - 18/05/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Özsoy S, Uğurlu Z. ;Net Satışı (Tirajı) En Yüksek Dört GAzetedeki AIDS İle İlgili Haberlerin Geriye Dönük (1997) İncelenmesi. 4. Türkiye AIDS Sempozyumu: İzmir; 28/04/1998 - 30/04/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z. ;Kadınların Kullandıkları Gebelik Önleyici Yöntemlere İlişkin Görüşleri ve Memnuniyetleri. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Adana; 14/04/1998 - 18/04/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Özsoy S, Uğurlu Z, Uysal A. ;Net Satışı (Tirajı) En Yüksek Dört Gazetedeki AIDS İle İlgili Haberlerin Değerlendirilmesi. AIDS Dergisi: İzmir; 01/01/1998 - 01/02/1998