Dr. Öğr. Üyesi DENİZ ÖZTÜRK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2167
E-Posta : denizozturk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Esaslari Ve Yönetimi
 • Yüksek Lisans (2007), Gazi Üniversitesi, Hemşirelik Esaslari Ve Yönetimi
 • Lisans (2005), Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Esaslari Ve Yönetimi

Çalışma Alanları


 • HEMŞİRELİK ESASLARI VE YÖNETİMİ

Kitaplar


 • Öztürk D. ;Yaşamsal Bulgular. In:Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri.. : ; 2010

Makaleler


 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Eyikara E. ;The effect of the application of manual pressure before the administration of intramuscular injections on students? perceptions of postinjection pain: a semi-experimental study.. Journal of Clinical Nursing, 2017; 26:1632-1638. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öztürk D, Eyikara E, Göçmen Baykara Z. ;The opinions of nursing students regarding the first implementation of distance education. World journal on Educational Technology, 2017; 9:-. ( EBSCO )

 • Öztürk D. ;Uzaktan Eğitime Hemşirelik Eğitimi Penceresinden Bir Bakış. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015; 18:229-234.

 • Karadağ A, Hisar F, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. ;A longitudınal study on the effect of tailored training and counseling on the professional attitude of nursing students. Journal of Professional Nursing (2015) 31(3):262-270., 2015; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Öztürk D, Çalişkan N, Göçmen Baykara Z, Karadağ A. ;Determining the effect of periodic training on the basic psychomotor skills of nursing students. Nurse Education Today, 2015; 35:402-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Öztürk D, Dinç L. ;Effect of Web-Based Education on Nursing Students? Urinary Catheterization Knowledge and Skills.. Nurse Education Today (2014) 34(5):802-808., 2014; 34:802-808. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öztürk D. ;Web Destekli Öğretimin Hemşirelik Eğitiminde Kullanılmasının Önemi.. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014; 30:79-87.

 • Çalişkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H. ;The Effect Of Periodic Training On The Clinical Application Of Nursing Students' Psychomotor Skills. Procedia ? Social and Behavioral Sciences, 2012; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ A, Çalişkan N, Korkut H, Öztürk D. ;The Effect of Simulation Training on the Learning of Some Psychomotor Skills by First Year Nursing Students: The Case of Turkey. Procedia ? Social and Behavioral Sciences, Science Direct, 2012; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Öztürk D, Deniz Bulut H. ;Using Computer Assisted Learning in Nursing Education: A Pilot Study in Turkey.. International Journal of Caring Sciences (2012) 5(3): 302-310., 2012; 5:302-310. ( EBSCO )

 • Karadağ A, Öztürk D, Çelik B. ;Ostomili Bireylere Yönelik Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması.. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi (2011) 21(4):173-181., 2011; 21:173-181.

Bildiriler


 • Öztürk D. ;Simulation Scenario Development Steps for Educators. , International Congress os Black Sea Nursing Education: ; 12/10/2017 - 13/10/2017

 • Göçmen Baykara Z, Öztürk D. ;Integration of Technology into Ethics Education. Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi: ; 11/09/2017 - 12/10/2017

 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Eyikara E. ;Hizmet içi eğitimin hemşirelerin intramusküler enjeksiyon uygulamasında, ventrogluteal bölgeyi tercih etmeleri ve durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi: bir pilot çalışma. . Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Antalya.: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öztürk D, Eyikara E, Göçmen Baykara Z. ;The Opinions of the Nursing Students about the First Time Adopted Distance Education. 4th Cyprus International Conference on Educational Research, 19-21 March 2015, North Cyprus.: ; 19/03/2017 - 21/03/2017

 • Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Eyikara E. ;States of Student Nurses to Asses the Professional Practice Abilities. International Congress on Nursing, 16-18 March 2017.: ; 16/03/2017 - 18/03/2017

 • Deniz Bulut H, Karadağ A, Demir S, Öztürk D. ;Evaluation of the effects of two different counseling programs applied to freshman nursing students. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016.: ; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Karadağ A, Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Hanönü S. ;Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği Faaliyetleri: Kuruluşundan Günümüze. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 19/05/2015 - 23/05/2015

 • Karadağ A, Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Hanönü S. ;Temel Stoma Ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu?na Katılan Kursiyerlerin Profili. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 19-23 Mayıs 2015: ; 19/05/2015 - 23/05/2015

 • Öztürk D, Çalişkan N, Göçmen Baykara Z, Karadağ A. ;Hemşirelikte Psikomotor Beceri Öğretimi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014.: ; 19/11/2014 - 22/11/2014

 • Karadağ A, Hisar F, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. ;Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumlarına Etkisi: Prospektif Bir Çalışma. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014.: ; 19/11/2014 - 22/11/2014

 • Göçmen Baykara Z, Çalişkan N, Korkut H, Öztürk D. ;Analyzing of Autonomy and Ethical Decision Making Processes of Nursing. 13th International Nursing Ethics Conferance, 04-06 Ekim 2012.: ; 04/10/2012 - 06/10/2012

 • Göçmen Baykara Z, Güler Demir S, Öztürk D, Akbaba A, Çarboğa B. ;Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi dönemde aç kalma sürelerinin belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi ve 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Öztokmak M, Öztürk D, Göçmen Baykara Z. ;Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamanın İlk Gününe İlişkin Duygularının Belirlenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012.: ; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Karadağ A, Öztürk D, Çelik B. ;Stoma Yaşam Kalitesi Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011.: ; 18/05/2011 - 22/05/2011

 • Öztürk D, Köktürk N. ;. KOAH hastalarında hastalığın yönetimi ve ilaç uygulamasına yönelik yapılan hasta eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012.: ; 11/04/2011 - 15/04/2011

 • Karadağ A, Öztürk D. ;Determınıng The Instructors? Attıtudes Towards Dıstance Educatıon In Faculty Of Health Scıences: A Pılot Study. International Distance Education Conference: ; 27/10/2010 - 29/10/2010

 • Karadağ A, Korkut H, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. ;Eğitim Ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumlarına Etkisi. 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010.: ; 21/10/2010 - 23/10/2010

 • Çalişkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H. ;Periyodik Eğitimin Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersi?nde Öğrendikleri İşlemleri Klinikte Uygulamalarına Etkisi. 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010.: ; 21/10/2010 - 23/10/2010

 • Deniz Bulut H, Öztürk D. ;The Effect Of Two Dıfferent Methods On Student Success In The Teachıng Of Subcutaneous Injectıon. International Educational Technology Conference: ; 26/04/2010 - 27/04/2010

 • Karadağ A, Deniz Bulut H, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. ;Bir Grup Öğrencinin Subkütan Enjeksiyon Uygulamasının Öğretiminden Dört Ay Sonra Uygulamayı Hatırlama Düzeyleri.. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi, 22-25 Ekim 2008.: ; 22/10/2008 - 25/10/2008