Prof. Dr. NERMİN ÖZGÜLBAŞ

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2137
E-Posta : ozgulbas[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2001), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği
 • Lisans (1990), Gazi Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • FİNANS

 • VERİ MADENCİLİĞİ

Ödüller


 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;En İyi Bildiri. World Summit on Economic-Financial Crisis and International Business", Washington-USA", 16/09/2012.

Projeler


 • ;Akıllı Finansal Erken Uyarı Sistemi. ", BAŞKENT-TEKMER", KOSGEB", 14/02/2015.

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Hatay İli İhracatı Araştırma Projesi. ", DOĞAKA Kalkınma Ajansı", Kalkınma Bakanlığı", 30/04/2014.

 • Özgülbaş N. ;Genel Sağlık Sigortası Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. ", Sosyal Güvenlik Kurumu", Kalkınma Bakanlığı", 31/12/2013.

 • Özgülbaş N. ;Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi Ve Hesaplanması Projesi, Sosyal Güvenlik Kurumu. ", Sosyal Güvenlik Kurumu", Kalkınma Bakanlığı", 03/06/2015.

 • Özgülbaş N. ;Hatay İl Yenilik Platformu, TÜBİTAK, İŞBAP- İl Yenilik Platformu Projesi. ", Hatay Valiliği", TÜBİTAK", 31/12/2014.

 • Özgülbaş N. ;GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi, Musabeyli Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı. ", Musabeyli Kaymakamlığı", GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı", 25/12/2012.

 • ;GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi, Elbeyli Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı. ", Elbeyli Kaymakamlığı", GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı", 31/08/2012.

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırma Projesi. ", Hatay Valiliği", DOĞAKA Kankınma Ajansı", 01/05/2012.

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Sarıaslan H, Ersoy K. ;Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Finansal Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi. ", ", TÜBİTAK", 31/08/2010.

 • ;Medikal Firmalar Sektör Analizi. ", ", Başkent Üniversitesi", 30/06/2007.

 • ;Özel Hastaneler Sektör Analizi,. ", ", Başkent Üniversitesi", 30/06/2007.

 • ;Uzaktan Eğitim Sistemi. ", Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü", Sağlık Bakanlığı", 01/01/2011.

 • ;Türk İlaç Endüstrisi Sektör Analizi. ", ", Başkent Üniversitesi", 30/06/2007.

 • ;Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması İçin Altyapı Geliştirilmesi Araştırma Projesi. ", TC Health Bilgi Teknolojileri Ltd.", Maliye Bakanlığı", 01/01/2007.

 • ;Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezinde Hizmet Maliyetlerinin ve En Sık Görülen Hastalıkların Maliyetlerinin Belirlenmesi. ", ", Başkent Üniversitesi", 30/06/2005.

 • ;National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project. ", SağlıkBakanlığı", World Bank", 31/12/2005.

Kitaplar


 • Özgülbaş N. ;Yazar editors. Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2014

 • Özgülbaş N. ;Nermin Özgülbaş editors. Sağlık Sektöründe Hizmet ve Hastalık Maliyet Analizi. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2014

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Editör editors. Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views. USA: Idea Group Inc; 2013

 • Özgülbaş N, Tarcan M. ;Yazar editors. Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2013

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Financial Early Warning System For Risk Detection and Prevention from Financial Crisis. In:Ali Serhan Koyuncugil ve Nermin Özgülbaş editors. Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for Risk Detection. USA: İdea Group Inc.; 2011. p.76-108.

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Yazar editors. Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırması. Antakya: DOĞAKA; 2011

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Social Aid Fraud Detection System And Poverty Map Model Suggestion Based On Data Mining For Social Risk Mitigation. In:Ali Serhan Koyuncugil ve Nermin Özgülbaş editors. Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for Risk Detection. USA: Idea Group Inc; 2010. p.173-193.

 • Özgülbaş N. ;Yazar editors. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2010

 • Özgülbaş N. ;Yazar editors. Sağlık İşletmlerinde Finansal Yönetim. Zirve Üniversitesi: Zirve Üniversitesi; 2010

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Editör editors. Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for Risk Detection. USA: Idea Group Inc.; 2010

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Early Warning System for SMEs as a Financial Risk Detector. In:Hakikur Rahman editors. Data Mining Applications for Empowering Knowledge Societies. USA: IGI Global; 2008. p.221-240.

 • Özgülbaş N. ;Yazar editors. Sağlık İşletmelerinde Finansal Yapı ve Planlaması. Anakara: Sağlık Bakanlığı; 2008

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Veri Madenciliği ve İMKB?ye Uygulanması. In:Atatürk?ün 125. Doğum Yılına Armağan. Ankara: SPK; 2007

Makaleler


 • Alpaslan D, Gençtürk M, Özgülbaş N. ;Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi İle Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015; 20(1):317-338.

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Financial Early Warning System Model and Data Mining Application for Risk Detection. Expert Systems with Applications, 2012; 39(6):6238-6252. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Early Warning System for Financially Distressed Hospitals via Data Mining Application. Journal of Medical Systems, 2012; 36(4):2271-2287. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Data Mining: Using and Applications in Medicine and Healthcare. International Journal of Informatics, 2009; 2(2):21-32. ( EBSCO )

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Bilgin M, Altıparmak A. ;Kamu Hastanelerinin Finansal Performansını Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesi. Verimlilik Dergisi, 2009; 4:105-116.

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Risk Modeling By CHAID Decision Tree Algorithm. Journal of ICCES, 2009; 11(2):39-46.

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Financial Profiling of Public Hospitals: An Application by Data Mining. The International Journal of Health Planning and Management, 2009; 24(1):69-83. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Detecting Road Maps for Capacity Utilization Decisions by Clustering Analysis and CHAID Decision Trees. Journal of Medical Systems, 2010; 34(4):459-464. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Donor Research and Matching System Based on Data Mining in Organ Transplantation. Journal of Medical Systems, 2010; 34(3):251-259. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Duman R, Hatipoğlu B. ;Özel Hastane Sektörünün Finansal Değerlendirmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2008; 40:120-130.

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;İMKB'de İşlem Gören KOBİ'lerin Güçlü ve Zayıf Yönleri: Bir CHAID Karar Ağacı Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008; 23(1):1-28.

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;A Data Mining Model for Detecting Financial and Operational Risk Indicators of SMEs. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 2008; 36:88-91. ( SCOPUS )

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Detecting Financial Early Warning Signs in Istanbul Stock Exchange by Data Mining. International Journal of Business Research, 2007; 7(3):-. ( Cabell's )

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Application of Data Mining Method For Financial Profiling. Journal of Social Responsibility, 2007; 2(3):328-335. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Sağlık Kurumlarında Finansal Performans Ölçümü: Kamu Hastanelerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 2007; 253:18-30. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özgülbaş N. ;Türkiye?de Kamu Hastanelerinin Finansal Durum Değerlendirmede Kullanabilecekleri Bir Yöntem: Trend Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2006; 29:129-139.

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Yılmaz F. ;Identifying the Effect of Firm Size on Financial Performance of SMEs. The Business Review, Cambridge, 2006; 5(3):162-167. ( Cabell's )

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Benchmarking of General Hospitals to Improve Financial Performance. The Business Review, Cambridge, 2006; 5(2):284-289. ( Cabell's )

 • Özgülbaş N, Kısa A. ;Wasteful Use of Financial Resources in Public Hospitals in Turkey: A Trend Analysis. The Health Care Manager, 2006; 25(3):-. ( Medline/Pubmed )

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Using CHAID Decision Tree Algorithm for Financial Performance Measurement Scale. The Business Review, Cambridge, 2006; 5(1):132-139. ( Cabell's )

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Is There a Specific Measure for Financial Performance of SMEs. The Business Review, Cambridge, 2006; 5(2):314-319. ( Cabell's )

 • Özgülbaş N. ;The Comparison Of Actual Cost, Price And Standard Price In Health Services Presentation. World of the Accounting and Finance Journal, 2005; :-. ( EBSCO )

 • Özgülbaş N, Mertler A. ;Ankara?da Hizmet Veren Bir Sağlık Ocağında Maliyet Minimizasyon Yöntemi İle Aile Planlaması Hizmetleri Maliyetlerinin Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum, 2005; 15(1):65-70.

 • Özgülbaş N. ;Sağlık Kurumlarında Finansal Performans Ölçümü ve Finansal Performansı Artırmak İçin Kullanılacak Stratejiler. Verimlilik Dergisi, 2005; 3:125-144.

 • Özgülbaş N. ;Hastanelerde Finansal Performans Standartlarının Belirlenmesi. Modern Hastane Yönetimi, 2004; 4:18-22.

 • Özgülbaş N. ;Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü. Verimlilik Dergisi, 2003; 1:69-90.

 • Özgülbaş N. ;Bir Kamu Hastanesinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Yönelik Bir Araştırma. Modern Hastane Yönetimi, 2001; 5(1):8-13.

 • Özgülbaş N. ;Hastanelerin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumları ve Sorunlar. Yaklaşım, 2000; 85:227-235.

 • Özgülbaş N, Malhan S. ;Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama. Modern Hastane Yönetimi, 2000; 4(2):15-19.

 • Özgülbaş N, Erdil D. ;Ankara İli Merkezindeki Tıbbi Cihaz Satışı Yapan Medikal Şirketlerin Finansal Sorunları. Modern Hastane Yönetimi, 2000; 4(5):38-44.

 • Özgülbaş N. ;Hastanelerde Finansal Performans Ölçmede Kullanılan Yöntemler. Modern Hastane Yönetimi, 1999; 36(6):24-28.

 • Özgülbaş N. ;Hastanelerde Finansal Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Verimlilik Dergisi, 1998; 2:121-144.

Bildiriler


 • Özgülbaş N. ;Gender Equality Studies in Başkent University. STEM Gender Equality Congress: Berlin; 07/06/2017 - 10/06/2017

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Need for Financial Eucation: An Anaysis via Data Mining. 9th International Congress on New Trends in Education: Antalya; 18/05/2017 - 20/05/2017

 • Özgülbaş N. ;Kadın Statüsünün Güçlendirilmesinde Kaldıraç: Kadın Girişimciliği. Kadın Hakları: Aile İçinde Ve İş Hayatında Kadına Yönelik Ayrımcılık Çalıştayı: Lefkoşa-Kıbrıs; 17/12/2016 - 17/12/2017

 • Özgülbaş N, Bildirici F. ;Halka Açık ve Halka Açık Olmayan Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Analizi. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Ünal E. ;Sağlık Sektörü Sermaye Yapısı ve Finansal Risk Analizi. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Özgülbaş N, Yılmaz D. ;Fatura Takip Sistem Modelii?, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: ; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Toprak C. ;The Relationship Between Innovation And Financial Performance In Turkish Health Sector. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: Orlando-USA; 05/07/2016 - 08/07/2016

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Ünal E. ;Determining Capital Structure And Financial Risk Profiles Of Turkish Private Health Sector Via Data Mining. 5th World Conference On Business, Economics And Management: Antalya; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Fırlarer A, Özgülbaş N, Varoğlu A. ;Üniversite Organize Sanayi İşbirliği: Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Modeli. 8. USİMP Ulusal Kongresi: Konya; 09/06/2015 - 10/06/2015

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Financial Risk Management And Consultancy Solution Via Data Mining. The 18th International Conference on Advances in Business Management and Information Technology: Tayland; 04/04/2015

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;How Managers Read the Decision Trees and Learn Financial Risk Automatically. 3rd International Conference on Information Technology and Science: Tayland; 28/03/2015 - 29/03/2015

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Detecting Early Warning Signs: A Model for Private Hospitals via Data Mining. World Congress 2013 the Frontiers in Intelligent Data and Signal Analysis: USA; 13/07/2013 - 16/07/2013

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Profiling SMEs According to Innovativeness and Detecting Financial Performance Characteristics via Data Mining. International Conference on Machine Learning and Data Mining: Hollanda; 15/05/2013 - 16/05/2013

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Risk Classification of SMEs by Early Warning Model Based on Data Mining. International Conference on Business, Economics, and Financial Sciences, Management: Endonezya; 24/10/2012 - 25/10/2012

 • Alparslan D, Özgülbaş N, Ersoy K. ;Bir Üniversite Hastanesinde İşletme Sermayesi Analizi ve İşletme Sermayesi ile Finansal Performans İlişkisinin Değerlendirilmesi. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: ; 13/09/2012 - 15/09/2012

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Relationship Between Capital Structure and Financial Performance: An Application by Data Mining. 2011 Internatıonal Statistical Symposium: Taiwan; 19/11/2011 - 22/11/2011

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Using Data Mining for Detecting Operational Risk Factors. 15th Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: USA; 19/07/2011 - 22/07/2011

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Türk Turizm Sektörünün Finansal Analizi. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: Nevşehir; 27/05/2010 - 30/05/2010

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Data Mining for Financial Modeling: An Early Warning System Against Financial Crisis. 46th Euro Working Group on Financial Modeling: İstanbul, Turkey; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Classificatıon Of Ministry Of Health Hospitals According To Financial Risk: A Data Mining Model. 2nd International Conference on Healthcare Performance and Quality: Antalya, Turkey; 28/04/2010 - 01/05/2010

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Financial Profiling For Detecting Operational Risk By Data Mining. Academic And Business Research Institute International Conference: USA; 24/09/2009 - 26/09/2009

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Measuring and Hedging Operational Risk by Data Mining. World Summit on Economic-Financial Crisis and International Business: USA; 14/09/2009 - 16/09/2009

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Risk Modeling By CHAID Decision Tree Algorithm. International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences: Thailand; 08/04/2009 - 13/04/2009

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Developing Road Maps for Financial Decision Making by CHAID Decision Tree. International Conference on Information Management and Engineering: Kuala Lumpur, Malaysia; 03/04/2009 - 05/04/2009

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Hospital Early Warning System For Detecting Financial Performance and Risk Indicators of Ministry Health Hospitals. International Conference on Healtcare Performance and Quality: Antalya, Turkey; 19/03/2009 - 21/03/2009

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;R&D in Pharmaceutical Industry: Evaluation According to Growth, Innovation and Financial Performance. 3rd International Conference on Healthcare Quality, Patient Safety and Accreditation: Antalya, Turkey; 11/02/2009 - 14/02/2009

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Hastaneler İçin Veri Madenciliği İle Finansal Erken Uyarı Sinyallerinin ve Yol Haritalarının Belirlenmesi. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 22/10/2008 - 26/10/2008

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Ersoy K, Emir E, Benli B. ;Türk İlaç Sektörünün Finansal Analizi. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Antalya; 22/10/2008 - 26/10/2008

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Financial Early Warning Model For SMEs by Data Mining. 1st International SMEs and Basel II Symposium: İzmir, Turkey; 02/05/2008 - 04/05/2008

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;A Data Mining Model for Detecting Laboratory Errors and Fraud. 2nd International Patient Safety Congress: Antalya, Turkey; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Veri Madenciliği İle Finansal Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi. 4. KOBI ve Verimlilik Kongresi: İstanbul; 07/12/2007 - 08/12/2007

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Sağlıkta Veri Madenciliğiyle Anti-Fraud Uygulamalar: Veri Sorunlarının Çözümü İçin Veri Madenciliğine Dayalı Profillendirme Yaklaşımı. IV. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi: Antalya; 15/11/2007 - 18/11/2007

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Detecting Financial Early Warning Signs in Istanbul Stock Exchange by Data Mining. International Business and Economics Conference: USA; 12/10/2007 - 17/10/2007

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Road Maps To Improve Financial Performance: A Data Mining Application. International Business and Economics Conference: USA; 12/10/2007 - 17/10/2007

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Discovering Information for Strategic Financial Road Maps by Data Mining. Information and Intelligent Systems Conference: Varazdin, Croatia; 12/09/2007 - 14/09/2007

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Financial Early Warning Systems in Hospitals via Data Mining. International Health and Hospital Administration Congress: Nicosia, TRNC; 01/06/2007 - 03/06/2007

 • Bayram A, Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Improving Effectiveness in Hospitals by Benchmarking. International Health and Hospital Administration Congress: Nicosia, TRNC; 01/06/2007 - 03/06/2007

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;İMKBde İşlem Gören KOBİlere Finansal Benchmarking Tekniğinin İstatistiksel Perspektifle Uygulanması. VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Kırıkkale; 31/05/2007 - 03/06/2007

 • Yılmaz F, Koyuncugil AS, Özgülbaş N, Tarcan M, Ersoy K. ;Hastanelerde Alacakların Önemi ve Alacak Yönetiminin Finansal Göstergelere Etkileri. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;A New Page in Patient Safety: Data Mining. 1st International Patient Safety Congress,: Antalya, Turkey; 28/03/2007 - 31/03/2007

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Yılmaz F. ;Identifying the Effect of Firm Size on Financial Performance of SMEs. Economics & International Business Research Conference: USA; 13/12/2006 - 16/12/2006

 • Özgülbaş N, Yılmaz F. ;Performansa Dayalı Yönetime Geçiş Sürecinde Olan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri?nde Finansal Performans Araştırması. Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi,: Muğla; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;İMKB?de İşlem Gören KOBİ?lerin Veri Madenciliği Karar Ağaçları Algoritmalarından CHAID ile Profillendirilmesi ve Küreselleşme Sürecinde Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Belirlenmesi. 10. Ulusal Finans Sempozyumu: İzmir; 01/11/2006 - 04/11/2006

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;İMKB?de İşlem Gören KOBİ?lerin Finansal Başarısızlığına Etki Eden Faktörlerin Veri Madenciliği İle Belirlenmesi. 3. KOBI ve Verimlilik Kongresi: İstanbul; 17/10/2006 - 18/10/2006

 • Malhan S, Özgülbaş N, Öksüz E. ;Will Costing of Illness be a Strategic Perspective for the Resource Allocation of Health Organizations. International Congress of Economics: Ankara, Turkey; 11/09/2006 - 13/09/2006

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Is there a Specific Measure for Financial Performance of SMEs. The Global Business & Economics Research Conference: Istanbul, Turkey; 09/08/2006 - 12/08/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Benchmarking of General Hospitals to Improve Financial Performance. The Global Business & Economics Research Conference: Istanbul, Turkey,; 09/08/2006 - 12/08/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Using Data Mining for Financial Benchmarking. The Australian Statistical Conference/ New Zealand Statistical Association Conference: Auckland, New Zelland; 03/07/2006 - 06/07/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Financial Profiling of SMEs: A Data Mining Application. AFAANZ Conference, Accounting And Finance Association Of Australia and New Zealand Limited: Wellington, New Zealand; 02/07/2006 - 04/07/2006

 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Financial Profiling of SMEs: An Application By Data Mining. The European Applied Business Research (EABR) Conference: Italy; 26/06/2006 - 29/06/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Sözen C, Ersoy K. ;Determination of Success Limit of Capacity Utilization Rate and Its Impact Factors Via Data Mining. 2nd International Conference on Business Management & Economics: Turkey; 15/06/2006 - 18/06/2006

 • Sözen C, Özgülbaş N, Ersoy K. ;A Conceptual Framework To Explain Characteristics of Network Activities Of The Organizations. 2nd International Conference on Business Management & Economics: Turkey; 15/06/2006 - 18/06/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Using CHAID Decision Tree Algorithm for Financial Performance Measurement Scale. International Business & Management Research Conference: USA,; 01/06/2006 - 04/06/2006

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Application of Data Mining Method For Financial Profiling. 5. International Conference on Corporate Social Responsibility and Accounting Finance and Regulation: Edirne, Turkey; 01/05/2006 - 04/05/2006

 • Çolak M, Ersoy K, Özgülbaş N, Torun G. ;Yönetim Epidemiyolojisi ve Sağlık Kurumları Yönetiminde Planlama: Acil Servis Başvuruları Üzerine Ampirik Çalışma. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Fethiye; 13/04/2006 - 16/04/2006

 • Özgülbaş N, Aksoy B, Çolak M, Koyuncugil AS, Ersoy K. ;Hastanelerde Büyüklük ve Finansal Performans İlişkisi. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Fethiye; 13/04/2006 - 16/04/2006

 • Özgülbaş N. ;Does the Location Area of the Hospitals Have Impact on the Technical and Financial Performance. APHA 133rd Annual Meeting: USA; 10/12/2005 - 14/12/2005

 • Sözen C, Koyuncugil AS, Özgülbaş N. ;Bilgi Sistemleri Kurulumunun Maliyet-Etkililiği Üzerine Bir Çalışma: Hastane Otomasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Uluslararası Katılımlı Kongresi: Ankara; 28/09/2005 - 30/09/2005

 • Aksoy B, Özgülbaş N, Özerkan B. ;Ankara'daki Özel Hastanelerde Personel Seçim Süreçlerinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Uluslararası Katılımlı Kongresi: Ankara; 28/09/2005 - 30/09/2005

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Finansal Performans Düzeyinin Artırılmasında Bir Strateji Olarak Benchmarking Tekniğinin Uygulanması. 9. Ulusal Finans Sempozyumu: Nevşehir; 28/09/2005 - 30/09/2005

 • Özgülbaş N, Malhan S, Oksuz E. ;Calculation of Cost of Interventions in an University Based Health Center in Ankara, Turkey. 2005 NAPCRG Annual Meeting: Quebec, Canada; 12/09/2005 - 14/09/2005

 • Özgülbaş N. ;Örgütsel Büyüklük Değişkeni Olarak Yatak Kapasitesinin Hastane Finansal ve Teknik Performansına Etkisi. 4. İstatistik Kongresi: Antalya; 08/05/2005 - 12/05/2005

 • Özgülbaş N, Çolak M. ;Çalışma Sermayesi Yatırım Politikaları ve Finanslama Stratejilerinin İşletme Karlılığına Etkisi. III. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Yönetimi Kongresi: İzmir; 17/04/2005 - 20/04/2005

 • Çolak M, Özgülbaş N. ;Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Epidemiyolojisinin Finansal Yönetimdeki Rolü. III. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Yönetimi Kongresi: İzmir; 17/04/2005 - 20/04/2005

 • Özgülbaş N, Kısa A. ;Wasteful Use of Financial Resources in Public Hospitals in Turkey: A Trend Analysis. Business and Health Administration Association Annual Conference,: USA; 16/03/2005 - 18/03/2005

 • Malhan S, Özgülbaş N, Kavuncubaşı Ş. ;Hastane Ekipmanının Temininde Finansal Kiralama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Eskişehir; 16/09/2002 - 19/09/2002

 • Özgülbaş N, Bayram A. ;Hastanelerin Finansal Başarısızlığında Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolünün Tespiti: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Eskişehir; 16/09/2002 - 19/09/2002

 • Özgülbaş N, Aksoy B, Peker S. ;Alternatif Tıp Tedavi Yöntemlerinden Akupunktur İle Tedavi Gören Hastaların Başvuru Nedenleri ve Memnuyetlerinin Ölçülmesi. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Eskişehir; 15/09/2002 - 16/09/2002

 • Ökem G, Özgülbaş N. ;Poverty Alleviation in Healthcare: The Green Card in Turkey. Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems. Second International Healthcare Conference: Ankara, Turkey; 17/07/2002 - 19/07/2002

 • Özgülbaş N, Ökem G. ;The Relationship between Technical and Financial Performance at the Ministry of Health?s Hospitals in Turkey. Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems. Second International Healthcare Conference: Ankara, Turkey; 17/07/2002 - 19/07/2002

 • Özgülbaş N, Çolak M. ;Ankara İli Merkezindeki Tıbbi Cihaz Satışı Yapan Medikal Şirketlerde Uygulanan Pazarlama Stratejileri İle Finansal Performans İlişkisi?. ?, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: İstanbul; 27/09/2001 - 28/09/2001

 • Özgülbaş N. ;Ankara ve İstanbul İllerindeki Özel Hastanelerde Sermaye Bütçelemesi Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu,: İstanbul; 27/09/2001 - 28/09/2001

 • Özgülbaş N, Çelik F. ;Ankara İli Merkezindeki Özel Polikliniklerin Finansal Sorunları. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Özgülbaş N, Çolak M, Kavuncubaşı Ş. ;Hastanelerde Finansal Performans Ölçümü ve Finansal Performansı Etkileyen Örgütsel Faktörler. III. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 28/09/2000 - 29/09/2000

 • Özgülbaş N, Malhan S. ;Hastanelerin Finansal Performansının Ölçümünde Kullanılmak Üzere Standart Oranların Belirlenmesi ve Örnek Bir Uygulama. I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi: Ankara; 20/05/2000 - 21/05/2000

 • Kısa A, Akıncı F, Özgülbaş N. ;Financial Crises of a Private Turkish Hospital: A Case Study. Allied Academies National Conference: USA; 05/04/2000 - 08/04/2000

 • Özgülbaş N. ;Kamu Hastanelerinde Finansal Performans Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama. II. Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 15/05/1999 - 16/05/1999