Dr. Öğr. Üyesi GÜL ÖZNUR KARABIÇAK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1611
E-Posta : guloznur[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Yüksek Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Karabıçak GO, Hazar Kanık Z. ;Fluidoterapi. In:Hülya Harutoğlu editors. Isı, ışık ve hidroterapi. Ankara: Pelikan; 2016. p.203-209.

 • Karabıçak GÖ. ;Hasta Değerlendirmesi. In:Bülent Elbasan editors. Enerjik Kinezyolojinin Prensipleri ve Uygulaması. Ankara: Pelikan; 2016. p.169-180.

Makaleler


 • Karabicak GO, Hazar Kanik Z, Sarpel S. ;Kinesio-Taping in the Successful Management of Hallux Rigidus: A Case Repor. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2017; 8(1):31-34.

 • Karabicak GO, Comuk Balci N, Gulsen M, Ozturk B, Cetin N. ;The effect of postural control and balance on femoral anteversion in children with spastic cerebral palsy. The Journal of Physical Therapy Science, 2016; 28:1696-1700. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Talu B, Koca T , Bayramlar K, Karabicak GO. ;Evaluation of the Pain and Foot Functions in Women with Hallux valgus deformities. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2016; 7(2):144-149. ( EBSCO )

 • Karabicak GO, Hazar Kanik Z. ;A Novel Aspect in Keloid Treatment: Short Term Effects of Kinesio® Taping. Mathews Journal of Orthopedics, 2016; 1(1):1-7.

 • Gunaydin G, Hazar Kanik Z, Karabicak GO, Sozlu U, Pala O, Alkan Z, Basar S, Citaker S. ;Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire. J Orthop Sci, 2016; 16(21):295-298. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karabicak GO, Bek N, Tiftikci U. ;Short-Term Effects of Kinesiotaping on Pain and Joint Alignment in Conservative Treatment of Hallux Valgus.. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2015; 38(8):564-571. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Guney H, Karabicak GO, Ozunlu Pekyavas N, Teker B, Nohutlu E, Balci P, Baltaci G. ;Which stretching technique is effective in decreasıng glenohumeral internal rotation deficit?. J of Medicina Dello Sport, 2015; (68):291-302. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tiftikçi U, Serbest S, Yalın Kilinc C, Karabıçak GÖ, Vergili Ö. ;Return to work in miners following anterior cruciate ligament reconstruction. Pan African Medical Journal, 2015; 22:173-173. ( Medline/Pubmed )

 • Hazar Z, Karabicak GO, Tiftikci U. ;Reliability of photographic posture analysis in adolescents. journal Physical Therapy Science, 2015; (27):3123-3126. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özünlü N, Başarı GÖ, Baltacı G. ;The Effects of Carrying Extra Weight on Ankle Stability in Adolescent Basketball Players. The Foot, 2010; 20(2):55-60. ( MED SCİ )

 • Başarı GÖ, Balcı P, Nohutlu E, Ulusoy S, Vayvay ES, Sertoğlu E, Baltacı G. ; Fizyoterapi öğrencilerinde mesleki bilincinin postür üzerine etkisi.. Türkiye Klinikleri, 2009; 1(1):31-37.

Bildiriler


 • Karabiçak GÖ. ;Halluks rijitus tedavisinde kinezyo-bantlamanın kullanımı: vaka sunumu. 1. Ulusal Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 22/11/2017 - 25/11/2017

 • Karabiçak GÖ, Talu B. ;Kinesio tape vs Neuromuscular stimulation conservative treatment of hemiplegic shoulder: a randomized controlled trial. 15th European Neurology Congress: London; 29/08/2017 - 31/08/2017

 • Karabicak GO, Uygur SF. ;Assessment of the effects of physical activity on posture, pain, and anxiety in adolescents. 22nd European Society of Biomechanics: Lyon; 10/07/2016 - 13/07/2016

 • Karabıçak GÖ, Hazar Z. ;Keloid Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Kinesio® bantlama uygulamasının kısa dönem etkileri.. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • Hayran K, Karabicak GO, Kilickap S, Yuce D. ;Smoking prevalence in adolescents after smoking. World Cancer Congress 2014: Melbourne; 03/12/2014 - 06/12/2014

 • Hotaman H, Krabaıçak GÖ. ;Ev programı ve ev programıyla birlikte yumuşak doku mobilizasyonunun konjenital muskuler tortikollis üzerine etkisi.. 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Hotaman H, Karabıçak GÖ. ;Konjenital muskuler tortikollis ve plagiosefali arasındaki ilişkinin incelenmesi.. 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Karabıçak GÖ, Hotaman H. ;Keklicek H. 313 Çanta taşımanın adolesanlarda bel ve boyun ağrısı üzerine etkisi.. 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Karabıçak GÖ, Hotaman H. ; Adolesanlarda abdominal ve erektör kas enduransı ve fiziksel aktivite düzeyi ve spora katılımının ilişkisi.. 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Karabıçak GÖ, Hotaman H. ;313 Adolesanda Kas iskelet sistemi sorunlarının fiziksel aktivite düzeyiyle ilişkisi.. 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Karabıçak GÖ, Uygur SF. ;Ayakbileği ekleminde ortez ve bantlamanın performans üzerine anlık etkilerinin karşılaştırılması. Protez Ortez 2014 Kogresi: Ankara; 24/04/2014 - 26/04/2014

 • Karabıçak GÖ, Hazar Z, Uygur SF. ;Adolesanlarda fotoğrafla postür analizinin güvenilirliği. 7. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: ; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Guney H, Baltaci G, Ozunlu Pekyavas N, Karabicak GO. ;Comparison Of Sleeper's, Cross Body And Manual Stretching For Posterior Shoulder Tightness: Randomized Controlled Trial.. ACSM 2012 Annual meeting: ABD; 29/05/2012 - 02/06/2012

 • Karabıçak GÖ, Özünlü Pekyavaş N, Balcı P, Teker B, Güney H, Nohutlu Günaydın E, Baltacı G. ;Posterior kapsül kısalığında sleeper strech egzersizi: rastgele kontrollü çalışma. 6. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Kuşadası; 19/10/2011 - 22/10/2016

 • Karabıçak GÖ, Uygur SF, Baltacı G. ;ortez ve bantlama uygulamasının profesyonel sporcularda ayak bileği eklem pozisyonu üzerine etkisi. 5. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 22/10/2010 - 24/10/2010

 • Karabıçak GÖ, Uygur SF, Baltacı G. ;Ortez ve bantlamanın sporcularda postural kontrol üzerine etkisi. 5. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 22/10/2010 - 24/10/2010

 • Karabıçak GÖ, Bek N, Tiftikçi U. ;Halluks valgusta kinesio bantlamanın ağrı ve deformite şiddeti üzerine etkisi. 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Hatay; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Pekyavas NO, Basari GO, Baltaci G. ;The Effects Of Weight Ankle Stability In Adolescent Basketball Players.. 2nd World Congress on Sports Injury Prevention: Norveç; 26/06/2008 - 28/06/2008

 • Başarı GÖ, Nohutlu E, Baltacı G. ;Sağlıklı bireylerde Gibney bantlamasının dikey sıçrama ve hop test sonuçlarına etkisi. 4. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: İstanbul; 18/10/2007 - 20/10/2007

 • Başarı GÖ, Ulusoy S, Irmak R, Baltacı G. ;Başın anterior tilti ve kifotik postürün gözlemsel olarak değerlendirilmesi. 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: ; 04/05/2007 - 06/05/2007