Araş.Gör. MERVE DENİZ PAK

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1565
E-Posta : mdpak[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2017), Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Yüksek Lisans (2017), Ankara Üniversitesi, Disiplinlerarasi Aile Danişmanliği
 • Lisans (2016), Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

 • SOSYAL HİZMET

Ödüller


 • Pak MD, Yavuz Çolak M, Şahin Fİ. ;6. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması: Genetik ve Etik 3.lük Ödülü.. Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD", Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD", 01/05/2015.

 • Pak MD, Yavuz Çolak M. ;5. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması: Organ Nakli ve Etik: Toplumsal Etik Derneği, Jüri Özel Ödülü. Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD", Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD", 01/05/2014.

 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;Best Paper CUDES 2017. University of Westminster& IJOPEC", İstanbul", 14/12/2017.

Kitaplar


 • Aktan MC, Özcan E, Pak MD. ;Problematic of distance education in applied disciplines in Turkey. In:Şenel Gerçek editors. Current Debates in Education. London & İstanbul: IJOPEC Publication; 2018. p.33-44.

 • Pak MD. ;Endüstriyel Kirlenme, Çevresel Bozulma ve İnsanların Direnci. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Yeşil Sosyal Hizmet. Ankara: Nika Yayınevi; 2018. p.79-101.

 • Koçyıldırım G, Pak MD, İçağasıoğlu Çoban A. ;İklim Değişimi, Yenilenebilir Enerji ve Sosyal Sorunların Çözümü. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Yeşil Sosyal Hizmet. Ankara: Nika Yayınevi; 2018. p.101-123.

 • Pak MD. ;Psychological Reactions in Behçet's Disease. In:Bora Erdağı editors. Current Debates in Philisophy & Psychology. Londra & İstanbul: IJOPEC Publication; 2017. p.131-152.

 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;Multiple discrimination for LGBTI refugees in Turkey: human rights violations and struggle against. In:Derya Demirdizen Çevik & Gülçin Taşkıran editors. Current Debates in Labour Economics Demography & Gender Studies. Londra & İstanbul: IJOPEC Publication; 2017. p.123-147.

 • Pak MD. ;Kültür ve İnsan Hakları. In:Durdu Baran Çifci editors. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet. Ankara: Nika Yayınevi; 2017. p.89-113.

 • Pak MD. ;Kronik Hastalıklar ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2017. p.199-234.

 • Pak MD, Şahin Fİ, Yavuz Çolak M. ;Bana, Sana, Ona Özel Tıp: Farmakogenetik Testlerin Etik Boyutu. In:Nesrin Çobanoğlu editors. Genetik ve Etik. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2015

 • Pak MD, Yavuz Çolak M. ;Biz Sorduk 10lar Söylediler: 10 Senaryoda Organ Naklinin 10 Etik Yönü. In:Nesrin Çobanoğlu editors. Organ Nakli ve Etik. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2014

Makaleler


 • Pak MD, Aktan MC, Özcan E. ;Sosyal sürdürülebilirlik bağlamında Türkiye'de sığınmacı ve mülteci sorunsalı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018; 11(56):427-440. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Attepe Özden S, Pak MD, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal Hizmette İyilik Hali Kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2017; 2(2):87-104. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Pak MD. ;Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2017; 27(3):3-13.

 • Pak MD. ;Sosyal Hizmet Ve Pozitivist Okul Ekseninde Suç Olgusuna Eleştirel Bakış. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2017; 28(1):227-245.

 • Pak MD, Özcan E, İçağasıoğlu Çoban A. ;Acil servis çalışanlarının ikincil travmatik stres düzeyi ve psikolojik dayanıklılığı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017; 10(52):628-644. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Yavuz Çolak M, Hekimoğlu Tunceli D, Pak MD. ;The Ethical Issues Of Pharmacogenetic Tests. Value in Health, 2016; 19(7):466-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erdem G, Pak MD. ;Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyodemografik Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma:Ardahan Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2012; 23(2):75-82.

Bildiriler


 • Pak MD, İnce Ö. ;Usıng Analytıc Hıerarchy Process To Identıfy Stress Factors Of The Socıal Workers In Elderly Care. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018

 • Pak MD. ;Memleket mi, Yıldızlar mı, Gençliğim mi Daha Uzak: Sığınmacı ve Mülteci Gençlerde Ruh Sağlığı. I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 03/03/2018

 • Pak C, Pak MD. ;Sınırların Ötesine Akış:Sığınmacı ve Mülteci Çocuklarla Sanat Terapisi Uygulamaları. Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi/ Çocuk Koruma Kongresi: Ankara; 02/03/2018 - 04/03/2018

 • Pak MD. ;Kırılan Yerden Yeşermek: Travma Yaşayan Sığınmacı ve Mülteci Çocuklara Nasıl Destek Oluruz?. Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi/ Çocuk Koruma Kongresi: Ankara; 02/03/2018 - 04/03/2018

 • İnce Ö, Pak MD. ;Türkiyede Çocukluk Dönemi Nadir Hastalıklarında Sağlık Politikaları ve Öneriler. Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi/ Çocuk Koruma Kongresi: Ankara; 02/03/2018 - 04/03/2018

 • Özcan E, Pak MD, Aktan MC. ;Multi-based Discrimination for LGBTI Refugees in Turkey: Human Rights Violations and Struggle Against. Current Debates in Social Sciences International Congress: İstanbul; 14/12/2017 - 17/12/2017

 • Pak MD, İnce Ö. ;Türkiyede FMF ve Behçet Hastalarına Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumunun Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Eğitim, Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi: Marmara Üniversitesi SBF 10.Yıl Bilimsel Etkinliği: Marmara Üniversitesi, İstanbul; 07/12/2017 - 08/12/2017

 • İnce Ö, Pak MD. ;Nadir Hastalıkların Küresel Halk Sağlığında Oluşturduğu Tehlikenin Önem Derecesinin Belirlenmesi ve AHP Yönetimiyle Uygun Politikanın Seçimi. 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Trabzon; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Pak MD, Aktan MC. ;Kayıp ve Yasın Anlamlandırılmasında Artırılmış Gerçeklik: Black Mirror Dizisi Örneği. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: Üsküdar Üniversitesi/ İstanbul; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Pak MD, Yavuz Çolak M, Numanoğlu Tekin R. ;Üniversite Öğrencilerinin Erken Evliliklere Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: Üsküdar Üniversitesi/ İstanbul; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Pak MD, Pak C. ;Üniversite Gençliğinde Uyum Arayışı: Öğrenci Toplulukları. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: Üsküdar Üniversitesi/ İstanbul; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Pak MD, Hekimoğlu Tunceli D, Anıldı A. ;"Sizden Biri": Sağlık Yönetimi Eğitiminde Bir Halkla İlişkiler Çalışması. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Kızılcahamam; Ankara; 01/12/2016 - 02/12/2016

 • Pak MD, Yavuz Çolak M, Hekimoğlu Tunceli D. ;Sağlıkta Şiddet Haberlerinin Ekolojik Yaklaşım ile Haber Etiği Açısından Değerlendirilmesi. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Kızılcahamam; Ankara; 01/12/2016 - 02/12/2016

 • Pak MD, Dinler B, Hekimoğlu Tunceli D. ;"Ali Gibi Ol": Sosyal Medyada Bir Sağlık İletişimi Kampanyası Örneği. 10.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Kızılcahamam; Ankara; 01/12/2016 - 02/12/2016

 • Pak MD, Hekimoğlu Tunceli D, Yavuz Çolak M. ;Müziğin Tedavi Edici Özelliği ve Terapi Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Görüşlerin Değerlendirilmesi. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu V: Başkent Üniversitesi; Ankara; 13/10/2016 - 14/10/2016

 • Pak MD, Soylu G, Khalid A. ;Bağlanma Kuramı Ekseninde Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları. 3. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi: Ankara Üniversitesi/ Ankara; 05/05/2016 - 07/05/2016

 • Pak MD, Artık A. ;Mobil Bağımlılık: Çocuklarda İnternet Kullanımının Gelişime Olumsuz Etkileri. 3. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi: Ankara Üniversitesi/ Ankara; 05/05/2016 - 07/05/2016

 • Pak MD, Hekimoğlu Tunceli D. ;İntihar Bombacılarının Motivasyonu. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi: Üsküdar Üniversitesi/ İstanbul; 28/04/2016 - 30/04/2016

 • Pak MD. ;Onkolojik Sosyal Hizmet Perspektifinde Jinekolojik Kanserli Hastaların Değerlendirilmesinde Ekolojik Model. 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi: Ankara; 23/04/2016 - 24/04/2016

 • Pak MD. ;Klinik Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla İntihar Olgusu. 2. Ulusal Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi: Ankara; 23/04/2016 - 24/04/2016

 • Pak MD, Hekimoğlu Tunceli D, Yavuz Çolak M. ;Hasta Şikâyet Yönetim Sistemi Kapsamında Hasta Şikâyetlerinin İncelenmesi. 9.Sağlık ve Hastane idaresi Kongresi: Marmara Üniversitesi/İstanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Pak MD, Anıldı A, Yavuz Çolak M. ;Evaluation of Opinions of Patient Regarding E-Healthcare Services in Health Institutions and Usage Percentage of These Services. 3. Global Health IARIA Conferences:Third international health challenges: Roma/italya; 24/08/2014 - 28/08/2014

 • Erdem G, Pak MD. ;Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. 56. Milli Pediatri Kongresi: Girne/KKTC; 28/11/2012 - 02/12/2012