Prof. Dr. MEHTAP AKÇİL OK

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1842
E-Posta : matemel[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~matemel/

 • Doktora (2000), Hacettepe Üniversitesi, Byoistatistik
 • Yüksek Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, Byoistatistik
 • Lisans (1992), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • BİYOİSTATİSTİK

Projeler


 • Akçil Temel M. ;Türkiye Radyo Televizyon Kurumu , Ege Bölgesi Radyo Yayınları Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-67-8 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/08/2006.

 • Akçil Temel M. ;Türkiye Radyo Televizyon Kurumu , Marmara Bölgesi Radyo Yayınları Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-65-1 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/01/2006.

 • Akçil Temel M. ;TRT Ulusal Televizyon Yayınları Türkiye Geneli Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-61-9 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/12/2005.

 • Akçil Temel M. ;TRT GAP Diyarbakır Bölge Radyosu Yayınları Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-59-7 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/12/2005.

 • Akçil Temel M. ;TRT Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-54-6 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/12/2004.

 • Akçil Temel M. ;TRT Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-48-1 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/12/2003.

 • Akçil Temel M. ;TRT Televizyonu Yayınları Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-41-4 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 21/12/2002.

 • Akçil Temel M. ;TRT Radyo- Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması (Azerbeycan). ISBN:975-7655-44-9 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 21/12/2002.

 • Ersoy K, Akçil M, Aydın Ö. ;Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik Projesi. T.C. Sağlık Bakanlığı ", Ankara", Dünya Bankası", 31/12/2005.

 • Akçil Temel M. ;TRT-İNT, Türkiye?nin Sesi, TRT-FM Radyo-Televizyon Yayınları İzlenme ve Eğilim Belirleme Kamuoyu Araştırması (ALMANYA). ISBN:975-7655-31-7 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 21/12/2000.

 • Akçil Temel M. ;TRT-GAP Radyo-Televizyon Yayınları İzlenme ve Eğilim Belirleme Kamuoyu Araştırması. ISBN:975-7655-29-5 ", Başkent Üniversitesi", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 31/12/2000.

 • Akçil Temel M. ;Öffentliche Meinungsuntersuchung Für Die Bestimmung Der Neigung An Rundfunk Und Fernsehsendung Der TRT-INT. ISBN:975-7655-32-5 ", Başkent Üniversitesi", Sendungs-Planung, Koordinatin Und Bewertungs-Amt", 21/12/2000.

 • Pekcan G, Kirkizoğlu E. ;6-12 Yaş Grubu Çocuklarda İyot Yetersizliği Hastalıkları, Görülme Sıklığı ve İyotlu Tuz Kullanım Durumu:15 İl?de Beslenme Eğitimi Araştırma Projes. T.C. Sağlık Bakanlığı ", Hacettepe Üni. Beslenme ve Diyetetik Bölümü", Sağlık Bakanlığı, Ana ve Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Genel Müdürlüğü", 31/12/1996.

Makaleler


 • Köseler E, Kızıltan G, Türker PF, Saka M, Ok M, Bacanlı D, Aydos T, Bayraktar N, Özdemir H. ;The effects of glucose and fructose on body weight and some biochemical parameters in rats. Progress in Nutrition, 2018; 20(1):46-51. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan G, Akçil Ok M. ;Hastane Yiyecek Hizmetleri Hasta memnuniyeti Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve Güvenirlik çalışması. Türkiye Klinikleri sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; :-.

 • Demirkaya MH, Yeşilkaya A, Akçil Ok M, Kurt Azap Ö. ;İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi. Klimik Dergisi, 2017; 30(1):32-35.

 • Yeşilkaya A, Azap Ö, Aydın M, Akçil Ok M. ;Epidemiology, species distribution, clinical characteristics and mortality of candidaemia in a tertiary care university hospital in Turkey, 2007-2014.. Mycoses, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Müftüoğlu S, Kızıltan G, Akçil Ok M. ;Majör Depresyon Hastaları için Aşırı Besin İsteği Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 2(1):13-22.

 • Kocamış RN, Türker PF, Köseler E, Kızıltan G. ;Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):15-31.

 • Yeşil E, Kızıltan G, Akçil Ok M, Anıl C. ;Prolaktinomalı Bireylerde Zayıflama Diyetlerinin Bazı Biyokimyasal Parametrelere ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi. Başkent Üniveristesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(2):17-33.

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Saka M. ;SAĞLIK EĞITIMI ALAN ve ALMAYAN ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE ORTOREKSIYA NERVOZA PREVALANSI. ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016; (7):23-36.

 • Günaydın YK, Vural K, Akçil Ok M, Katırcı Y. ;Comparison of carbon monoxide poisonings originated from coal stove and natural gas and the evaluation of Neutrophil/Lymphocyte ratio. Dicle Tıp Dergisi, 2015; 42(3):467-470. ( EBSCO )

 • Kapucuoğlu N, Kürsat Bozkurt K, Baspinar S, Kocer M, Erol Eroglu H, Akdeniz R, Akçil M. ;The clinicopathological and prognostic significance of CD24, CD44,CD133, ALDH1 expressions in invasive ductal carcinoma of the breastCD44/CD24 expression in breast cancer. Pathology ? Research and Practice, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akçil Ok M, Ercan A, Süleyman Kaya F. ;A Content Analysis of Food Advertising Exposure on Turkish Television. Health Promotion International, 2015; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN OBEZİTE ÖNYARGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GAMS27-OBEZİTE ÖNYARGI ÖLÇEĞİ. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2015; 2(3):29-43.

 • Akçil Ok M, Girgin M. ;Ankara'da İki Özel Yurt İşletmesinde Servqual Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2015; 13(25):295-323.

 • Acar Ö, Erkut S, Özçelik TB, Özdemir E, Akçil M. ;A clinical comparison of cordless and conventional displacement systems regarding clinical performance and impression quality. Journal of Prosthetic Dentistry, 2014; 111(5):388-394. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yeşilkaya A, Azap ÖK, Demirkaya MH, Akçil Ok M, Arslan H, Akdur A. ;Bloodstream Infections among Solid Organ Transplant Recipients:Aight Years' Experience from a Turkish University Hospital. Balkan Medical Journal, 2013; 30:282-286. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Günaydın YK, Katırcı Y, Duymaz H, Vural K, Halhalli HC, Akçil M. ;Comparision of success and pain levels of supination-flexion and hyperpronation maneuvers in childhood nursemaid's elbow cases. American Journal of Emergency Medicine, 2013; 31(7):1078-1081. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şeker D, Öztuna D, Kulaçoğlu H, Genç Y, Akçil M. ;Mesh size in Lichtenstein repair: a systematic review and meta-analysis to determine the importance of mesh size. Hernia, 2013; 17:167-175. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cesur M, Akçil M, Ertek S, Emral R, Bulut Ş, Gullu S. ;Role of Cytological Characteristics of benign thyroid nodules on effectiveness of their treatment with levothyroxine. Arch.Med.Sci., 2013; 9(6):1083-1089. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akçil M. ;Tıpta Meta-Analizi. n'den N'ye Gezinti İstatistik Dergisi, 2012; (8):18-21.

 • Çoban G, Yıldırım E, Göktürk S, Çalışkan Z, Türk E, Akçil M. ;Body Mass Index, Cholecystitis, Cholelithiasis, Pancreatitis and Imaging of Common Bile Duct Stones. The American Journal of the Medical Sciences, 2013; 1:1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ertek S, Cicero A, Cesur M, Akçil M, Kayhan T, Korkmaz M. ;The severity of coronary atherosclerosis in diabetic and non-diabetic metabolic syndrome patients diagnosed according to different criteria and undergoing elective angiography. Acta Diabetol., 2011; 48:21-27. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yıldız N, Tez M. ;A Comparision of the Effect Size Estimators in Meta-Analysis. Applied Mathematical Sciences, 2009; 3(15):725-736. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Akçil M, Karaağaoğlu E, Demirhan B. ;Diagnostic Accuracy of Fine-Needle Aspiration Cytology of Palpable Breast Masses: An SROC Curce With Fixed and Random Effects Linear Meta-Regression Models. Diagnostic Cytopatholıgy, 2008; 36(5):303-310. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kapucuoglu N, Bulbul G, Tulunay G, Temel Akçil M. ;Reproducibility of grading systems for endometrial endometrioid carcinoma and their relation with pathologic prognostic parameters. Int Gynecol cancer, 2008; (18):790-796. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cesur M, Bayram F, Temel Akçil M, Ozkaya M, Koçer A, Ertorer M. ;Thyrotoxic hypokalaemic periodic paralysis in a Turkish population: three new case reports and analysis of the case series. Clinical Endocrinology, 2008; (68):143-152. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Selçuk H, Uruç I, Temel Akçil M, Ocal S, Huddam B, Korkmaz M. ;Factors Prognostic of Survival in Patients Awaiting Liver Transplantation for End-Stage Liver Disease. Dig Dis Sci, 2007; (52):3217-3223. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cesur M, Özbalkan Z, Temel Akçil M, Karaarslan Y. ;Etnicity may be a reason for lipid changes and high Lp(a) levels in rheumatoid arthritis. Clinical Rheumatology, 2007; (26):355-361. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karabudak E, Kızıltan G, Akçil M. ;Ankara İli Üniversite Öğrencilerinin Vejetaryenlik Prevelansı. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2006; 16(2):54-63.

 • Baş M, Temel Akçil M, Ersun A, Kıvaç G. ;Prerequisite Programs and Food Hygiene in Hospitals: Food Safety Knowledge Practices of Food Staffs in Ankara, Turkey. Infection Control and Hospital Epidemiology, 2005; 26(4):420-424. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Meta-Analizinde İstatistiksel Yöntemler. Hacettepe Tıp Dergisi, 2001; 32(4):362-369.

 • Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Tıpta Meta-Analizi. Hacettepe Tıp Dergisi, 2001; 32(2):184-190.

 • Erdem N, Kulaçoğlu İ, Temel Akçil M, Yastı A, Kama N, Bozkurt N. ;Perioperative Oral Supplement with Immunonutrients in Gastrointestinal Cancer Patients. Tr.J.of Medical Sciences, 2001; 31(1):79-86.

 • Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Meta-Analysis of Life Constructs in Antihypertansive Drug Therapy. ?, Tr.J.of Medical Sciences, 1999; 29(4):455-460.

 • Gökmen A, Seçkin Ü, Bodur H, Yücel M, Pekcan G, Akçil M. ;Osteoporozda Risk Faktörleri. Osteoporoz Dünyasından, 1998; 4(3):525-533.

Bildiriler


 • Ercan A, Akçil Ok M, Memişoğlu D. ;Yrataıcı Drama Dersinin Mezuniyet Sonrası Öğrencilerin Empatik Eğilim ve Empatik becerileri Üzerine Etkileri. 28.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi: Antalya; 23/11/2017 - 26/11/2017

 • Akçil Ok M. ;Meta-Analizinde Odds Oranlarının Aşırı Yayılım Sorununa Beta-Binomiyal Model Yaklaşımı. 19.Ulusal ve II.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi: Antalya; 25/10/2017 - 28/10/2017

 • Müftüoğlu S, Kızıltan G, Akçil Ok M. ;Assessment of The Nutritional Status and Food Craving of the Patients Diagnosed with Major Depression. International Nutrition and Diagnostic Conference: Prague, Czech Republic; 09/10/2017 - 12/10/2017

 • Hoca M, Türker PF, Akçil Ok M. ;Yaşlı Bireylerin Antropometrik Ölçümleri, Beslenme Durumları ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: İzmir; 05/10/2017 - 07/10/2017

 • Hoca M, Türker3 PF, W M. ;Association of Elderly Peopoe's Antropometric Measurements, Nutritional Status and Quality of Life. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: İzmir; 05/10/2017 - 07/10/2017

 • Hoca M, Türker PF, Akçil Ok M. ;YAŞLI BİREYLERİN MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİYLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 2.Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Bektaş B, Türker PF, Müderrisoğlu İ, Karaçağlar E. ;KORONER ANJİYOGRAFİ UYGULANACAK HASTALARDA BESLENMEYLE İLİŞKİLİ KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 2.Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Akçil Ok M, Kızıltan G, Müftüoğlu S. ;Yapısal Eşitlik Modeli ile Meta-Analizi: Aşırı Besin İsteği (Abis) Ölçeği Üzerine Uygulama. 1.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi: Antalya; 26/10/2016 - 29/10/2016

 • Yeşilkaya A, Soy E, Akçil Ok M, Ok A. ;Early bloodstream infections among solid organ transplant recipients. 26th International Congress of the Transplantation Society: Hong Kong; 18/08/2016 - 23/08/2016

 • Akçil Ok M, Ercan A, Kaya FS. ;Bazı Türk Televizyon Kanallarında Yayınlanan Gıda Reklamlarının İçerik Analizi ile İncelenmesi. XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: K.K.T.C./Girne; 05/11/2015 - 09/11/2015

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık Eğitimi Alan Bireylerde Obezite Önyargı Ölçeğinin Geliştirilmesi. VI.Ulusal Obezite Kongresi: Radisson Blu Şişli/İstanbul; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Akçil Ok M, Adadan Güvenç I. ;Meta-Analizi Protokolüne Güç Analizinin Dahil Edilmesi Gerekli midir? Probiyotiklerin Alerjik Rinit Tedavisindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Side-Antalya; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Hatice A, Mehtap AO. ;ASSESSING PREFERENCES ON DELIVERY METHODS FOR OBSTETRICIANS ACCORDING TO PROGNOSTIC FACTORS. XXVII. International Biometric Conference, Florence, ITALY, 6 ? 11 July 2014: Florence, ITALY; 06/07/2014 - 11/07/2014

 • Erte İ, Akçil M, Baykal N. ;İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Çalışmalarının Doğruluğunun İki Değişkenli Rasgele Etkili Meta-Analizi ve Hiyerarşik Özet İşlem Karakteristiği Eğrisi Yöntemleriyle Karşılaştırılması. XIII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Ankara; 12/09/2011 - 14/09/2011

 • Kolbaşı M, Akçil M. ;Panel Yıpranması ve Cevaplayıcı Yükü. 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH: Denizli; 26/05/2011 - 29/05/2011

 • Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Tanı Testi Çalışmalarının Birleştirilmesinde İleri Meta-Analizi Yöntemleri. XII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Van; 28/06/2010 - 01/07/2010

 • Yıldız N, Akçil M. ;A Comparison Of The Within-Study Variance Estimators In Meta-Analysis. Fifth Conference of The Rastern Mediterranean Region of The International Biometric Society: İstanbul; 05/05/2009 - 10/05/2009

 • Arslan G, Akçil M. ;On Bregman Hard Clustering Algorithm: A New Look At K-Means Clustering. Fifth Conference of The Rastern Mediterranean Region of The International Biometric Society: İstanbul; 05/05/2009 - 10/05/2009

 • Akçil M, Özmen İ. ;Analizi ile Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizinin Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi. XI. Biyoistatistik Kongresi: Malatya; 27/05/2008 - 30/05/2008

 • Ertek S, Cesur M, Cicero A, Akçil M, Avcıoğlu U. ;Comparison of three different metabolic syndrome criteria with coronary angiography results in elective coronary angiography patients. 5th Metabolic Syndrome, Type II Diabetes and Atherosclerosis Congress: Antalya; 07/05/2008 - 11/05/2008

 • Ertek S, Cesur3 M, Cicero A, Akçil M, Kayhan T, Korkmaz M. ;Glycohemoglobin levels in non-diabetic patients and its relationship with metabolic syndrome criteria and pulse pressure. 77th Congress of EAS (European Society of Atherosclerosis) Congress: İstanbul/Turkey; 26/04/2008 - 29/04/2008

 • Akçil Temel M, Genç Y. ;SABİT VE RASGELE ETKİLİ META-REGRESYON YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ: Kalite Skorunun Çok Yönlü Müdahale Çalışmalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. V. İstatistik Kongresi: Antalya; 20/05/2007 - 24/05/2007

 • Gücelioğlu Ö, Akçil Temel M. ;Araştırma Verilerinin İstatistiksel Kalite Kontrolü. Radto Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu:Yaklaşımlar, Eğilimler ve SorunlarTRT Kurumu ve T.C.Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi: Ankara; 22/11/2006

 • Selçuk H, Uruç İ, Akçil Temel M, Öcal S, Korkmaz M, Ünal H. ;Son Dönem Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Meld-Serum Sodyum İlişkisi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi: İstanbul; 04/11/2006 - 07/11/2006

 • Selçuk H, Uruç İ, Akçil Temel M, Öcal S, Hüddam B, Korkmaz M. ;Kronik Karaciğer Hastalığında Sağ Kalım Prediktörleri. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi: İstanbul; 04/11/2006 - 07/11/2006

 • Çetinyürek A, Akçil Temel M. ;Tekrarlı Ölçümler için Genelleştirilmiş Tahmin Modelleri Yaklaşımı ve Bir Uygulama. IX.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Zonguldak; 05/09/2006 - 09/09/2006

 • Akçil Temel M, Çetinyürek A. ;İki Değerli (Binary) Sonuçların Meta-Analizinde Farklı Varyans Tahminlerinin Karşılaştırılması. IX.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Zonguldak; 05/09/2006 - 09/09/2006

 • Selçuk H, Sümer H, Akçil Temel M, Türe E, Ünal H, Korkmaz M. ;The Effect of Number of Polyps on Development of Dysplasia. 13 th UEGW Copenhagen?05: Copenhagen, October 18, 2005.; 18/10/2005 - 21/10/2005

 • Selçuk H, Ünal H, Hüddam B, Akçil Temel M, Korkmaz M, Yılmaz U. ;The Prognostic Significance of Serum Cholesterol and Sodium Levels in Cirrhotic Patients. 13 th UEGW Copenhagen?05: Copenhagen, October 18, 2005.; 18/10/2005 - 21/10/2005

 • Selçuk H, Töre E, Ünal H, Sar A, Korkmaz M, Akçil Temel M. ;An Analysis of 1500 Small Colonic Polpys: The Histopathological Significance and Possible Parameters for The Assesment of High Risk Status. 13 th UEGW Copenhagen?05: Copenhagen, October 18, 2005.; 18/10/2005 - 21/10/2005

 • Ünal H, Hüddam B, Butros R, Akçil Temel M, Gür G, Yılmaz U. ;Sirotik Hastalarda Sodyum Seviyesinin Prognoza Etkisi. Ulusal Gastroentroloji Haftası: Malatya; 15/09/2005 - 18/09/2005

 • Korkmaz M, Tahran E, Selçuk H, Ünal H, Akçil Temel M, Gür G. ;Eroziv Özofajit ve Laringofaringeal Reflü Hastalarında Mukozal Duyarlılık Özellikleri. Ulusal Gastroentroloji Haftası: Malatya; 15/09/2005 - 18/09/2005

 • Akçil Temel M, Erar A. ;Meta-Analizinde Regresyon Modelleri. IV.Ulusal İstatistik Kongresi: Antalya; 08/05/2005 - 12/05/2005

 • Temel Akçil M, Karaağaoğlu E. ;The Comparison of Summary Roc Curves with perfect and imperfect Reference Standards: A Meta-Analysis of FNA in Breast Masses. The 55rd Session of International Statistics Institute: Sydney, Australia; 08/04/2005 - 12/04/2005

 • Akçil Temel M, Yarış D, Arısoy E. ;Sağlık ve Demografik Göstergeler Açısından Dünya Ülkeleri Arasında Türkiye?nin Yerinin Temel Bileşenler Analizi İle Belirlenmesi. VII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Mersin; 29/09/2004 - 02/10/2004

 • Akçil Temel M, Karaağaoğlu E. ;Tanı Testlerinde Etki İndekslerinin Meta-Analizi. III.Ulusal İstatistik Kongresi: Antalya; 08/05/2003 - 12/05/2003

 • Aksoydan E, Kızıltan G, Ciğerim N, Akçil Temel M. ;Beslenme Alışkanlıklarının Kan Lipid Düzeylerine Etkisi. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 12/04/2003 - 15/04/2003

 • Akçil M, Çolak M, Karaağaoğlu E. ;The Meta-Analysis of Fine-Needle Aspiration Biopsy in Breast Masses: Summary ROC Curve. The 53rd Session of International Statistic Institute: Korea / Seul; 22/08/2001 - 29/08/2001

 • Çolak M, Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Evaluation of Diagnostic Tests in the Absence of Perfect Gold Standard. The 53rd Session of International Statistic Institute: Korea/Seoul; 22/08/2001 - 29/08/2001

 • Akçil Temel M, Çolak M, Karaağaoğlu E. ;Meta-Analizinde Heterojenliğin Önemi ve İncelenmesi. II.Ulusal İstatistik Kongresi: Antalya; 18/05/2001 - 21/05/2001

 • Çolak M, Akçil Temel M, Karaağaoğlu E. ;Tanı Testlerinin Değerlendirilmesinde Referans Testlerin Birleştirilmesi Yaklaşımı. II.Ulusal İstatistik Kongresi: Antalya; 18/05/2001 - 22/05/2001

 • Tarhan N, Ağıldere M, Ergeneli M, Akçil M. ;Evaluation of Rectacele on MR Rectography with Oral Contrast and Polyethylene Glycol Solution Combination by Using SBH FLASH-T1W Sequence. RSNA86th Scientific Assembly and Annual Meeting Radiological of North America: ; 22/11/2000 - 24/11/2000

 • Çolak M, Akçil Temel M, Karaağaoğlu E. ;Klinik Araştırmalarda Seri Ölçümlerin Değerlendirilmesi. V.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Eskişehir; 13/09/2000 - 15/09/2000

 • Akçil Temel M, Çolak M, Karaağaoğlu E. ;Akciğer Kanserinin Evrelenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Özet İşlem Karakteristiği Eğrisi: Tanı Testlerinin Meta-Analizi. V.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Eskişehir; 13/09/2000 - 15/09/2000

 • Akçil Temel M, Nursal B, Hasbay A, Pekcan G, Ersoy G. ;4-18 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre Kulaç ve Boy Uzunluğu Arasındaki İlişki. III.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2000 - 15/04/2000

 • Akçil Temel M, Karaağaoğlu E. ;Niteliksel Meta-Analizi. IV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi: Ankara; 23/09/1999 - 24/09/1999

 • Akçil M, Karağaoğlu E. ;Farklı Meta-Analizi Yönteminin Uygulamalı Karşılaştırılması. I. İstatistik Kongresi: Antalya; 20/05/1999 - 25/05/1999

 • Aksoy M, Tütüncü İ, Akçil M. ;Balerinlerin Beslenme Alışkanlıkları. VI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Adana; 14/04/1998 - 18/04/1998

 • Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Antihipertansif İlaç Tedavilerinde Yaşam Niteliğinin Meta-Analizi Değerlendirmesi. VI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Adana; 14/04/1998 - 18/04/1998

 • Akçil M, Bilgili N, Kutlutürkan S, Yardım M, Yıldız A. ;Üniversite Son Sınıf Öğrencilerini Ötanazi Konusundaki Görüşleri. III. Tıbbi Etik Sempozyumu: Ankara; 23/10/1997 - 25/10/1997

 • Akçil M, Karaağaoğlu E. ;Ortalamalar Arası Etki Genişliklerinin (d-Indekslerinin) Meta-Analizi. Araştırma Sempozyumu?97: Ankara; 12/04/1997 - 15/04/1997

 • Arslan P, Kirkizoğlu E, Akçil M. ;0-1 Yaş Grubu Çocukların Büyüme, Beslenme, İshal, Bağışıklama ve Genel Sağlık İzlemelerinde Anne Eğitiminin Etkinliği. II.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/05/1995 - 15/05/1995