Öğr.Gör. SEVAL BEKİROĞLU

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1641
E-Posta : sbekiroglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Yüksek Lisans (2013), Ankara Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Kitaplar


 • Bekiroğlu S. Gençlik Döneminde Kişilik Bozuklukları. In:Merve Deniz Pak, Emre Özcan editors. Gençliğin Dönüşümü. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020. p.153-169.

 • Bekiroğlu S. Değerlendirme Becerileri. In:Seda ATTEPE ÖZDEN, Merve Deniz PAK editors. Sosyal Hizmet Uygulaması için Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.81-90.

 • Bekiroğlu S. Dayanıklılık Kazandırmak. In:Seda ATTEPE ÖZDEN, Merve Deniz PAK editors. Sosyal Hizmet Uygulaması için Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.120-127.

 • Bekiroğlu S. Görüşme Becerileri. In:Seda ATTEPE ÖZDEN, Merve Deniz PAK editors. Sosyal Hizmet Uygulaması için Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.90-97.

 • Bekiroğlu S. Korumaya Karşı Olumlu Bir Yaklaşım: Hümanist Sosyal Hizmette Risk. In:Seda ATTEPE ÖZDEN, Merve Deniz PAK editors. Sosyal Hizmet Uygulaması için Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.97-105.

 • Bekiroğlu S. Hizmet Kullanıcıları ve Bakım Verenlerle Çalışmak. In:Seda ATTEPE ÖZDEN, Merve Deniz PAK editors. Sosyal Hİzmet Uygulaması İçin Beceri Geliştirmek. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.105-119.

 • Bekiroğlu S, Gökçearslan Çifci E. Evaluation of the Community Based Mental Health Services Within the Scope of Health Services in Turkey. In:Bulent Özdemir, Nelya L. Shapekova, Bilal Ak, Hicran Yıldız, Fugen Özcanarslan, Lyudmila Ivanova editors. Developments in Health Sciences. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press; 2017. p.641-651.

 • Bekiroğlu S. Türkiye'de sağlık hizmetleri kapsamında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları. In:İbrahim Cılga, Ercem Erkul, Buğra Yıldırım, İlkay Başak Adıgüzel editors. Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Yazıları. Ankara: Bellek Yayınları; 2016. p.137-164.

Makaleler


 • Bekiroğlu S, Demiröz F. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Ağır Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerin Algıladıkları Sosyal Damgalanmanın İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020; 24(1):41-52. ( IC Journals Master List )

 • Bekiroğlu S. Türkiye'de sığınmacı ve mülteci ağır ruhsal hastalığa sahip birey olmak. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2019; (13):69-82.

 • Bekiroğlu S, Gökçearslan Çifci E. Nöromüsküler hasta ailelerinin yaşadıkları güçlükler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017; 21(3):704-722. ( index copernicus )

 • Bekiroğlu S, Gökçearslan Çiftçi E. Nöromüsküler hastalıklar merkezlerinden hizmet alan hasta ailelerinin sosyodemografik özellikleri. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2016; 6(7):32-42.

Bildiriler


 • Bekiroğlu S. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Ciddi Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerin Algıladıkları Sosyal Damgalanmanın İncelenmesi. 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi: Kocaeli; 23/11/2019 - 24/11/2019

 • Attepe Özden S, Bekiroğlu S. Türkiye?de Ciddi Ruhsal Hastalığa Sahip Bireyler ve Ailelerine Yönelik Psikoeğitim Çalışmları: Sistematik İnceleme. 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi: Kocaeli; 23/11/2019 - 24/11/2019

 • Bekiroğlu S. Suça Sürüklenen Çocuklarla Çalışmada Ekosistem Yaklaşımının Kullanılmasının Önemi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Evrensel Değerler Işığında Çağı Yakalamak: Ankara; 25/10/2019 - 27/10/2019

 • Bekiroğlu S. Türkiye'de Şizofreni Hastalığına Sahip Bireylerin İstihdam Sorunsalı. TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi :Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma: Ankara; 18/06/2019 - 20/06/2019

 • Bekiroğlu S. Türkiye'de Mülteci ve Sığınmacı Ağır Ruhsal Hastalığa Sahip Birey Olmak. II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu: Ankara; 11/05/2019 - 12/05/2019

 • Bekiroğlu S, Arslan S, Özkan E. Nöromüsküler Hastalıklar Merkezleri. Uluslararası Sosyal Hizmet Sempozyumu 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği: Ankara; 29/05/2017 - 31/05/2017

 • Bekiroğlu S, Gökçearslan Cifci E. Nöromüsküler Hasta Ailelerinin Yaşadıkları Güçlükler. Uluslararası Sosyal Hizmet Sempozyumu 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği: Ankara; 29/05/2017 - 31/05/2017

 • Bekiroğlu S. Türkiye'de Tıbbi Sosyal Hizmet Alanında Sosyal Çalışmacı İstihdamı. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek: Manisa; 26/11/2015 - 28/11/2015