Öğr.Gör. AYSEL ABBASOĞLU

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2139
E-Posta : aysela[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (1997), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
 • Yüksek Lisans (1985), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelikte Yönetim
 • Lisans (1976), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

 • HEMŞİRELİK ESASLARI VE YÖNETİMİ

Ödüller


 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. ;9.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Ödülü. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahi Derneği Ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği", Regnum carya Kongre Merkezi Antalya", 20/05/2017.

Kitaplar


 • Abbasoğlu A. ;Firdevs Erdemir, Sultan Kav,Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. İstanbul: Nobel Tıp; 2017

 • Karahan A, Pinar G, Abbasoğlu A, Torüner E, Ceylan A, Şimşek D. ;Hemşireler İçin İlaç Rehberi. In:Karahan A., Pınar G., Abbasoğlu A., Torüner E., Ceylan A., Şimşek D., Beşerler Ö., Kural N., Benli S editors. Hemşireler için ilaç rehberi. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ; 2010. p.1-257.

Makaleler


 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N, Yalılı A. ;Factors affecting Wound healing in Individuals with Pressure Ulcers: a Retrospective Study. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Özhan Elbaş N, Tuncay İC. ;Total Kalça ve Diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. ACTA Orthopaedica et Teraumatologica Turcia, 2017; 51(Suppl1):237-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları dergisi, 2017; :-.

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A, 5 HÜ, 6 NÖ. ;The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-62. ( CINAHL )

 • Karahan A, Avcı Işık S, Kav S, Abbasoğlu A. ;Oncology nurses awareness of drug interactions. Asia-Pasific Journal of Oncology Nursing, 2015; 2(4):271-275. ( DOAJ )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. ;The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace& Health Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, 5 NÖ, 6 SA, 7 AT. ;The Effects of Workload and Working conditions on Operating Room nurses and Technicians. Workplace Health & Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karahan A, Avcı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. ;Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2015; 18(Suppl1):48-48. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Determining Difficulties Needs and Coping Ways of Newyl Graduated Nurses. XIV. World Congress of Psychiatry Madrid, 2014; 1:379-379.

 • Karahan A, Kılıçarslan Törüner E, Ceylan A, Abbasoğlu A, Tekindal A, Büyükgönenç L. ;Reliability and Validity of a Turkish Language Version of the Bates-Jansen Wound Assesment Tool. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2014; 41(4):340-344.

 • Karahan A, Kılıçarslan Torüner E, Abbasoğlu A, Ceylan A. ;Perception of new graduate nurses regarding their competence in nursing skills. hacettepe üniversitesi, 2012; :62-72.

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. ; Medication Errors in Oncology Clinics-an Analysis of Incident Reports From Nurses.. European Journal of Oncology Nursing Supplement 1, 2012; 16(1):30-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Ersayin A, Yildirim F, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akyüz N. ;Comparison of three rating scales for assessing pain intensity in an intensive care unit. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2012; 20(1):50-55. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. ;Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri.. HEMAR-G, 2010; 12(3):38-48.

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N. ;Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. Journal of Advanced Nursing, 2009; 65(3):516-524. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Özhan Elbaş N, Tuncay İC. ;Total Kalça ve diz Artroplastisi yapılan Hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 8. ulusal Ortopedi ve Travmatoloji hemşireliği Kongresi: Belek-Antalya; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. ;Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 9. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Regnum Carya Kongre Merkezi Antalya; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. ;Characteristics of the pressure ulcers and affecting factors of healing in Cancer Patients. EONS 10 Balancing Health Care Needs in a Changing Context: Dublin-İreland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. ;Chacteristics of the Pressure Ulcers and Affecting Factors of Healing in Cancer Patients. EONS 10 Balancing Health Care Needs In A changing Context: Dublin-İreland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. ;Basınç ülserli bireylerin yara iyileşme süreci ve iyileşmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 9. ulusal Türk Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği kongresi: Sarıgerme / Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Karahan A, Avcı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. ;Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. EONS9- Celebrating Excellence in Cancer Nursing: İstanbul,Türkiye; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Determining Difficulties, needs and coping ways of newly graduated nurses. 16. World Congress of Psyciatry ''focusing on access,quality and human care'': Madrid,Spain; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Doğan NE, Abbasoğlu A, Karahan A, Kav S. ;İNSÜLİN POMPASI VE KARBONHİDRAT SAYIMI. 14. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ: BELEK/ANTALYA; 03/10/2012 - 07/10/2012

 • Erdoğan Ö, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Şengel İ, Akkoç H. ;Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonunda Ortalama İki Yıl ve Daha Sonrası Dönemde Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Akkoç H, Bozdağ S, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Salmaz İ. ;Karaciğer ve Böbrek transplantasyonu Gerçekleştirilen Bireylerin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Şengel İ, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akkoç H, Bozdağ S. ;Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu Yapılacak Bireylerin Ameliyattan Önce ve Ameliyattan Sonra ve Taburculuk Sonrası Erken Dönem Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi, 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. ;Medication Errors in Oncology Clinics- an Analysis of İncident Reports from Nurses. 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Abbasoğlu A. ;TABURCULUK EĞİTİMİ VE EVE HAZIRLIK. 13. ulusal iç hastalıkları kongresi: BELEK/ANTALYA; 05/10/2011 - 09/10/2011

 • Akkuzu G, Abbasoğlu A, Kaya N, Süzer E. ;Jinekolojik Onkolojik Hastalık Tanısı Alan Kemoterapi Sürecindeki Kadınların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. 12.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Belek-ANTALYA; 25/09/2010 - 29/09/2010

 • Akkuzu G, Akgün Çıtak E, Turhan A, Yaman Ç, Abbasoğlu A, Türkay Ü. ;Jinekolojik Onkolojik Hastalık Tanısı Alan Kemoterapi Sürecindeki Kadınların Seksüel Fonksiyon Kapasitelerin İncelenmesi. 12.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Belek-ANTALYA; 25/09/2010 - 29/09/2010

 • Pınar G, Algıer L, Ökdem Ş, Doğan N, Abbasoğlu A, Türkay Ü. ;Spiritüel Uygulamaların Hastalık Uyumuna Etkisi: Kadın Kanserleri Örneği. 12.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Belek-ANTALYA; 25/09/2010 - 29/09/2010

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. ;Günübirlik cerrahi işlem geçiren hastaların taburculuk sonrası ev ortamında yaşadıkları güçlükler. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi: Ankara; 26/05/2010 - 29/05/2010

 • Pinar G, Pinar T, Doğan N, Algier L, Karahan A, Abbasoğlu A. ;Başkent Üniversitesi Menopoz Polikliniğine Başvuran 45 Yaş ve üstü Kadınlarda Osteoporoz Risk Faktörlerinin Saptanması. 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi: Belek-ANTALYA; 15/10/2008 - 19/10/2008

 • Abbasoğlu A. ;Üniversitesinde Çalışan Hemşirelerin Serviks Kanseri ve HPV Hakkındaki Bilgi Düzeyleri.. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Marmara Üniversitesi-İstanbul; 25/06/2008 - 27/06/2008

 • Çeçeli S, Şahan E, Uysal G, Algıer L, Abbasoğlu A, Arda S. ;Özafagus Artrezisi İle İzlenen Bir Olgu: Hemşirelik Tanıları Ve Hemşirelik Girişimleri.. 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 16/06/2008 - 18/06/2008

 • Akdemir H, Pınar G, Abbasoğlu A. ;Germ hücreli over kanseri: olgu sunumu.. 11. Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Susesi Otel Anatalya; 30/04/2008 - 04/05/2008

 • Akkuzu G, Kaya N, Algıer L, Abbasoğlu A, Doğan N, Topuz Ş. ;Jinekolojik Kanserli Bireylerin Kemoterapi Sürecinde Hemşirelik Bakımı Gereksinimlerinin ve Anksiyete/ Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Programı: Antalya, Susesi Resort Otel; 30/04/2008 - 04/05/2008

 • Abbasoğlu A, Keçialan R, Akkuzu G, Ceylan A, Sezgin S, Karahan A. ;Bir üniversite hastanesine evden basınç ülseri ile kabul edilen hastalara ilişkin kayıtların incelenmesi taburculuk aşamasında hasta eğitimi. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 20/04/2008 - 23/04/2008

 • Abbasoğlu A. ;Pressure Ulcer Prevention Program As Part of Patient Safety. 2. İnternational Patient Safety Congress,: İstanbul; 25/03/2008 - 29/03/2008