Doç. Dr. NESLİHAN DURUTÜRK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1633
E-Posta : nalkan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Yüksek Lisans (2006), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2002), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Ödüller


 • Duruturk N. ;Ers silver grant/sponsorship. European Respiratory Society", Milano", 23/06/2017.

Kitaplar


 • Durutürk N, Vardar Yağli N. ;İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ. : ; 2018

 • Durutürk N, Bozdemir C. ;KLİNİK EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ. : ; 2017

 • Kunduracılar Z, Durütürk N. ;Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. : ; 2016

 • Adsız F, Can S, İkiışık H, Durutürk N. ;Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. In:H. Demirel, H. Kayıhan, E. Özmert, A. Doğan editors. Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. Ankara: Kuban Matbaacılık; 2014. p.41-55.

Makaleler


 • Durutürk N, Özünlü Pekyavaş N, Çağlar A, Tekindal MA. ;Reliability and validity of RT6 accelerometer with comparing different walking self-selected speeds. Physiotherapy Research and Reports, 2017; 1(1):1-5.

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul I. ;Effect of Inspiratory Muscle Training in the Management of Asthmatic Patients: A Randomised Controlled Trial. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Acar M, Karataş M. ;Effects of Chair-Based Exercises for Older People on Physical Fitness, Physical Activity, Sleep Problems and Quality of Life: A Randomized Controlled Trial. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016; 1(1):47-54. ( Medline/Pubmed )

 • Durutürk N, Acar M. ;Üniversite Öğrencilerinde Sigara Tüketiminin Egzersiz Kapasitesi ve Sağlıkla İlgili. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; :-.

 • Aytar A, Yörük ZÖ, Durutürk N, Kunduracılar Z, Tığlı A. ;BEL AĞRILI HASTALARDA GÜNLÜK SİGARA KULLANIMI İLE AĞRI VE FONKSİYONEL YETERSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi DergisiBEL AĞRILI HASTALARDA GÜNLÜK SİGARA KULLANIMI İLE AĞRI VE FONKSİYONEL YETERSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2016; :-.

 • Durutürk N, Acar M, Karataş M. ;Effects of Chair-Based Exercises for Older People on Physical Fitness, Physical Activity, Sleep Problems and Quality of Life: A Randomized Controlled Trial. Turkiye Klinikleri J Health Sci, 2016; :-.

 • Durutürk N. ;Bronşiyal Astımda Pulmoner Rehabilitasyon. Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2016; 2(2):-. ( Diğer Index )

 • Duruturk N, Ozunlu Pekyavas N, Yılmaz A, Karatas M. ;THE EFFECTS OF QUADRICEPS KINESIO TAPING ON AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE PERFORMANCE IN HEALTHY PARTICIPANTS ? A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. International Journal of Athletic Therapy & Training, 2016; 2(2):32-38. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Arıkan H, Ulubay G, Tekindal MA. ;A Comparison of Calisthenic and Cycle Exercise Training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: A Randomized Controlled Trial. Expert Review of Respiratory Medicine, 2015; 10(1):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Durutürk N, Tonga E, Karataş M, Doğanözü E. ;Activity Performance Problems of Patients with Cardiac Diseases and Impact on Quality of Life.. Journal of Physical Therapy Science, 2015; (22):2023-2028. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Tonga E, Gabel P, Acar M, Tekindal A. ;Cross-cultural Adaptation, Reliability and Validity of the Turkish Version of the Lower Limb Functional Index. Disability and Rehabilitation, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tonga E, Durutürk N, Tekindal A, Gabel P. ;CROSS-CULTURAL ADAPTATION, RELIABILITY AND VALIDITY OF THE TURKISH VERSION OF THE UPPER LIMB FUNCTIONAL INDEX (ULFI). Journal of Hand Therapy, 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Culhaoglu B, Tuzun E. ;Is Balance Exercise Training as Effective as Aerobic Exercise Training in Fibromyalgia Syndrome?. Rheumatology International, 2014; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Daşkapan A, Tonga E, Durutürk N, Tüzün EH. ;Effects of two different quadriceps strengthening exercise approaches on cardiovascular fitness in healthy female subjects: a single blind randomized study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2012; 25(2):81-87. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Daskapan A, Tuzun EH, Akman MN. ;Health related physical fitness in women with fibromyalgia syndrome and myofasial pain syndrome. Journal of Musculoskeletal pain, 2008; 16(4):258-265. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Durutürk N, Daskapan A, Tuzun EH, Aytar A. ;Fibromyalji ve myofasiyal ağrı sendromlarında kişilik özellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2008; 19(3):129-135. ( EMBASE )

 • Vardareli ÖS, Çetin N, Hizal E, Büyüklü F, Yazici AC, Alkan N, Çakmak Ö. ;NAZAL FAJAL HACİMLERİNDE EGZERSİZE BAĞIMLI DEĞİŞİMLERİN AKUSTİK RİNOMETRİ İLE ÖLÇÜLMESİ. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERGİSİ, 2008; 16(1):20-25.

 • Daşkapan A, Höfer S, Oldridge N, Alkan N, Müderrisoğlu H, Tüzün EH. ;The validity and reliability of the Turkish version of the MacNew Heart Disease Questionnaire in patients with angina. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2008; (14):209-213. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Özdemir F, Durutürk N, Manolya A, Nihan Özünlü P. ;Effects of Diaphragmatic Kinesio Taping on Dyspnea and Chest Expansion in Obesity. 1.Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi: ; 08/12/2017 - 10/12/2017

 • Özdemir F, Durutürk N, Özlem Y. ;Proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon tekniklerinin genç yetişkinlerde istirahat oksijen tüketimi, metabolizma hızı ve vital bulgulara akut etkisinin incelenmesi. 1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi: ; 22/11/2017 - 25/11/2017

 • Özdemir F, Durutürk N, Acar M. ;Tip 2 diyabet hastalarında HbA1c ve açlık kan glukozu değerleri ile fiziksel uygunluk, yaşam kalitesi arasında ilişki var mıdır?. 1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi: ; 22/11/2017 - 25/11/2017

 • Çam İ, Durutürk N, Baltacı G. ;Inspiratory Muscle Training In A Case That Underwent Stem Cell Transplant concomitantly with Coronary By-pass Graft. 1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi: ; 22/11/2017 - 25/11/2017

 • Durutürk N, Acar M. ;Effects of Tele-rehabilitation on Dyspnea and Exercise Capacity in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Who is Smoking. European Respiratory Congress 2017: milan; 09/09/2017 - 13/09/2017

 • Çağlar A, Durutürk N, Pekyaaş NÖ. ;RELIABILITY AND VALIDITY OF RT6 ACCELEROMETRE WITH COMPARING DIFFERENT WALKING SELF-SELECTED SPEEDS. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Erdoğdu S, Elbay S, Demiröz D, Çiçekdenk G, Özdemir F, Durutürk N. ;KALP PİLİ İMPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Özdemir F, Durutürk N, Pekyavaş NÖ, Baltacı G. ;Elit atletlerde inspiratuar kas kuvvetinin egzersiz kapasitesine etkisi. Türk toraks derneği yıllık kongresi 2017: ; 05/04/2017 - 09/05/2017

 • Durutürk N, Acar M, Doğan M, Gülen M, Gürbaz G, Görgülü M, Ertekin T. ;Effects of Telemedicine Intervention on Exercise Capacity and Quality of Life in Patients with Tip II Diabetes Mellitus. The World Congress on Clinical Trials in Diabetes 2016: Almanya; 30/11/2016 - 01/12/2016

 • Acar M, Sönmezer E, Durutürk N. ;Üniversite Öğrencilerinde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: ; 21/05/2016 - 24/05/2016

 • Özünlü Pekyavaş N, Durutürk N, Yılmaz A, Baltacı G. ;Is quadriceps Kinesio Taping effective on aerobic and anaerobic performance properties of healthy subjects?- A randomized controlled study. 30th Annual Kinesio Taping International Research Symposium: ; 21/11/2015 - 23/11/2015

 • Durutürk N, Acar M, Özünlü Pekyavaş N. ;Thermal imaging of inspiratory muscle training in patients with asthma- A pilot study. European Respiratory Society Annual Congress,2015: ; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Durutürk N, Acar M. ;Effects of respiratory and callisthenic exercise training on exercise capacity and quality of life in geriatrics. European Respiratory Society Annual Congress,2015: ; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul I. ;Effects of inspiratory muscle training on respiratory muscle strength, exercise capacity, physical fitness and daily living activities in patients with asthma.. European Respiratory Society Annual Congress, 2015: ; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Acar M, Durutürk N, Tuğrul I. ;The Effects of Dyspnea on Physical Fitness Level, Daily Living Activities and Anxiety-Depression in Patients with Asthma.. European Respiratory Society Annual Congress,2015: ; 26/09/2015 - 30/09/2015

 • Durutrük N, Acar M, Tuğrul I. ;Astımlı bireylerde egzersiz kapasitesi, nefes darlığı ile yaşam kalitesi ve anksiyete-depresyon düzeyi arasındaki ilişki. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Bolu; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • Durutürk N, Acar M. ;Geriatrik bireylerde nefes darlıgı, yorgunluk, egzersiz kapasitesi ile gögüs ekspansiyonu ve yasam kalitesi arasındaki iliski.. Türk Toraks Dernegi 18. Yıllık Toplantısı: ; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Acar M. ;Geriatrik bireylerde nefes darlıgı, yorgunluk, egzersiz kapasitesi ile gögüs ekspansiyonu ve yasam kalitesi arasındaki iliski. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Toplantısı: Antalya; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul I. ;Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Egitiminin, Solunum Kas Kuvveti, Nefes Darlıgı ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi.. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Toplantısı: Antalya; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Arıkan H, Ulubay G, Acar M. ;Effects of self efficacy on exercise capacity, fatigue, anxiety-depression and daily living activities of patients with COPD.. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Toplantısı: Antalya; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Acar M, Tuğrul I. ;Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Egitiminin, Solunum Kas Kuvveti, Nefes Darlıgı ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Toplantısı: Antalya; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Arıkan H, Ulubay G, Acar M. ;Effects of self efficacy on exercise capacity, fatigue, anxiety-depression and daily living activities of patients with COPD. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Toplantısı: Antalya; 01/04/2015 - 05/04/2015

 • Durutürk N, Ulubay G, Karataş M. ;Diyafram Paralizisi Gelişen Bir Olguda İnspiratuar Kas Eğitimi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yıllık Kongresi: İzmir/Çeşme; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Durutürk N, Ulubay G, Karataş M. ;Diyafram Paralizisi Gelişen Bir Olguda İnspiratuar Kas Eğitimi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yıllık Kongresi: İzmir/Çeşme; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Durutürk N, Acar M, Tüzün E. ;Fibromyalji Sendromlu Kadınlarda Agrının, Egzersiz Kapasitesi Ve Yorgunluga Etkisi. 15.Fizyoterapide Gelismeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Durutürk N, Acar M, Kavuncubaşı Y, Niziplioğlu A, Kiraz B, Köksal C, Koçak E. ;Yaslı Bakımevinde Yasayan Geriatrik Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Yasam Kalitesi Ve Denge Arasındaki İlişki. 15.Fizyoterapide Gelismeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Acar M, Tonga E, Daşkapan A, Durutürk N. ;Romatoid artirtli hastalarda 6 dakika yürüme testi yanıtlarının belirlenmesi. Türk Toraks Derneği, Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Hizmetleri Sempozyumu: ankara; 14/10/2013 - 16/10/2013

 • Durutürk N, Acar M, Sonbahar H, Türkoğlu A, Sezer A. ;Sigara tüketiminin üniversite öğrencilerinin egzersiz kapasitesi, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite düzeyleri üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği, Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Hizmetleri Sempozyumu: ankara; 14/10/2013 - 16/10/2013

 • Durutürk N, Tonga E, Erdiş C. ;Evaluating activity performance problems of patients with knee osteoarthritis.. 12th. Congress of European Forum for Research in Rehabilitation.: İstanbul, Türkiye; 11/09/2013 - 15/09/2013

 • Tonga E, Durutürk N, Daşkapan A, Pekyavaş N. ;Comparison of effects of two different quadriceps strengthening exercises on balance. 12th. Congress of European Forum for Research in Rehabilitation.: İstanbul, Türkiye; 11/09/2013 - 15/09/2013

 • Durutürk N, Arıkan H, Savcı S, Ulubay G, İnal İnce D, Yıldız Ö, Vardar N. ;Effects of calisthenic exercises on exercise capasity, symptoms, physical fitness, daily living activities and quality of life in chronic obstructive pulmonary diseases.. ERS Annual Congress: Barselona, İspanya; 07/09/2013 - 11/09/2013

 • Durutürk N, Tonga E. ;The association among balance, activity limitation, dyspnea and vulnerability in chronic obstructive pulmonary diseases. ERS Annual Congress: Barselona, İspanya; 07/09/2013 - 11/09/2013

 • Durutürk N, Arıkan H, Kunduracılar Z, Ulubay G, Yıldız Ö, Öztürk M, Çalık E. ;Exercise capasity and respiratory muscle strength responces to the cycle ergometer and calisthenic exercise training in chronic obstructive pulmonary diseases.. ERS Annual Congress: Barselona, İspanya; 07/09/2013 - 11/09/2013

 • Tonga E, Sonbahar H, Aksu A, Durutürk N. ;Hemipleji hastalarında aktivite performans problemleri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Denizli,Türkiye; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Durutürk N, Acar M, Aydın EY, Tonga E. ;Pilates egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi, fiziksel uygunluk düzeyi ve anksiyete-depresyon üzerine etkisi- pilot çalışma. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Denizli,Türkiye; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Durutürk N, Kunduracılar Z. ;Koroner arter bypass greft cerrahisi öncesi hastalrın sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile pozitif-negatif etki ve yorgunluk arasındaki ilişki. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Nevşehir/Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Tonga E, Durutürk N, Zeybek A, Yürük Ö. ;Fizyoterapist ve Fizyoterapi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Fizyoterapi Bilimi.. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Nevşehir/Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Durutürk N, Yurdakul D, Baş YE. ;Fibromyalji Sendromunda, sigara içmenin etkileri ile ağrı ve hastalık şiddeti arasındaki ilişki. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Nevşehir/Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Durutürk N, Tonga E, Akçil M, Parabakan A. ;Kardiyak Hastaların aktivite performans problemlerinin değerlendirilmesi.. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Nevşehir/Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Durutürk N, Tonga E, Zeybek A, Aytar A. ;Sağlık Meslekleriyle ilgili Lisans Öğrencilerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilimine Bakış Açıları.. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Nevşehir/Türkiye; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Durutürk N, Tongs E, Çoban Y. ;Kronik Boyun Ağrısında, Sigara İçmenin Etkileri ile Ağrı ve Disabilite Arasındaki İlişki. türk Toraks Derneği 15. Yıllık Toplantısı: ANTALYA; 11/04/2012 - 15/04/2012

 • Durutürk N, Tonga E, Teberik E. ;KOAH'lı Hastalarda Aktivite Performans Problemlerinin Değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Toplantısı: ; 11/04/2012 - 15/04/2012

 • Gültekin Z, Durutürk N, Yörük Ö, Karataş M, Varol F, Unal C, Sanlı Ö, Namazcı AE. ; The relationship between dyspnea, fatiuque and activities of daily living in patients with metabolic syndrome. 20th ERS Annual Congress Barselona, Spain September 2010: ispanya; 18/10/2010 - 22/10/2010

 • Gültekin Z, Durutürk N, Yörük Ö, Karataş M, Şanlı Ö, Varol F, Unal C. ;The relationship between quality of life and fatique in patients with metabolic syndrome. 20th ERS Annual Congress Barselona, Spain September 2010: ispanya; 18/10/2010 - 22/10/2010

 • Kunduracılar Z, Yürük Ö, Durutürk N, Caferoğlu A, Candır C, Gürşen C, Veren M. ;Geriatrik Olgularda Step-up Egzersizleri. 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Hatay/Türkiye; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Kunduracılar Z, Yürük Ö, Durutürk N, Acar M, Güneş GY, Özkul Ç. ;Diz osteoartritli olgularda ev egzersiz takibinin etkinliği. 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Hatay/Türkiye; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Yörük Ö, Aytar A, Durutürk N, Tonga E, Gültekin Z. ;The relationship between pain disability, physical activity and quality of life in patients with neck pain. Annua lEuropean Congress of Rheumatology 16-19 june 2010 Italy Rome: italya; 16/06/2010 - 19/06/2010

 • Tonga E, Durutürk N, Aytar A, Yörük Ö, Gültekin Z. ;Performance problems of patients with chronic neck pain. Annua lEuropean Congress of Rheumatology 16-19 june 2010 Italy Rome: italya; 16/06/2010 - 19/06/2010

 • Kunduracılar Z, Durutürk N, Baştuğ Ö, Karataş M, Şahin G, Gülsayın M, Karataş Ö, Namazcı A. ;Metabolik sendromlu olgularda bel kalça oranı bel çevresi ,torakal ekspansiyon ve dispne arasındaki ilişki. türk toraks derneği 13.yıllık kongresi: istanbul; 05/05/2010 - 09/05/2010

 • Kunduracılar Z, Durutürk N, Yörük Ö, Karataş M, Şanlı Ö, Varol F, Ünal C. ;The relationship between activities of daily living and fatique in patients with metabolic syndrome. Metabolik Sendrom Sempozyumu 29 Nisan- 2 Mayıs Antalya 2010: antalya; 29/04/2010 - 02/05/2010

 • Kunduracılar Z, Durutürk N, Yörük Ö, Karataş M, Şahin G, Gülsayın M, Namazcı AE, Karataş Ö. ;The relationship between quality of life and fatique in patients with metabolic syndrome. Metabolik Sendrom Sempozyumu 29 Nisan- 2 Mayıs Antalya 2010: antalya; 29/04/2010 - 02/05/2010

 • Durutürk N, Aytar A, Gültekin Z, Demirkesen İ, Yılmaz C, İncesu E, Sevimli S. ;Relationship between smoking, thoracal expansion and disability in low back pain. European respiratory society 2009 annual congress: Avusturya; 12/09/2009 - 16/09/2009

 • Tuzun EH, Duruturk N, Altıntaş M, Baldemir A. ;Egzersiz eğitiminin yaşlıların fiziksel uygunluk düzeylerine olan etkisi. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Tuzun EH, Durutürk N, Özal C, Çamlıbel A. ;Fibromyalji Sendromlu olgularda kas kuvveti, esneklik ve dengenin disabilite üzerindeki etkisi. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Tuzun EH, Durutürk N, Şimşek S, Kantarmacı D, Şahin E. ;Postmenapozal Dönemdeki kadınlarda bel ağrısı ve disabilite. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Tuzun EH, Duruturk N, Erdan D, Atılgan E. ;Lumbal Disk hernisi olan hastalarda ağrı şiddeti ve sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Gültekin Z, Aytar A, Durutürk N, Eraslan Ç, Kasapoğlu G, Erdem Ç, Tandoğan A, Memur S, Karabulut G, Uygancı M, Çalışkaner G. ;Üniversite öğrencilerinde koroner arter risk faktörleri ile cinsiyet, fizikselaktivite seviyesi ve egzersiz kapasitesi arasındaki ilişki. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Tuzun EH, Durutürk N, Bellur N, Atılgan İ. ;Keman Çalan Öğrencilerde Kas iskelt sistemi ağrıları. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Tüzün EH, Durutürk N. ;Fibromyalji Sendromunun Şiddeti, Hassas Nokta Sayısı ve Toplam Myaljik Skor Arasındaki İlişki. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Tuzun EH, Durutürk N, Bellur N, Atılgan İ. ;Keman çalan öğrencilerde baş postürü, boyun ağrısı ve enduransı arasındaki ilişki. 2.ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: İZMİR; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Gültekin Z, Durutürk N, Kaymakoğlu E, Eraslan M. ;Obez bayanlarda torakal ekspansiyon, dispne şiddeti, kardiyorespiratuar endurans ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ: Antalya; 12/04/2009 - 16/04/2009

 • Daşkapan A, Alkan N, Tüzün EH, Kirgin D, Atakan M, Mamak E. ;Fibromyalji sendromu olan kadınlarda düşük yoğunluklu egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi üzerine etkinliği. XII FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU: Eskişehir; 06/11/2008 - 09/11/2008

 • Durutürk N, Gültekin Z, Cakartas S, Gürbüz D, Kirem,Itçioğlu Z, Taşcı T, Ulubay G. ;Relation between daily living activities, alexityhmia and six minutes walk test in patients with choronic obstructive pulmonary diseases. European respiratory Society Annual congress: almanya; 06/11/2008 - 09/11/2008

 • Gültekin Z, Durutürk N, Taskın P, Gürer E, Okşar B, Aygün A, Özcobanoğlu S. ;Assesment of activity of daily living, quality of life and alexitymia in patients with preoperative coronary artery grafy bypass surgery. European respiratory Society Annual congress: almanya; 06/11/2008 - 09/11/2008

 • Gültekin Z, Ulubay G, Durutürk N, Eyüpoğlu F. ;KOAH'lı olgularda hastane dışı katılımlı pulmoner rehabilitasyonun solunum fonksiyon testlerine etkisi. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008: antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

 • Gültekin Z, Ulubay G, Cerrahoğlu B, Gümüş B, Durutürk N, Savcı S. ;Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Senior Fitness Test Protokolü. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008: antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

 • Gültekin Z, Durutürk N, Kaymakoğlu E, Eraslan M. ;Fazla kilolu bayanlarda fizikseluygunluğun değerlendirilmesi. 1. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: ankara; 04/05/2007 - 06/05/2007

 • Alkan N, Daskapan A. ;FİBROMYALJİ VE MYOFASİAL AĞRI SENDROMLU HASTALARDA FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ. 1. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: ankara; 04/05/2007 - 06/05/2007

 • Alkan N, Aytar A, Daşkapn A, Tüzün EH, Sarpel AS. ;Obez Kadınlarda Kısa Süreli Grup Egzersiz Programının Etkileri: Pilot Çalışma. 1. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: ankara; 04/05/2007 - 06/05/2007

 • Daşkapan A, Alkan N, Tüzün EH, Dursun E. ;Menapoz Sonrası Osteoporozlu Kadınlar İle Sağlıklı Kadınların Yaşam Kalitesi Ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: İSTANBUL; 17/11/2006 - 19/11/2006

 • Daşkapan A, Alkan N, Tüzün EH, Dursun E. ;Osteoporozlu Kadınlar ve Sağlıklı Kadınların Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: İSTANBUL; 17/11/2006 - 19/11/2006

 • Daşkapan A, Alkan N, Tüzün EH, Eker L, Saraçgil N. ;The Relationship of HRQL with various Socio- demographic and Clinical Characteristics in Patients with Acute Myocardial Infactuse. 5th Mediterranean Congress of Physical Rehabilitation Medicine: antalya; 30/09/2004 - 04/10/2004