Prof. Dr. FATMA IŞIL BULUT

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1599
E-Posta : ibulut[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1984), Hacettepe Üniversitesi, Aile Sağliği
 • Yüksek Lisans (1974), Hacettepe Üniversitesi, Demografi
 • Lisans (1967), Sosyal Hizmetler Akademisi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Projeler


 • Bulut I, Çelik G. Denetimli Sebestlik Cezası Alan Hükümlülerle Grup Odaklı Sosyal Hizmet Uygulaması. ", Denetimli Serbestlik Ankara Şubesi", Adalet Bakanlığı", 01/12/2014.

 • Bulut I, Kahramanoğlu E, Şahin F, Özbesler C, İçağasioğlu Çoban A, Polat Uluocak G. RİZE İLİNDE SOSYAL RİSK ALTINDA OLANLARLA İLGİLİ HİZMET SUNUM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ. ", ", BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, RİZE VALİLİĞİ", 01/05/2009.

Kitaplar


 • Bulut I. Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların-Davranış Özellikleri Hakkında Bir Araştırma. In:Aile Yazıları 3 Birey, Kişilik ve Toplum. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi;

 • Bulut I. Hemodiyaliz Hastalarında İletişimi Güçlendirme ve Psiko- Sosyal Destek Grubu. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel; 2017. p.115-123.

 • Bulut I. Hemodiyaliz Hastalarında İletişimi Güçlendirme ve Psiko-Sosyal Destek Grubu. In:Seda Attepe Özden,Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2017. p.115-123.

 • Bulut I. Hemodiyaliz Hastalarında İletişimi Güçlendirme ve Psiko sosyal Destek Grubu. In:Seda Attepe Özden Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayınevi; 2017. p.115-123.

 • Bulut I. Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelede Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler. In:Prof. Dr. Ayşe Akın, Dr. Gülser Doğan editors. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Panel Kitabı. Ankara: Tutkun Matbaa; 2016. p.60-77.

 • Bulut I, Attepe S. Türkiye'de Engelli Bireylere Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler ve Sosyal Dışlanma. In:Vedat Işıkhan editors. Doç. Dr. Şener Koçyıldırım'a Armağan Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.24-32.

 • Bulut I, Tekindal M. Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü. In:Vedat Işıkhan editors. Prof. Dr. Gönül Erkan'a Armağan Sosyal Hizmet ve Mülakat. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.24-37.

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A. Engelli Kadınların Sorunları. In:Şahika Yüksel, Leyla Gülseren, Ayşe Devrim Başterzi editors. Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği; 2013. p.494-508.

 • Özbesler C, Bulut I. Sosyal Hizmette Genelci Yaklaşım ve Ekolojik Perspektif. In:Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman editors. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Maya Akademi; 2013. p.97-107.

 • Bulut I, Polat G. Örgütlerde Gruplar. In:Memet Zencirkıran editors. Örgüt Sosyolojisi. Bursa: Dora; 2012. p.99-131.

 • Bulut I. Voluntary Work in Social Work Practice. In:Marian Nowak, Evva Domagala editors. European Social Work and Future Challenges. Lublin: GAUDIUM; 2010. p.159-172.

 • Bulut I. MARIAN NOWAK, EWA DOMAOPLA-ZYSK editors. EUROPEAN SOCIAL WORK-STATE ART AND FUTURE CHALLENGES. LUBLIN: GAUDIUM; 2010

 • Bulut I, Gülcan M. I. BULUT, M.G. GÜLCAN editors. Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Öğretmen El Kitabı. Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 2007

 • Bulut I. Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü. In:Ç. Fadıloğlu, F. Doğan,G. Ertem editors. Evde Bakım. İzmir: Meta Basım Matbaacılık; 2006

 • Bulut I. Psikiyatrik Sosyal Hizmet. In:Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını; 2001

 • Bulut I. Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet. In:K. Karataş, Ç. Arıkan editors. Nesrin Koşar'a Armağan: İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını; 2001

 • Bulut I. Aile Tedavisi ve Sosyal Grup Çalışması. In:Yaşam Boyu Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını; 1999

 • Bulut I. Psikiyatri Alanı ve Sosyal Hizmet Mesleği. In:Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1998

 • Bulut I. Küçükleri Koruma Hizmetlerinde Ekip Çalışmasının Önemi ve Çalışanların Davranış Özellikleri?. In:Küçükleri Koruma Hizmetleri. Ankara: T.C. Emniyet Genel Md. Asayiş Daire Bşk. Yayını; 1998

 • Bulut I. Bir Yaşam Alanı Olarak Öğrenci Yurtları ve Üniversite Gençliği. In:Emine Komut editors. Diğerlerinin Konut Sorunları. Ankara: TMMMOB Mimarlar Odası; 1996

 • Bulut I. Psiko-Sosyal Gelişim Sorunları. In:Sanayi Bölgesinde Çalışan Çocukların Sorunları. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını; 1996

 • Bulut I. Işıl BULUT editors. Genç Anne ve Çocuk İstismarı. Ankara: Bizim Büro; 1996

 • Bulut I. Students Dormitories as Living Spaces and University Students. In:Emine Komut editors. Housing Question of the Others. Ankara: Chamber of Architects of Turkey; 1996. p.324-335.

 • Gökler B, Kumbasar H, Bulut I. Gökler, Bahar, Hakan Kumbasar, Işıl Bulut editors. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğitim Rehberi. Ankara: Varan Matbaası; 1995

 • Bulut I. Çocuk Çalıştırılmasının Psiko-Sosyal Boyutları ve Sonuçları. In:Türkiye?de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara: H.Ü. SHYO ve Friedrich-Naumann Vakfı; 1994

 • Bulut I. Atatürk Devrimleri ve Türk Ailes. In: Aile Kurultayı. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; 1994

 • Bulut I. Otizm ve sosyal Hizmet Mesleği. In:Otizm. Ankara: A.Ü. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı ve A.Ü. Eğitimle Tedavi, Uygulama, Araştırma Merkezi; 1993

 • Bulut I. Işıl BULUT editors. Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayını; 1992

 • Bulut I. Türkiye?de Erken Evlenmeler. In:Aile Ansiklopedisi 2. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu; 1991

 • Bulut I. Gençlik Refahı. In:Türkiye?de ve Almanya?da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Selvi Yayınları; 1991

 • Bulut I. Işıl BULUT editors. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: Özügeliş Matbaası; 1990

 • Bulut I. Gençlik Çağı, Gelişim Özellikleri ve Sorunları. In:İzci ve Ergin İzci Liderleri Gelişim Semineri. Ankara: MEGSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İzcilik Daire Başkanlığı Yayını; 1987

 • Ünver Ö, Dağdaş C, Bulut I. 12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları. Ankara: Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası; 1986

 • Bulut I. Gençlik Merkezi Faaliyetlerinin, Gençlerin Toplumsallaşması Üzerindeki Etkileri ve Hizmet Yaklaşımları. In:Gençlik Merkezi Yöneticileri Semineri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi; 1986

 • Bulut I. Adölesan Evlilikleri, Doğurganlıkları ve Aile Planlaması Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Yönü. In:Aile Planlaması. Ankara: Ankara Jinekoloji Derneği, Yayın; 1986

Makaleler


 • Gültekin Z, Pınar G, Doğan N, Kızıltan G, Algıer L, Bulut I. Health Related Quality of Life and Health-Care Services Expectations of the Patients With Lung Cancer. Annals of Oncology, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Bulut I. Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):80-94.

 • Bulut I. Koruyucu Psikiyatri ve Sosyal Hizmet. Türkiye Klinikleri Koruyucu Psikiyatri Özel Sayısı, 2011; 4(4):101-110.

 • Polat Uluocak G, Bulut I. Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi. Aile ve Toplum, 2011; 7(24):9-24.

 • Gültekin Z, Pınar G, Pınar T, Doğan T, Kızıltan G, Algıer L, Bulut I, Özyılkan Ö. Akciğer Kanserli Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sağlık Bakım Hizmet Beklentileri. Uluslar arası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 2008; 18(2):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut I. A Generalist Approach in Social Work Education. Social Work & Society, 2004; :-.

 • Bulut I. Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Sağlık Dergisi, 2001; 109:84-90.

 • Kumbasar H, Bulut I. The Evulation Styles of Family Functioning in University Students With a Diagnosis of Adjusment Disorder. New Symposium, 1997; 35(4):-.

 • Bulut I. Toplumun Ruh Hastalığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1996; 6(1):119-128.

 • Bulut I. Gençlerin Üreme ve Cinsellik Sağlık Konusunda Karşı Karşıya Oldukları Riskler ve Çözüm Yolları?. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1995; 5(2):8-12.

 • Bulut I. Korunmaya Muhtaç Gençlerin Sosyal Grup Çalışması Gereksinimi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1995; 2(2):70-75.

 • Bulut I. Korunmaya Muhtaç Genç Kızların Ruh Sağlığına Etki Eden Psikolojik Faktörler. Kriz Dergisi, 1995; 3(1):119-128.

 • Bulut I. Adölesan Gebeliği. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1993; 3(3):23-26.

 • Bulut I. Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet. Saray'dan Çağrı, 1993; 3(2):10-14.

 • Bulut I. Zihinsel Özürlülerin Sosyal İhtiyaçları ve Sorunları. Saray?dan Çağrı, 1993; 4(2):22-27.

 • Bulut I, Kumbasar H. Uyum Bozukluğu Tanısı Konan Üniversite Öğrencilerinin Aile İşlevlerini Değerlendirme Biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 1992; 10(1):93-106.

 • Bulut I. Zihinsel Özürlülerin Sosyal İhtiyaçları ve Sorunları. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1992; 2(2):11-15.

 • Bulut I. Türkiye?de Erken Evlenmeler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 1991; 9(1):77-91.

 • Bulut I. Örgüt İçi Gruplar ve Grupların Yönlendirilmesi. Amme İdaresi Dergisi, 1983; 21(4):57-67.

Bildiriler


 • Bulut I. Sosyal İnceleme Raporlarının Standartlaştırılması. Sosyal İnceleme Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı: İzmir; 15/04/2019 - 16/04/2019

 • Bulut I. Hasta ile İletişimin Psikososyal Boyutu. Sağlıkta İletişim ve Etik Sempozyumu: Ankara; 01/11/2018

 • Bulut I, Pak MD. SOCIAL ACCEPTANCE AND INTEGRATION OF SYRIANS IN TURKEY. XX. IAGP:Rısıng Tıdes Of Challenge And Hope Healıng Identıty, In Socıety, Groups And Indıvıduals: İsveç; 01/08/2018 - 04/08/2018

 • Bulut I. Sosyal Hizmetin Dünü, Bugünü, Yarını. Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi: Ankara; 29/05/2018 - 30/05/2018

 • Bulut I. Aşkın Halleri. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: ; 23/05/2018 - 26/05/2018

 • Bulut I. Syrian Refugees in Turkey: Situation and Problems. International Association for Group Psychotherapy and Group Processes:Hope, Action and Connection: Mısır; 10/01/2018 - 13/01/2018

 • Bulut I. Toplumsal Bellek - Toplumsal Cinsiyet. 41. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi: BERGAMA; 25/05/2016 - 28/05/2016

 • Bulut I. Using Methods For Promoting Family Interaction: Family Tasks. Uluslararası Grup Psikoterapileri Derneği Bölgesel Kongresi: KAHİRE; 12/01/2016 - 15/01/2016

 • Bulut I. Youth At Risk. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I. Family Functions in the Families of Psychiatric Patients. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I, Polat G. Culturally Responsive Practice with Diverse Youth Group and Transcultural Issues. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Doğaner İ, Bulut I. Ocean and the Waves: A meta-theory of consciousness and Matnavi Drama and a dance rituel of the waves. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I, Çelik G. NONVIOLENT COMMUNICATION: GROUPWORK WITH THE OFFENDERS AT PROBATION SYSTEM. Second African Regional Conference: International Association for Group Psychotherapy and Group Process: ; 11/03/2015 - 14/03/2015

 • Bulut I, Çelik G, Kösali Z. Şiddetsiz İletişim: Denetimli Serbestlik Bünyesinde Grup Odaklı Sosyal Hizmet Uygulaması. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Bulut I. Erken ve Zorla Yapılan Evliliklerin Yarattığı Sorunlar ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. I. Disiplinlerarası Kadın ve Çocuk Sempozyumu: İstanbul; 16/06/2014 - 18/06/2014

 • Bulut I. Gender Sensitive Therapy. 2nd Chinese Group Counselling and Group Psychotherapy Conference: Bejing; 20/03/2014 - 23/03/2014

 • Bulut I. Dünyada ve Türkiye'de Engelli Bireylerin Toplumsal Konumu ve Engelliliğe Yönelik Sunulan Sosyal Hizmetler ve Sağlığı Geliştirme Hizmetlerinin Durumu. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Antalya; 27/10/2013 - 31/10/2013

 • Bulut I. A Sociodrama Group with Family Counsellors. 4th International Sociodrama Conference: Italy; 04/09/2013 - 08/09/2013

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A, Polat G, Özbesler C. A Project for Empowering the Institutionalized Youth in Turkey. 3rd ENSACT Joint European Conference: Social Action in Europe: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A. Problem Solving Group with Sexually Abused Adolescent Girls. 18th International Congress of Groups Psychotherapy and Gruop Processes: Cartegena; 16/07/2012 - 21/07/2012

 • Bulut I, Polat G. A Psychodrama Group Among Institutionalized Youth on Anger Management. 18th International Congress of Groups Psychotherapy and Gruop Processes: Cartegena; 16/07/2012 - 21/07/2012

 • Bulut I. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Psikoterapist Kimliği. VI. Aİle ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 14/10/2011 - 16/10/2011

 • Bulut I. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Psikoterapist Kimliği. VI Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 14/10/2011 - 16/10/2011

 • Bulut I. Assessment of Family Communication Among Different Cultures. IV. Regional Mediterranean Congress: Porto/Portekiz; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Bulut I, Polat Uluocak G. Youth and Transcultural Issues in Turkey. IV. Regional Mediterranean Congress: Porto/Portekiz; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Bulut I. Hemodiyaliz Hastalarında iletişimi Güçlendirme ve Psikososyal Destek Grubu. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi: İzmir; 25/03/2011 - 27/03/2011

 • Bulut I. KADININ AİLE İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. 35. ULUSLARARASI GRUP PSİKOTERAPİLERİ KONGRESİ: BERGAMA/İZMİR; 27/05/2010 - 29/05/2010

 • Bulut I. HEMODİYALİZ HASTALARINDA İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRME VE PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ: İZMİR; 27/03/2010

 • Yaşlı Bakımı Eğitimi. Yaşlı Bakımının Profesyonelleşmesi ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi: ODTÜ / ANKARA; 25/09/2009

 • Yaşlı Bakımı Eğitimi. Yaşlı Bakımının Profesyonelleşmesi ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi: ODTÜ/Ankara; 25/09/2009

 • Doğaner İ, Bulut I. Masnavi Drama:"Come, Whoever You are Come". 17th Congress of International Association For Group Psychotherapy and Group Processes: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • Bulut I. Psychodrama With the Boys Under Protection. 17th Congress of IAGP: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • Doğaner İ, Bulut I. Masnavi Drama "Come Whoever You Are Come". 17th Congress of IAGP: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • Psychodrama With the Boys Under Protection. 17th Congress of Internatiobnal Association of Group Psychotherapy and Group Processes: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • Kronik Hastalıklarda Psikodramanın İyileştirici Gücü. 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama; 28/05/2009 - 30/05/2009

 • Kronik Hastalıklarda Psikodramanın İyileştirici Gücü. 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama, Asklepion; 28/05/2009 - 30/05/2009

 • Evlilik Öncesi Rol Testi. V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul Teknik Üniversitesi; 13/03/2009 - 15/03/2009

 • Bulut I. Evlilik Öncesi Rol Testi. V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul Teknik Üniversitresi; 13/03/2009 - 15/03/2009

 • Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi: Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta; 12/02/2009 - 13/02/2009

 • Bulut I. Türkiye'de Özürlülük ve Özürlülere Sunulan Hizmetler. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği Bedensel ve Zihinsel Engellilerde Bakım ve Yaşam Kalitesi Projesi: İzmir; 09/01/2009

 • Bulut I. Sokağın Çekiciliği Tehlike Değiller Tehlikedeler. 7. Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu: Şanlıurfa; 07/11/2008 - 09/11/2008

 • Bulut I. SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR VE SOKAĞIN ÇEKİCİLİĞİ. 7. SOKAKTA YAŞAYAN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU: ŞANLIURFA; 07/11/2008 - 09/11/2008

 • Bulut I. Mevlana ve Seçimlerimiz. 33. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama; 28/05/2008 - 31/05/2008

 • Bulut I. Idea and Practice of Voluntarism in Social Work. European Spring Academy 2008: Polonya; 07/04/2008 - 12/04/2008

 • Bulut I. Social Work Education in Turkey. George Simon University of Applied Sciences Workshop: Almanya; 02/06/2007 - 30/06/2007

 • Bulut I. Aile Değerlendirme Yöntemi Olarak Aile Ödevleri. IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 16/03/2007 - 18/03/2007

 • Bulut I. Civil Society and Community Development. International Spring Academy 2006: Almanya; 03/04/2006 - 07/04/2006

 • Bulut I. ?Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Ekip Çalışması?. Türkiye?de Psikiyatri: Yapamadıklarımız.: Eskişehir; 02/05/2005 - 05/05/2005

 • Bulut I. ?Aile Tedavisinde Aileyi Kabul Süreci?. III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 25/03/2005 - 27/03/2005

 • Bulut I. Social Work With Hemodialysis Patients. XXVII. International Symposium German Academy of Psychoanalysis: Almanya; 16/03/2005 - 19/03/2005

 • Bulut I. Ülkemizde Aile Terapisi Eğitimi, Kullanım Alanları. Aile Terapileri II. Sempozyumu: Ankara; 15/02/2005 - 16/02/2005

 • Bulut I. Home Care and Social Work. Interim Meeting on Home Care and Hospice in Oncology: İstanbul; 07/10/2004 - 09/10/2004

 • Bulut I. Evde Bakımın Sosyal Hizmet Uzmanı Yönü. Uluslar arası Onkolojide Evde Bakım Toplantısı: İstanbul; 07/10/2004 - 09/10/2004

 • Bulut I. Aile içi İlişkiler. TAPD Ulusal Aile Sağlığı Kongresi: Antalya; 13/06/2004 - 15/06/2004

 • Bulut I. Using Psychodrama for the Assesment of the Family. XIV. IFTA World Family Therapy Congres: İstanbul; 24/05/2004 - 27/05/2004

 • Bulut I. Küreselleşme ve Sosyal Hizmet. 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Ankara; 20/05/2004 - 22/05/2204

 • Bulut I. Aile içi Şiddet ve Sosyal Hizmet Müdahalesi. 14. Ulusal ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: Bursa; 21/04/2004 - 24/04/2004

 • Bulut I. Yoksulluk ve İnsan Hakları. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003: Antalya; 09/10/2003 - 11/10/2003

 • Bulut I. Aile Tedavisi ve Sosyal Hizmet. I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 08/04/2002 - 10/04/2002

 • Bulut I. A Study About the Abuse of Institutionalized Boys Their Teachers. VIII. ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect: İstanbul; 24/06/2001 - 27/06/2001

 • Bulut I. Migration und Berufliche Identiaet. Migration und Persönlichkeit: Antalya; 01/01/2000 - 02/01/2000

 • Bulut I. Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması. Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet: Diyarbakır; 20/10/1999 - 22/10/1999

 • Bulut I. Kadın Danışma Merkezi?nde Eğitim Amaçlı bir Psikodrama Uygulaması. XII. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: İstanbul; 01/01/1998 - 02/01/1998

 • Bulut I. Psychodrama for Young Adults with Adjusment Disorder. XII. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama; 01/01/1998 - 02/01/1998

 • Bulut I. Psychodrama with the Girls Under Protection. International Psychodrama Conference: Jerusalem; 01/01/1996 - 02/01/1996

 • Bulut I. Sosyal Hizmette Grup Çalışması Uygulamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu ?95: Ankara; 22/11/1995 - 24/11/1995

 • Bulut I. Örgüt İçi Grupların Verimliliğe Etkisi. Kara Harp Okulu 1nci Sistem Mühendisliği Sempozyumu ?95: Ankara; 12/10/1995 - 13/10/1995

 • Bulut I, Mavili Aktaş A. Bir Psikodrama Uygulaması. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: İzmir; 01/11/1990 - 04/11/1990

 • Bulut I. Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: Mersin; 16/10/1989 - 21/10/1989

 • Bulut I. Psikiyatrik Ortamlarda Sosyal Grup Çalışması. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: ; 19/09/1988 - 23/09/1988

 • Bulut I, Kahramanoğlu E. Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde Yatmış Olan Hastalar ve Aileleri Hakkında Bir Araştırma. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Çalışmaları: İstanbul; 14/09/1987 - 18/09/1987