Prof. Dr. FATMA IŞIL BULUT

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6678
E-Posta : ibulut[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1984), Hacettepe Üniversitesi, Aile Sağliği
 • Yüksek Lisans (1974), Hacettepe Üniversitesi, Demografi
 • Lisans (1967), Sosyal Hizmetler Akademisi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Projeler


 • Bulut I, Çelik G. ;Denetimli Sebestlik Cezası Alan Hükümlülerle Grup Odaklı Sosyal Hizmet Uygulaması. ", Denetimli Serbestlik Ankara Şubesi", Adalet Bakanlığı", 01/12/2014.

 • Bulut I, Kahramanoğlu E, Şahin F, Özbesler C, İçağasioğlu Çoban A, Polat Uluocak G. ;RİZE İLİNDE SOSYAL RİSK ALTINDA OLANLARLA İLGİLİ HİZMET SUNUM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ. ", ", BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, RİZE VALİLİĞİ", 01/05/2009.

Kitaplar


 • Bulut I. ;Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların-Davranış Özellikleri Hakkında Bir Araştırma. In:Aile Yazıları 3 Birey, Kişilik ve Toplum. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi;

 • Bulut I. ;Hemodiyaliz Hastalarında İletişimi Güçlendirme ve Psiko sosyal Destek Grubu. In:Seda Attepe Özden Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayınevi; 2017. p.115-123.

 • Bulut I. ;Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelede Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler. In:Prof. Dr. Ayşe Akın, Dr. Gülser Doğan editors. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Panel Kitabı. Ankara: Tutkun Matbaa; 2016. p.60-77.

 • Bulut I, Tekindal M. ;Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü. In:Vedat Işıkhan editors. Prof. Dr. Gönül Erkan'a Armağan Sosyal Hizmet ve Mülakat. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.24-37.

 • Bulut I, Attepe S. ;Türkiye'de Engelli Bireylere Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler ve Sosyal Dışlanma. In:Vedat Işıkhan editors. Doç. Dr. Şener Koçyıldırım'a Armağan Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma. Ankara: Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği; 2014. p.24-32.

 • Özbesler C, Bulut I. ;Sosyal Hizmette Genelci Yaklaşım ve Ekolojik Perspektif. In:Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman editors. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Maya Akademi; 2013. p.97-107.

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A. ;Engelli Kadınların Sorunları. In:Şahika Yüksel, Leyla Gülseren, Ayşe Devrim Başterzi editors. Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği; 2013. p.494-508.

 • Bulut I, Polat G. ;Örgütlerde Gruplar. In:Memet Zencirkıran editors. Örgüt Sosyolojisi. Bursa: Dora; 2012. p.99-131.

 • Bulut I. ;Voluntary Work in Social Work Practice. In:Marian Nowak, Evva Domagala editors. European Social Work and Future Challenges. Lublin: GAUDIUM; 2010. p.159-172.

 • Bulut I. ;MARIAN NOWAK, EWA DOMAOPLA-ZYSK editors. EUROPEAN SOCIAL WORK-STATE ART AND FUTURE CHALLENGES. LUBLIN: GAUDIUM; 2010

 • Bulut I, Gülcan M. ;I. BULUT, M.G. GÜLCAN editors. Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Öğretmen El Kitabı. Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 2007

 • Bulut I. ;Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü. In:Ç. Fadıloğlu, F. Doğan,G. Ertem editors. Evde Bakım. İzmir: Meta Basım Matbaacılık; 2006

 • Bulut I. ;Psikiyatrik Sosyal Hizmet. In:Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını; 2001

 • Bulut I. ;Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet. In:K. Karataş, Ç. Arıkan editors. Nesrin Koşar'a Armağan: İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını; 2001

 • Bulut I. ;Aile Tedavisi ve Sosyal Grup Çalışması. In:Yaşam Boyu Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını; 1999

 • Bulut I. ;Psikiyatri Alanı ve Sosyal Hizmet Mesleği. In:Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1998

 • Bulut I. ;Küçükleri Koruma Hizmetlerinde Ekip Çalışmasının Önemi ve Çalışanların Davranış Özellikleri?. In:Küçükleri Koruma Hizmetleri. Ankara: T.C. Emniyet Genel Md. Asayiş Daire Bşk. Yayını; 1998

 • Bulut I. ;Bir Yaşam Alanı Olarak Öğrenci Yurtları ve Üniversite Gençliği. In:Emine Komut editors. Diğerlerinin Konut Sorunları. Ankara: TMMMOB Mimarlar Odası; 1996

 • Bulut I. ;Psiko-Sosyal Gelişim Sorunları. In:Sanayi Bölgesinde Çalışan Çocukların Sorunları. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını; 1996

 • Bulut I. ;Işıl BULUT editors. Genç Anne ve Çocuk İstismarı. Ankara: Bizim Büro; 1996

 • Bulut I. ;Students Dormitories as Living Spaces and University Students. In:Emine Komut editors. Housing Question of the Others. Ankara: Chamber of Architects of Turkey; 1996. p.324-335.

 • Gökler B, Kumbasar H, Bulut I. ;Gökler, Bahar, Hakan Kumbasar, Işıl Bulut editors. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğitim Rehberi. Ankara: Varan Matbaası; 1995

 • Bulut I. ;Çocuk Çalıştırılmasının Psiko-Sosyal Boyutları ve Sonuçları. In:Türkiye?de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara: H.Ü. SHYO ve Friedrich-Naumann Vakfı; 1994

 • Bulut I. ;Atatürk Devrimleri ve Türk Ailes. In: Aile Kurultayı. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; 1994

 • Bulut I. ;Otizm ve sosyal Hizmet Mesleği. In:Otizm. Ankara: A.Ü. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı ve A.Ü. Eğitimle Tedavi, Uygulama, Araştırma Merkezi; 1993

 • Bulut I. ;Işıl BULUT editors. Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayını; 1992

 • Bulut I. ;Türkiye?de Erken Evlenmeler. In:Aile Ansiklopedisi 2. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu; 1991

 • Bulut I. ;Gençlik Refahı. In:Türkiye?de ve Almanya?da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Selvi Yayınları; 1991

 • Bulut I. ;Işıl BULUT editors. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: Özügeliş Matbaası; 1990

 • Bulut I. ;Gençlik Çağı, Gelişim Özellikleri ve Sorunları. In:İzci ve Ergin İzci Liderleri Gelişim Semineri. Ankara: MEGSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İzcilik Daire Başkanlığı Yayını; 1987

 • Ünver Ö, Dağdaş C, Bulut I. ;12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları. Ankara: Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası; 1986

 • Bulut I. ;Adölesan Evlilikleri, Doğurganlıkları ve Aile Planlaması Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Yönü. In:Aile Planlaması. Ankara: Ankara Jinekoloji Derneği, Yayın; 1986

 • Bulut I. ;Gençlik Merkezi Faaliyetlerinin, Gençlerin Toplumsallaşması Üzerindeki Etkileri ve Hizmet Yaklaşımları. In:Gençlik Merkezi Yöneticileri Semineri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi; 1986

Makaleler


 • Gültekin Z, Pınar G, Doğan N, Kızıltan G, Algıer L, Bulut I. ;Health Related Quality of Life and Health-Care Services Expectations of the Patients With Lung Cancer. Annals of Oncology, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Bulut I. ;Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):80-94.

 • Bulut I. ;Koruyucu Psikiyatri ve Sosyal Hizmet. Türkiye Klinikleri Koruyucu Psikiyatri Özel Sayısı, 2011; 4(4):101-110.

 • Polat Uluocak G, Bulut I. ;Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi. Aile ve Toplum, 2011; 7(24):9-24.

 • Gültekin Z, Pınar G, Pınar T, Doğan T, Kızıltan G, Algıer L, Bulut I, Özyılkan Ö. ;Akciğer Kanserli Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sağlık Bakım Hizmet Beklentileri. Uluslar arası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 2008; 18(2):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut I. ;A Generalist Approach in Social Work Education. Social Work & Society, 2004; :-.

 • Bulut I. ;Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Sağlık Dergisi, 2001; 109:84-90.

 • Kumbasar H, Bulut I. ;The Evulation Styles of Family Functioning in University Students With a Diagnosis of Adjusment Disorder. New Symposium, 1997; 35(4):-.

 • Bulut I. ;Toplumun Ruh Hastalığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1996; 6(1):119-128.

 • Bulut I. ;Gençlerin Üreme ve Cinsellik Sağlık Konusunda Karşı Karşıya Oldukları Riskler ve Çözüm Yolları?. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1995; 5(2):8-12.

 • Bulut I. ;Korunmaya Muhtaç Gençlerin Sosyal Grup Çalışması Gereksinimi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1995; 2(2):70-75.

 • Bulut I. ;Korunmaya Muhtaç Genç Kızların Ruh Sağlığına Etki Eden Psikolojik Faktörler. Kriz Dergisi, 1995; 3(1):119-128.

 • Bulut I. ;Adölesan Gebeliği. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1993; 3(3):23-26.

 • Bulut I. ;Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet. Saray'dan Çağrı, 1993; 3(2):10-14.

 • Bulut I. ;Zihinsel Özürlülerin Sosyal İhtiyaçları ve Sorunları. Saray?dan Çağrı, 1993; 4(2):22-27.

 • Bulut I, Kumbasar H. ;Uyum Bozukluğu Tanısı Konan Üniversite Öğrencilerinin Aile İşlevlerini Değerlendirme Biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 1992; 10(1):93-106.

 • Bulut I. ;Zihinsel Özürlülerin Sosyal İhtiyaçları ve Sorunları. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1992; 2(2):11-15.

 • Bulut I. ;Türkiye?de Erken Evlenmeler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 1991; 9(1):77-91.

 • Bulut I. ;Örgüt İçi Gruplar ve Grupların Yönlendirilmesi. Amme İdaresi Dergisi, 1983; 21(4):57-67.

Bildiriler


 • Bulut I. ;Toplumsal Bellek - Toplumsal Cinsiyet. 41. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi: BERGAMA; 25/05/2016 - 28/05/2016

 • Bulut I. ;Using Methods For Promoting Family Interaction: Family Tasks. Uluslararası Grup Psikoterapileri Derneği Bölgesel Kongresi: KAHİRE; 12/01/2016 - 15/01/2016

 • Doğaner İ, Bulut I. ;Ocean and the Waves: A meta-theory of consciousness and Matnavi Drama and a dance rituel of the waves. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I. ;Youth At Risk. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I. ;Family Functions in the Families of Psychiatric Patients. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I, Polat G. ;Culturally Responsive Practice with Diverse Youth Group and Transcultural Issues. 19th International Congress for Group Psychotherapy and Group Processes: ; 31/08/2015 - 05/09/2015

 • Bulut I, Çelik G. ;NONVIOLENT COMMUNICATION: GROUPWORK WITH THE OFFENDERS AT PROBATION SYSTEM. Second African Regional Conference: International Association for Group Psychotherapy and Group Process: ; 11/03/2015 - 14/03/2015

 • Bulut I, Çelik G, Kösali Z. ;Şiddetsiz İletişim: Denetimli Serbestlik Bünyesinde Grup Odaklı Sosyal Hizmet Uygulaması. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Bulut I. ;Erken ve Zorla Yapılan Evliliklerin Yarattığı Sorunlar ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. I. Disiplinlerarası Kadın ve Çocuk Sempozyumu: İstanbul; 16/06/2014 - 18/06/2014

 • Bulut I. ;Gender Sensitive Therapy. 2nd Chinese Group Counselling and Group Psychotherapy Conference: Bejing; 20/03/2014 - 23/03/2014

 • Bulut I. ;Dünyada ve Türkiye'de Engelli Bireylerin Toplumsal Konumu ve Engelliliğe Yönelik Sunulan Sosyal Hizmetler ve Sağlığı Geliştirme Hizmetlerinin Durumu. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Antalya; 27/10/2013 - 31/10/2013

 • Bulut I. ;A Sociodrama Group with Family Counsellors. 4th International Sociodrama Conference: Italy; 04/09/2013 - 08/09/2013

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A, Polat G, Özbesler C. ;A Project for Empowering the Institutionalized Youth in Turkey. 3rd ENSACT Joint European Conference: Social Action in Europe: İstanbul; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A. ;Problem Solving Group with Sexually Abused Adolescent Girls. 18th International Congress of Groups Psychotherapy and Gruop Processes: Cartegena; 16/07/2012 - 21/07/2012

 • Bulut I, Polat G. ;A Psychodrama Group Among Institutionalized Youth on Anger Management. 18th International Congress of Groups Psychotherapy and Gruop Processes: Cartegena; 16/07/2012 - 21/07/2012

 • Bulut I. ;Sosyal Hizmet Uzmanlarının Psikoterapist Kimliği. VI. Aİle ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 14/10/2011 - 16/10/2011

 • Bulut I. ;Sosyal Hizmet Uzmanlarının Psikoterapist Kimliği. VI Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 14/10/2011 - 16/10/2011

 • Bulut I. ;Assessment of Family Communication Among Different Cultures. IV. Regional Mediterranean Congress: Porto/Portekiz; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Bulut I, Polat Uluocak G. ;Youth and Transcultural Issues in Turkey. IV. Regional Mediterranean Congress: Porto/Portekiz; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Bulut I. ;Hemodiyaliz Hastalarında iletişimi Güçlendirme ve Psikososyal Destek Grubu. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi: İzmir; 25/03/2011 - 27/03/2011

 • Bulut I. ;KADININ AİLE İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. 35. ULUSLARARASI GRUP PSİKOTERAPİLERİ KONGRESİ: BERGAMA/İZMİR; 27/05/2010 - 29/05/2010

 • Bulut I. ;HEMODİYALİZ HASTALARINDA İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRME VE PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ: İZMİR; 27/03/2010

 • ;Yaşlı Bakımı Eğitimi. Yaşlı Bakımının Profesyonelleşmesi ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi: ODTÜ / ANKARA; 25/09/2009

 • ;Yaşlı Bakımı Eğitimi. Yaşlı Bakımının Profesyonelleşmesi ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi: ODTÜ/Ankara; 25/09/2009

 • Doğaner İ, Bulut I. ;Masnavi Drama:"Come, Whoever You are Come". 17th Congress of International Association For Group Psychotherapy and Group Processes: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • Bulut I. ;Psychodrama With the Boys Under Protection. 17th Congress of IAGP: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • Doğaner İ, Bulut I. ;Masnavi Drama "Come Whoever You Are Come". 17th Congress of IAGP: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • ;Psychodrama With the Boys Under Protection. 17th Congress of Internatiobnal Association of Group Psychotherapy and Group Processes: Roma/İtalya; 24/08/2009 - 29/08/2009

 • ;Kronik Hastalıklarda Psikodramanın İyileştirici Gücü. 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama; 28/05/2009 - 30/05/2009

 • ;Kronik Hastalıklarda Psikodramanın İyileştirici Gücü. 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama, Asklepion; 28/05/2009 - 30/05/2009

 • ;Evlilik Öncesi Rol Testi. V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul Teknik Üniversitesi; 13/03/2009 - 15/03/2009

 • Bulut I. ;Evlilik Öncesi Rol Testi. V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul Teknik Üniversitresi; 13/03/2009 - 15/03/2009

 • ;Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi: Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta; 12/02/2009 - 13/02/2009

 • Bulut I. ;Türkiye'de Özürlülük ve Özürlülere Sunulan Hizmetler. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği Bedensel ve Zihinsel Engellilerde Bakım ve Yaşam Kalitesi Projesi: İzmir; 09/01/2009

 • Bulut I. ;Sokağın Çekiciliği Tehlike Değiller Tehlikedeler. 7. Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu: Şanlıurfa; 07/11/2008 - 09/11/2008

 • Bulut I. ;SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR VE SOKAĞIN ÇEKİCİLİĞİ. 7. SOKAKTA YAŞAYAN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU: ŞANLIURFA; 07/11/2008 - 09/11/2008

 • Bulut I. ;Mevlana ve Seçimlerimiz. 33. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama; 28/05/2008 - 31/05/2008

 • Bulut I. ;Idea and Practice of Voluntarism in Social Work. European Spring Academy 2008: Polonya; 07/04/2008 - 12/04/2008

 • Bulut I. ;Social Work Education in Turkey. George Simon University of Applied Sciences Workshop: Almanya; 02/06/2007 - 30/06/2007

 • Bulut I. ;Aile Değerlendirme Yöntemi Olarak Aile Ödevleri. IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 16/03/2007 - 18/03/2007

 • Bulut I. ;Civil Society and Community Development. International Spring Academy 2006: Almanya; 03/04/2006 - 07/04/2006

 • Bulut I. ;?Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Ekip Çalışması?. Türkiye?de Psikiyatri: Yapamadıklarımız.: Eskişehir; 02/05/2005 - 05/05/2005

 • Bulut I. ;?Aile Tedavisinde Aileyi Kabul Süreci?. III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 25/03/2005 - 27/03/2005

 • Bulut I. ;Social Work With Hemodialysis Patients. XXVII. International Symposium German Academy of Psychoanalysis: Almanya; 16/03/2005 - 19/03/2005

 • Bulut I. ;Ülkemizde Aile Terapisi Eğitimi, Kullanım Alanları. Aile Terapileri II. Sempozyumu: Ankara; 15/02/2005 - 16/02/2005

 • Bulut I. ;Home Care and Social Work. Interim Meeting on Home Care and Hospice in Oncology: İstanbul; 07/10/2004 - 09/10/2004

 • Bulut I. ;Evde Bakımın Sosyal Hizmet Uzmanı Yönü. Uluslar arası Onkolojide Evde Bakım Toplantısı: İstanbul; 07/10/2004 - 09/10/2004

 • Bulut I. ;Aile içi İlişkiler. TAPD Ulusal Aile Sağlığı Kongresi: Antalya; 13/06/2004 - 15/06/2004

 • Bulut I. ;Using Psychodrama for the Assesment of the Family. XIV. IFTA World Family Therapy Congres: İstanbul; 24/05/2004 - 27/05/2004

 • Bulut I. ;Küreselleşme ve Sosyal Hizmet. 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Ankara; 20/05/2004 - 22/05/2204

 • Bulut I. ;Aile içi Şiddet ve Sosyal Hizmet Müdahalesi. 14. Ulusal ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: Bursa; 21/04/2004 - 24/04/2004

 • Bulut I. ;Yoksulluk ve İnsan Hakları. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003: Antalya; 09/10/2003 - 11/10/2003

 • Bulut I. ;Aile Tedavisi ve Sosyal Hizmet. I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi: İstanbul; 08/04/2002 - 10/04/2002

 • Bulut I. ;A Study About the Abuse of Institutionalized Boys Their Teachers. VIII. ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect: İstanbul; 24/06/2001 - 27/06/2001

 • Bulut I. ;Migration und Berufliche Identiaet. Migration und Persönlichkeit: Antalya; 01/01/2000 - 02/01/2000

 • Bulut I. ;Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması. Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet: Diyarbakır; 20/10/1999 - 22/10/1999

 • Bulut I. ;Kadın Danışma Merkezi?nde Eğitim Amaçlı bir Psikodrama Uygulaması. XII. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: İstanbul; 01/01/1998 - 02/01/1998

 • Bulut I. ;Psychodrama for Young Adults with Adjusment Disorder. XII. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi: Bergama; 01/01/1998 - 02/01/1998

 • Bulut I. ;Psychodrama with the Girls Under Protection. International Psychodrama Conference: Jerusalem; 01/01/1996 - 02/01/1996

 • Bulut I. ;Sosyal Hizmette Grup Çalışması Uygulamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu ?95: Ankara; 22/11/1995 - 24/11/1995

 • Bulut I. ;Örgüt İçi Grupların Verimliliğe Etkisi. Kara Harp Okulu 1nci Sistem Mühendisliği Sempozyumu ?95: Ankara; 12/10/1995 - 13/10/1995

 • Bulut I, Mavili Aktaş A. ;Bir Psikodrama Uygulaması. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: İzmir; 01/11/1990 - 04/11/1990

 • Bulut I. ;Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: Mersin; 16/10/1989 - 21/10/1989

 • Bulut I. ;Psikiyatrik Ortamlarda Sosyal Grup Çalışması. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: ; 19/09/1988 - 23/09/1988

 • Bulut I, Kahramanoğlu E. ;Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde Yatmış Olan Hastalar ve Aileleri Hakkında Bir Araştırma. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Çalışmaları: İstanbul; 14/09/1987 - 18/09/1987