Prof. Dr. GÜL KIZILTAN

Beslenme ve Diyetetik ProgramıTel : 0312 246 6671
E-Posta : gkizilta[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Yüksek Lisans (1994), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik
 • Lisans (1992), Hacettepe Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik

Çalışma Alanları


 • BESLENME VE DİYETETİK

Ödüller


 • Kızıltan G, Karabudak E, Tuncay P, Mungan O, Meral P, Tuncay G. ;Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) Hatiboğlu Yayınevi Bilim Ödülü. Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı,", Ankara", 06/06/2004.

 • Karabudak E, Kızıltan G. ;Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) Hatiboğlu Yayınevi Bilim Ödülü. Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı", Ankara", 06/06/2006.

 • Gören Atalay N, Kızıltan G, Bahçeci M. ;Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu En İyi Bildiri Ödülü. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu Organizasyon Komitesi", Ankara", 10/05/2015.

Projeler


 • Yılmaz T, Gedik V, Balcı M, Bayraktar M, İlkova H, Uysal AR. ;Diyabet 2020 Vizyon ve Hedefler Projesi: Türkiye'de Diyabette Çözüm Yolları. Türk Diyabet Vakfı ", ", Örgütü, Uluslararası Diyabet Federasyonu, Türk Diyabet Vakfı", 30/01/2010.

 • Yılmaz T, Keskinkılıç B, İmamecioğlu R, Çobanoğlu N, Gedik V, Balcı M. ; Diyabet 2020 Vizyon ve Hedefler Projesi: Türkiye'de Diyabet Profili. Türkiye Diyabet Vakfı ", ", T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Diyabet Federasyonu, Türkiye Diyabet Vakfı", 30/10/2009.

 • Ciğerim N, Kızıltan G, Karabudak E, Aksoydan E, Tayfur M, Baş M. ;Beslenme ve Kanser. ", Eskişehir-Ankara", T. C. Sağlık Bakanlığı Kanser ve Savaş Dairesi Başkanlığı", 01/07/2009.

 • Beyhan Y, Kızıltan G. ;1. Hastane Mutfaklarının Modernizasyonu ve Mutfak Standartlarının Belirlenmesi. T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ", T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü", T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü", 08/04/1997.

Kitaplar


 • Onbaşı ZÇ, Kızıltan G. ;Kanser Hastalarında Beslenme Durumunun Saptanmasında Kullanılan Ölçekler. In:Muhittin Tayfur editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-5. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2017. p.165-192.

 • Kızıltan G, Akal Yıldız E. ;Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Egzersiz. In:Temel Yılmaz, Ahmet Kaya, Kemal Balcı, Fırat Bayraktar, Selçık Dağdelen, İbrahim Şahin,Mehmet Sargın editors. Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi. İstanbul: Türk Diyabet Vakfı; 2017. p.47-60.

 • Kızıltan G. ;Pulmoner Hastalıklar. In:Gülhan Samur editors. Pediatrik Beslenme Esasları. Ankara: Nobel yayıncılık; 2016. p.153-174.

 • Tayfur M, Besler T, Kızıltan G, Akal Yıldız E, Öztürk B, Türker P, Sotlu M, Ilgaz Ş. ;Tüketiminin Azaltılması Gereken Besinler ve Besin Ögeleri. In:Gülden Pekcan, Nevin Şanlıer, Murat Baş editors. Türkiye Beslenme Rehberi. Ankara: Kayıhan Ajans; 2016. p.68-72.

 • Kızıltan G. ;Günlük Tüketilmesi Gereken Besin Miktarları ve Beslenme Rehberleri. In:Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol editors. Temel Beslenme ve Diyetetik. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2015. p.87-109.

 • Köseler E, Kızıltan G. ;Fruktoz ve Hastalıklarla İlişkisi. In:Muhittin Tayfur, Nurcan Yabancı editors. Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-2. Ankara: Hatiboğlu; 2015. p.45-81.

 • Kızıltan G. ;Hastalıkların Klinik Yönetiminde Tıbbi Beslenme Tedavi Yaklaşımı. In:Prof. Dr. Muhittin Tayfur editors. Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu; 2014. p.175-215.

 • Kızıltan G. ;Besin Grupları ve Besinlerin Kalite Tanımları. In:Türkan Kutluay Merdol editors. Genel Beslenme. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Saray Matbaacılık; 2013. p.22-44.

 • Kızıltan G, Türker P. ;Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi. In:Emel Tüfekçi Alphan editors. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları; 2013. p.639-697.

 • ;Çocuk ve Ergen ObezitesindeRenal Komplikasyonlar. In:Murat Baş/Gül Kızıltan editors. Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi. Ankara: Başkent Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler; 2011. p.163-173.

 • ;Murat Baş/Gül Kızıltan editors. Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi. Ankara: Başkent Üniversitesi BasınYayın Halkla İlişkiler; 2011

 • ;Obezitenin Medikal Komplikasyonları. In:Prof. Dr. Ayşe Baysal/Doç. Dr. Murat Baş editors. Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. İstanbul: Ekspresss Baskı A.Ş; 2008. p.106-138.

 • Kızıltan G, Boyacıoğlu S. ;Besin Gereksinimleri. In:Temel İç Hastalıkları. İstanbul: Güneş Kitabevi; 1996. p.1599-1601.

Makaleler


 • Kızıltan G. ;Son Dönem Renal Yetmezlikte Beslenme Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics, 2017; 3(1):31-37.

 • Müftüoğlu S, Kızıltan G, Akçil Ok M. ;Major Depresyon Hastaları İçin Aşırı Besin İsteği (ABİS) Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi;, 2017; 1(2):13-22.

 • Erzurum Alim N, Kızıltan G. ;Assessment of Risk Factors of Obesity and Diet on Breast Cancer in Ankara. Pakistan Journal of Medical Science, 2016; 32(6):1537-1542. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G. ;Obezite ve Kardiyometabolik risk faktörleri. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 2016; 2(1):63-68.

 • Kızıltan G. ;Diyaliz Hastalarında Obezite. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 2016; 2(1):73-78.

 • Özçelik Ersü D, Kızıltan G. ;Pedi?atri?k Obezi?te ve İnsüli?n Di?renci?nde Beslenme Tedavi?si? Yaklaşımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2016; 47(1):21-26.

 • Erzurum Alim N, Kızıltan G. ;Kronik Böbrek Hastalığı ve İştah. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(3):45-50.

 • Kocamış RN, Türker PF, Köseler E, Kızıltan G, Akçil Ok M. ;Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi İle Beslenme Durumları Arasındaki İlişki. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):15-31.

 • Özçelik Ersü D, Kızıltan G, Pulat Seren L, Kırmızıbekmez H, Yeşiltepe Mutlu RG. ;Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Beslenme Durumu ile Böbrek ve Karaciğer Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(2):59-65.

 • Özçelik Ersü D, Kızıltan G. ;Pediatrik Obezite ve İnsülin Direncinde Beslenme Tedavisi Yaklaşımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2016; 47(1):-.

 • Kızıltan G. ;Akut ve Kronik Komplikasyonlarda Beslenme. Türk Diyabet Yıllığı 2015-2016, 2016; :75-87.

 • Çelik Y, Kızıltan G. ;Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Metabolik Sendrom İlişkisi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED), 2015; 24(5):202-208.

 • Ercan A, Akçıl Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık Bilimleri Öğrencileri için obezite önyargı ölçeğinin geliştirilmesi: GAMS 27-Obezite önyargı ölçeği. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 2015; 3(2):29-43.

 • Kızıltan G. ;Kadın ve Kalp Sağlığı. Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics, 2015; 1(1):47-53.

 • Gören Atalay N, Kızıltan G. ;Diyabetik Nefropatide Tıbbi Beslenme Tedavisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2014; 42(2):160-168.

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Kitchen safety in hospitals: Practices and knowledge of food handlers in İstanbul, Turkey. Workplace Health and Safety, 2014; 62(10):415-420. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Baş M. ;Is neck circumference measurement an indicator for abdominal obesity? A pilot study on Turkish Adults. African Health Sciences, 2014; 14(3):570-575. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tümer G, Kızıltan G. ;Sarkopeni Patofizyolojisi ve Beslenme Tedavisinde Özel Yaklaşımlar. STED, 2014; 23(3):109-121.

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Obesity-related abnormal eating behaviors in Type 2 diabetic patients. Pakistan Journal of Medical Science, 2013; 29(6):1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Metin S, Kızıltan G. ;Çocuklarda Kronik Böbrek Yetmezliği, Beslenme ile İlgili Risk Faktörleri ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Nephrol, 2013; 8(2):53-63.

 • Köseler E, Kızıltan G, Kut A, Saka M. ;The effect of different amounts of fructose consumption on some anthropometric measurements and biochemical parameters. Annals of Nutrition & Metabolism, 2013; 63(Suppl1):565-565. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Metin S, Kızıltan G, Uçar N. ;The effect of nutritional therapy on quality of life in stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Annals of Nutrition & Metabolism, 2013; 63(Suppl1):1168-1168. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Türker P. ;Appetite Assessment in Hemodialysis Patients. Annals of Nutrition & Metabolism, 2013; 63(Suppl1):288-289. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Köseler E, Ercan A, Kızıltan G, Gürdağ S, Güzel E. ;Evaluation of appetite and nutritional status of pregnant adolescents. Annals of Nutrition & Metabolism, 2013; 63(Suppl1):564-564. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G. ;Diyabet, Kanser ve Beslenme. Türk Diyabet Yıllığı 2012-2013, 2013; :51-61.

 • Köseler E, Kızıltan G. ;Hepatorenal Sendrom ve Tıbbi Beslenme Tedavi Yaklaşımı. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(1):65-73.

 • Sezer E, Kızıltan G. ;Renal Dislipidemi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013; 41(2):163-171.

 • Metin S, Kızıltan G, Uçar N, Saka M. ;Nutritional support with omega-3 rich diets improve inflammation, respiratory functions and exercise capacity in stable COPD. Annals of Nutrition & Metabolism, 2013; 63(Suppl1):1169-1169. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker P, Kizıltan G, Saka M. ;The assessment of objective score of nutrition on dialysis (OSND) in Turkish hemodialysis patients. Annals of Nutrition & Metabolism, 2013; 63(Suppl1):1160-1160. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Saka M, Köseler E, Metin S, Bilen S, Aslanyavrusu M. ;Nutritional status and anthropometric measurements of patients with multiple sclerosis. Saudi Medical Journal, 2012; 33(2):160-166. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Dietary and other factors as risks of hyperemesis gravidarum. HealthMED, 2012; 6(3):190-195. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ersin Bayrak M, Kızıltan G. ;Body composition and some biochemical parameters of weight cyclers. Obesity Reviews, 2011; 12(1):219-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Kızıltan G. ;Determination of relationship between neck circumference, obesity and sleep duration. Obesity Reviews, 2011; 12(1):92-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türker P, Kızıltan G, Gençaslan D, Arslan D, Demircan E. ;Comparison of obesity and metabolic frequency in hemodialysis and continous ambulatory peritoneal dialysis patients. Obesity Reviews, 2011; 12(1):195-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Saka M, Ercan A, Metin S. ;Physical activity, body mass index and nutritional behavior of children with autism. Obesity Reviews, 2011; 12(1):86-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Arıtıcı G, Türker P, Kızıltan G. ;The frequency of obesity and metabolic syndrome in women with hypothyroidism. Obesity Reviews, 2011; 12(1):203-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Metin S, Uçar N, Akpınar S, Kızıltan G, Saka M, Şipit T. ;The effects of nutritional support with omega-3 rich diets on respiratory functions, exercise capacity and quality of life in stable COPD. European Respiratory Journal, 2011; 38(55):620-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Arslan Y, Kızıltan G. ;Nutrition-related cardiovascular risk factors in hemodialysis patients. Journal of Renal Nutrition, 2010; 20(3):185-192. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Karabudak E. ;Risk of Abnormal Eating Attitudes Among Turkish Dietetic Students. Adolescence, 2008; 43(171):681-690. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karabudak E, Kızıltan G. ;The Relationship Between Caloric Beverage Consumption and Body Mass Index in Turkish University Students. Pakistan Journal of Nutrition, 2008; 7(2):202-207. ( Medline/Pubmed )

 • Gültekin Z, Pınar G, Pınar T, Kızıltan G, Doğan N, Algıer L. ;Akciğer kanserli hastaların yaşam kaliteleri ve sağlık bakım hizmet kaliteleri. International Journal of Hematology and Oncology, 2008; 18(2):99-106. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karabudak E, Kızıltan G, Ciğerim N. ;A comparison of some of the cardiovascular risk factors in vegetarian and omnivorous Turkish females. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 2008; 21(1):13-22. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karabudak E, Baş M, Kızıltan G. ;Food safety in the home consumption of meat in Turkey. Food Control, 2008; 19(3):320-327. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Karabudak E. ;Abnormal eating behaviors among Turkish late adolescents. International Journal of Obesity, 2007; 31(1):161-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karabudak E, Kızıltan G. ;The important of the soft drinks on Turkish young adults. International Journal of Obesity, 2007; 31(1):212-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baş M, Kızıltan G. ;Relations Among Weight Control Behaviors and Eating Attitudes, Social Physique Anxiety and Fruits & Vegetables Consumption in Turkish Adolescents. Adolescence, 2007; 42(165):167-178. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karabudak E, Kızıltan G, Baş M. ;Nutritional intakes as a cardiovascular risk factor in Turkish young adults- a comparison of vegetarians with omnivores. The Indian Journal of Nutrition and Dietetic, 2006; 43(10):429-443. ( IndMED )

 • Kızıltan G, Karabudak E, Ünver S, Sezgin E, Ünal A. ;Prevalence of Bulimic Behaviours and Trends in Eating Attitudes Among Turkish Late Adolescents. Adolescence, 2006; 41(164):677-689. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Aksoydan E, Kızıltan G, Tayfur M, Karabudak E, Baş M, Karaağaoğlu N. ;Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yaşlıların Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Sağlık Durumları. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2006; 16(2):42-47.

 • Karabudak E, Kızıltan G, Temel Akçil M. ;Ankara İli Üniversite Öğrencilerinin Vejetaryenlık Prevalansı. sağlık ve toplum Dergisi, 2006; 16(2):54-63.

 • Karabudak E, Kızıltan G, Aksoy H, Tayfun E. ;Atorvastatin Kullanımının Homosistein, Vitamin B12, ve Folik Asit Seviyelerine Etkisi. Erciyes Tıp Dergisi, 2006; 28(3):111-119.

 • Kızıltan G, Karabudak E, Tuncay G, Avşar F, Tuncay P, Mungan O. ;Dietary Intake and Nutritional Status of Turkish Pregnant Women During Ramadan. Saudi Medical Journal, 2005; 26(11):1782-1787. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baş M, Karabudak E, Kızıltan G. ;Vegetarianism and Eating Disorders: Association Between Eating Attitudes and Other Psychological Factors Among Turkish Adolescents. Appetite, 2005; 44:309-315. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kızıltan G, Karabudak E, Ünver S, Sezgin E, Ünal A. ;Nutritional Status of University Students with Binge Eating Disorder.. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2005; 58(4):167-171.

 • Gültekin Z, Pınar G, Doğan N, Kızıltan G, Doğan T, Algıerannals Of Oncology L. ;Health- releated Quality of Life and Health Care Services Expectations of the Patients with Lung Cancer. Annals of Oncology, 2005; 16(2):309-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoydan E, Baş M, Ciğerim N, Karaağaoğlu N, Karabudak E, Kızıltan G. ;Nutritional Status Of Turkish Elderly Living in The Black Sea Urban Region. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 2005; 9(3):142-142. ( IM : Index Meducus )

 • Kızıltan G, Karabudak E, Tuncay P, Meral P, Tuncay G, Avşar F. ;Hiperemesis Gravidarumlu Gebelerin Beslenme Durumları, Vücut Ağırlıkları ve Kan Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2005; 32(1):65-77.

 • Baş M, Aşçı H, Karabudak E, Kızıltan G. ;Eating Attitudes and Their Psychological Correlates Among Turkish Adolescents. Adolescence, 2004; 39(155):593-599. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kızıltan G, Yağdıran Y. ;Yeme Davranışının Kontrolü ve Nörotransmitterler. Sendrom, 2004; 16(6):54-60.

 • Kızıltan G. ;Besin Ögesi Olmayan Diyet Bileşenleri ve Kanser. Sendrom, 2003; 15(6):99-105.

 • Kızıltan G, Kutluay Merdol T. ;Günde Beşyüz ve Üzeri Kişiye Yemek Servisi Yapılan Toplu Beslenme Kurumlarında Kullanılan Araç-Gereçlerin Kalite ve Kantite Açısından Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2000; 29(1):17-23.

 • Kızıltan G. ;Başkent Üniversitesi Yiyecek- İçecek İşletmeciliği Programına Kayıtlı Öğrencilerin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Beslenme Durumuna Beslenme Eğitiminin Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2000; 29(2):34-41.

 • Kızıltan G. ;Derin Dondurucular. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1994; 23(2):283-294.

Bildiriler


 • Kızıltan G. ;Kafeterya Hizmetlerinde Kalite Geliştirme Çalışmaları. Başkent Üniversitesi II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Akçil Ok M, Kızıltan G, Müftüoğlu S. ;Yapısal Eşitlik Modeli ile meta-analizi: Aşırı Besin İsteği (Abis) Ölçeği Üzerine Uygulama. 1. Uluslararsı Biyoistatistik Kongresi: ; 26/10/2016 - 29/10/2016

 • Sevim Y, Persil Ö, Cebec E, Öztürk S, Kızıltan G. ;The relationship between Daily dietary nutrient intakes and total kidney cyst volüme on patients with autosomal dominat polycystic kidney disease (ADPKD). 58 Congress of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition (SEEN): Malaga; 19/10/2016 - 21/10/2016

 • Türker PF, Kocamış R, Köseler E, Kızıltan G. ;Determination of Nutritional Knowledge of Turkish Hemodialysis Patients. XVIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease 2016 (ICRNM2016): Japonya; 19/04/2016 - 23/04/2016

 • Kızıltan G, Günaydın Ç. ;Relations between Dietary Compliance and Biochemical, Anthropometric Outcomes in Hemodialysis Patients. XVIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease 2016 (ICRNM2016): Japonya; 19/04/2016 - 23/04/2016

 • Köseler E, Kızıltan G. ;Determination of Dialysis Nutritional Status, Some Biochemical Parameters, Appetite and Quality of Life in Chronic Renal Failure Dialysis Patients with Hepatitis. XVIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease 2016 (ICRNM2016): Japonya; 19/04/2016 - 23/04/2016

 • Saka M, Kızıltan G, Metin S. ;Obesity and Nutritional status among children with autism. 15th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prag; 05/10/2015 - 08/10/2015

 • Kızıltan G, Bardak Dirikli N. ;The effect of nutritional therapy on metabolic syndrome components in patients with hyperthyroidism and hypothyroidism. 15th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prag; 05/10/2015 - 08/10/2015

 • Kızıltan G, Tekin P. ;Evaluation of nutritional status, biochemical parameters and anthropometric measurement of patients with non-alcoholic fatty liver disease. 15th International Nutrition & Diagnostics Conference: Prag; 05/10/2015 - 08/10/2015

 • Aslanalp Ç, Kızıltan G. ;Kızıltan G. Yatarak Tedavi Gören Yanık Hastalarının Beslenme Durumları Nedir?. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Tekin P, Kızıltan G. ;Karaciğer Yağlanması Olan Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ile Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Gören Atalay N, Kızıltan G, Bahçeci M. ;Karbonhidrat Sayımı Yapan Tip 1 Diyabetik Yetişkin Bireylerin Sağlıklı Yeme Takıntısı ve Yeme Davranış Bozukluğunun Biyokimyasal ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisinin Belirlenmesi.. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Sarıdağ Devran B, Kızıltan G. ;Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Adölesan ve Yetişkinlerin Beslenme Alışkanlıkları ile Yeme Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu: Ankara; 09/05/2015 - 10/05/2015

 • Gören Atalay N, Kızıltan G, Bahçeci M. ;İnsülin pompası kullanan ve kullanmayan Tip 1 diyabetik yetişkin bireylerin sağlıklı yeme takıntısı ve yeme davranış bozukluğunun biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerle ilişkisinin belirlenmesi. 51. Diyabet Kongresi: Antalya; 22/04/2015 - 26/04/2015

 • Akyüz Yılmaz E, Kızıltan G, Şehirli A, Yılmaz C. ;Metotraksat ile indüklenmiş deneysel intestinal mukozit modelinde arjinin, omega 3 yağ asitleri, ve nükleotidlerle zenginleştirilmiş oral formülün etkileri. 9. Kepan: Antalya; 18/03/2015 - 22/03/2015

 • Yılmaz S, Kızıltan G. ;3-7 yaş arası çocukların yeme tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. VI. Ulusal Obezite Kongresi: İstanbul; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Yılmaz S, Altınel E, Kızıltan G. ;Üniversite Öğrencilerinin sıvı tüketim durumları ile vücut kompozisyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. VI. Ulusal Obezite Kongresi: İstanbul; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Ercan A, Akçil Ok M, Kızıltan G, Altun S. ;Sağlık eğitimi alan bireylerde obezite önyargı ölçeğinin geliştirilmesi. VI. Ulusal Obezite Kongresi: İstanbul; 27/11/2014 - 29/11/2014

 • Aslanalp Ç, Kızıltan G, Yastı A. ;Evaluation of the nutritional status of the burn patients. ISBI 17th Congress of the International Society for Burn Injuries: Sidney; 12/10/2014 - 16/10/2014

 • Kızıltan G. ;Vücut ağırlık döngüsü ve sağlık riskleri1. Gündemimiz Beslenme Eğitim Toplantısı: Konya; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Kızıltan G. ;Beta hücre fonksiyonu üzerine beslenmenin etkisi. 50. Ulusal Diyabet Kongresi: Antalya; 23/04/2014 - 27/04/2014

 • Yılmaz S, Altınel E, Kızıltan G. ;Üniversite öğrencilerinin Sıvı Tüketim Durumları ile Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 02/04/2014 - 05/04/2014

 • Kızıltan G. ;Hastalık/Stress ve Karbonhidrat Sayımı. 1. Karbonhidrat Sayımı Kursu: Ankara; 13/03/2014 - 14/03/2014

 • Gören N, Kızıltan G, Bahçeci M, Demirpençe MM. ;Glukoz homeostaz bozukluğu olan hastalarda tıbbi beslenme tedavisinin aterojenik parametrelere etkisi. 49. Ulusal Diyabet Kongresi: Antalya; 17/04/2013 - 21/04/2013

 • Kızıltan G, Saka M, Türker P, Ercan A. ;Gençler Yeterli Sıvı Tüketiyorlar mı? Bir pilot Çalışma. Türkiye 11. Gıda Kongresi: Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Ercan A, Ekizoğlu Ş, Kızıltan G. ;Ankara ve İstanbul'daki Sokak Gıda Satıcılarının Hijyen Bilgi ve Uygulamalarının Karşılaştırılması. Türkiye 11. Gıda Kongresi: Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Saka M, Köseler E, Kızıltan G, Türker P, Ercan A. ;Yetişkin Bireylerde Obezite ve Posa Tüketimi Arasındaki İlişki. Türkiye 11. Gıda Kongresi: Hatay; 10/10/2012 - 12/10/2012

 • Kızıltan G. ;Diyabet, Kanser ve Beslenme. 48. Ulusal Diyabet Kongresi: Antalya; 09/05/2012 - 13/05/2012

 • Türker P , Kızıltan G, Saka M. ;Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda biyokimyasal parametreler ile beden kütle indeksi arasındaki ilişki. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Saka M, Türker P, Ercan A, Kızıltan G, Aydeniz M, Örmeci C. ;Yetişkinlerde obezite, gastrointestinal sistem hastalıkları için bir risk faktörü müdür? Bir pilot çalışma. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Köseler E, Saka M, Kalaycı S, Karslı HG, Karataş E, Türker P. ;Kalp ve damar hastalıklarında hipertrigliseridemik bel çevresi sıklığı. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Köseler E, Saka M, Türker PF, Ercan A, Kızıltan G. ;Geç adölesan ve genç yetişkinlerde sükroz ve fruktoz tüketiminin obezite üzerine etkisi. VIII.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 04/04/2012 - 08/04/2012

 • Kızıltan G. ;Hemodiyaliz ve Tıbbi Besleme Tedavisi. Böbrek Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavileri Eğitimi: İstanbul; 25/03/2012

 • Kızıltan G. ;Kanser Oluşumunda Basit Karbonhidratlar ve İnsülin Direnci ne kadar etkin?. 2. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu- Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme Onkoloji Diyetisyenliği: Ankara; 16/02/2012 - 19/02/2012

 • Türker PF, Ercan A, Kızıltan G. ;Medeni durumun yetişkinlerdeki abdominal obezite ve beden kütle indeks üzerine etkisi. 1. Uluslararsı Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Ercan A, Türker PF, Kızıltan G. ;45-55 yaş arasındaki menopozlu kadınlarda antropometrik ölçümler ile yaşam kalite düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması. 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Kızıltan G. ;Kardiyometabolik Risklerin Önlenmesinde DASH etkili mi?. IX. Ege Diyabet Günleri: İzmir; 16/11/2011 - 18/11/2011

 • Aslanalp Ç, Erdem N, Yıldız B, Kızıltan G, Avşar F. ;Bariatrik cerrahi geçiren hastaların preoperatif ve postoperatif emosyonel durumları, beslenme kaliteleri ve iştah durumlarının değerlendirilmesi. 3. Ulusal Morbid Obesite ve Metabolik Cerrahi Kongresi: Antalya; 21/09/2011 - 24/09/2011

 • Kızıltan G. ;Kardiyometabolik Risklerin Önlenmesinde DASH etkili mi?. 47. Diyabet Kongresi: Antalya; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Metin S, Uçar N, Akpınar S, Kızıltan G, Saka M, Şipit T. ;Stabil KOAH?da omega-3 yağ asidinden zengin diyetin, solunum fonksiyonları egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

 • Metin S, Uçar N, Akpınar S, Kızıltan G, Saka M, Şipit T. ;Stabil KOAH?da Omega-3 Yağ Asidinden Zengin Diyetin, Solunum Fonksiyonları, Egzersiz Kapasitesi Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

 • Saka M, Kızıltan G. ;Nutritional status and quality of life in diabetic hemodialysis patients. XV. INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION AND METABOLISM IN RENAL NUTRITION: İSVİÇRE; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Nutritional status of the hemodialysis patients with malnutrition-inflammation complex syndrome. XV. International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Nutrition: İsviçre; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Kızıltan G, Saka M. ;Evaluation of nutritional status in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. XV. INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION AND METABOLISM IN RENAL NUTRITION: İSVİÇRE; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Tekçe F, Kızıltan G, Saka M, Türker P, Eminsoy İ. ;Nutritional barriers in hemodialysis patients. XV. INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION AND METABOLISM IN RENAL NUTRITION: İSVİÇRE; 25/05/2010 - 28/05/2010

 • Coşar B, Arıkan ZÖ, Türkoğlu M, Dibek F, Ortaç N, Saka M. ;Adolesanların Ramazanda sıvı tüketim durumlarının belirlenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Ortaç N, Dibek F, Arıkan ZÖ, Türkoğlu M, Coşar B, Saka M. ;Adolesanların Ramazanda beslenme durumlarının belirlenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Arıkan E, Saka M, Kızıltan G. ;Besin Zehirlenmesi geçirmiş Bireylerde Besin Satın Alma, depolama, hazırlama ve pişirme ile ilgili tutumlarının belirlenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Köseler E, Metin S, Kızıltan G. ;Transplantasyon tedavisi başarısız olan hemodiyaliz hastalarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Ercan A, Kızıltan G. ;Cinsiyete göre genç yetişkinlerin yeme tutumlarındaki farklılıklar. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Kızıltan G. ;Sodyum alımının azaltılması: Küresel politikalar. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Coşar B, Saka M, Kızıltan G. ;Sağlık çalışanlarının alternatif tıp uygulanmalarına ilişkin bilgi, tutum ve davranışları. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Saka M, Saka M, Köseler E, Metin S, Bilen Ş, Aslanyavrusu M. ;Multiple Sklerosizli hastalarsa beslenmeye bağlı risk faktörlerin belirlenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Tüzün T, Akben M, Delibaş Z, Saka M, Kızıltan G. ;Uyku süresi ile obezite arasındaki ilişkinin belirlenmesi.. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İstanbul; 14/04/2010 - 18/04/2010

 • Kızıltan G. ;Böbrek Hastalıklarında Beslenme Desteği. Klinik Beslenme Desteği ve Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu: Kayseri; 19/03/2010 - 20/03/2010

 • Kızıltan G, Arpacı S. ;Fiziksel Aktivitenin Diyabetik Hastaların Antropometrik ve Beslenme Durumları Üzerine Etkisi. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Ankara; 20/11/2009 - 22/11/2009

 • Kızıltan G. ;Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Neden Önemli?. VII. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU: İZMİR; 11/11/2009 - 13/11/2009

 • Kızıltan G. ;Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Neden Önemli?. VII. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU: İZMİR; 11/11/2009 - 13/11/2009

 • Kızıltan G. ;Tiroid Hastalıkları ve Beslenme Stratejileri. Gaziantep Beslenme ve Diyetetik Günleri I: Gaziantep; 22/10/2009 - 25/10/2009

 • Kızıltan G. ;Tiroid Hastalıkları ve Beslenme Stratejileri. Gaziantep Beslenme ve Diyetetik Günleri I: Gaziantep; 22/10/2009 - 25/10/2009

 • Kızıltan G. ;Optimal beslenme ve beslenme ile ilintili hastalıklarda karbonhidrat kaynağı olarak fruktoz: Doğru seçim, yanlış seçim. H.Ü Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Ankara; 19/06/2009 - 20/06/2009

 • Kızıltan G. ;Çocuk ve Ergen Obezitesinde Renal Komplikasyonlar?, Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Denetimi Kursu. Çocuk ve Ergenlerde Ağırlık Denetimi Kursu: Ankara; 17/04/2009 - 19/04/2009

 • Kızıltan G, Özyiğit P, Yılmaz S. ;Hastanede yatarak tedavi gören hastaların beslenme durumlarının saptanması. KEPAN Kongresi: Ankara; 01/04/2009 - 05/04/2009

 • Kızıltan G. ;Böbrek Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Antalya Şubesi Hizmetiçi Eğitim Semineri: Antalya; 07/02/2009

 • Kızıltan G. ;Kalp ve Damar Hastalıklarında Yağlar: Dislipideminin Beslenme Tedavisi. Diyabete Bakış 2009 Sempozyumu: Adana; 15/01/2009 - 18/01/2009

 • Kızıltan G. ;Olgu Sunumları. 5. Ulusal Obezite Kongresi: İzmir; 06/11/2008 - 09/11/2008

 • Kızıltan G. ;Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 44. Ulusal Diyabet Kongresi, 10. Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu: Antalya; 28/05/2008

 • Kızıltan G, Özer Ö. ;Kanserli hastaların hastalık öncesi beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası Gıda, Beslenme ve Kanser Sempozyumu: İzmir; 17/04/2008 - 19/04/2008

 • Kızıltan G, Özden Ö, Erzurum N. ;Genç erkeklerdeki şişmanlık ile ilişkili yeme tutum ve davranışlar. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Arslan Y, Kızıltan G, Ciğerim N, Özdemir N, Haberal M. ;Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda beslenme ile ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerinin belirlenmesi. VI: Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Kayan T, Kızıltan G. ;Yetişkin ve yaşlı Tip II diyabetli hastaların hastanedeki ve evdeki beslenme durumlarının karşılaştırılması. VI: Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Kabaran S, Kızıltan G. ;Hemodiyaliz hastalarında yaşın ve diyalize girme süresinin bazı biyokimyasal parametreler, beslenme durumu ve yaşam kalite düzeyleri üzerine etkisi. VI. Uluslararası Belenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Dikmen B, Kızıltan G. ;Kalp-damar ve diyabetik hastalarda diyetle kalsiyum alımı ile antropometrik ölçümler, kan basıncı ve bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Vı. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Arıtıcı G, Kızıltan G. ;Miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda beslenme ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi. VI. Uluslararsı Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Avşar H, Savaş L, Kızıltan G. ;Metabolik sendromu olan ve olmayan hemodiyaliz hastalarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • İçingir A, Kızıltan G. ;Kalp ve damar hastalarında diyetle omega-3 yağ asidi alımı ile balık tüketiminin kan lipitleri ve kan basıncı üzerine etkisi. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Arslan Y, Kızıltan G. ;Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyleri ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2008 - 06/04/2008

 • Kızıltan G. ;Nefropatinin Önlenmesi ve Yönetiminde Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Vaka Çalışması. III. Diyabet Diyetisyenliği Kursu: İstanbul; 10/11/2007 - 16/11/2007

 • Kızıltan G, Türker P. ;Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda vücut ağırlığı ile beslenme durumlarının yaşam kalite düzeyleri üzerine etkisi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi: İzmir; 05/04/2007 - 07/04/2007

 • Kızıltan G. ;Şişmanlığın Medikal Komplikasyonları. Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi Sertifika Programı: Abant, Bolu; 04/04/2007 - 06/04/2007

 • Kızıltan G, Karabudak E, Örün İ, Örün E. ;Tip 2 Diyabetli Hastaların Yeme Davranış Bozuklukları ile Yaşam kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi. 42. Ulusal Diyabet Kongresi: Antalya; 10/05/2006 - 14/05/2006

 • Karabudak E, Kızıltan G, Ciğerim N, Demirkıran D. ;Vejetaryen Kadınlarının Demir Durumu ve Besin Tüketimi: Bir Başlangıç Araştırması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Baş M, Karabudak E, Karaağaoğlu N, Ciğerim N, Kızıltan G, Aksoydan E. ;Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Adölesanların Diyet Alımları ve Yeme Davranışları Arasındaki İlişkiler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Baş M, Kızıltan G. ;Adölesanlarda Beslenme Bilgi Puanı ile Sebze- Meyve Tüketimi Arasındaki İlişki. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Kızıltan G, Karabudak E, Yalçuk Ö. ;Kuzey Kıbrıslı Türk Hastaların Beslenme Durumları ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Çağatay H, Karabudak E, Kızıltan G. ;20-65 yaş Arası Bireylerin Bitkisel Çay Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Kızıltan G, Karabudak E. ;Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler ve Diyetsel Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Kızıltan G, Karabudak E, Baş M, Tuncay P, Ciğerim N. ;Ankarada Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Keservuran G, Karabudak E, Kızıltan G. ;İlkokul Çocuklarında Obesite, Televizyon Seyretme ve Besin Tüketim Durumu. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Bayel R, Yertutan A, Alagöz B, Kızıltan G, Karabudak E. ;Beslenme Eğitiminin Gençlerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkileri. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Baş M, Kızıltan G. ;Adölesanlarda Sebze- Meyve tüketimi ile Sosyal Fizik Kaygı ve Yeme Tutumu Arsındaki İlişkiler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Demir B, Karabudak E, Kızıltan G, Başoğlu S. ;Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Alışkanlıkları. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Baş M, Kızıltan G. ;Adölesanlarda Yetersiz Meyve-Sebze Tüketimi İle İlişkili Psikososyal ve Davranışsal Faktörler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2006 - 15/04/2006

 • Kızıltan G, Aksoydan E, Tayfur M, Karabudak E, Baş M, Karaağaoğlu N. ;Karadeniz Bölgesinde Yalnız Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi: İstanbul; 09/11/2005 - 12/11/2005

 • Kızıltan G, Karabudak E, Ünver S, Sezgin E, Ünal A. ;Gece Yeme Sendromu Olan Geçlerin Beslenme Durumlarının Saptanması. 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi: İstanbul; 09/11/2005 - 12/11/2005

 • Karabudak E, Kızıltan G. ;Vejetaryen Olan ve Olmayan Genç Bireylerin Sağlıklı Yeme İndeksine Göre Diyet Kalitelerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Anti Aging Kongresi: İstanbul; 09/11/2005 - 12/11/2005

 • Kızıltan G, Aksoydan E, Tayfur M, Karabudak E, Baş M, Tuncay P. ;Dietary Intake and Nutritional Habits in Turkish Elderly. 18th Congress of the International Association of Gerontology: Rio de Jenerio, Brezilya; 26/06/2005 - 30/06/2005

 • Tayfur M, Aksoydan E, Kızıltan G, Karabudak E, Baş M, Ciğerim N. ;Socio-Demographic Characteristics And Health Status of Elderly Women Living in The Black Sea Region. 1st International Gerontology Symposium in Turkay: Antalya; 10/05/2005 - 12/05/2005

 • Kızıltan G. ;Açlıkta Beslenme-Uzun Süreli Açlıkta Metabolizmada Meydana Gelen Değişiklikler. 77. Cezaevi Doktorları Hizmetiçi Eğitim Semineri: Ankara; 03/05/2005

 • Kızıltan G, Türker P, Kurt D, Yağdıran Y. ;Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Beslenme Durumu Göstergeleri İle Fiziksel ve Mental Sağlık Durum İlişkisi. Türkiye?de Böbrek Hastalıkları Beslenme & Metabolizma II. Kongresi: Ankara; 25/11/2004 - 27/11/2004

 • Kızıltan G, Kurt D. ;Tip II Diyabetli Bireylerin Yapay Tatlandırıcı Kullanım Durumlarıyla Antropometrik Ölçümleri, Enerji Alımları Ve Kan Biyokimyasal Bulgularıyla İlişkisinin Belirlenmesi. 40. Ulusal Diyabet Kongresi: Antalya; 14/05/2004 - 18/05/2004

 • Aksoydan E, Ciğerim N, Kızıltan G, Akçil M. ;Beslenme Alışkanlıklarının Kan Lipid Düzeylerine Etkisi. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Tuncay P, Mungan O, Meral P, Tuncay G, Avşar F, Karabudak E. ;Ramazan ayında oruç tutan gebelerin beslenme durumları ile biyokimyasal bulguları arasındaki ilişki. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Aksoy H, Karabudak E, Kızıltan G, Tayfun E. ;Antihiperkolesterolemik (statinler) ve antihipertansif ilaç kullanan hastaların plazma homosistein, B12 vitamini, folik asit düzeylerine diyetin etkileri. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Ciğerim N, Aksoydan E, Kızıltan G. ;Akdeniz ve Asya Tipi Beslenme Alışkanlıkları İle Koroner Kalp Hastalığı (KKH) Riskleri Arasındaki Etkileşim. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Antalya; 02/04/2003 - 05/04/2003

 • Ciğerim N, Aksoydan E, Kızıltan G, Murkaracay T, Hakverdioğlu G, Oruçoğlu E. ;The Type of Fat in The Diet and Blood Lipids. IX Asian Congress of Nutrition: Yeni Delhi-Hindistan; 23/02/2003 - 27/02/2003

 • Kızıltan G. ;Besin Ögesi Olmayan Diyet Bileşenleri ve Kanser. T.C Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyenler Hizmetiçi Eğitim Semineri: Ankara; 16/01/2003

 • Kızıltan G, Karabudak E, Baş M. ;Gençlerin Konaklama İşletmelerinin Sunduğu Yiyecek-İçecek Hizmetlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu: Alanya; 03/05/2002 - 05/05/2002

 • Baş M, Kızıltan G, Karabudak E, Ciğerim N. ;Ankara? da Hizmet Veren Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Yiyecek-İçecek Alanlarının Genel Hijyen Durumunun ve İdari Personelin Hijyen Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu: Alanya; 03/05/2002 - 05/05/2002

 • Kızıltan G, Sonbay G. ;Tüketicilerin Havayolu İşletmelerinin Sunduğu Yiyecek- İçecek Hizmetlerinden Beklentilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu: Alanya; 03/05/2002 - 05/05/2002

 • Kızıltan G. ;Besin Ögesi Olmayan Diyet Bileşenleri ve Kanser. Beslenme, Çevre ve Kanser Sempozyumu: İstanbul; 04/04/2002

 • Kızıltan G, Kutluay Merdol T. ;Günde 500 ve Üzeri Kişiye Yemek Servisi Yapılan Toplu Beslenme Kurumlarında Kullanılan Araç-Gereçler, Yemek Üretim ve Servis Kalitesine Etkisi ve Karşılaşılan Sorunlar. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/2000 - 14/04/2000

 • Kızıltan G. ;Kalite Güvence Sistemi ve ISO 9000 Standartları. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon Semineri: Ankara; 05/10/1998 - 09/10/1998

 • Kızıltan G, Boyacıoğlu S. ;Kronik Böbrek Yetmezliği Olan ve Diyalize Giren Hastaların Beslenme Durumlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/1995 - 14/04/1995

 • Kızıltan G, Baysal A. ;Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Diyetin Yağ Asitleri İçeriğinde Yapılan Değişikliğin Kan Lipidlerine Etkisi. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi: Ankara; 12/04/1995 - 14/04/1995

 • Kızıltan G. ;. Kafeterya Hizmetlerinde Kalite Geliştirme Çalışmaları. Sağlık Yönetimi Hizmetlerinde Değişen Anlayış ve Politikalar Sempozyumu: Ankara; 11/11/1994 - 12/11/1994