Prof. Dr. AZİZE KARAHAN

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2165
E-Posta : kazize[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
 • Yüksek Lisans (2000), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
 • Lisans (1990), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. ;Pro.Dr.Alev Dramalı Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. 8.Ulusal Ameliyathane ve Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu", Kuşadası, Aydın", 24/11/2013.

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P, Montserrat M, Martinez Sedano A. ;Best Oral Presentation in Translation Research. 3. Mediterrenean Multidiciplinary Oncology Forum Kongresi", Atina, Yunanistan", 26/10/2013.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. ;IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi değerlendirme jurisi", Antalya", 19/05/2017.

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H. ;En iyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. 2.Uluslarası, 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Jurisi", Antalya", 05/11/2017.

Projeler


 • Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E, Company A, Fernando P, Moreno Montserrat M. ;SMILEON-Supporting innovative learning approaches through Mobile Integration in the workpLacE - Oncology Nursing. ", Türkiye'den Başkent Üniversitesi olmak üzere 6 ülkenin katıldığı bir proje", Avrupa Birliği Leonardo", 31/10/2013.

 • Karahan A, Güler B, Fukara B, Sim S. ;Hemşirelerin İlaç Hatalarını Bildirmeye Yönelik Görüşleri. ", Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve sağlık Hizmetleri", Başkent Üniversitesi", 16/06/2008.

Kitaplar


 • Karahan A. ;Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). Ankara: Nobel; 2017

 • Bulut H, Bayraktar N, Ahan H, Karahan A. ;Kalp Damar Cerrahisi. In:Prof.Dr.nalan Özhan Elbaş editors. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2015. p.45-47.

 • Karahan A, Pınar G, Abbasoğlu A, Törüner E. ;Hemşireler İçin İlaç Rehberi. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2010

Makaleler


 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B. ;Factors affecting wound healing in individuals with pressure ulcers:A retrospective study. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A. ;Akciğer ve Kalp Naklinde Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs, 2018; 4(1):59-67.

 • Karahan A. ;Üriner Staz ve Obstrüksiyonda hemşirleik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs, 2018; 4(2):97-105.

 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A. ;Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri. Acta, 2017; 51(Suppl1):235-235. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H. ;Total Kalça ve diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 2017; 51(1):237-237. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. ;Ostomili bireylerin ostomiye uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Kolon Rektum Hastalıkları dergisi, 2017; (Suppl):2017-2017.

 • Karahan A. ;Cerrahi Girişim Geçiren Yaşlı Hastaların İlaç Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları. Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 2017; 3(2):87-94.

 • Akyüz E, Çevik B, Karahan A, Güler Şahin B. ;Dokuzlu koroner arter baypas greft ameliyatı yapılan hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2016; 24(Suppl4):225-225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Erol B. ;Sol ventrikül destek cihazı takılan hastanın Orlando?nun etkileşim modeli?ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2016; 24(Suppl4):225-225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A. ;The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-61. ( CINAHL )

 • Karahan A, Işık SA, Kav S, Abbasoğlu A. ;Oncology nurses awareness of drug interactions. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2015; 2(4):271-275. ( DOAJ )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. ;The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace and Health Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Avı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. ;Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):48-48. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Karahan A, Yalılı A, Çevik B, Şengel İ. ;Patients' awereness of skin cancer risk, prevention and early detection after organ transplantation. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):19-19. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kılıçarslan Törüner E, Ceylan A, Abbasoğlu A, Tekindal A, Büyükgönenç L. ;Reliability and Validity of a Turkish Language Version of the Bates-Jensen Wound Assessment Tool. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2014; 41(4):340-344. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Karahan A, Pınar Ö, Bıyıkoğlu Y, Özhan Elbaş N. ;Ortopedi kliniğinde yatan hastaların sağlık profillerinin ve yaşam doyumlarının saptanması. AOTT Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2013; 47(Suppl1):373-373. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Fernandez P, Montserrat M, Company A, Kav S, Karahan A, Akgun Çıtak E. ;Smileon:supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace-oncology nursing. Supportive Care in Cancer, 2013; 21(Suppl1):270-270. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Bayraktar N. ;Effectiveness of an Education Program to Prevent Nurses? Low Back Pain. Workplace Health & Safety, 2013; 61(29):73-78. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Otuzoğlu M, Karahan A. ;Determining the effectiveness of illustrated communication material for communication with intubated patients at an intensive care unit. International Journal of Nursing Practice, 2014; 20(5):490-498. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı S, Karahan A. ;Barnason etkililik beklenti ölçeği kardiyak cerrahi versiyonunun Türkiye için geçerlik ve güvenirliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013; 21(3):691-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kılıçarslan Toruner E, Abbasoğlu A, Ceylan A. ;Perceptions of New Graduate Regarding Their Competence in Nursing Skills. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2012; 19(1):62-72.

 • Akgun Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions of Difficult Patients. European. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. ;Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):30-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı S, Karahan A. ;The Reliability and Validty of Barnason Efficacy Expectetion Scale (BESS): Cardiac Surgery Version for Turkey. European Journal of Preventive Cardiology, 2012; 19:131-131. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Ersayın A, Yıldırım F, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akyüz N. ;Comparison of three rating scales for assessing pain intensity in an intensive care unit. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2012; 20(1):50-55. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ugurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Dogan N, Okdem S. ;Testicular Cancer Awareness and Testicular Self-Examination among University Students.. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 2011; 12:695-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erdemir F, Kav S, Çıtak EA, Hanoğlu Z, Karahan A. ;A Turkish version of Kogan's attitude toward older people(KAOP)scale:Reliability. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2011; 52(3):162-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Okdem S. ;Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2010; 14(Suppl):36-36. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Tepe A. ;Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri. HEMAR-G, 2010; 3(1):38-48. ( CINAHL )

 • Kav S, Ceylan A, Karahan A, Kural N. ;Nurses' Approach Toward Pain Assessment at Baskent University Hospital. Journal of Pediatric Hematology Oncology, 2009; 31(8):616-616. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N. ;Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. JOURNAL OF ADVANCED NURSING, 2009; 65(3):516-524. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karahan A. ;Stoma Bakım Hemşireliği ve Evde Bakım. Cerrahi Ostomi Dergisi, 2008; 1(2):11-16.

 • Yıldırım F, Etoy G, Gümüş Ö, Gültekin B, Karahan A, Kaya N. ;KVC Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimi ve Yoğun Bakım Ortamına Yönelik Görüşleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi (Supplement) Dergisi, 2008; 16(4):110-110. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Bener Ö. ;Bolu SSK Hastanesi?nde çalışan evli hemşirelerin ev ortamında yasadıkları sorunlar. Aile ve Toplum, 2005; 2(8):121-128.

 • Karahan A, Cerit B, Çıtak N, Şahin S. ;Hemşirelik öğrencilerinin temel yasam desteği eğitiminden hemen sonra ve üç ay sonra bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2005; 5(5):22-26.

 • Karahan A, Bayraktar N. ;Determination of the usage of body mechanics in clinical settings and the occurrence of low back pain in nurses. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, 2004; 41(1):67-75. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökdoğan F, Çıtak N, Karahan A. ;Hemşirelik öğrencilerinin öğretim elemanının teorik ve uygulamalı derslerdeki öğretimini değerlendirmeleri. AIBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 3(5):41-47.

 • Karahan A, Güven S. ;Yaşlılıkta evde bakım. Geriatri-Turkish Journal of Geriatrics, 2002; 5(4):155-159.

Bildiriler


 • Karahan A, Uğurlu Z. ;BILGISAYAR GÖRÜŞ SENDROMU VE KURU GÖZ. 1.Uluslalarası, 2.Ulusal halk Sağlığı Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Güler Şahin B, Özhan Elbaş N. ;The Effect Of The Fear Of Falling On The Daily Life Of Elderly Individuals. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Akgün Çitak E, Balanuye B, Budak Ertürk E, Uğurlu Z. ;Comparison Of Sleep Quality Of Elderly in Home And Hospital. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. ;Attitudes And Views of Healthcare Professionals Wıth A Primary Role in Patient Care Regarding Discrimination Against The Elderly. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Kav S, Çevik B, Karaslan Eşer A. ;Assessment of Autonomy And Frailty Status in Elderly Patıents: Preliminary Results of The Study. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H. ;Ameliyathane personelinin ısıl konforunu etkileyen faktörler. 2. Uluslararası, 10 Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Antalya; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. ;Ostomili bireylerin ostomiye uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Karahan A, Doğan N, Özhan Elbaş N. ;Kısa filmler İlkyardım Eğitimine Katkı Sağlar mı?. 4.Ulusal Acil Hemşirleiği Kongresi: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Elbaş N. ;Characteristics of the pressure ulcer and affecting factors of healing in cancer patients. EONS10: Dublin, İrlanda; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Balanuye B, Karahan A. ;Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yükünün hasta güvenliğine etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 18.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Karahan A. ;Ameliyathanede stresle başa çıkmak. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Sarıgerme-Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Determining difficulties, needs and coping ways of newly graduated nurses. 16. World Congress of psychiatry: İspanya; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Karahan A. ;Tedavi ve Bakımda Son Kanıtlar. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi: Antalya; 28/11/2013 - 01/12/2013

 • Yalılı A, Avcı Işık S, Abalı AE, Karahan A. ;Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Bir Yanık Vakasının Hemşirelik Bakım Süreci. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi: Antalya; 28/11/2013 - 01/12/2013

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S. ;Ameliyathane Hemşirelerinin/Teknikerlerinin Algıladıkları İş Yükü ve Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Risk Faktörlerinden Etkilenme Durumları. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H, Karahan A, Ballanuye B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. ;Ameliyathanede Çalışan Hemşire ve Teknikerlerin Teknolojik Ekipman Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Kuşadası; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. ;Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenlli cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E, Fernandez P, Sedano A, Milani A. ;Onkoloji Hemşireleri İçin Mobil Teknolojiyi Çalışma Ortamına Entegre Ederek Yenilikçi Öğrenim Yaklaşımıyla Destelemek: 6 Avrupa Ülkesinden Deneyimler.. 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi: Muğla; 25/10/2013 - 27/10/2013

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P, Montserrat M, Sedano A. ;SMILEON: Supporting Learning Innovative Aprroaches Mobile Integration in the Workplace -Oncology Nursing:Experiences from Six European Countries. 3. Mediterranean Multidiciplinary Oncology Forum Kongresi: Atina, Yunanistan; 24/10/2013 - 26/11/2013

 • Karahan A. ;Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi. Entegre Programlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Çalıştayı: KOÇ ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL; 20/12/2012 - 21/12/2012

 • Doğan N, Abbasoğlu A, Karahan A, Kav S. ;İnsülin Pompası ve Karbonhidrat Sayımı. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 03/10/2012 - 07/10/2013

 • Akkoç H, Bozdağ S, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Salmaz İ. ;Karaciğer ve Böbrek Transplanastyonu Gerçekleştirilen Bireylerin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 18.Ulusal Cerrahi, 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Erdoğan Ö, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Şengel İ, Akkoç H. ;Böbrek ve Karaciğer Transplanastyonundan Ortalama İki Yıl ve Daha Sonrası Dönemde Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. 18.Ulusal Cerrahi, 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Şengel İ, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akkoç H, Bozdağ S. ;Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu Yapılacak Bireylerin Ameliyattan Önce ve Ameliyattan Sonra ve Taburculuk Sonrası Erken Dönem Anksiyete Düzeylerinin Belirlenemesi. 18.Ulusal Cerrahi, 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. ;Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses". 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions of Difficult Patients.. 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. ;Hemşirelik Öğrencilerinin 'Zor Hasta olarak' tanımladıkları hastaların ve yaşadıkları iletişim güçlüklerinin incelenmesi.. I.Uluslararası, V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Karahan A. ;Skorlama Sistemleri. 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Çeşme, İzmir; 05/08/2011 - 08/08/2011

 • Karahan A. ;İlaç Hataları. 19.Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 20/04/2011 - 24/04/2011

 • Uğurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Ökdem Ş. ;Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. 7th EONS Spring Convention in partnership with V&VN The Hague: Hollanda; 15/04/2010 - 16/04/2010

 • Karahan A, Toruner E, Ceylan A, Abbasoğlu A. ;New graduated nurses' perception about their self competency and education in Hospital practices. 1st International Congress on Nursing Education, research&Practice: Thessaloniki (Selanik) Yunanistan; 15/10/2009 - 17/10/2009

 • Doğan N, Karahan A, Kav S. ;Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Deliryum. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 30/09/2009 - 04/10/2009

 • Karaaslan A, Aksoy E, Güven S, Bilgiç S, Karahan A. ;Bir Üniversite Hastanesinde Hekim ve Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne Yönelik Görüşleri. 8 Ulusal&Uluslalarası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Ankara; 04/06/2009 - 06/06/2009

 • Coştan D, Karahan A, Ceylan A, Abbasoğlu A, Kural N, Sezgin S. ;Nurses's Opinions About Medication Error. 4th International Nursing Management Conference: Antalya; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Kaya N, Karahan A, Abbasoğlu A, Turkay U. ;A Unit's Process of Establishment. 4th International Nursing Management Conference: Antalya; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Karahan A. ;Onkolojik Yaralar ve Cilt Bakımı. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 30/04/2008 - 04/05/2008

 • Abbasoğlu A, Keçialan R, Akkuzu G, Ceylan A, Sezgin S, Karahan A. ;Bir üniversite hastanesine evden basınç ülseri ile kabul edilen hastalara ilişkin kayıtların incelenmesi taburculuk aşamasında hasta eğitimi. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 20/04/2008 - 23/04/2008

 • Karahan A. ;Uygulama alanlarının araştırma kapasitesi yönünden değerlendirilmesi Başkent Üniversitesi Hastanesi Deneyimi.. IV. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu: Ankara; 04/04/2008 - 05/04/2008

 • Karahan A. ;Preventing Medication Errors:Nursing Responsibilities. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Karahan A. ;Nurses and Patient Safety. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Algıer L, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Ceylan A, Karahan A, Sezgin S. ;Pressure Ulcer Prevention Program As Part of Patient Safety. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Karahan A, Ceylan A, Kaya N, Kav S, Akkuzu G, Abbasoğlu A. ;The Effect of Inpatient Fall Prevention Program. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Karahan A, Kav S, Tansuyer T, Akkuzu G, Kaya N, Ceylan A. ;Hasta Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Protokolün Etkinliği. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Keçialan R, Kav S, Ceylan A, Karahan A, Yılmaz D, Cantek,N F. ;Hemşirenin Ağrı Değerlendirmesine Yönelik Yaklaşımları ve Ağrı Değerlendirmesini Etkileyen Faktörler. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Kaya N, Karahan A, Tansuyer T, Ceylan A. ;Hasta Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik Verilen Eğitime Yönelik Hemşirelerin Görüşleri ve Eğitimin Etkinliğinin Vaka Çalışması Yoluyla Belirlenmesi. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Karahan A, Ceylan A, Ersayın A, Kesik E, Kural N, Kaya N. ;Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon (KPR) Hemşiresi Olarak Çalışan Hemşirelerin KPR Sürecine Yönelik Sorunları. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Akkuzu G, Karahan A, Abbasoğlu A, Ceylan A, Kesik E, Eren N. ;Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Gelişen Bası Ülserinin İncelenmesi. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/08/2007 - 08/08/2007

 • Karahan A. ;Stomalı Bireyin Evde Bakımı. 3.Çukurova Koloproktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu: Adana; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Kav S, Doğan N. ;Hemşirelik öğrencilerinin manken üzerinde görsel yaşantılar yoluyla cerrahi girişim geçiren bireyin bakımını öğrenme deneyimleri. Ulusal Cerrahi Kongresi: Antalya; 24/05/2006 - 28/05/2006

 • Gümüş Y, Karahan A, Pınar G. ;Klinik uygulama modelinde okul hastane işbirliği. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Şanluurfa; 20/04/2006 - 21/04/2006

 • Uğuz H, Karahan A. ;Nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı yönetimi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Şanlıurfa; 20/04/2006 - 21/04/2006

 • Karahan A. ;Kanserli hastalarda ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemler. I. Tıbbi Onkoloji Kongresi: Antalya; 29/03/2006 - 02/04/2006

 • Alptekin Y, Karahan A. ;Sağlığı geliştirme çerçevesi içinde uyku hijyeni. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Ordu; 05/05/2005 - 06/05/2005

 • Ak B, Çıtak N, Karahan A, Esen E. ;Bolu il merkezinde yasayan 45 yas ve üstü kadınlarda osteoporoz risk faktörlerinin değerlendirilmesi. I.Uluslararası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi: Ankara; 21/10/2003 - 24/10/2003

 • Karahan A, Çıtak N, Ak B, Esen E, Albayrak S. ;Temizlik işlerinde çalışan isçilerde bel ağrısı görülme durumunun ve risk faktörlerinin belirlenmesi. III. Uluslar arası Katılımlı Is Sağlığı ve İşyerleri Hemşireliği Sempozyumu konferansı: Zonguldak; 22/09/2003 - 27/09/2003