Doç. Dr. ZELİHA ÖZLEM YÜRÜK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1635
E-Posta : bastug[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Yüksek Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Yürük ZÖ, Şahin Sönmezer İE. ;Mobilitenin Gelişimi. In:Güçlü Gündüz A, Bilgin S, Öksüz Ç, Ertekin Ö, İyigün G. editors. Motor Kontrol. Ankara: Hipokrat Yayınevi; 2018. p.341-359.

 • Yürük ZÖ. ;Denge Rehabilitasyonunda Mobilite Yardımcıları ve Düşme. In:Karaduman AA, Ülger Ö, Kılınç M, Vardar Yağlı N, Serel Arslan S editors. Fizyoterapi Seminerleri. Ankara (e-kitap): Pelikan Yayınevi; 2016. p.194-202.

 • Yürük ZÖ. ;Girdap Banyoları (Whirlpool). In:Hülya Harutoğlu editors. Isı, Işık ve Hidroterapi. Ankara: Hipokrat Kitapevi; 2016. p.213-217.

 • Yürük ZÖ, Kırdı N. ;Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi. In:Nihal Şimşek, Nuray Kırdı, Aydın Meriç, Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük editors. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. Ankara: Hipokrat; 2016. p.245-250.

 • Yürük ZÖ. ;Diz Yaralanmalarında Kullanılan Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi Yöntemleri. In:Prof. Dr. Gül Baltacı editors. Diz Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Ankara: Hipokrat Kitapevi; 2016. p.93-111.

 • Şimşek N, Kırdı N, Ayhan Ç, Çetişli Korkmaz N, Meriç A, Savcı S, Fırat T, Yürük ZÖ. ;Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kullanılan Elektrik Akımları. In:Ayşe Karaduman, Öznut Tunca Yılmaz editors. Fizyoterapi Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan; 2016. p.135-157.

 • Yürük ZÖ. ;Fibromiyalji Sendromu. In:Ayşe Karaduman, Öznur Tunca Yılmaz editors. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan Yayınevi; 2016. p.589-601.

 • Şimşek N, Kırdı N, Meriç A, Ayhan Ç, Yürük Ö. ;Nihal Şimşek, Nuray Kırdı, Aydın Meriç, Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük editors. Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. Ankara: Hipokrat; 2015

 • Kırdı N, Meriç A, Ayhan Ç, Yürük Ö. ;Nuray Kırdı, Aydın Meriç, Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük editors. Elektorterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. Ankara: Pelikan; 2015

 • Yürük ZÖ. ;Omuz Rehabilitasyonunda Kullanılan Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi Yöntemleri. In:Gül Baltacı editors. Omuz Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan Yayıncılık; 2015. p.245-267.

 • Yürük ZÖ. ;Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi. In:Nihal Şimşek editors. Elektroterapi Ders Notları. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2014. p.102-107.

 • Yürük ZÖ. ;Mikroakım Tedavisi. In:Nihal Şimşek editors. Elektroterapi Ders Notları. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2014. p.53-55.

 • Yürük ZÖ. ;Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi. In:Karaduman AA, Ülger Ö, Kılınç M, Vardar Yağlı N, Serel S editors. Fizyoterapi Seminerleri 2. e-kitap ISBN: 978-605-88879-1-6: HÜSBF Yayınları, Pelikan kitapevi; 2013. p.215-219.

Makaleler


 • Aytar A, Yürük ZÖ, Durutürk N, Kunduracılar Z, Tığlı A. ;Bel ağrılı hastalarda günlük sigara kullanımı ile ağrı ve fonksiyonel yetersizlik arasındaki ilişki. BUSBİD, 2016; 1(2):46-57.

 • Yürük ZÖ, Kırdı N, Şimşek N. ;Lateral epikodilitli olgularda radyal ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin ağrı, kavrama kuvveti ve fonksiyonellik üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma. Clinical and Experimental Health Sciences, 2016; 6(3):107-115. ( EBSCO, TurkMedline, Türkiye Atıf Dizini )

 • Çömük Balcı N, Yürük ZÖ, Zeybek A, Gülşen M, Tekindal MA. ;Acute effect of scapular proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) techniques and classic exercises in adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. Journal of Physical Therapy Science, 2016; 28(4):1219-1227. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aytar A, Yürük ZÖ. ;The upper extremity functional index (UEFI): Cross-cultural adaptation, reliability, and validity of the Turkish version.. J Back Musculoskelet Rehabil, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuruk ZO, Aytar A, Tuzun EH, Eker L, Yuksel I, De Morton N. ;Acceptability, Reliability and Validity of the Turkish Version of the de Morton Mobility Index (DEMMI) in elderly patients with knee osteoarthritis. Turkish Journal of Geriatrics, 2014; 17(7):404-409. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yürük ZÖ, Kirdi N. ;Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi. SDÜ TIP DERGİSİ, 2014; 21(2):62-69. ( türkiye atıf dizini )

 • Aytar A, Şenbursa G, Baltacı G, Yürük ZÖ, Özünlü Pekyavaş N. ;Reliability of Pressure Pain Thresholds in Healthy Young Adults. Journal of Musculoskeletal Pain, 2014; 22(3):225-231. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yürük Z , Gültekin Z. ;FİBROMİYALJİ SENDROMU OLAN KADINLARDA İKİ FARKLI EGZERSİZ PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI. FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON, 2008; 19(1):15-23. ( EMBASE )

 • Aytar A, Tüzün EH, Eker L, Yürük ZÖ, Daşkapan A, Akman MN. ;Effectiveness of low-dose pulsed ultrasound for treatment of delayed-onset muscle soreness: A double blind randomized controlled trial. Isokinetics and exercise science, 2008; 16(4):239-247. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eker L, Tüzün EH, Daşkapan A, Baştuğ ZÖ, Yakut Y. ;The Relationship Between EQ-5D And SF-36 Instruments in Patients With Chronic Low Pain. FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON, 2007; 19(1):3-10. ( EMBASE )

Bildiriler


 • Yürük ZÖ. ;The Effects of Physiotherapy and Rehabilitation on Motor Recovery, Activities of Daily Living, Quality of Life and Depression In Ischemic Stroke Patients. 4th European Stroke Organisation Congress: Gothenburg-Sweden; 16/05/2018 - 18/05/2018

 • Çömük Balcı N, Gülşen M, Zeybek A, Yürük ZÖ. ;Omuz adhesiv Kapsülitli hastalarda skapular PNF ve klasik egzersizlerin akut etkisi.. VI. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Yürük ZÖ, Özünlü Pekyavaş N, Güngör N, İnce MS, İlhan M, Yıldız EG, Yıldız C. ;Geriatrik hastalarda hareket korkusu, ağrı, denge, mobilite ve depresyon. VI. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Yürük ZÖ, Özünlü Pekyavaş N, Güldü Z, Kaplan Ş, Kaya G, Kışla EB, Kılıç IE, Köksalan T. ;Kas iskelet sistemi problemlerinde kısa dönem fizyoterapi uygulamalarının ağrı ve hareket korkusu üzerine olan etkileri.. VI. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Saygılı F, Özünlü Pekyavaş N, Yürük ZÖ, Sivri A, Selvi NB, Tekin AŞ. ;"Text Neck" Tedavisinde Egzersiz ve Yaşam Modifikasyonu.. VI. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Yürük ZÖ, Tüzün EH, Sönmezer İE. ;İnme hastaları ile bakım verenlerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesine bakış açılarının karşılaştırılması.. V. Nörolojik Fizyoterapi Sempozymu: İstanbul; 13/04/2017 - 14/04/2017

 • Yürük ZÖ, Şahin Sönmezer İE, Ertürk Ç, Kuçat T, Vurgun HH. ;İnme geçiren hastalarda fizyoterapi,ayak mobilizasyonu ve derin masajın etkisi.. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu: Denizli; 01/04/2016 - 03/04/2016

 • Yürük ZÖ, Çömük Balcı N, Sönmezer E, Akkaya N, Dogla D, Horoz İ. ;İnme geçiren hastalarda fizyoterapi ile birlikte uygulanan el mobilizasyonu ve derin masajın etkisi: Pilot çalışma.. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Bolu; 20/05/2015 - 24/05/2015

 • Yürük ZÖ, Kırdı N. ;The effects of radial extracorporeal shock wave therapy and exercise on pain and functionality in patients with lateral epicondylalgia. 19th Annual Congress of the European Collage of Sports Science Amsterdam: Hollanda; 02/07/2014 - 05/07/2014

 • Yürük ZÖ, Kırdı N. ;Lateral epikondilitli hastalarda radial ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin subjektif ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkisi. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Yürük ZÖ, Ceylan S, Gördağ H, Uğur M. ;Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite düzeyi, kas iskelet sistemi problemleri, yaşam kalitesi ve depresyon. I. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ve III. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 23/11/2013

 • Acar M, Özkul Ç, Güneş YG, Yürük ZÖ, Kunduracılar Z. ;Diz osteoartritli olgularda ev egzersiz programının etkinliği. I. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bkım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ve III. Geriatrik Fizyoterapi kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 23/11/2013

 • Yosmaoğlu B, Doğan C, Aytar A, Yürük Ö. ;Dereceli puanlama anahtarı kullanımının pratik sınavlarda objektifliğe etkisi-pilot çalışma. IV. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: Denizli; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Tonga E, Durutürk N, Zeybek A, Baştuğ Yürük Ö. ;Fizyoterapist ve fizyoterapi öğrencilerinin bakış açısıyla fizyoterapi bilimi. XIV. Fizyoterapide gelişmeler kongresi: Nevşehir; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Kunduracılar Z, Yürük ZÖ, Atasoy F, Mumcu M, Yaman Ş, Yıldırım A. ;Yaşlı Bireylerde Kronik Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Bilişsel Fonksiyonlar, Denge, Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Algılanan Sağlık Durumu İle İlişkisi. Akademik Geriatri 2011 Kongresi: Antalya-Belek; 25/05/2011 - 29/05/2011

 • Kunduracılar Z, Yürük ZÖ, Durutürk N, Acar M, Güneş YG, Özkul Ç. ;Diz Osteoartritli Olgularda Ev Egzersiz Takibinin Etkinliği. 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Hatay; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Kunduracılar Z, Yürük ZÖ, Durutürk N, Caferoğlu AR, Çandır HC, Gürşen C, Veren M. ;Geriatrik Olgularda Step up Egzersizleri. 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu: Hatay; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Gültekin Z, Durutürk N, Yürük ZÖ, Karataş M, Varol F, Ünal C, Şanli Ö, Namazci AE. ;The relationship between dyspnea, fatigue and activities of daily living in patients with metabolic syndrome. European Respiratory Society Congress: Barcelona, Spain.; 18/09/2010 - 22/09/2010

 • Tonga E, Durutürk N, Yürük ZÖ, Kunduracilar Z. ;Performance problems of patients with chronic neck pain. European League Against Rheumatism 2010: Roma-İtalya; 16/06/2010 - 19/06/2010

 • Yürük ZÖ, Aytar A, Durutürk N, Tonga E, Kunduracilar Z. ;The relationship between pain, disability, physical activity and quality of life in patients with neck pain. European League Against Rheumatism 2010: Roma-İtalya; 16/06/2010 - 19/06/2010

 • Kunduracılar Z, Durutürk N, Baştuğ ZÖ, Karataş M, Şahin G, Gülsayın M, Karataş Ö, Namazcı AE. ;Metabolik sendromlu olgularda bel kalça oranı, bel çevresi, torakal ekspansiyon ve dispne arasındaki ilişki. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: ; 05/05/2010

 • Kunduracılar Z, Durutürk N, Yürük ZÖ, Karataş M, Şanlı Ö, Varol F, Ünal C. ;The Relationship Between Activities of Daily Living and Fatigue In Patients With Metabolic Syndrome. 7th Metabolic Syndrome Symposium: antalya; 29/04/2010 - 02/05/2010

 • Kunduracılar Z, Durutürk N, Yürük ZÖ, Karataş M, Şahin G, Gülsayın M, Namazcı AE, Karataş Ö. ;The Relationship Between Quality of Life and Fatique in Patients with Metabolic Syndrome. 7th Metabolic Syndrome Symposium: Antalya; 29/04/2010 - 02/05/2010

 • Tonga E, Yürük ZÖ. ;Yaşlı bakım hizmeti veren bireylerde kas iskelet sistemi problemleri. II. ULUSLARARASI KATILIMLI GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ: ankara; 11/10/2009 - 13/10/2009

 • Tüzün EH, Yürük ZÖ. ;Lomber spondilozis ve lomber disk hernili olgularda özürlülük ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi. II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: izmir Türkiye; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Yürük ZÖ, Kerem Günel M. ;diz osteoartritli olgularda fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. XII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU: ESKİŞEHİR TÜRKİYE; 06/11/2008 - 09/11/2008

 • Yürük ZÖ, Günel MK. ;diz osteoartritli kadınlarda konvansiyonel fizyoterapi uygulamalarının fonksiyonellik, yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkinliği. XII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU: ESKİŞEHİR TÜRKİYE; 06/11/2008 - 09/11/2008

 • Tüzün EH, Eker L, Daşkapan A, Baştuğ ZÖ. ;OSWESTRY VE QUEBEC ANKETLERİYLE ELDE EDİLEN PUANLAR ARASINDAKİ UYUM. I. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: ANKARA; 04/05/2007 - 06/05/2007

 • Tüzün EH, Daşkapan A, Aytar A, Baştuğ ZÖ, Eker L. ;OKUL ÇOCUKLARINDA KINESTHETIC ABILITY TRAINER (KAT 3000) ÜZERİNDE YAPILAN DENGE TESTİLERİNİN GÜVENİLİRİLİĞİ. I. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: ANKARA; 04/05/2007 - 06/05/2007

 • Baştuğ ZÖ, Gültekin Z. ;FİBROMİYALJİLİ KADINLARDA KALİSTENİK EGZERSİZ EĞİTİMİNİN FİZİKSEL FONKSİYONELLİK VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. I. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: ANKARA; 04/05/2007 - 06/05/2007