Prof. Dr. MÜNİRE ARZU İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

Sosyal Hizmet ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1599
E-Posta : aicoban[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Yüksek Lisans (2002), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet
 • Lisans (1998), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet

Çalışma Alanları


 • SOSYAL HİZMET

Kitaplar


 • İçağasıoğlu Çoban A, Karakuş B, Özdemir A, Zubaroğlu Yanardağ M, Aktan MC. ;Arzu İçağasıoğlu Çoban, Bülent Karakuş, Abidin Özdemir, Melek Zubaroğlu Yanardağ, Mehmet Can Aktan editors. 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi. Ankara: SABEV; 2017

 • Acar H, İçağasıoğlu Çoban A, Polat G. ;İoanna Kuçuradi, Neşe Şahin Taşığın editors. Sosyal Hizmetlerde Yanlış Uygulamalar, Etik İhlaller ve Sorunlara İlişkin Bir Araştırma. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu; 2017

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Acil Servis Birimlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel Yayınevi; 2017. p.159-168.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. ;Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2016

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Feminist Teori ve Uygulama. In:Abdullah Karatay editors. Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri. Ankara: Nika Yayınevi; 2015. p.105-125.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Yoksullukla Mücadelede Sosyal Hizmetin Rolü. In:Gonca Polat, Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zoruklar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları; 2014. p.11-26.

 • Polat G, İçağasıoğlu Çoban A. ;Gonca Polat, Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zoruluklar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınevi; 2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, İçağasıoğlu D. ;Epilepsi hastası çocuğu olan annelerin sosyal destek gereksinimlerinin belirlenmesi.. In:Vedat Işıkhan editors. Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma: Doç. Dr. Şener Koçyıldırm'a Armağan. Ankara: Sosyal Hizmet, Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği Yayını; 2014. p.128-143.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Kadına yönelik şiddetin bir bileşeni olarak toplumsal cinsiyet. In:Vedat Işıkhan editors. Sosyal Hizmet ve Mülakat: Prof. Dr. Gönül Erkan'a Armağan. Ankara: Sosyal Hizmet, Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği Yayını; 2014. p.156-167.

 • Özbesler C, İçağasıoğlu Çoban A. ;İhmal ve istismar mağduru çocuklarla sosyal hizmet. In:H. Acar, N. Negiz, E. Akman editors. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Maya Yayınevi; 2013. p.139-155.

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A. ;Engelli kadınların sorunları. In:Ş. Yüksel, L. Gülseren, A. Devrim Başterzi editors. Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları; 2013. p.494-509.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Factors Determining the Quality of Family Life. In:Jadwigi Daszykowskıej, Mıroslawa Rewery editors. Wokol Problemov Jakoscı zycıa. Polonya: Petrus; 2012. p.35-44.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Göçmen ailelerin uyum süreci: Kaynaklar ve engeller. In:Yasemin Özkan (Edt) editors. Sosyal dışlanma ve aile: Sosyal hizmet müdahalelerinde güçlendirme yaklaşımı. Ankara: Maya Yayınevi; 2011. p.107-123.

 • Acar H, İçağasıoğlu Çoban A. ;Hakan Acar, Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 20. Yılında Türkiye'de Çocuk Hakları. Ankara: Maya Yayınevi; 2011

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Engelli çocuklar ve hakları.. In:Hakan Acar, Arzu İçağasıoğlu Çoban (Edt) editors. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 20. Yılında Türkiye'de Çocuk Hakları. Ankara: Maya Yayınevi; 2010. p.145-155.

 • Polat Uluocak G, İçağasıoğlu Çoban A. ;Gonca Polat Uluocak, Arzu İçağasıoğlu Çoban editors. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009: Sosyal Hizmet ve Sosyal Dışlanma. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2009

 • İçağasıoğlu Çoban A, Arslanoğlu K. ;Arzu İçağasıoğlu Çoban, Koray Arslanoğlu editors. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004: Türkiye?de Sosyal Hizmet Uygulamaları. İhtiyaçlar ve Sorunlar.. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2004

 • Karataş K, Demiröz F, İçağasıoğlu A. ;Sosyal Hizmet Uzmanlarının Türkiye?deki Sosyal Hizmet Eğitimine İlişkin Değerlendirmeleri. In:Kasım Karataş, Sunay İl editors. Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I.. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını; 2001. p.59-79.

 • İçağasıoğlu A. ;Koruyucu Aile Hizmetinin Toplam Kalite Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. In:Kasım Karataş, Çiğdem Arıkan editors. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Prof. Dr. Nesrin Koşar?a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını; 2001. p.148-160.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Mesleki Yönetim-Liderlik İlişkisi. In:Veli Duyan, Aliye Mavili Aktaş editors. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. Prof. Dr. Nihal Turan?a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını; 2001. p.216-221.

Makaleler


 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S, Tekindal MA, Polat G. ;Assessing health science students? attitudes towards persons with disabilities. Biomedical Research, 2017; 28(12):1-8. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özcan E, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal hizmet uzmanlarının güvencesiz çalışma biçimine ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 2017; 14(1):372-395.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Çocukluk çağı diyabetinde sosyal hizmet. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2016; 12(8):19-24.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Özbesler C. ;Hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarında tükenmişlik ve iş doyumu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (BUSBİD), 2016; 1(2):90-109.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Bulut I. ;Ergenler için kentin riskleri: Grupla sosyal hizmet müdahalesi örneği. Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), 2016; 3(13):4312-4324. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Bulut I. ;Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):80-94.

 • Polat G, Ka'Opua LS, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. ;Bandage it or write it. Experiences with health inequalities of hospital social work. International Public Health Journal, 2016; 8(2):-. ( Index Copernicus )

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal hizmet eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının kullanımı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2015; 26(2):159-168.

 • Polat G, İçağasıoğlu Çoban A. ;21. Yüzyılda Sağlıkta Eşitsizlikler ve Eşitsizliğin Aşılmasında Sosyal Hizmetin Rolü". Toplum ve Sosyal Hizmet, 2014; 26(1):177-189.

 • Arat G, İçağasıoğlu Çoban A, Polat G. ;Social Capital Formation Among Turkish Women. Cosmopolitan Civil Societies Journal, 2013; 5(1):97-108. ( DOAJ )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Akgün R. ;Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kalan Kadın Hükümlülerin Psikososyal Durumlarının Saptanması ve Sosyal Desteklerinin Belirlenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2011; 22(2):63-78.

 • Polat Uluocak G, İçağasıoğlu Çoban A. ;Çocuk istismarı alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları açısından profesyonel karar verme.. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2011; 22(2):45-61.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S, Polat Uluocak G, Çelik G. ;Are We Doing Fine?? The Views on Poverty Reduction Strategies Among Front-Line Workers in the Field of Social Assistance in Turkey. Journal of Social Service Research, 2011; 37(5):469-480. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Polat Uluocak G, İçağasıoğlu Çoban A. ;Uluslararası yardımların insani boyutu: Küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik yardımların insan hakları perspektifinden değerlendirilmesi.. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011; 8(2):208-227. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Özbesler C. ;Ebeveyn yoluyla Munchausen Sendromu olgularında sosyal hizmetin rolü.. Aile ve Toplum, 2010; 11(21):40-50.

 • Özbesler C, İçağasoğlu Çoban A. ;Hastane ortamında sosyal hizmet uygulamaları: Ankara örneği.. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2010; 21(2):31-46.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Şahin F, Polat Uluocak G, Büyüköztürk Ş. ;Turkish adaptation of the Chinese perceived causes of poverty scale. European Journal of Social Sciences, 2010; 15(4):564-572. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İçağasıoğlu Çoban A, Özbesler C. ;Türkiye'de aileye yönelik sosyal politika ve hizmetler.. Aile ve Toplum, 2009; 11(18):31-43.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Adölesan Evlilikleri. Aile ve Toplum, 2009; 4(16):37-51.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda yaşam kalitesi yaklaşımının önemi. Ufkun Ötesi Bİlim Dergisi, 2008; 8(1):49-60.

 • İçağasıoğlu Çoban A, Buz S. ;Eleştirel teori: Gelişimi, kabulleri ve sosyal hizmette kullanımı.. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2008; 19(1):71-88.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Organ naklinde sosyal hizmet mesleğinin rol ve işlevleri. Sağlık ve Toplum, 2008; 18(3):20-27.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Yalnız yaşayan yaşlılara ilişkin aile politikaları.. Aile ve Toplum, 2005; 2(8):45-53.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Gelişim dönemlerine göre özürlülüğün etkisi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2003; 3(1):39-55.

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Özürlü bir bireye sahip olan ailelerin ihtiyaçları.. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2002; 2(1):103-110.

Bildiriler


 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe Özden S. ;The New Challenge for Social Work Education, The Perspective of Social Work Students to Syrian in Turkey.. EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe: Challenging: Paris, Fransa; 27/06/2017 - 29/06/2017

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Socıal Work Students Opınıons About Socıal Work Educatıon: A Focus Group. EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe: Challenging: Paris, Fransa; 26/06/2017 - 29/06/2017

 • Tekindal M, Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal hizmet alanındaki lisansüstü tezlerin sistematik olarak incelenmesi. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK) 2016: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği: Hacettepe Üniversitesi Ankara; 29/05/2017 - 31/05/2017

 • İçağasıoğlu Çoban A, Yıldız MO. ;Varmış gibi görünen yok engelli bireyler ve aileleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye?de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek: Manisa; 26/11/2015 - 28/11/2015

 • İçağasıoğlu Çoban A, Tuğrut B. ;Kişisel olan politiktir? şiddet görmüş kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye?de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek: ; 26/11/2015 - 28/11/2015

 • Attepe Özden S, İçağasıoğlu Çoban A. ;Adalet Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım: Onarıcı Adalet Uygulamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Seyitoğlu M, İçağasıoğlu Çoban A. ;Kurum Bakımında Olan 12 Yaş Altı Çocuklarda Akranlararası Yaşanan Cinsel İstismarın Bildirim Yükümlülüğü?.. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: Ankara; 20/11/2014 - 22/11/2014

 • Seyitoğlu M, Güzel A, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sonlandırılabilir ya da Sonlandırılamaz Sosyal Hizmet Müdahalesi: Türkiye'de Çocuk Koruma Sisteminin Potansiyel ve Sınırlılıklarının Analizi. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi: İstanbul; 23/10/2014 - 25/10/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Türkiye'de Korunma İhtiyacı İçindeki Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi: İstanbul; 23/10/2014 - 25/10/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. ;As A Form of Violence Aganist Woman An Honour Killings. 3rd International Academic Conference "The Style & Quality of Life of Modern Man": Polonya; 28/05/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S. ;As A School Safety Issue Peer Bullying. Socio-technic of safety at primary, middle and secondary school: Polonya; 27/05/2014 - 28/05/2014

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Çocuk İhmal-İstismarında Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013: Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması ?Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı?: Kocaeli; 28/11/2013 - 30/11/2013

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Kadın Sığınma Evlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları. Aile ve Kadın Sempozyumu: Kırıkkale/Ankara; 16/05/2013

 • Polat G, Kaopua L, İçağasıoğlu Çoban A, Attepe S, Özcan E, Çelik G. ;Tackling Health Inequalities In Turkey: A Qualitative Perspective On The Roles Of Social Workers. 3rd ENSACT Joint European Conference: İstanbu; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • İçağasıoğlu Çoban A, Polat G, Özcan E, Attepe S. ;Social Capital Among LGBT Individuals: Exploring The Resources. 3rd ENSACT Joint European Conference: İstanbu; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A, Polat G, Özbesler C. ;A Project For Empowering The Institutionalized Youth In Turkey. 3rd ENSACT Joint European Conference: İstanbu; 16/04/2013 - 19/04/2013

 • Bulut I, İçağasıoğlu Çoban A. ;Problem solving Group with Sexually Abused Adolescent Girls. 18th International Congress of Groups Psychotherapy and Gruop Processes: Cartegena; 16/07/2012 - 21/07/2012

 • Çelik G, İçağasıoğlu Çoban A. ;Çalışan kadın ve erkeklerin ebeveyenlik izin haklarına ilişkin görüş ve düşünceleri: Bir niteliksel çalışma. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu: Ankara; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Çocuk hakları kapsamında engelli çocukların haklarının ve temel ihtiyaçlarının belirlenmesi. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK İHTİYAÇLARI SEMPOZYUMU: Ankara; 18/04/2012 - 19/04/2012

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Epilepsi hastası çocuğu olan annelerin sosyal destek gereksinimleri. 1. Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi: ; 22/12/2011 - 24/12/2011

 • İçağasıoğlu Çoban A, Polat G. ;Bologna Süreci sosyal hizmet eğitimine ne getiriyor. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50.Yılında Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler: Ankara; 15/12/2011 - 16/12/2011

 • Tunç M, İçağasıoğlu Çoban A. ;Sistematik derleme ve sosyal hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50.Yılında Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler: Ankara; 15/12/2011 - 16/12/2011

 • İçağasıoğlu Çoban A, Polat Uluocak G. ;Sağlıkta Eşitsizlikler ve Eşitsizliğin Aşılmasında Sosyal Hizmetin Rolü. 7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?.: Ankara; 15/04/2011 - 17/04/2011

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Küreselleşme sürecinde engelliler için sosyal içerme gerçekten olabilir mi? Küreselleşeme süreci açısından engellilik ve sosyal dışlanma.. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009: Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet: Ankara; 12/11/2009 - 14/11/2009

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Bir İstismar Türü Olarak Adölesan Evlilikleri. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi: Ankara; 27/09/2009 - 30/09/2009

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Çocuklarını İstismar Eden Ailelere İlişkin Sosyal Hizmet Müdahalesi. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu: Ankara; 08/05/2008 - 10/05/2008

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Ailede Yaşam Kalitesi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007: Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler: Sakarya; 14/11/2007 - 16/11/2007

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Küresel Köydeki Küresel Aileler: Küreselleşmenin Aile Kurumu Üzerindeki Etkileri. 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler: Ankara; 20/05/2004 - 22/05/2004

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Yoksulluğun Aile Sistemi Üzerindeki Etkileri ve Yoksul Ailelere İlişkin Sosyal Hizmet Müdahalesi. Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu: Antalya; 09/10/2003 - 11/10/2003

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri: Verilen Hizmetler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. 8. Halk Sağlığı Günleri: Sivas; 23/06/2003 - 25/06/2003

 • Onat Ü, Arslanoğlu K, Buz S, İçağasıoğlu A, Danış Z. ;2002-2003 Öğretim Yılında H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulunu Kazanan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Ankara; 18/10/2002 - 19/10/2002

 • İçağasıoğlu Çoban A. ;Deprem ve Yerel Yönetimler. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 Deprem ve Sosyal Hizmetler: Ankara; 05/12/2001 - 07/12/2001

 • Baykara Acar Y, Cankurtaran Öntaş Ö, İçağasıoğlu A. ;Yalnız Yaşayan Yaşlılar ve Sorunları.. I. Ullusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 2000?li Yıllarda Aile Hizmetleri.: Ankara; 09/05/2001 - 11/05/2001

 • Çamur Duyan G, Buz S, Cankurtaran Öntaş Ö, İçağasıoğlu A, Acar H, Baykara Acar Y. ;Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özelliklerinin Grup Çalışmalarına Yansımaları. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: İstanbul; 15/04/2001 - 17/04/2001