Dr. Öğr. Üyesi EMEL SÖNMEZER

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1597
E-Posta : sahine[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Çalışma Alanları


 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Yosmaoglu B, Sönmezer E. ;Return to Sports and Proprioception. In:Defne kaya, Baran Yosmaoglu, Mahmut Nedim Doral editors. Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation. Switzerland: Springer; 2018. p.159-164.

 • Zengeroğlu AM, Demirel H, Sönmezer E, Yavuz E. ;Yetişkinlikte ve Çocuklukta Fiziksel Aktivite. In:Bekir Keskinkılıç, Nazan Yardım editors. Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi. ankara: Sağlık Bakanlığı; 2017. p.89-115.

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E. ;Pelloidoterapi. In:Hülya Harutoğlu editors. Isı Işık ve Hidroterapi. : Hipokrat Yayınevi; 2016. p.309-317.

 • Sönmezer E. ;Ürojinekolojik Cerrahilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. In:Prof. Dr. Türkan Akbayrak editors. Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan Yayıncılık; 2016. p.167-181.

 • Sönmezer E. ;Yüksek Riskli Gebeliklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. In:Prof. Dr. Türkan Akbayrak editors. Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. ankara: Pelikan Yayıncılık; 2016. p.267-2851.

Makaleler


 • Kunduracılar Z, Güvenir Şahin H, Sönmezer E, Sözay S. ;The effects of two different water exercise trainings on pain, functional. Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sönmezer E, Tüzün EH, Eker L, Yüksel İ. ;Effectiveness of mobilization therapy for treating cervicalmyofascial pain syndrome?. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2018; :-. ( Google Scholar )

 • Yosmaoglu HB, Baltacı G, Sönmezer E, Özer H. ;Do peak torque angles of muscles change following anterior cruciate. Joint Diseases and Related Surgery, 2017; 28(3):182-187. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E, Şahin Sönmezer İE, Çerezci S. ;Patellofemoral ağrı sendromunda gruplama ve tedavi seçenekleri. Turkish Physiotherapy and Rehabilitation, 2017; 28(2):72-. ( EBSCO )

 • Sönmezer E, Bayram T, Yosmaoğlu HB. ;Miyofasyal ağrı sendromlu hastalarda uygulanan iskemik kompresyon tekniğinin bölgesel ısı artışı. Turkish Physiotherapy and Rehabilitation, 2017; 28(2):73-. ( EBSCO )

 • Sönmezer E, Acar Özköslü M. ;Osteoartiritli Olgularda Kısa Süreli Bisiklet Egzersizlerinin Ağrı, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; :-.

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E, Doğan D. ;The reliability and validity of the Turkish version of the Oxford Elbow Score. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2016; 11(1):95-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Daşkapan A, Anaforoğlu B. ;GEBELERİN ANNELİĞE PSİKOSOSYAL UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sağlık ve Toplum, 2015; 25(2):46-53.

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. ;Fibromiyalji Sendromlu Kadınlarda Fizyoterapinin Cinsel Disfonksiyon Üzerine Etkisi. Sağlık Ve Toplum, 2015; 25(2):80-84.

 • Anaforoglu B, Erbahçeci F, Tüzün EH, Sönmezer E. ;Tek taraflı diz üstü amputelerde uygulanan egzersiz programının protezle ilgili memnuniyet düzeyine etkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2015; 1(26):26-31. ( EBSCO )

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. ;Dismenoresi olan kadınlarda menstruasyona yönelik tutum ve stres algısı değişiklikleri. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2014; 25(2):56-62. ( CINAHL )

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E. ;Sağlık Çalışanlarının Fizyoterapi Bilimine Bakışı. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2011; 3:38-45.

Bildiriler


 • Sönmezer E. ;Osteoartiritli yaşlı bireylerde bisiklet egzersizinin yaşam kalitesi, ağrı, yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi. 11. Akademik Geriartri Kongresi: Antalya; 19/04/2018 - 23/04/2018

 • Sönmezer E. ;Pilates egzersizlerinin gebelerde lumbopelvik stabilizasyon, yeti yitimi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi: Samsun; 12/04/2018 - 15/04/2018

 • Sönmezer E. ;THE RELATIONSHIP AMONG BALANCE, MOBILITY AND FUNCTIONAL DISABILITY IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Sönmezer E, Düger T, Yosmaoglu HB, Akbyarak T. ;Comparison of effectiveness of connective tissue massage and kinesiotaping applications on pain and quality of life in primary dysmenorrhea. 31st Kinesio Taping Research Symposium: ; 07/10/2017 - 08/10/2017

 • Selfe J, Jansen J, Sönmezer E, Yosmaoglu HB. ;Patellofemoral skin temperature: evidence of a bimodal distribution. 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat: Avustralya; 18/07/2017 - 20/08/2017

 • Güvenir Şahin H, Kunduracılar Z, Sönmezer E, Akman N. ;Effects Of Two Different Aquatic Exercises Training On Cardiopulmonary Endurance And Anxiety & Depression Scores With Knee Osteoarthritis Patients. ACSM Annual Meeting: Boston /USA; 31/05/2016 - 04/06/2016

 • Şahin Sönmezer İE, Acar M, Sönmezer E. ;Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Dalaman/Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Şahin Sönmezer İE, Acar M, Akıncı İ, Cananoğlu S, Çolak S, Cudal S. ;Diz Osteoartiritli Hastalarda Denge ve Fonksiyonel Mobilitenin Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Dalaman/Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Çerezci S, Sönmezer E, Baş SS, Demirhan İ, Candemir T, Demirtaş EE. ;Diz Osteartiritli Bireylerde Ağrı, Kas Kuvveti ve Normal Eklem Hareketinin Denge Fonksiyonel Mobiliteye Etkisi. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Dalaman/Muğla; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. ;The effects of physiotherapy on sexual dysfunction in female patients with impingement syndrome. 26 th SECEC-ESSSE CONGRESS: Milano; 16/09/2015 - 19/09/2015

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. ;The effects of physiotherapy on sexual dysfunction in female patients with impingement syndrome. 26 th SECEC-ESSSE CONGRESS: MİLANO/ İTALYA; 16/09/2015 - 19/09/2015

 • Yosmaoğlu HB, Doğan D, Sönmezer E. ;Reliability and validity of the Turkish version of Oxford Shoulder Instability Score. 26 th SECEC-ESSSE CONGRESS: MİLANO/ İTALYA; 16/09/2015 - 19/09/2015

 • Yosmaoğlu HB, Doğan D, Sönmezer E. ;Reliability and validity of the Turkish version of Oxford Shoulder Instability Score. 26 th SECEC-ESSSE CONGRESS: Milano; 16/09/2015 - 19/09/2015

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. ;Fibromiyalji sendromunda fizyoterapinin kronik yorgunluk üzerine etkisinin incelenmesi.. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E. ;Kronik bel ağrısında klasik fizyoterapi yöntemlerinin kronik yorgunluk üzerine etkisinin incelenmesi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: Antalya; 12/11/2014 - 16/11/2014

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. ;THE EFFECTS OF PHYSIOTHERAPY ON SEXUAL DYSFUNCTION IN FEMALE PATIENTS WITH FIBROMYALGIA. EULAR 2014: Paris; 11/06/2014 - 14/06/2014

 • Yosmaoğlu HB, Sönmezer E. ;Oxford Dirsek Anketi Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E, Acar M, Ergun N, Baytok E, Bozdoğan A. ;Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Üst Ekstremite Kas Kuvveti ve Oyun Sandalyesi Kullanma Becerisi Arasındaki İlişki. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E, Acar M, Ergun N, Çoşkuner E, Bozdoğan F. ;Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularını Fonksiyonel Sınıfları, Kavrama Kuvveti ve İsabetli Pas Testi Arasındaki İlişki. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Anaforoğlu B, Üstüner G, Şenol K, Şen GN. ;Stres Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi, Depresif Belirtiler ve Cinsel Fonksiyon. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ankara; 08/04/2014 - 12/04/2014

 • Sönmezer E, Anaforoğlu B, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye kullanıcılarının omuz ağrısının ve mobilite düzeyinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Sönmezer E, Anaforoğlu B, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularında kavrama kuvvetinin ve üst ekstremite enduranslarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının IWBF puanları ile gövde kas kuvveti ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişki. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Anaforoğlu B, Sönmezer E, Ergun N, Acar M. ;Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının IWBF sınıflandırma sistemi puanlarının izokinetik kas kuvveti ve pozisyon. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi: Ankara; 07/11/2013 - 09/11/2013

 • Sönmezer E, Zeybek A. ;Annelerin gebeliğe uyumlari ile toplam eğitim yili arasindaki ilişki. 4. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ: DENİZLİ; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Sönmezer E, Bulguroğlu Hİ, Aras C, Güzel E, Acar M. ;Osteoartiritli olgularda konservatif tedaviye ek olarak uygulanan kısa süreli aerobik. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ürgüp/Nevşehir; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Sönmezer E, Tetik Y, Oral ES, Fırıncıoğulları GE, Sözen M, Kansız A. ;Fibromiyalji sendromlu kadınlarda cinsel işlev bozukluğu, fonksiyonel dizabilite ve yaşam. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ürgüp/Nevşehir; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Daşkapan A, Aytar A, Sönmezer E. ;Genç erişkinlerde sigara içme ile ilgili tutum ve davranışların cinsiyetlere göre incelenmesi. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 16/05/2011

 • Daşkapan A, Sönmezer E, Aytar A, Çömük N, Acar B. ;Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Olgularda Kısa Süreli Aerobik Egzersizleri Ağrı, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliği. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 16/05/2011

 • Daşkapn A, Sönmezer E, Atalay DK. ;Postmenepozal Kadınlarda Eğitim Seviyesi İle Kişisel Farkındalık Arasındaki ilişki. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 16/05/2011

 • Sönmezer E, Tüzün EH, Eker L, Yüksel İ. ;Effectiveness of two combined physiotherapeutic approaches for treating myofascial pain. Myopain 2010, Eighth world congress of myofasical pain and fibromyalgia: Toledo/Spian; 03/10/2010 - 07/10/2010

 • Tüzün EH, Durutürk N, Şimşek S, Kantarmacı D, Şahin E. ;Postmenepozal Kadınlarda Bel ağrısı ve Özür. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İzmir; 14/05/2009 - 16/05/2009

 • Şahin E, Tüzün EH, Eker L. ;Miyofasiyal Ağrı Sendromunun Tedavisinde Bir Fizyoterapi Programının Etkililiği. VII. REHABİLİTASYON GÜNLERİ: GİRNE/KKTC; 11/04/2008 - 13/04/2008

 • Şahin E, Tüzün EH, Daşkapan A. ;Miyofasiyal Ağri Semdromlu Hastalarda Disabilite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi: İzmir; 05/04/2007 - 07/04/2007