Dr. Öğr. Üyesi BENGÜ GÜVEN

Spor Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1607
E-Posta : bguven[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor
 • Yüksek Lisans (2004), Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri
 • Lisans (2001), Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri

Çalışma Alanları


 • İNGİLİZ DİLBİLİMİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

 • SPOR BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Güven B, Ünlü H. ;"Does Classroom Management Course Affect the Teacher Self-Efficacy Belief of Physical Education Candidate Teachers?". In:Hasan Arapgirlioğlu, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Atilla Atik, editors. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi; 2017. p.1735-1743.

 • Demirhan G, Bulca Y, Güven B, Kangalgil M. ;The Opinions of Students and Physical Education Teachers about which activities should be included in the Physical Education Curricula. In:Marina-Stefania Giannakaki editors. The Teacher and The Teaching Profession: Current Research and International Issues. Athens, Greece: Atier; 2007. p.171-178.

Makaleler


 • Güven B. ;?Bana Oyunla Öğret?: Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Beden Eğitimi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(1):97-109.

 • Güven Karahan B. ;Modern olimpiyat oyunlarında siyaset ve boykotlar. Intertnational journal of sport, exercise & training sciences, 2015; 1(2):114-119. ( ? )

 • Güven Karahan B, Kuru E. ;"Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 10(1):36-46.

 • Esatbeyoğlu F, Güven Karahan B. ;Engelli Öğrencilerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Önündeki Engeller. Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 2(25):43-55.

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Kin İşler A, Güven Karahan B, Kelecek S, Özkan A, Yılmaz A, Kara FM. ;The Role of physical activity, body mass index, and maturity status in body related perceptions and self esteem of adolescents. Annals of Human Biology, 2013; :1-8. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Güven Karahan B. ;The investigation of the preservice physical education teachers' toward school experiences course. International journal of human sciences, 2010; 7(2):125-134. ( DOAJ )

 • Demirhan G, Bulca Y, Altay F, Şahin R, Güvenç A, Aslan A, Güven B, Kangalgil M, Hünük D, Koca C, Açıkada C. ;Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 19(3):157-180.

 • Altıntaş A, Çağlar E, Aşçı FH, Güven Karahan B, Uygurtaş M. ;"Çocuklar ve gençler için fiziksel benlik algısı envanteri"nin yapı ve ölçüt bağlantılı geçerliğinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 14(2):3-12.

 • Kin İşler A, Aşçı FH, Altıntaş A, Güven Karahan B. ;Physical activity levels and patterns of 11-14 year-old Turkish adolescents. Adolescence, 2009; 44(176):1005-1015. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kuru E, Güven Karahan B. ;Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol Oyuncularının Psikolojik İhtiyaçları. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 10(2):-.

 • Güven B, Demirhan G. ;Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Öğretmen Davranışı Boyutuna İlişkin Görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi, 2006; 17(4):158-172.

 • Demirel M, Güven Karahan B, Ünlü H. ;Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Tkımları ile Özdeşleşme Düzeyleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 1(2):-.

 • Demirhan G, Güven B, Açıkada C. ;Spor dallarına İlişkin Riskin Algılanması. Spor Bilimleri Dergisi, 2004; 15(2):65-75.

 • Koca C, Güven B, Bulgu N, Demirhan G. ;İlköğretim Sekizinci Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi Ders Ortamındaki Beden Yaşantıları. Spor Bilimleri Dergisi, 2003; 14(4):162-174.

Bildiriler


 • Güven B, Kara FM, Özdedeoğlu B. ;Engelli Kadın Sporcuların Sporda Sosyalizasyon Süreci: Çifte Engel mi?. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/11/2017 - 18/11/2017

 • Güven Karahan B. ;ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNDEKİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Güven Karahan B. ;Socialization of wheelchair athletes through sports in Turkey. 2016 International Conferans on Hospitality, Leusure, Sports and Tourism-Summer Session: Kyoto-Japonya; 12/07/2016 - 14/07/2016

 • Güven Karahan B. ;Effects of educational games for children with intellectual disability. ISSA World Congress 2016: Budapeşte, Macaristan; 08/06/2016 - 12/06/2016

 • Güven Karahan B. ;Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Beden Eğitimi Derslerinde Sınıf Yönetimi. 1th International Management Research Congress: Ankara; 19/03/2016 - 20/03/2016

 • Güven Karahan B. ;Öğrencilerin Bakış Açısıyla Terapatik Rekreasyon Ders Deneyiminin Değerlendirilmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi: Çanakkale; 10/09/2015 - 13/09/2015

 • Güven Karahan B. ;Modern Olimpiyat Oyunlarında Siyaset ve Boykotlara Bakış. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi: Çanakkale; 10/09/2015 - 13/09/2015

 • Güven Karahan B, Özdedeoğlu B, Akcan F. ;When disabilities turned to constraints: Experiences of parents who have children with disabilities. ISSA World Congress 2015: Paris, Fransa; 09/06/2015 - 12/06/2015

 • Güven Karahan B, Kangalgil M, Demirhan G. ;Öğrencilerin Gözünden Beden eğitimi Derslerinde Sınıf Yönetimi (Pilot Çalışma). 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition: İstanbul / Turkey; 19/12/2013 - 21/12/2013

 • Çevik A, Güven Karahan B, Gürsel F. ;Volunteerism Concept from the Perspectives of Volunteers Who Are Working With Individuals with Disabilities: Sample of Volunteers Who are Working with Autism. 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition: İstanbul / Turkey; 19/12/2013 - 21/12/2013

 • Güven Karahan B. ;Perceived Benefits and Barriers to Physical Activity Among Individuals with Disabilities. 19th International Symposium of Adapted Physical Activity (ISAPA): İstanbul-Turkey; 19/07/2013 - 23/07/2013

 • Güven Karahan B. ;Effects of Sports on Persons with Disabilities: Perspectives of Wheelchair Basketball Players. 19th International Aymposium of adapted Physivcal Activity: İstanbul, Turkey; 19/07/2013 - 23/07/2013

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Kin İşler A, Güven Karahan B, Kelecek S, Özkan A, Yılmaz A, Kara FM. ;The role of physical activity and body mass index in psychological well-being of Adolescents. 12th Internetional Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Güven Karahan B, Ünlü H. ;The effects of classroom management course on physical education preservice teachers' teacher sense of self-efficacy. 12th Internetional Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Güven Karahan B, Aşçı FH. ;Physical Activity Levels of Adult Disabled Persons. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Yılmaz A, Kin İşler A, Güven Karahan B, Özkan A, Altıntaş A, Kara FM, Kelecek S, Aşçı FH. ;Determination of physical activity level in high school students by using two different methods: a pilot study. 12th Internetional Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Güven Karahan B, Kuru E. ;Problems Towards Physical Education and Sport Scale in Secondary School Students With Disabilities.. 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress.: Ankara; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Güven Karahan B, Aşçı FH. ;Validity and Reliability of Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities.. 1. Uluslararası Fiziksel aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Güven Karahan B, Kuru E. ;Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik tutumları. 1. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi: Konya; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Güven Karahan B, Aşçı FH, Esatbeyoğlu F. ;"Egzersiz Fayda / Engel Ölçeği" - Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi: Konya; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Güven Karahan B, Esatbeyoğlu F, Kuru E. ;Physical Education Course Experiences of Visually Disabled Students. 15th Anuual Congress of The European College of Sport Science: Antalya; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • Güven Karahan B, Kuru E. ;Development of Physical Education Attitude Scale For Secondary School Students with Disabilities. 15th Anuual Congress of The European College of Sport Science: Antalya; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • Güven Karahan B, Akcan F, Esatbeyoğlu F. ;Engelli Sporcuların Sporda sosyalizasyon Süreci: Türkiye'de Tekerlekli Sandalye Basketbolu ve Goalball Örneği. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi: Ankara, Türkiye; 20/11/2009 - 22/11/2009

 • Güven Karahan B, Esatbeyoğlu F. ;The Socialization Process of Goalball Players in Turkey. International Symposium of Adapted Physical Activity: Gavle, Sweden; 23/06/2009 - 27/06/2009

 • Güven Karahan B, Aşçı FH. ;Perceived Learning Environment in Physical Education: roles of participation in organized sport and physical activity level. 12th ISSP World Congress of Sport Psychology: Marrakesh, Fas; 17/06/2009 - 21/06/2009

 • Güven Ö, Güven Karahan B. ;Berlin Yaz Olimpiyat oıyunlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/11/2008 - 25/11/2008

 • Ünlü H, Güven Karahan B, Harmandar D. ;The Investigation of the Preservice Physical Education Teachers' Attitude to the School Experiences course. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/11/2008 - 25/11/2008

 • Güven Karahan B, Gürbüz B. ;Spor İşletmelerinin Kalitesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri Uygulaması. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/11/2008 - 25/11/2008

 • Aşçı FH, Çağlar E, Altıntaş A, Güven Karahan B, Uygurtaş M. ;Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanterinin Yapı ve Kriter Geçerliği. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/11/2008 - 25/11/2008

 • Esatbeyoğlu F, Güven Karahan B. ;Physical education course experiences of students with physical experiences. European Congress Of Adapted Physical Activity: Torino, İtalya; 09/10/2008 - 11/10/2008

 • Aşçı FH, Koca C, Güven Karahan B. ;Perceived Media İnfluence on Bady image concern of Turkish athletes. 13th Annual Congress of European College of Sport Science: Estoril; 02/07/2008 - 09/07/2008

 • Akcan F, Güven B. ;Köprülü Kanyon'da Rafting : Beşkonak Köyü Örneği. IV. Doğa sporları ve Bilim Sempozyumu: Ankara, Türkiye; 17/11/2007 - 18/11/2007

 • Güven B, Demirel M, Ünlü H. ;Farklı üniversiteslerdeki spor taraftarlarının takımları ile özdeşleşme düzeyleri. IV. Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi: Antalya, Türkiye; 09/11/2007 - 11/11/2007

 • Aşçı FH, Güven B, Çağlar E. ;Perceived learning environment in physical education as a predictor of physical self-perception. 12th European Congress of Sport Psychology: Yunanistan; 04/09/2007 - 09/09/2007

 • Akcan F, Güven B. ;The effects of rafting on the transformation of a village: The case of Beskonak, Koprulu Canyon. World Congress 2007: Sport in a Global World - Past, Present and Future: Kopenhag, Danimarka; 31/07/2007 - 05/08/2007

 • Güven B, Akcan F. ;The socialization process of wheelchair basketball players in Turkey. World Congress 2007 Sport in a Global World - Past, Present and Future: Kopenhag, Danimarka; 31/07/2007 - 05/08/2007

 • Demirhan G, Bulca Y, Güven B, Kangalgil M. ;The opinions of students and physical education teachers regarding which activities should be included in physical education curricula. 9th International Conference on Education: Atina, Yunanistan; 28/05/2007 - 29/05/2007

 • Güven Ö, Güven B. ;1936 Garmish kış olimpiyat oyunlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı. 9th Interntional Sport Sciences Congress: Muğla, Türkiye; 03/11/2006 - 05/11/2006

 • Güven B, Aşçı FH. ;Physical education learning environment scale - its psychometric properties. 9th International Spor Sciences Congress: Muğla, Türkiye; 03/11/2006 - 05/11/2006

 • Demirhan G, Bulca Y, Güven B. ;Comparison of teacher and school director opinions about the deficiencies and problems in physical education lessons. 10th Annual Congress European College of Sport Science: Belgrade; 13/06/2005 - 16/06/2005

 • Güven B. ;Comparison of teacher and student opinions about teacher qualities. 10th annual Congress European College of Sport Science: Belgrade; 13/06/2005 - 16/06/2005

 • Güven B, Demirhan G. ;Physical education teachers' opinions about the teacher behavior dimension of classroom management. The 10th ICHPER-SD European Congress & The TSSA 8th Internetional Sport Sciences Congress: Antalya, Türkiye; 17/10/2004 - 20/11/2004

 • Koca C, Güven B, Bulgu N, Demirhan G. ;Kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ders ortamındaki beden yaşantıları : İlköğretim sekizinci sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir ön çalışma. III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu: Bursa, Türkiye; 23/05/2003 - 24/05/2003

 • Bulgu N, Koca C, Akcan F, Güven B, Hacısoftaoğlu İ, Dinç C. ;Yörelerin değişimine doğa sporlarının katkısı : Çukurbağ ve Demirkazık köyleri örneği. II. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu: Ankara; 22/11/2002 - 24/11/2002

 • Güven B, Demirhan G, Coşkun F. ;Basketbolda turnike atışının öğretiminde pekiştireç kullanımının erişiye etkisi. II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu: Bursa; 21/12/2001 - 23/12/2001