Dr. Öğr. Üyesi FİKRİYE YILMAZ

Sağlık Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2136
E-Posta : fyilmaz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Yüksek Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2003), Başkent Üniversitesi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Ödüller


 • Kısa A, Yilmaz F, Younis M, Kavuncubasi S, Ersoy K, Rivers P. ;Outstanding Paper Award. Emerald Literati Network", United Kingdom", 01/01/2010.

 • Yılmaz F, Özgürbüz S. ;Prof. Dr. Adil Artukoğlu En İyi Bildiri Ödülü. Günüşhane Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi", Trabzon", 15/10/2017.

Projeler


 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS. ;Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi. ", ", TÜBİTAK", 01/12/2009.

 • Özen Ş, Sözen C. ;Türkiye?deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim. ", ", TÜBİTAK", 01/12/2007.

Makaleler


 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;Evaluation of Inappropriate Medication Use and Compliance in Elderly People. Current Drug Safety, 2018; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Yılmaz A, Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;ADHERENCE TO PHYSICAL ACTIVITY RECOMMENDATIONS AND QUALITY OF LIFE AMONG OLDER ADULTS. International Journal of Public Health and Clinical Sciences, 2018; :-. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ İNANCININ VE TEDAVİYE UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; :-.

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;THE EFFECTS OF INTERGENERATIONAL RELATIONS AND AGEING ANXIETY ON ATTITUDES TOWARD AGEISM. academic researc international, 2017; :-. ( Index Copernicus )

 • Yılmaz F, Yılmaz B. ;Yaşlılar İçin Yaşam Standartları Kapasitesi (LSCAPE) Ölçeği?nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması. AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 64:425-440. ( EBSCO )

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R. ;Effects of Early Life Factors on Health and Quality of Life of Older Adults. Psycogeriatrics, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Yılmaz B. ;Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yoksunluk Anketinin (DiPCare-Q)Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2017; :-. ( Index Copernicus )

 • Yılmaz F, Çağlayan Ç. ;Yaşlılarda sağlıklı yaşam tarzının yaşam kalitesi üzerine etkileri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2016; 20(4):129-140.

 • Yılmaz F. ;The validity and reliability of a Turkish version of the Poverty-Related Quality of Life (PQoL) questionnaire. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 2016; 26(4):245-256. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yilmaz F, İşeri İ, Çolak M. ;Ankara?da Özel Hastanelerde Çalışanların Sinizm Ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri.. Uluslar arası Hakemli Akademik Bakış Dergisi, 2016; (54):429-444. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Yılmaz F, Tosun B, Yavuz Çolak M. ;Sağlıkta Dönüşüm Programı?nın Özel Hastaneler Ve Sağlık Sistemi Üzerine Etkileri. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016; 1(1):63-79.

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Kemal İlter H, Malhan S. ;Determination Of Factors Affecting Length Of Stay With Multinomial Logistic Regression In. Sosyal Güvence Dergisi, 2016; (10):74-94.

 • Yılmaz F. ;Yaşlı Bireylerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarını Etkileyen Faktörler: Ankara?da Toplum Tabanlı Bir Araştırma. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2016; (5):-. ( EBSCO )

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Oksuz E, Malhan S. ;Evaluatıon Of Patıents' Qualıty Of Lıfe Of Preoperatıon And Early Postoperatıon After Total Hıp And Knee Arthroplasty. Value in Health, 2015; 7(Suppl18):675-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Malhan S. ;A Valıdıty And Relıabılıty Study Of The Poverty Related Qualıty Of Lıfe Questıonnaıre In A Turkısh Patıent Populatıon. Value in Health, 2015; 7(Suppl18):708-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Çelik C, Numanoglu Tekin R. ;Investigating the Effects of Poverty on Health and Quality of Life in Poor People Aged 65 and Over in Etimesgut District, Ankara. Turkish Journal of Geriatrics, 2014; 17(4):397-403. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öksüz E, Malhan S, Baytar S, Yılmaz F. ;Turkish Cultural Adaptation and Validation of smoking cessation quality of life (SCQoL) Questionnaire. Value in Health, 2012; 15(Suppl7):566-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Malhan S, Öksüz E, Yılmaz F, Tekin R, Baytar S. ;Turkish Cultural Adaptation and Validation of the alcohol Dependence Scale. Value in Heatlh, 2010; 13(Suppl7):459-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öksüz E, Malhan S, Tekin R, Yılmaz F, Baytar S. ;Turkish Cultural and Validation of Glasgow Health Status Inventory. Value in Health, 2010; 13(Suppl7):387-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Okuryazarlığının ve Hasta Hekim İletişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2009; 1:22-30.

 • Kisa A, Yilmaz F, Younis M, Kavuncubaşı Ş, Ersoy K, Rivers P. ;Delayed used of healthcare services among the urban poor in Turkey. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2009; 2(3):232-240. ( Publishing in Academic Journals in Education )

 • Yilmaz F, Kisa A, Younis M. ;Overwhelming health expenditures among the poor in a transition economy: A case study from Turkey. International Journal of Health Promotion & Education, 2009; 47(3):72-78. ( BRITISH NURSING INDEX )

 • Yılmaz F, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Ersoy K. ;Yoksulluk ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2006; 4:3-12.

Bildiriler


 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;THE EFFECTS OF INTERGENERATIONAL RELATIONS ON AGEING ANXIETY OF YOUNG PEOPLE AND QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE AMONG GRANDPARENT-GRANDCHILD DYADS. International Congress on Multidisiplinary Approach to Elderly Health and Care: ; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Yavuz Çolak M, Yılmaz F. ;THE EFFECTS AND RELATIONSHIP OF FEAR AND FATALISIM WITH BREAST CANSER SCRENNING ON WOMEN?S EARLY DETECTION BEHAVIOURS AMONG A SELECTED TARGET POPULATION OF TURKISH WOMEN. II. International Conference on Public Health: ; 16/03/2018 - 17/03/2018

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;THE VALIDITY AND RELIABILITY OF A TURKISH VERSION OF THE ALZHEIMER?S DISEASE KNOWLEDGE SCALE (ADKS). II. International Conference on Public Health: ; 16/03/2018 - 17/03/2018

 • Yılmaz A, Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Önerilerine Uyum ve Yaşam Kalitesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/11/2017 - 18/11/2017

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F. ; Meme Kanseri Tedavi Maliyetinin SGK Perspektifinden Değerlendirilmes. 1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Trabzon; 13/10/2017 - 15/10/2017

 • Yılmaz F, Özgürbüz S. ;Sağlık Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: Trabzon; 13/10/2017 - 15/10/2017

 • Yilmaz F, Yavuz Çolak M. ;Yaşlı Bireylerin Tedavisinde Doktor ve Hastanın Akılcı İlaç Kullanımı: Ankara?da Kesitsel Bir Saha Çalışması. 10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ: kIZILCAHAMAM ANKARA; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Yılmaz F, Yavuz Çolak M. ;YAŞLI HASTA DOKTOR İLETİŞİMİ VE SAĞLIK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Sağlık İletişimi Sempozyumu: Eskişehir; 03/11/2016 - 04/11/2016

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Mutlu E. ;Bazı Gelişmiş Ülkelerde Yaşlı Sağlığı Politikalarının İncelenmesi Ve Karşılaştırılması: Türkiye İçin Politik Öneriler. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: İstanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, Mutlu E. ;Bazı Gelişmiş Ülkelerde Yaşlı Sağlığı Politikalarının İncelenmesi Ve Karşılaştırılması:. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: İstanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Numanoğlu Tekin R, Yılmaz F, Gezici G. ;Ankara?da Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Belirlenmesi. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: İstanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R. ;65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri: Ankara İli Örneği. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: İstanbul; 08/10/2015 - 09/10/2015

 • Numanoğlu Tekin R, Ilter K, Yilmaz F, Malhan S, Ersoy K. ;Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir Değerlendirme. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yılmaz F, Gündoğdu D, Malhan S, Numanoğlu Tekin R. ;Ankara'da Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yilmaz F, Erdoğan H, Numanoğlu Tekin R. ;Fiyat Şeffaflığı Üzerine Ankara'da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Ampirik Bir Çalışma. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yılmaz F, Cihanoğlu G, Numanoğlu Tekin R. ;Ankara'da Bir Vakıf Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nde Eğitim Gören Öğrencilerin Sağlık Bilgisi Aramada Sosyal Medya Kullanımlarının Değerlendirilmesi. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yılmaz F, Aykan C, Numanoğlu Tekin R. ;Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı Üzerine Etkisi: Ankara?da İki Farklı Bölgede Sağlık Eşitsizliği Araştırması. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yılmaz F, Yalçın Ö, Ersoy K. ;Ankara'da Faaliyet Gösteren Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Çalışan Hekimlerin Hastane Kriz Yönetim Süreçlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Saygili M, Numanoğlu Tekin R, Yilmaz F, Budak F, Yılmaz A, Ersoy K. ;Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Numanoğlu Tekin R, Erbek A, Yılmaz F, Ersoy K, Saygılı M. ;Ankara'da Faaliyet Gösteren Bir Eğitim ve Araştırma, Hastanesi'nde Temizlik Hizmetlerinde Çalışan Personelin Hastane Enfeksiyonu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Malhan S, Çöklü G, Tekin RN, Yılmaz F, Budak F. ;Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetlerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. 8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi: KKTC; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Yılmaz F, Numanoğlu Tekin R, İlter HK, Ersoy K. ;Identifying Factors Related to Hospital Length of Stay with Multinominal Logistic Regression. World Conference on Financial Crisis and Impact: Ankara; 28/09/2011 - 02/10/2011

 • Çolak M, Yılmaz F, Ersoy K. ;Analysis of health services utilization and catastrophic health expenditures of poor households by latent class models. Transforming Health and Economics 8th World Congress on Health Economics: TORONTO/CANADA; 10/07/2011 - 13/07/2011

 • Yılmaz F, Numanoğlu R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ve Hasta-Hekim İlişkisi. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Numanoğlu R, Çolak M, Ersoy K. ;Özel Sağlık Sigortası Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. IV. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi: Antalya; 04/02/2010 - 07/02/2010

 • Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Leadership in Healthcare: Determining Values at The Top. Second International Conference On Social Sciences: Izmir, Turkey; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Yılmaz F, Çolak M. ;Determining Financial Risk Profiles of Companies Listed in The Istanbul Stock Exchange By Latent Class Models. Second International Conference On Social Sciences: Izmir, Turkey; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Çolak M, Yılmaz F, Ersoy K. ;Health Literacy level and Patient Physcian relationship. 12th World health Congress: İSTANBUL; 27/04/2009 - 01/05/2009

 • Çolak M, Yılmaz F, Kavuncubaşı Ş. ;Gizli Sınıf Küme Analizi İle Hastanelerin Performanslarının Değerlendirilmesi. Biyoistatistik Kongresi: Malatya; 27/05/2008 - 30/05/2008

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Yılmaz F. ;İMKB'de İşlem Gören KOBİ'lere Finansal Benchmarking Tekniğinin İstatistiksel Perspektifle Uygulanması. VI.Anadolu İşletmecilik Kongresi: Kırıkkale; 31/05/2007 - 02/06/2007

 • Yılmaz F, Koyuncugil AS, Özgülbaş N, Tarcan M, Ersoy K. ;Hastanelerde Alacakların Önemi ve Alacak Yönetiminin Finansal Göstergelere Etkileri. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Numanoğlu R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Yürütülen Kampanyalar ve Çalışmalarla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Numanoğlu R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması Konusunda Hasta ve Hekim Görüşlerinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Yılmaz F, Numanoğlu R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Kurumlarında Zirvedeki Liderlik Değerleri. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Yılmaz F, Numanoğlu R, Çolak M, Ersoy K. ;Sağlık Sektöründe Tam Gün Yaklaşımı: Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Numanoğlu R, Yılmaz F, Çolak M, Ersoy K. ;Hastanelerde Halkla İlişkiler Aracı Olarak internetin Kullanılması: Ankara İli Örneği. V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi: Antalya; 19/04/2007 - 23/04/2007

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Yılmaz F. ;Identifying the Effect of Firm Size on Financial Performance of SMEs. The Economics & International Business Research Conference: Miami/USA; 13/12/2006 - 15/12/2006

 • Özgülbaş N, Yılmaz F. ;Performansa Dayalı Yönetime Geçiş Sürecinde Olan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri?nde Finansal Performans Araştırması. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi: Muğla; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Yılmaz F, Kısa A. ;Catastrophic Health Expenditures among the Poor in a Transition Economy: A Case Study from Turkey. Business and Health Administration Associatıon: Chicago; 15/03/2006 - 17/03/2006

 • Kisa A, Kavuncubaşı Ş, Yılmaz F, Ersoy K. ;Delayed Use of Healthcare Services among the Poor in Turkey. The Business and Health Administration Association: Chicago; 15/03/2006 - 17/03/2006

 • Öksüz E, Yılmaz F, Ersoy K. ;Geriatrik Hipertansiyon Hastalarında Yaşam Kalitesi. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Bursa; 04/05/2004 - 07/05/2004