Dr. Öğr. Üyesi ATAHAN ALTINTAŞ

Spor Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1607
E-Posta : atahana[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor
 • Lisans (2006), Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri

Çalışma Alanları


 • SPOR BİLİMLERİ

Ödüller


 • Altıntaş A, Hacıoğlu O, Sağtürk B, Belman C, Aşçı FH. ;En İyi Poster Bildiri. 11th International Sport Science Congress", Antalya", 10/11/2010.

 • Altıntaş A, Hacıoğlu O, Sağtürk B, Belman C, Aşçı H. ;En İyi Poster Bildiri. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi", Antalya", 23/10/2008.

 • Altıntaş A, Kelecek S, Aşçı FH. ;En İyi Poster Bildiri. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi", Denizli", 12/11/2012.

 • Kelecek S, Ayverdi B, Altıntaş A. ;En İyi Sözel Bildiri Ödülü. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi", Manisa", 23/11/2017.

Projeler


 • Kızıltan G, Kav S, Altıntaş A, Aytar A, Attepe S, Acar S, Aksoydan E, Baskıcı Ç. ;TRACE. ", Başkent Üniversitesi", Avrupa Birliği Komisyonu", 31/08/2018.

 • Kamanlıoğlu M, Burcu E, Altıntaş A, Öğün A, Gelgeç Bakacak A. ;Türkiye?de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Hastahaneleri Basım Evi ", Hacettepe Üniversitesi", Devlet Planlama Teşkilatı", 11/02/2006.

Kitaplar


 • Altıntaş A, Bayar P. ;Zihinsel Dayanıklılığın Belirleyicileri: Optimal Performans Duygu Durumu, Güdülenme Düzeyi ve Hedef Yönelimi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2017

 • Altıntaş A. ;Diz Yaralanmalarının Psikolojisi. In:Prof. Dr. Gül Baltacı editors. Diz Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Ankara: Hipokrat Kitabevi; 2016. p.53-61.

Makaleler


 • Altıntaş A, Kelecek S. ;The Role of Athletic Identity in Prediction of Athletes? Mental Toughness. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2017; 3(11):262-274. ( CrossRef )

 • Altıntaş A, Bayar Koruç P. ;Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri?nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi (SZDE). Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 27(4):163-171.

 • Altıntaş A. ;Basketbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Liderlik Stillerini Belirlemedeki Rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(1):110-119.

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Dolu Çağlar E. ;Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2?nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 14(2):163-174.

 • Altıntaş A, Bayar P. ;The Relationship between Coach and Athlete with Regard to Coaches? Leadership Styles. International Journal of Sport Studies, 2016; 6(2):62-69. ( Index Copernicus )

 • Kelecek S, Altıntaş A, Kara FM, Aşçı FH. ;Fitness Liderlerinin İş ve Yaşam Doyumunun Belirlenmesinde Tutkunluğun Rolü: Ankara İli Örneği. Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 26(1):9-17.

 • Aşçı FH, Kelecek S, Altıntaş A. ;The Role of Personality Characteristics of Athletes in Coach?Athlete Relationships. Perceptual and Motor Skills, 2015; 121(2):399-411. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aşçı FH, Lindwall M, Altıntaş A, Edepli Gürsel N. ;Gender Differences in the Relation of Personality Traits and Self-Presentation with Physical Activity. Science & Sports, 2015; 30(1):23-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 8(1):21-27.

 • Aşçı FH, Çetinkalp Z, Altıntaş A. ;Sportif Kimlik Ölçeği (SKÖ)'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 2014; 6(2):39-45. ( EBSCO )

 • Altıntaş A, Bayar P. ;Determining Participation Motivation of Young Athletes With Regard to Gender and Sport Type. International Journal of Science Culture and Sport, 2014; :61-67. ( Google Scholar )

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Kin İşler A, Güven Karahan B, Kelecek S, Özkan A, Yılmaz A, Kara FM. ;The role of physical activity, body mass index and maturity status in body-related perceptions and self-esteem of adolescents. Annals of Human Biology, 2013; :1-8. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Altıntaş A, Kelecek S, Aşçı FH. ;Relationships between situational motivation and flow experience in elite athletes. Pamukkale Journal of Sports Science, 2013; 4(4):14-21. ( EBSCO )

 • Türkmen M, Bozkuş T, Altıntaş A. ;The relationship between motivation orientations and competitive anxiety in Bocce players: Does gender make a difference. Psychology and Behavioral Sciences, 2013; 2(4):162-168. ( EBSCO )

 • Altıntaş A, Bayar P, Akalan C. ;Sporcuların Hedef Yönelimleri, Algılanan Güdüsel İklimleri ve Algılanan Fiziksel Yeterliklerinin Cinsiyete ve Deneyim Düzeyine Göre Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 2012; 4(1):1-15. ( EBSCO )

 • Altıntaş A, Çetinkalp Z, Aşçı FH. ;Antrenör-sporcu ilişkisi envanteri'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 2012; 23(3):119-128.

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Çağlar E. ;Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu ve Egzersiz Davranışı. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 21(2):71-78.

 • Altıntaş A, Hacıoğlu O, Sağtürk B, Belman C, Aşçı FH. ;Genç futbol oyuncularının spora katılım güdüleri ve başarı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Dergisi, 2010; 2(1):26-31.

 • Kelecek S, Aşçı H, Altıntaş A. ;Elit Erkek ve Kadın Voleybolcuların Algıladıkları Güdüsel İklimin, Güdüsel Yönelimlerini ve Optimal Performans Duygu Durumlarını Belirlemedeki Rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 15(4):35-47.

 • Altıntaş A, Çağlar E, Aşçı F, Karahan B, Uygurtaş M. ;Çocuklar ve gençler için fiziksel benlik algısı envanterinin yapı ve ölçüt bağıntılı geçerliğinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 14(2):3-12.

 • Kin İşler A, Aşçı F, Altıntaş A, Güven Karahan B. ;Physical Activity Levels and Patterns of 11-14 year old Turkish Adolescents. Adolescence, 2009; 44(176):1005-1015. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çağlar E, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Yarışma Benlik Sunumu Envanteri Türkçe Versiyonu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, 2009; 14(1):3-10.

 • Altıntaş A, Akalan C. ;Zihinsel antrenman ve yüksek performans. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 6(1):39-43.

 • Altıntaş A, Aşçı FH. ;Physical self-esteem of adolescents with regard to physical activity and pubertal status. Pediatric & Exercise Science, 2008; 20(2):142-156. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aşçı FH, Çağlar E, Eklund R, Altıntaş A, Jackson S. ;Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 18(4):182-196.

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Özenir BT. ;Benlik Sunumunun Cinsiyete ve Egzersiz Davranışı Parametrelerine Göre İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 18(2):91-99.

 • Gürbüz B, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Participation motives of 9-15 years old Turkish soccer playersJournal of Sport Science & Medicine. Journal of Sport Sciences and Medicine Supplements, 2007; 10:89-90. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Altıntaş A, Aşçı FH. ;Fitnes Uzmanlarının Bedenlerine Yönelik Algıları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2005; (3):101-104.

Bildiriler


 • Kelecek S, Ayverdi B, Altıntaş A. ;Kas Yoksunluğunun Belirlemesinde Tutkunluk ve Egzersiz Bağımlılığının Rolü. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Manisa; 23/11/2017 - 26/11/2017

 • Altıntaş A, Karaç Y. ;Antrenör Sporcu İlişkilerinde İletişim Becerilerinin Öneminin İncelenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Manisa; 23/11/2017 - 26/11/2017

 • Yıldız A, Altıntaş A, Elmas S, Aşçı H. ;The Psychometric Properties of Sport Motivation Scale-II. 15th International Sport Sciences Congress: Antalya; 15/11/2017 - 18/11/2017

 • Elmas S, Yıldız A, Altıntaş A, Aşçı H. ;The Role of Goal Orientation, Motivation and Perceived Coaching Behavior in Predicting Group Cohesion Among Youth Athletes. 15th International Sport Sciences Congress: Antalya; 15/11/2017 - 18/11/2017

 • Güngör N, Kocadağ H, Altıntaş A, Aşçı H. ;The construct validity and reliability evidence of Turkish version of sport multidimesional perfectionism scale in adolescents athletes. 14th World Congress of Sport Psychology: Sevilla; 10/07/2017 - 14/07/2017

 • Altıntaş A, Karaç Y. ;The Role of Perceived Parent, Coach and Peer Motivational Climates in Determining Goal Orientations in Adolescent Athletes. 14th World Congress of Sport Psychology: Sevilla; 10/07/2017 - 14/07/2017

 • Karaç Y, Altıntaş A. ;The Role of Coach-Athlete Relationships and Achievement Goals in Determining Motivation of Adolescent Athletes. 14th World Congress of Sport Psychology: Sevilla; 10/07/2017 - 14/07/2017

 • Karaç Y, Altıntaş A. ;Genç Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Hedef Yönelimlerini Belirlemedeki Rolü. The International Balkan Conference in Sport Sciences: Bursa; 21/05/2017 - 23/05/2017

 • Altıntaş A, Karaç Y. ;The Role of Perceived Parents Initiated Motivational Climate in Determining Perception of Success and Motivation Orientation. The 14th International Sports Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Kelecek S, Altıntaş A. ;The Role of Passion in Prediction of Exercise Participants? Participation Motives and Exercise Dependence. The 14th International Sports Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Karaç Y, Altıntaş A. ;The Role of Basketball Coaches? Psychological Resilience in Determining Coaches? Leadership Styles. The 14th International Sports Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Akyol A, Altıntaş A, Sezer G, Aşçı H. ;The Construct Validity and Reliability of ?Sport Anxiety Scale-2?: Confirmatory Factor Analysis. The 14th International Sports Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Karaç Y, Altıntaş A. ;The Role of Coaches? Leadership Styles in Determining Coach-Athletes Relationships. The 14th International Sports Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Altıntaş A, Bayar P. ;The Role of Dispositional Flow, Motivation Level and Goal Orientation in Determining Mental Toughness of Athletes. III. International Exercise and Sport Psychology Congress: İstanbul; 23/10/2015 - 25/10/2015

 • Aydoğan Z, Altıntaş A, Bayar P. ;Effects of Psychodrama Practices on Team Cohesion. III. International Exercise and Sport Psychology Congress: İstanbul; 23/10/2015 - 25/10/2015

 • Kelecek S, Altıntaş A. ;The Role of Athletic Identity in Prediction of Athletes? Mental Toughness. III. International Exercise and Sport Psychology Congress: İstanbul; 23/10/2015 - 25/10/2015

 • Altıntaş A, Aşçı FH. ;İlköğretim II. kademede okuyan öğrencilerin fiziksel benlik algısının cinsiyete ve fiziksel aktivite düzeyine göre incelenmesi. 14th European Congress of Sport Psychology FEPSAC: İsviçre; 14/07/2015 - 19/07/2015

 • Altıntaş A, Aşçı FH. ;The association between passion and quality of coach-athlete relationship: Coach perspectives. 14th European Congress of Sport Psychology FEPSAC: İsviçre; 14/07/2015 - 19/07/2015

 • Kelecek S, Altıntaş A, Kara FM, Aşçı FH. ;Fitnes Liderlerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Yordanmasında Tutkunluğun Rolü. 13th International Sports Sciences Congress: Konya; 07/11/2014 - 09/11/2014

 • Altıntaş A, Kara FM, Kelecek S, Aşçı FH. ;Bireysel ve Takım Sporlarında Görev Alan Hakemlerin Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi. 13th International Sports Sciences Congress: Konya; 07/11/2014 - 09/11/2014

 • Kin İşler A, Aşçı H, Yılmaz A, Özkan A, Altıntaş A, Güven Karahan B, Kelecek S, Kara F. ;Age and Gender Related Changes in Physical Activity and Physical Characteristics of Turkish Adolescents. 19th Annual Congress of the European College of Sport Science: Amsterdam; 02/07/2014 - 05/07/2014

 • Altıntaş A, Bayar P. ;Determining Participation Motivation of Young Athletes with Regard to Gender and Sport Type. 3rd International Conference on Science Culture and Sport: Bosna; 24/05/2014 - 26/05/2014

 • Kelecek S, Kara FM, Altıntaş A, Aşçı FH. ;The Role of Passion Determining Psychological Needs and Participation Motives in Exercise Participants. 55th ICHPER. SD Anniversary World Congress & Expositiony: İstanbul; 19/11/2013 - 21/11/2013

 • Kara FM, Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;An Investigation of Exercise Motives According to Gender Role Orientations. 55th ICHPER. SD Anniversary World Congress & Expositiony: İstanbul; 19/11/2013 - 21/11/2013

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Çetinkalp Z. ;Why Do Young Adults Participate in Recreational Exercise and Sports?. 55th ICHPER. SD Anniversary World Congress & Expositiony: İstanbul; 19/11/2013 - 21/11/2013

 • Kara FM, Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;An Investigation of Gender Role Orientation of Exercisers with regard to Type of Exercise. 55th ICHPER. SD Anniversary World Congress & Expositiony: İstanbul; 19/11/2013 - 21/11/2013

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Çağlar E. ;Examing the Psychometric Properties of the Turkish Version of Parent-Initiated Motivational Climate Questionaire-2. 13th World Congress of Sport Psychology: Çin; 21/07/2013 - 25/07/2013

 • Aşçı FH, Kelecek S, Altıntaş A. ;Is personality characteristics of athletes predictor of athletes relationship with their coach?. 13th World Congress of Sport Psychology: Çin; 21/07/2013 - 25/07/2013

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Investigation of the relationship between perceived leadership styles and self perception in youth athletes. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Yılmaz A, Kin İşler A, Güven Karahan B, Özkan A, Altıntaş A, Kara F, Kelecek S, Aşçı FH. ;Determination of physical activity level in high school students by using two different methods: a pilot study. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Aşçı FH, Çetinkalp Z, Altıntaş A. ;A study on evaluation of validity and reliability of the Sport Motivation Scale for children. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Kin İşler A, Güven Karahan B, Kelecek S, Özkan A, Yılmaz A, Kara F. ;The role of physical activity and body mass ındex in psychological well-being of adolescents. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Is the perceived leadership styles predictor of perceived motivational climate and perceived success in male athletes?. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Altıntaş A, Kelecek S, Aşçı FH. ;Relationships between situational motivation and flow experience in elite athletes. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Bozkuş T, Türkmen M, Altıntaş A. ;Determination of Sport Motivation and Anxiety Level in Bocce Athletes. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012

 • Kazak Çetinkalp Z, Aşçı H, Altıntaş A. ;The validity and reliabilty study of the sport motivation scale's adolescents version. II. International Social Sciences in Physical education and Sport Congress: Türkiye/Ankara; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Aşçı H, Kazak Çetinkalp Z, Altıntaş A. ;Evaluating motives for participation in physical activity and exercise: The validity and reliability pilot study. II. International Social Sciences in Physical education and Sport Congress: Türkiye/Ankara; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı H. ;Determination of athletes' decision making style. II. International Social Sciences in Physical education and Sport Congress: Türkiye/Ankara; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Altıntaş A, Ant B, Gönen Y, Aşçı H. ;Do motivation orientations predict to exercise dependence of exercise participants?. 1st International Physical Activity, Nutrition and Health Congress: Türkiye/Antalya; 23/11/2011 - 26/11/2011

 • Aşçı H, Çağlar E, Altıntaş A, Güven Karahan B, Uygurtaş M. ;An examination of longitudinal changes in physical self-preception: A case of Turkey. Proceedings of the 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology: Portekiz/Maderia; 12/07/2011 - 17/07/2011

 • Özdemir Ö, Yorguner T, Alptekin H, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Psychological gainings of parent by involving children sports. 11th International Sport Science: Antalya; 10/11/2010 - 12/11/2010

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Motivational Orientations of Elite Volleyball Players: Gender and Qualification Differences. 11th International Sport Science: Antalya; 10/11/2010 - 12/11/2010

 • Altıntaş A, Aşçı F. ;The Reliability and Validity of Self Presentation Questionnaire in Exercise for Middle Age Adults. 11th International Sport Science: Antalya; 10/11/2010 - 12/11/2010

 • Turgut B, Aşıcı C, Altıntaş A, Aşçı FH. ;The determinations of perception of success in youth players. 11th International Sport Science: Antalya; 10/11/2010 - 12/11/2010

 • Altıntaş A, Başkan A, Duru P, Özbek C, Köseoğlu A, Aşçı FH. ;Personality characteristic of soccer referees. 15th Annual Congress of the European College of Sport Science: Antalya; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Is the perceived motivational climate predictor of flow state in elite volleyball players?. 15th Annual Congress of the European College of Sport Science: Antalya; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • Edepli N, Aşçı F, Altıntaş A. ;Egzersiz katılımcılarının kişilik özellikleri egzersiz davranışlarının beliryecisi midir?. I. Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi: Ankara; 23/11/2009 - 26/11/2009

 • Esatbeyoğlu F, Balmumcu O, Özdamar E, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Spor yapan bedensel engellilerin güdüsel yönelimleri. I. Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi: Ankara; 23/11/2009 - 26/11/2009

 • Aşçı H, Çağlar E, Altıntaş A. ;Dispositional flow state in physical activity settings: Differences in terms of sex and physical activity behaviors. 12th ISSP World Congress of Sport Psychology: Marrakech, Morocco; 17/06/2009 - 21/06/2009

 • Altıntaş A, Hacıoğlu O, Sağtürk B, Belman C, Aşçı FH. ;Genç futbol oyuncularının spora katılım güdüleri ve başarı algıları arasındaki ilişki. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/10/2008 - 25/10/2008

 • Aşçı FH, Çağlar E, Altıntaş A, Karahan B, Uygurtaş M. ;Çocuklar ve gençler için fiziksel benlik algısı envanterinin yapı ve kriter geçerliği. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/10/2008 - 25/10/2008

 • Çağlar E, Altıntaş A, Aşçı FH. ;Yarışma benlik sunumu ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Bolu; 23/10/2008 - 25/10/2008

 • Altıntaş A, Aşçı FH, Özenir T. ;An examination of self presentation in exercise contexts with regard to gender and exercise behavior variables. 12th Annual Congress of the European College of Sport Science: Finland; 11/07/2007 - 14/07/2007

 • Altıntaş A, Akşirin DT, Aşçı FH. ;Motivational orientation of Professional and amateur soccer players. 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sport Science Congress: Antalya; 17/10/2004 - 21/10/2004